Tour Series Rakiety

Tour Series Rakiety

Speed JR.Tour Series Rakiety

Waga:250 g / 8.6 oz
Rozmiar główki:645 cm² / 100 in²
Waga:230 g / 8.1 oz
Rozmiar główki:645 cm² / 100 in²
Waga:245 g / 8.6 oz
Rozmiar główki:645 cm² / 100 in²
Waga:240 g / 8.5 oz
Rozmiar główki:645 cm² / 100 in²Close