Graphene

VÍCE SÍLY S MÉNĚ ÚSILÍM.

HRAJTE S GRAPHENE SVOJI NEJLEPŠÍ HRU
Nová HEAD technologie představuje nejsilnější a nejlehčí materiál na světě: Graphene.

Graphene™ objevený v roce 2004 je tvořen jedinou dvourozměrnou vrstvou atomů uhlíku. Tento materiál má 200 krát větší mez pevnosti nežli ocel, což z něj dělá nejdůležitější látku pro vývoj nových rámů tenisových raket HEAD s výjimečnými vlastnostmi.

Technologie Graphene™ umožňuje vůbec poprvé u raket HEAD optimální přesun hmotnosti. Použitím Graphene™ v rukojeti lze snížit hmotnost ve střední části tenisové rakety. Místo toho lze hmotnost přesunout ze srdce rakety do funkčně relevantnějších oblastí horní části hlavy a rukojeti rakety. Tato unikátní konstrukce poskytuje hráčům bezkonkurenční ovladatelnost a vyšší hybnost švihu. Jinými slovy, švih je s technologií Graphene™ jednodušší a umožňuje ještě více silných úderů. A to skutečně přidělá Vašim soupeřům vrásky na čele.

 • Technologie Graphene™ umožňuje vůbec poprvé u raket HEAD optimální přesun hmotnosti do špičky hlavy a gripu.

  Vlastnosti:
  Graphene je nejsilnější a nejlehčí materiál na světě.

  V konstrukci raket HEAD umožňuje přesun hmotnosti ze srdce do horní části hlavy a do rukojeti rakety.

  Díky tomuto optimalizovanému přemístění hmotnosti v raketě mohou hráči při úderu míče generovat více kinetické energie. S menší námahou je vyvíjena větší síla.

 • Technologie Graphene™ je integr ována do srdce rakety, činí ji stabilnější a zajišťuje optimalizované rozložení hmotnosti.

 • Hmotnost byla přesunuta do hor ní části hlavy a do rukojeti rakety, čímž je zajištěna lepší ovladatelnost a vyšší hybnost švihu při odehrání míče.

 • TECHNOLOGIE SE INDIVIDUALIZUJÍ.
  YouTek™ je kombinací špičkových technologií, které dokonale vyhovují Vašim
  individuálním potřebám. Bez ohledu na to, zda je Vaše hra agresivní a dobrodružná nebo neměnná a plynulá, technologie YouTek™ Váš výkon zesiluje a vydává z Vás to nejlepší.


Close