Edge J1

Aby sme podporili ambície našich detí, vytvorili sme lyžiarku, ktorá spĺňa oboje - pohodlie aj súťaživosť. Edge J1 je dobrým príkladom.

Pre začiatočníkov, ktorí chcú napredovať tak rýchlo ako sa len dá.

Úroveň Rýchlosť