Dream 90 MYA

Vyvinutá tak, aby naplnila vysoké očakávania žien. Výkonne Dream 90 presne sedí na ženskú anatómiu nohy, so špeciálnym flexom i dizajnom pre ženy a vlastnosťami, ktpré vyžadujú ženy.


Pre lyžiarky expertky.

Úroveň Rýchlosť