SmartOptik™

19 % lepšia viditeľnosť**: SmartOptik™ povrch

Hráč, raketa a lopta tvoria systém.
Presná hra závisí na viacerých faktoroch tohto systému. HEAD vyvinal novátorskú technológiu v raketách, ako je HEAD Flexpoint™ ktorá, mimo dôležitej sily, ponúka tiež optimálnu kontrolu loptičky. Teraz, ďalším vývojom hráčskych komponentov, ako je loptička, zlepšili sme precíznosť s SmartOptik™ povrchom. Lopta je viditeľnejšia o 19 %. Hra je precíznejšia a kontrolovateľnejšia a hráči spokojnejší.


Close