Data Protection Notice

VÍTEJTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

Tyto webové stránky www.head.com, včetně příslušných mikrostránek, databází a internetových obchodů (dále“webové stránky”), jsou provozovány společností HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Tel: +43 05574 608 (dále“my”, “nás”). Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto dodržujeme odpovídající ustanovení právních předpisů ohledně ochrany, zákonného rozsahu a zachování důvěrnosti osobních údajů a zabezpečení dat. Níže se dozvíte, jaké informace můžeme shromažďovat a zpracovávat, když navštívíte a používáte naše webové stránky, zejména když nakupujete prostřednictvím našeho internetového obchodu nebo se účastníte soutěží o ceny, propagačních akcí nebo jiných reklamních činností. Pokud se zpracování vašich osobních údajů v konkrétním případě liší od tvrzení uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, budete o tom informováni samostatně a dojde k němu pouze na základě vašeho souhlasu, pokud je tento souhlas vyžadován právními předpisy.

V případě potřeby musíme toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat v souvislosti s dalším vývojem internetu a změnami právní situace nebo právních precedentů. Proto vám doporučujeme se na tuto stránku pravidelně vracet, abyste byli vždy seznámeni s nejnovější verzí.

OBSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
  • Právní základ 
  • Co jsou osobní údaje? 
  • Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jak nebo pro jaké účely je zpracováváme? 
 2. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WEBOVÉ STRÁNKY VÝHRADNĚ K INFORMAČNÍM ÚČELŮM             
  • Cookies
  • Služby Google
   • Služby Google Analytics a Universal Analytics
   • Služba Google Ads (dříve Google Adwords)
   • Google Remarketing
   • Nástroj Google Campaign Manager (dříve Google DoubleClick)
   • Služba Google reCAPTCHA
   • Služba Google Maps
   • Služba Google Font
   • Služba Google Tag Manager
  • Videa YouTube
  • Služba Facebook Pixel
 3. Provozování účtů na sociálních sítích
 4. Nakládání s osobními údaji během proaktivního používání uživatelem
  • Kontaktování 
  • Nákup prostřednictvím internetového obchodu 
  • Komentáře a vložení informací 
  • Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů 
  • Novinky 
  • Reklamy v síti Facebook pro potenciální zákazníky 
  • Hry o ceny a soutěže
  • Služby Custom Audience Advertising (Facebook Ads, Google Customer Match)
 5. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM 
 6. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM MIMO EU/EHP 
 7. ZABEZPEČENÍ DAT 
 8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ 
 9. VAŠE PRÁVA

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Právní základ

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále “GDPR”) a odpovídající národní zákony o ochraně osobních údajů chrání základní práva a svobody jednotlivců a jejich práva na ochranu osobních údajů.

1.2 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o subjektech údajů, jejichž identita je určena nebo alespoň může být určena. Osobní údaje zahrnují například jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, uživatelská ID, čísla kreditních karet, ID účtů na sociálních sítích, uživatelská jména, adresy IP atd.

1.3 Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jak nebo pro jaké účely je zpracováváme?

Shromažďujeme od vás uživatelské údaje (například informace poskytnuté během registrace, objednávky, přihlášení k odběru novinek, nebo pokud nás kontaktujete) a technické údaje (soubory se záznamy, například adresy IP, data, časy), pokud je to povoleno právními předpisy nebo vyžadováno v rámci plnění smlouvy nebo na ochranu našich oprávněných zájmů nebo pokud jste k takovému účelu poskytli souhlas.

 

2. Zpracovávání osobních údajů pro webové stránky výhradně k informačním účelům

2.1 Soubory cookie při návštěvě webových stránek

Podobně jako většina webových stránek rovněž používáme soubory cookie, pokud je to nezbytné z technického hlediska pro používání webových stránek nebo pokud jste nám k tomuto účelu poskytli souhlas. Více informací o tom, jak tyto webové stránky používají soubory cookie, najdete v našich zásadách používání souborů cookie. Pokud máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 9.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2. Služby Google

Všechny služby uvedené v oddílech 2.2 jsou poskytovány společností Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, a/nebo Google Inc. 1600 Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“).

Účasti v různých službách Google můžete zabránit několika způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče, konkrétně zakázání souborů cookie třetích stran povede k tomu, že nebudete přijímat žádné reklamy třetích stran; b) zakázáním souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https: //www.google.en/settings/ads, ačkoli toto nastavení bude smazáno, pokud smažete soubory cookie; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „O reklamách“, pomocí odkazu https://www.aboutads.info/choices, ačkoli toto nastavení bude smazáno, pokud smažete soubory cookie; d) trvalou deaktivací v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem https://www.google.com/settings/ads/plugin; e) příslušným nastavením předvoleb pro soubory cookie. Upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí této nabídky.

