Monofilament

MultifilamentBaspaket för coachiing

En väska, sex stora konor, tolv pinnar med tillhörande klämmor, tolv raka markeringar, fyra hörnmarkeringar, sex runda markeringar, en liten väska för alla markeringar, en Head Coach plansch.

facebook
twitter
Produktinformation


Close