MYA N° 3

A new kind of easy going all mountain ski for relaxing rides and sunday cruises. Power Carbon Jacket and ERA 3.0 let you daydreaming while flying over the great white.
Nový druh ľahko ovládateľnej all mountain lyže pre relaxačných jazdcov a nedeľné výlety. Power Carbon plášť a ERA 3.0 Vás nechajú snívať počas dňa zataľ čo lietate ponad obrovskú belobu.

Úroveň Rýchlosť 
facebook
twitter