Společnost Google se hlásí k programu štítu soukromí EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-FRAMEWORK.

Podrobné informace o tom, jak společnost Google zabezpečuje a zpracovává vaše osobní údaje, naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Navštivte prosím rovněž webové stránky iniciativy pro síťovou reklamu (NAI) na adrese https://www.networkadvertising.org/, kde se dozvíte více o zodpovědném shromažďování údajů a jejich využití v digitální reklamě.

 

2.2.1 Služby Google Analytics a Universal Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu, která používá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se uloží ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp“. Na těchto webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP pomocí rozšíření „_anonymizeIp“, takže vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo dalších signatářských států dohody o Evropském hospodářském prostoru. V důsledku toho lze vyloučit odkazy anonymizované IP adresy ke konkrétním osobám. Pokud tedy údaje shromážděné o vás obsahují osobní odkaz, jsou okamžitě vyloučeny a osobní údaje jsou okamžitě vymazány. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána serveru společnosti Google v USA a tam zkrácena. 

Společnost Google použije tyto informace v našem zastoupení k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a používáním internetu. Společnost Google také může předat tyto informace třetím stranám, vyžaduje-li to zákon nebo pokud uvedené třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s dalšími informacemi společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zakázat v nastavení příslušného softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí těchto webových stránek. Můžete rovněž zakázat, aby společnost Google shromažďovala údaje generované pomocí souborů cookie, které souvisí s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud chcete deaktivovat sledování prostřednictvím služby Google Analytics ve svém mobilním zařízení, použijte následující odkaz k aktivaci příslušného souboru cookie pro odhlášení.

Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně vylepšujeme používání našich webových stránek. Díky statistikám můžeme vylepšovat naši nabídku, aby byla zajímavější pro vás jako uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA,

je právním základem pro používání služby Google Analytics čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Smluvní podmínky služby Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/, přehled zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů služby Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Tyto webové stránky rovněž používají službu Google Analytics pro analýzu návštěvnosti napříč zařízeními prováděnou pomocí ID uživatele. Analýzu používání různých zařízení můžete zakázat ve svém zákaznickém účtu v části „Moje údaje“, „Osobní informace“.

Služba Universal Analytics umožňuje sledování uživatelů napříč zařízeními a poskytuje odpovědným osobám přesnější informace (obecně https://support.google.com/analytics/answer/2790010). Stanovisko dozorových úřadů zatím není k dispozici. V každém případě musí být subjekt údajů informován o rozšířeném použití a mít možnost odhlášení.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. f) GDPR.

 

2.2.2. Služba Google Ads (dříve Google Adwords)

Využíváme nabídku služby Google Ads, abychom upozornili na naše atraktivní nabídky pomocí reklamy (tzv. Google Ads) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům z reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme zájem zobrazovat vám reklamy, které vás zajímají, dělat naše webové stránky zajímavější a dosáhnout přiměřeného výpočtu reklamních nákladů.

Tyto reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. K tomu používáme soubory cookie reklamního serveru, z nichž lze zjistit určité metriky výkonu, jako jsou reklamy nebo kliknutí uživatelů. Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím reklamy Google, služba Google Ads uloží do vašeho PC soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie obvykle vyprší po 30 dnech a neměly by vás osobně identifikovat. Jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o možnosti odhlášení (označení, že již uživatel dále nechce být oslovován) se zpravidla ukládají jako analytické hodnoty pro tento soubor cookie.

Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka služby Ads a platnost souboru cookie uloženého v počítači dosud nevypršela, společnost Google a zákazník mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi služby Ads je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ads. My sami pomocí výše uvedených reklamních prostředků neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Získáváme pouze statistická hodnocení poskytovaná společností Google. Na základě těchto hodnocení můžeme zjistit, které z použitých reklamních prostředků jsou zvláště účinné. Z používání reklamních materiálů nezískáváme žádné další údaje; zejména nemůžeme identifikovat uživatele na základě těchto informací.

Díky použitým marketingovým nástrojům se váš prohlížeč automaticky spojí přímo se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných při používání tohoto nástroje společností Google a další používání těchto údajů, a proto vás informujeme podle naší úrovně znalostí: Při použití konverze reklam společnost Google obdrží informace, že jste vstoupili do příslušné části našich webových stránek nebo jste klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni u služby poskytované společností Google, společnost Google může tuto návštěvu spojit s vaším účtem. I pokud nejste registrováni u společnosti Google nebo nejste přihlášeni, existuje možnost, že poskytovatel vaši adresu IP zjistí a uloží.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.2.3 Google Remarketing

Kromě konverze reklam používáme také remarketingovou aplikaci společnosti Google, díky které můžete vidět naše reklamy po návštěvě našich webových stránek při dalším používání internetu. Toho je dosaženo pomocí souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, jejichž prostřednictvím společnost Google zaznamenává a vyhodnocuje vaše chování při návštěvě různých webových stránek. Společnost Google tak zjišťuje vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Podle vlastních prohlášení společnosti Google nedochází ke sloučení údajů shromážděných během remarketingu s vašimi osobními údaji, které mohou být uchovávány společností Google. Konkrétně je podle společnosti Google při remarketingu používána pseudonymizace.

