PowerRail System

Vítejte v rychlé evoluci technologie vázání: PowerRail - nástupce Railflex II

 • S T A V E B N I C O V Ý S Y S T É M
  SYSTÉM POWERRAIL BYL POSTAVEN MODULÁRNE, ABY VYHOVEL VŠEM POTREBÁM JEZDCE. SVÝM SORTIMENTEM BEŽNÝCH NEBO PROFESIONÁLNÍCH ZÁKLADEN A TLUMICU V RUZNÝCH ŠÍRKÁCH PRO DOKONALÉ PADNUTÍ LYŽÍ POKRÝVÁ VŠECHNY SEGMENTY. SYSTÉM POWERRAIL JE VHODNÝ PRO DÉLKY PODEŠVE MEZI 260 A 380 MM.

 • P R I R O Z E N Ý O H Y B
  ABY BYL ZAJIŠTEN VOLNÝ PRIROZENÝ OHYB, JE ZÁKLADNA POWERRAIL PRIMONTOVÁNA POMOCÍ JEDNOHO PÁRU PEVNÝCH ŠROUBU A TRÍ PÁRU VOLNE KLOUZAVÝCH ŠROUBU. TÍMTO ZPUSOBEM SE ZÁKLADNA HLADCE PRIZPUSOBÍ OHYBU LYŽE.

 • D L O U H O D O B Ý V Ý K O N
  KAŽDÉ VEDENÍ ŠPICKY A PATY LZE VYMENIT NEBO NASADIT ZVLÁŠT, COŽ ZAJIŠTUJE PLNOU FUNKCNOST I PRI MASIVNÍM PUJCOVACÍM PROVOZU.

 • L E P Š Í P R E N O S S Í L Y
  ZÁKLADNY POWERRAIL JSOU O 7 % ŠIRŠÍ A O 25 % NIŽŠÍ NEŽ ZÁKLADNY RAILFLEX II, COŽ PRÍMO VYLEPŠUJE PRENOS SÍLY Z BOTY DO HRANY.