Freeflex Pro 14

LX špička pre dokonalú akciu a lyža sa neprehýba.
Nastaviteľná hodnota 4 – 14.