Při využití remarketingu jsou informace o vašem prohlížení webových stránek shromažďovány v anonymizované formě pro marketingové účely a ukládány do vašeho počítače ve formě souborů cookie (targeting/retargeting). Na základě algoritmu vám pak můžeme zobrazovat cílená doporučení produktů jako personalizované reklamy ve formě bannerů na jiných webových stránkách (tzv. vydavatelé). Pokud si to nepřejete, můžete tyto reklamy deaktivovat pomocí správce nastavení reklam (https://www.support.google.com/ads/answers/2662922?HL=EN).

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.2.4 Nástroj Google Campaign Manager (dříve Google DoubleClick)

Tyto webové stránky používají online marketingový nástroj Campaign Manager společnosti Google. Nástroj Campaign Manager používá soubory cookie k umisťování reklam, které jsou relevantní pro uživatele, ke zlepšení přehledů výkonu kampaně nebo k tomu, aby zabránily vícečetnému zobrazování stejné reklamy uživateli. Společnost Google používá ID souboru cookie k identifikaci reklam zobrazovaných v prohlížeči a může zabránit jejich opakovanému zobrazování. Nástroj Campaign Manager navíc používá ID souborů cookie ke sledování tzv. konverzí souvisejících s reklamními požadavky. K tomu dochází například v případě, kdy uživatel uvidí reklamu služby Campaign Manager a později přejde na webové stránky inzerenta se stejným prohlížečem a tam něco zakoupí. Podle společnosti Google soubory cookie služby Campaign Manager neobsahují osobní údaje.

Díky použitým marketingovým nástrojům se váš prohlížeč při návštěvě našich webových stránek automaticky spojí přímo se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných při používání tohoto nástroje společností Google a další používání těchto údajů, a proto vás informujeme podle naší úrovně znalostí: Při použití nástroje Campaign Manager společnost Google obdrží informace, že jste vstoupili do příslušné části našich webových stránek nebo klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni u služby poskytované společností Google, společnost Google může tuto návštěvu spojit s vaším účtem. I pokud nejste registrováni u společnosti Google nebo nejste přihlášeni, existuje možnost, že poskytovatel vaši adresu IP zjistí a uloží.

Soubory cookie nástroje Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) nám dále pomáhají pochopit, zda na našich webových stránkách provádíte určité akce po zobrazení některé z našich grafických reklam / videoreklam v Googlu nebo na jiných platformách prostřednictvím nástroje Campaign Manager nebo kliknutím na jednu z těchto reklam (sledování konverzí). Nástroj Campaign Manager používá tento soubor cookie k porozumění obsahu, na který jste na našem webu reagovali, aby vám mohl později zaslat cílenou reklamu.

Pokud chcete společnosti Google zakázat shromažďování údajů generovaných soubory cookie, stáhněte a nainstalujte doplněk prohlížeče, který je k dispozici v části „Nastavení zobrazení“, „Rozšíření pro deaktivaci nástroje Campaign Manager“ na adrese https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Další informace o nástroji Campaign Manager jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/doubleclick.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.2.5 Služba Google reCAPTCHA

Tyto webové stránky používají službu Google reCAPTCHA ke kontrole toho, zda údaje zadané na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) byly vloženy člověkem nebo automatizovaným programem („robot“).

Služba reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začne automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webové stránky.

Tato služba umožňuje společnosti Google zjistit, z jakých webových stránek byl váš požadavek odeslán a z které IP adresy bylo použito vstupní pole služby reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může společnost Google shromažďovat další informace nezbytné pro poskytování a záruku této služby.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2.6 Služba Google Maps

Tyto webové stránky používají službu Google Maps ke zobrazení naší polohy a poskytování pokynů (např. prostřednictvím vyhledávače obchodů a kalendářů událostí). Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazit určitá písma, je při každém přístupu na naše webové stránky vytvořeno spojení se serverem společnosti Google v USA.

Pokud používáte komponenty služby Google Maps integrované do našich webových stránek, společnost Google uloží do vašeho zařízení soubor cookie prostřednictvím vašeho prohlížeče. Všechna uživatelská nastavení a údaje jsou zpracovány pro zobrazení místa a popis určité trasy.

Když se připojíte ke službě Googlu tímto způsobem, společnost Google může zjistit, ze kterých webových stránek byl váš požadavek odeslán a na jakou IP adresu jsou instrukce odesílány.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2.8. Služba Google Font

Tyto webové stránky používají ke zobrazení externích písem službu Google Fonts. Za tímto účelem prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma, což vyžaduje, aby se prohlížeč spojil přímo se servery společnosti Google. Společnost Google může identifikovat webové stránky, ze kterých byl váš požadavek odeslán a na jakou adresu IP jsou písma přenášena ke zobrazení.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2.9. Služba Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají službu Google Tag Manager, která umožňuje správu značek na webových stránkách pomocí rozhraní. Služba Google Tag Manager implementuje pouze značky. To znamená, že se nepoužívají žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager spouští další značky, které pak podle potřeby shromažďují data. Služba Google Tag Manager však k těmto informacím nepřistupuje. Pokud byl záznam deaktivován na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává platný pro všechny sledovací značky implementované pomocí služby Google Tag Manager.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3 Videa YouTube

Do našich webových stránek jsme rovněž zabudovali videa YouTube. Videa jsou uložena na www.youtube.coma lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Tato videa jsou zabudována tak, aby serveru YouTube nebyly zasílány žádné osobní údaje související s vámi jako uživatelem, pokud si videa nepřehráváte.

Pokud si videa přehrajete, do vašeho počítače budou uloženy soubory cookie YouTube a údaje budou odeslány společnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako provozovateli YouTube. Při přehrávaní videí na YouTube budou společnosti Google, Inc., zasílány následující osobní údaje: adresa IP a ID souboru cookie, specifická adresa stránky navštívené na našich webových stránkách, jazykové nastavení prohlížeče, systémové datum a čas přístupu a identifikátor vašeho prohlížeče. Údaje budou odeslány bez ohledu na to, zda máte u společnosti Google registrovaný účet nebo zda jste k němu přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, tyto údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu.

Pokud si takové přiřazení k vašemu účtu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube nebo Google, Inc., ukládají tyto údaje jako profily používání a využívají je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek na základě poptávky. Účelem takového použití je zejména (nikoliv pouze pro přihlášené uživatele) poskytování reklamy podle poptávky a informování ostatních uživatelů o vaší činnosti na našich webových stránkách. Máte právo uplatnit námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnosti Google Inc. jako provozovatele YouTube. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google, Inc., najdete na adrese www.google.com/intl/policies/privacy. Osobní údaje shromážděné při přístupu k videím YouTube nezpracováváme.

2.4. Služba Facebook Pixel

Pro měření konverzí používají naše webové stránky pro reklamy Pixel od společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Jelikož používáme remarketingovou funkci „Custom Audiences“, kterou můžete kdykoli deaktivovat způsobem popsaným níže, vaše chování lze sledovat poté, co jste byli přesměrováni na naše webové stránky kliknutím na reklamu na Facebooku. Díky tomu lze účinnost reklam na Facebooku vyhodnotit pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní; nemůžeme z nich vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí společnosti Facebook o používání údajů. Díky tomu může Facebook umožnit zobrazování reklamy na webových stránkách Facebooku i mimo něj. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel webových stránek ovlivnit.

Další informace týkající se ochrany vašeho soukromí naleznete v prohlášení Facebooku o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Remarketingovou funkci „Custom Audiences“ můžete rovněž zakázat v nastavení pro reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#_. K tomu musíte být přihlášeni na Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete se odhlásit z komerční reklamy Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní aliance digitální reklamy: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3. Provozování účtů na sociálních sítích

Provozujeme několik účtů na sociálních sítích nebo platformách, abychom mohli komunikovat s našimi zákazníky, zájemci a dalšími uživateli a mohli je informovat o našich značkách, produktech a službách.

Chtěli bychom zdůraznit, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii společnostmi provozujícími sociální sítě při návštěvě jejich webových stránek, což může mít za následek rizika pro uživatele (např. může být pro uživatele obtížné vymáhat práva subjektů údajů).

Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje jsou obvykle zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamní účely platformami sociálních sítí při návštěvě jejich webových stránek. Například mohou být vytvořeny uživatelské profily na základě chování uživatelů a zdokumentovaných zájmů uživatelů. Uživatelské profily pak mohou být použity k umisťování reklam, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů, uvnitř platforem i mimo ně. Pro tyto účely se soubory cookie obvykle ukládají do počítače uživatele. Kromě toho mohou být údaje rovněž uloženy v uživatelských profilech nezávisle na zařízeních používaných uživateli (zejména pokud se jedná o registrované uživatele příslušných platforem, kteří jsou přihlášeni).

Zpracování vašich osobních údajů při návštěvě našich kanálů sociálních sítí se provádí na základě oprávněných zájmů naší platformy a platformy sociálních sítí (účinné informování a komunikace se zákazníky, potenciálními uživateli a uživateli) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud vás příslušní poskytovatelé platforem sociálních sítí požádají o souhlas s výše uvedeným zpracováním údajů, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud jde o uplatnění vašich práv subjektu údajů podle GDPR, upozorňujeme na to, že tato práva lze uplatňovat nejúčinněji u poskytovatelů sociálních sítí. Přístup k vašim osobním údajům mají pouze poskytovatelé sociálních sítí, kteří mohou přímo přijmout vhodná opatření a poskytnout vám informace. Pokud přesto potřebujete pomoc, dejte nám prosím vědět.

Podrobný popis příslušných operací zpracování a možností odhlášení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společností provozujících sociální sítě. Níže uvádíme odkazy:

 1. Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko), zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, možnost odhlášení: https://www.facebook.com/settings?tab=ads%20and%20http%3A%2F%2Fwww.youronlinechoices.com
 2. Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en, možnost odhlášení: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 3. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA), zásady ochrany osobních údajů / možnost odhlášení: https://help.instagram.com/519522125107875.
 4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/en/privacy, možnost odhlášení: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
 5. Pinterest (Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA), zásady ochrany osobních údajů / možnost odhlášení: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy.

 

4. Nakládání s osobními údaji během proaktivního používání uživatelem

4.1 Kontaktování

Pokud nás uživatel aktivně kontaktuje (například e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře v rámci propagace), údaje a informace o uživateli budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ doplňujících otázek a budou předány odpovědné osobě (například oddělení IT, právnímu oddělení, oddělení logistiky atd.).

Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a z důvodu našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.2 Nákup prostřednictvím internetového obchodu

Pokud provedete nákup prostřednictvím těchto webových stránek, shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme osobní údaje (vaše jméno, fakturační a dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a pořadové číslo přiřazené položkám objednávky, jakož i informace o vámi zakoupeném zboží) pro účely plnění smlouvy a plnění případných poprodejních závazků (jako je záruka) nebo pro výrobní účely v případě objednávek zakázkového zboží Head. Pro tyto účely předáváme vaše jméno a dodací adresu přepravní nebo kurýrní službě pro dodání zboží, které jste zakoupili, a stejně tak poskytujeme platební a transakční údaje úvěrovým nebo finančním institucím pro zpracování platby.

Pokud si založíte účet na našich webových stránkách (informace naleznete v našich smluvních podmínkách na adrese https://www.head.com/shop/en-GB/terms-conditions/?change_region=1), budeme shromažďovat výše popsané osobní údaje spolu s vaším uživatelským jménem a heslem za účelem správy vašeho online účtu.

Pokud se zaregistrujete prostřednictvím existujícího účtu (jako jsou ZEPP, Facebook, Google nebo WeChat), souhlasíte s tím, že budeme zpracovávat údaje, které do tohoto účtu uložíte (jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, adresa), a že budou zpracovány pro účely popsané v části 4.2. Pro tyto účely musíte během registrace znovu výslovně potvrdit svůj souhlas s předáním údajů z příslušného existujícího účtu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z důvodu našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.3. Komentáře a vložení informací

Uživatelé mají možnost zanechat hodnocení vybraných produktů v našem internetovém obchodu s uvedením přezdívky, shrnutí recenze a hodnocení produktu. V tomto případě uložíme vaši přezdívku (která může být za jistých okolností osobním údajem), vaše vložené informace a vaši adresu IP. Kromě toho nám udílíte nevýhradní, bezplatné, časově neomezené právo, které lze kdykoliv odvolat, k použití vaší přezdívky a zveřejnění vašeho hodnocení na stránkách produktu po celém světě, nicméně pouze po dobu, dokud nevymažete obsah nebo nepožádáte o odstranění vašeho hodnocení. Obsah lze kdykoliv vymazat tak, že nás budete informovat na níže uvedených kontaktních údajích.

4.4. Processing of personal data based on our legitimate interests

We also process the personal data provided in connection with registration and ordering (your name, billing and delivery address, e-mail address, telephone number, the serial number assigned to the ordered item as well as additional information on the goods that you purchased) to improve our products and services. In addition, we process the specified data categories for internal statistical and operational purposes, for example, to measure and understand trends related to demographics, users, user interests, purchases and other trends among our users, as well as for recall actions and for the quick processing of complaints based on our legitimate interests. The specified data categories are also processed for research, precautionary, defence and other measures with regard to non-compliance with this Data Protection Declaration, illegal actions or suspected fraud, or to take measures in situations in which the potential risk of violation of our legal rights or the rights of other persons exists.

4.5. Newsletter

Níže naleznete popis, jak zpravidla zpracováváme vaše osobní údaje, když se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje. Tento postup nemusí platit ve všech případech (například se mohou lišit osobní údaje, které shromažďujeme). V případě jakýchkoli odchylek najdete všechny odlišné informace v příslušné části našich zásad ochrany osobních údajů (například v části 4.7, pokud jste se zaregistrovali prostřednictvím funkce Lead Ads na Facebooku/Instagramu).

Upozorňujeme, že všichni odběratelé zpravodaje musí být starší 16 let. Na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu se zasíláním zpravodaje a po potvrzení e-mailu pro dvojité potvrzení registrace kliknutím na tlačítko v tomto e-mailu budou vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a IP adresa a volitelně vaše datum narození, pohlaví, požadovaná země, požadovaný jazyk a oblasti, které vás zejména zajímají, zpracovány námi a společností MARES S.p.A., Salita Bonsen 4, I-16035 Rapallo (GE), Itálie, a společností (společnostmi) skupiny HEAD odpovědnými za váš region, pokud taková společnost ve vašem regionu existuje (veškeré informace v tomto ohledu najdete zde), pro účely zasílání (i) personalizovaných marketingových a produktových informací souvisejících se zbožím a službami z produktové řady skupiny HEAD, (ii) personalizovaných propagačních informací a novinek odpovídajících kategoriím vašeho zájmu a na základě vašeho používání webových stránek (například časté prohlížení produktů v rámci kategorií vašeho zájmu a dle zeměpisné lokace), (iii) průzkumů spokojenosti ohledně služeb a poradenství skupiny HEAD a analýz poptávky, (iv) soutěží, kupónů, slevových kampaní a soutěží o ceny, (v) elektronických pohlednic zasílaných e-mailem, a tyto budou pro tyto účely odeslány společnostem ze skupiny HEAD uvedené výše.

Když získáme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem produktu nebo služby, používáme ji rovněž pro přímý marketing podobných produktů nebo služeb. Máte právo se kdykoli odhlásit a my vám poskytneme možnost k odhlášení ve všech takových sděleních, např. prostřednictvím odkazu k odhlášení. Právním základem pro tuto operaci zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Přizpůsobené propagační materiály a novinky zasíláme podle vaší adresy IP a vašeho chování při používání webových stránek. Na základě vaší adresy IP a s pomocí našich „správců regionu prohlížeče“ dokážeme identifikovat region, kde se nacházíte, když používáte webové stránky, a zasílat vám regionální nabídky v rozsahu, v jakém k tomu udělíte souhlas. Přitom nezjišťujeme vaše přesné místo lokace. V rámci tohoto procesu rovněž analyzujeme frekvenci kliknutí výhradně pro příslušné oblasti zájmu „lyže, snowboard, sportovní oděvy, tenis, padel, squash, raketbal, plavání“ a například v případě častého používání části „snowboard“ vám budeme zasílat informace z této oblasti zájmu prostřednictvím e-mailu na základě prohlášení o souhlasu popsaného výše. Z tohoto důvodu používáme soubor cookie s označením „VIEWED_PRODUCT_IDS“. Analýza se provádí na základě následujících metod hodnocení a pořadí preferencí: údaje týkající se vašeho uživatelského chování na webových stránkách se anonymně porovnávají s empirickými hodnotami pro podobné soubory dat v naší databázi. Na základě toho vypočítáme pravděpodobnost potenciálních budoucích kontaktů a nákupů u nás. Tímto způsobem také můžeme vypracovat odpovídající nabídky a zašleme vám informace, které podle naší zkušenosti zajímaly zákazníky s podobným chováním. V rámci tohoto procesu rovněž vytváříme anonymizované a pseudonymizované uživatelské profily.

V případě přihlášení k odběru novinek rovněž ukládáme vaši adresu IP a datum registrace. Ty se ukládají pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije e-mailovou adresu a přihlásí se k odběru novinek bez vědomí právoplatného vlastníka. Osobní údaje shromážděné během přihlášení k odběru novinek nejsou poskytovány třetím osobám pro marketingové účely. 
Svůj souhlas s doručováním novinek můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti bez uvedení důvodu (například pomocí odkazu na konci každých novinek nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@head.com).

Pokud naše novinky odešlete třetím stranám, musíte dodržet zákonné požadavky a předem získat souhlas adresáta. Pokud třetí strany vůči nám uplatní nároky v důsledku přeposlání novinek z vaší strany, odškodníte nás a budete nás chránit proti všem nárokům s tím souvisejícím, včetně penále a nákladů na právní zastoupení.

4.6. Reklamy v síti Facebook pro potenciální zákazníky

Na našich facebookových stránkách používáme reklamy Facebook pro potenciální zákazníky, například: www.facebook.com/headski,www.facebook.com/headtenniswww.facebook.com/headsportswearwww.facebook.com/headsquashwww.facebook.com/headpadelwww.facebook.com/rideheadwww.facebook.com/teamhead,www.facebook.com/headrebelsk povolení přihlášení k odběru našich novinek prostřednictvím sítě Facebook.

Na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu s doručováním zpravodaje a po potvrzení e-mailu pro dvojité potvrzení registrace kliknutím na tlačítko v tomto e-mailu budou vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a IP adresa zpracovány námi a společností MARES S.p.A., Salita Bonsen 4, I-16035 Rapallo (GE), Itálie, pro účely zasílání (i) personalizovaných marketingových a produktových informací souvisejících se zbožím a službami z produktové řady skupiny HEAD, (ii) personalizovaných propagačních informací a novinek odpovídajících kategoriím vašeho zájmu a na základě vašeho používání webových stránek (například časté prohlížení produktů v rámci kategorií vašeho zájmu a dle zeměpisné lokace), (iii) průzkumů spokojenosti ohledně služeb a poradenství skupiny HEAD a analýz poptávky, (iv) soutěží, kupónů, slevových kampaní a soutěží o ceny, (v) elektronických pohlednic zasílaných e-mailem, a tyto budou pro tyto účely odeslány společnostem ze skupiny HEAD uvedené výše.

Přihlášení prostřednictvím formuláře je platné pouze v případě, že aktivujete přihlášení „kliknutím“ na potvrzující odkaz v potvrzujícím e-mailu, který obdržíte. V okamžiku přihlášení jsou ve formuláři povinné pouze vaše osobní údaje zaznamenané v síti Facebook nebo dobrovolně poskytnuté, ve všech případech se jedná o vaši e-mailovou adresu a jméno, a město, adresa, věk atd. jsou volitelné. Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomu, abychom vám zasílali e-mailem novinky výslovně popsané v reklamě, pokud jste k tomu výslovně poskytli souhlas. Svůj souhlas s doručováním novinek můžete kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat s účinností do budoucnosti.

4.7. Hry o ceny a soutěže

V souvislosti s hrami o ceny, soutěžemi nebo propagačními činnostmi, které nabízíme, budeme používat vaše osobní údaje výhradně pro pořádání hry o ceny, soutěže nebo propagační činnosti (například pro kontaktování vítězů, pro zaslání výhry), pokud nám neposkytnete výslovný souhlas s jejich použitím jiným způsobem.

 

4.8. Služby Custom Audience Advertising (Facebook Ads, Google Customer Match)

Na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – který shromažďujeme odděleně, když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje – souhlasíte s tím, že můžeme použít vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom vám mohli zobrazovat reklamy v mediálním zpravodajství / na zpravodajských kanálech vašich sociálních sítí nebo ve vašich e-mailech (Gmail). Za tímto účelem vaši e-mailovou adresu sdílíme s platformami sociálních sítí Google, Gmail, Youtube, Facebook a Instagram (informace naleznete v příslušných odkazech na právní dokumenty platforem sociálních sítí v části 3 těchto zásad ochrany osobních údajů) a propojíme ji s informacemi, které jste poskytli těmto platformám. Používáme k tomu služby „Facebook Ads“ a „Google Customer Match“. Vaše údaje používáme pouze k propojení s vašimi účty Google a/nebo Facebook/Instagram. Upozorňujeme, že vaše osobní údaje (e-mailová adresa) jsou před odesláním na Facebook převedeny na pevné řetězce znaků pomocí hashovacího procesu.

Z této marketingové komunikace se můžete kdykoli odhlásit a odvolat svůj souhlas s účinností do budoucnosti bez uvedení důvodů (například prostřednictvím odkazu k odhlášení na konci každého zpravodaje nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@head.com). V takovém případě již nebudeme nadále sdílet vaše údaje s platformami sociálních sítí.

Dále prosím vezměte na vědomí, že své reklamní preference můžete změnit na webových stránkách příslušné platformy sociálních sítí (např. pro Google prostřednictvím https://adssettings.google.com/ a pro Facebook prostřednictvím https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#).

 

5. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje rovněž v nezbytném rozsahu poskytujeme externím zástupcům zabývajícím se výkonností webů nebo poskytovatelům služeb (včetně dalších společností skupiny HEAD Group):

 • poskytovatelům IT služeb a/nebo poskytovatelům hostování dat nebo zpracování dat či podobných služeb;
 • dalším poskytovatelům služeb, dodavatelům nástrojů a softwarových řešení, kteří nám rovněž pomáhají při poskytování našich služeb a kteří pracují naším jménem (včetně dodavatelů marketingových nástrojů, marketingových agentur, poskytovatelů komunikačních služeb a call center);
 • dalším společnostem skupiny společností HEAD Group (seznam společností skupiny, kterým jsou osobní údaje zasílány, najdete zde za účelem plnění smlouvy na základě existujícího oprávněného zájmu a v rámci plnění zákonných povinností;
 • případným třetím stranám, které jsou zapojeny do plnění našich povinností ve vztahu k vám (například poskytovatelé přepravních služeb pro zásilky z našeho internetového obchodu, poskytovatelé platebních služeb pro zpracování platby v internetovém obchodě, banky pro zpracování platby);
 • dalším externím třetím stranám v nezbytném rozsahu (například auditorům, pojišťovnám v případě vzniku nároku na pojistné plnění, zákonným zástupcům v potřebných situacích atd.);
 • úředníkům a dalším veřejným orgánům v rozsahu vyžadovaném právními předpisy (např. finančním úřadům atd.).

 

6. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM MIMO EU/EHP

Vaše osobní údaje bychom mohli odeslat společnostem a smluvním partnerům mimo EU/EHP pro poskytování našich služeb, provozování webových stránek, zpracování vaší objednávky, údržbu našich IT systémů a softwaru atd. Takový přenos nicméně nic nemění na naší povinnosti chránit vaše osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud budou vaše osobní údaje odeslány mimo EU/EHP, zaručujeme odpovídající míru bezpečnosti jejich zasíláním do zemí, které mají odpovídající úroveň ochrany v souladu s potvrzením Evropské komise nebo uzavřením smlouvy vhodného znění mezi námi a právnickou osobou mimo EU/EHP, která údaje obdrží. Kopii odpovídajících záruk si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu privacy@head.com.

 

7. ZABEZPEČENÍ DAT

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo neoprávněným vymazáním či změnami a před ztrátou, krádeží a neoprávněným prohlížením, předáváním, reprodukcí, používáním, pozměněním nebo zpřístupněním. My a naši zaměstnanci jsme rovněž vázáni povinností zachování utajení a důvěrnosti údajů. Podobně zástupci starající se o výkonnost a oprávnění zástupci skupiny HEAD Group, kteří potřebují přístup k vašim osobním údajům pro plnění svých odborných povinností, získají přístup a budou se na ně vztahovat stejné povinnosti zachování utajení a důvěrnosti údajů.

 

8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje zpracované prostřednictvím našich webových stránek budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro plnění našich smluvních povinností. Pokud je jejich zpracování podmíněno vaším souhlasem, budeme údaje uchovávat do té doby, dokud neodvoláte svůj souhlas. Vaše údaje budeme rovněž uchovávat pouze po tak dlouhou dobu, po kterou jsme je ze zákona povinni uchovávat, a po dobu, po kterou proti nám lze uplatnit nároky.

 

9. VAŠE PRÁVA

Máte právo obdržet informace v přehledné, transparentní a čitelné podobě ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje a ohledně vašich práv jako subjektu údajů (čl. 13 a násl. nařízení GDPR):

 • Máte tedy právo na informace a získání kopie osobních údajů o vás, které jsou zpracovávány.
 • Pokud jsou osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, máte právo na jejich opravu.
 • Máte právo nechat své údaje vymazat („právo být zapomenut“).
 • Rovněž máte právo kdykoliv odhlásit odběr marketingových kampaní nebo zrušit registraci v tomto směru.
 • Kdykoliv můžete také odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucnosti, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu.
 • Rovněž máte právo na přenositelnost údajů v obecně používané a strojově čitelné formě. To se vztahuje výhradně na údaje, které jste poskytli, u nichž zpracování probíhá na základě smlouvy nebo souhlasu a u nichž zpracování probíhá automaticky.
 • Nakonec máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů tak, abychom je mohli dále pouze uchovávat a nemohli je již používat či zpracovávat. To nicméně platí pouze v následujících situacích: (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu, která nám umožní přesnost osobních údajů ověřit; 
  (ii) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití; 
  (iii) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
  (iv) vznesli jste námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu a dosud není ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody na vaší straně.
 • Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů o vás porušuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Než podáte stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů nebo pokud máte nějaké otázky, můžete nás rovněž kontaktovat:

Head Sport GmbH
k rukám právního oddělení (Legal Department) 
Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach 
e-mailem na adrese privacy@head.com

 

Vaše právo vznést námitku

 

Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti používání vašich údajů, pokud zpracování slouží k účelům přímého marketingu. 
Pokud vaše údaje zpracováváme pro legitimní účely, můžete mít rovněž právo kdykoliv vznést námitku, pokud jsou k tomu důvody týkající se vaší konkrétní situace.

 

Abychom mohli zpracovat váš dotaz ohledně výše uvedených práv a abychom zajistili, že osobní údaje nebudou poskytnuty neoprávněným třetím stranám, dotazy zasílejte s jasnou identifikací vaší osoby a uveďte krátký popis rozsahu, v jakém svá výše popsaná práva subjektu údajů uplatňujete.

Datum verze: Prosinec 2020