OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÍTEJTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

Tyto webové stránky www.head.com,  včetně příslušných mikrostránek, databází, internetových obchodů a aplikací (dále „webové stránky“) i kanálů sociálních médií, jsou provozovány společností HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Tel: +43 05574 608 (dále „správce“, „my“, „nás„). Použití jakéhokoli obsahu nebo funkcí poskytnutých na našich webových stránkách je výhradně založeno na našich platných podmínkách používání, které můžete nalézt zde

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto dodržujeme odpovídající ustanovení právních předpisů ohledně ochrany, zákonného rozsahu a zachování důvěrnosti osobních údajů a zabezpečení dat. Níže zjistíte, jaké informace můžeme shromažďovat a zpracovávat, když navštěvujete a používáte naše webové stránky, zejména pokud nakupujete prostřednictvím našeho on-line obchodu, účastníte se her o ceny, propagačních akcí nebo jiných reklamních aktivit nebo používáte naši aplikaci HEAD Rebels-Club. Pokud se zpracování vašich osobních údajů v konkrétním případě liší od tvrzení uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, budete o tom informováni samostatně a dojde k němu pouze na základě vašeho souhlasu, pokud je tento souhlas vyžadován právními předpisy.

V případě potřeby musíme toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat v souvislosti s dalším vývojem internetu a změnami právní situace nebo právních precedentů. Proto vám doporučujeme se na tuto stránku pravidelně vracet, abyste byli vždy seznámeni s nejnovější verzí.

 

OBSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
  1. Co jsou osobní údaje? 
  2. Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jak nebo pro jaké účely je zpracováváme?
  3. Osobní údaje osob mladších 16 let / citlivé osobní údaje
 2. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRO INFORMATIVNÍ POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
  1. Cookies
  2. Služby Google
   1. Služby Google Analytics a Universal Analytics
   2. Služba Google Ads (dříve Google Adwords)
   3. Google Remarketing
   4. Nástroj Google Campaign Manager (dříve Google DoubleClick)
   5. Služba Google reCAPTCHA
   6. Služba Google Maps
   7. Služba Google Font
   8. Služba Google Tag Manager
   9. Videa YouTube
  3. Facebook Business Manager
   1. Služba Facebook Pixel a CAPI
   2. Reklamy v síti Facebook/Instagram pro potenciální zákazníky
  4. TikTok Pixel
  5. Microsoft Advertising
  6. AB Tasty
  7. YotPo
   1. Hodnocení a recenze
   2. Zobrazení obsahu sociálních médií
  8. Hotjar
  9. Salesforce
 3. PROVOZOVÁNÍ ÚČTŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
 4. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI BĚHEM PROAKTIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELEM
  1. Kontaktování
  2. Aplikace
  3. Nákup prostřednictvím internetového obchodu 
  4. Vytvoření účtu
  5. Používání aplikace HEAD Rebels Club
  6. Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů 

  7. Novinky 
  8. Hry o ceny a soutěže
 5. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM 
 6. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM MIMO EU/EHP 
 7. ZABEZPEČENÍ DAT 
 8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ 
 9. VAŠE PRÁVA

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále “GDPR”) a odpovídající národní zákony o ochraně osobních údajů chrání základní práva a svobody jednotlivců a jejich práva na ochranu osobních údajů.

1.1. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou informace o subjektech údajů, jejichž identita je určena nebo alespoň může být určena. Osobní údaje zahrnují například jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, uživatelská ID, čísla kreditních karet, ID účtů na sociálních sítích, uživatelská jména, adresy IP atd.

1.2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK NEBO PRO JAKÉ ÚČELY JE ZPRACOVÁVÁME?

Shromažďujeme uživatelské údaje (například informace poskytnuté během registrace, objednávání, používání aplikace HEAD Rebels Club, přihlašování k odběru newsletterů nebo pokud nás kontaktujete) a technické údaje (soubory se záznamy, například adresy IP, data, časy), pokud je to povoleno právními předpisy nebo vyžadováno v rámci plnění smlouvy nebo na ochranu našich oprávněných zájmů nebo pokud jste k takovému účelu poskytli souhlas.

1.3. OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 16 LET / CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud společnost HEAD nezíská souhlas rodičů nebo opatrovníků, nepřeje shromažďovat informace od osob mladších 16 let. Jelikož však není vždy možné přesně určit věk uživatelů, nemůžeme vyloučit, že naše nabídky/služby mohou přesto občas obsahovat osobní údaje osob mladších 16 let bez souhlasu jejich rodičů nebo opatrovníků. Pokud zjistíme, že se na našich webových stránkách zaregistrovaly nebo naše služby využily osoby mladší zákonem povoleného věku bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců, vyhrazujeme si právo tyto osoby z těchto nabídek/služeb vyloučit, zablokovat je nebo údaje vymazat.

Dále si nepřejeme shromažďovat citlivé údaje, jako je vaše náboženské přesvědčení, zdravotní údaje nebo jiné zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v článku 9 GDPR, pokud jsme vás o předání takových údajů výslovně nepožádali.

2. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRO INFORMATIVNÍ POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud používáte naše webové stránky výhradně k informativním účelům, jinými slovy, pokud se neregistrujete nebo pokud nám informace nepřevedete jiným způsobem, sbíráme pouze ty osobní údaje, které jsou převedeny vaším prohlížečem na náš server. Pokud si chcete zobrazit naše webové stránky, sbíráme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli ukázat naše webové stránky a zaručit stabilitu a zabezpečení (kromě údajů, které dobrovolně poskytnete na základě nastavení souborů cookie – viz část 2.1).

   • IP adresa
   • datum a čas žádosti
   • rozdíl v časovém pásmu od greenwichského času (GMT)
   • obsah žádosti (skutečná webová stránka)
   • stav přístupu / kód stavu HTTP
   • příslušné množství přenesených dat
   • webová stranka, ze které je žádost obdržena
   • prohlížeč
   • operační systém a jeho rozhraní
   • jazyk a verze softwaru prohlížeče

 

2.1. Cookies

Podobně jako většina webových stránek rovněž používáme soubory cookie, pokud je to nezbytné z technického hlediska pro používání webových stránek nebo pokud jste nám k tomuto účelu poskytli souhlas, který můžete kdykoliv stáhnout. Více informací najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Pokud máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 9.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2. SLUŽBY GOOGLE

Všechny služby uvedené v oddílech 2.2 jsou poskytovány společností Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, a/nebo Google Inc. 1600 Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“).

Účasti v různých službách Google můžete zabránit několika způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče, konkrétně zakázání souborů cookie třetích stran povede k tomu, že nebudete přijímat žádné reklamy třetích stran; b) zakázáním souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://adssettings.google.com/, ačkoli toto nastavení bude smazáno, pokud smažete soubory cookie; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „O reklamách“, pomocí odkazu https://www.aboutads.info/choices, ačkoli toto nastavení bude smazáno, pokud smažete soubory cookie; d) trvalou deaktivací v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem https://www.google.com/settings/ads/plugin; e) příslušným nastavením předvoleb pro soubory cookie. Upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí této nabídky.

Společnost Google se hlásí k programu štítu soukromí EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-FRAMEWORK.

Podrobné informace o tom, jak společnost Google zabezpečuje a zpracovává vaše osobní údaje, naleznete na adrese https://policies.google.com/technologies/product-privacy  a https://policies.google.com/privacy. Navštivte prosím rovněž webové stránky iniciativy pro síťovou reklamu (NAI) na adrese https://www.networkadvertising.org/, kde se dozvíte více o zodpovědném shromažďování údajů a jejich využití v digitální reklamě.

2.2.1 SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS A UNIVERSAL ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu, která používá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se uloží ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp“. Na těchto webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP pomocí rozšíření „_anonymizeIp“, takže vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo dalších signatářských států dohody o Evropském hospodářském prostoru. V důsledku toho lze vyloučit odkazy anonymizované IP adresy ke konkrétním osobám. Pokud tedy údaje shromážděné o vás obsahují osobní odkaz, jsou okamžitě vyloučeny a osobní údaje jsou okamžitě vymazány. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána serveru společnosti Google v USA a tam zkrácena. 

Společnost Google použije tyto informace v našem zastoupení k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a používáním internetu. Společnost Google také může předat tyto informace třetím stranám, vyžaduje-li to zákon nebo pokud uvedené třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s dalšími informacemi společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zakázat v nastavení příslušného softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí těchto webových stránek. Můžete rovněž zakázat, aby společnost Google shromažďovala údaje generované pomocí souborů cookie, které souvisí s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud chcete deaktivovat sledování použijte služby Google Analytics ve svém mobilním zařízení, použijte následující odkaz http://tools.google.com/dlpage/gaoptoutk aktivaci příslušného souboru cookie pro odhlášení.

Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně vylepšujeme používání našich webových stránek. Díky statistikám můžeme vylepšovat naši nabídku, aby byla zajímavější pro vás jako uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA,

je právním základem pro používání služby Google Analytics čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pro další informace viz následující odkazy: Smluvní podmínky služby Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/, přehled zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů služby Google Analytics: https://support.google.com.

Tyto webové stránky rovněž používají službu Google Analytics pro analýzu návštěvnosti napříč zařízeními prováděnou pomocí ID uživatele. Analýzu používání různých zařízení můžete zakázat ve svém zákaznickém účtu v části „Moje údaje“, „Osobní informace“.

Služba Universal Analytics umožňuje sledování uživatelů napříč zařízeními a poskytuje odpovědným osobám přesnější informace (obecně https://support.google.com). Stanovisko dozorových úřadů zatím není k dispozici. V každém případě musí být subjekt údajů informován o rozšířeném použití a mít možnost odhlášení.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. f) GDPR.

2.2.2. SLUŽBA GOOGLE ADS (DŘÍVE GOOGLE ADWORDS)

Využíváme nabídku služby Google Ads, abychom upozornili na naše atraktivní nabídky pomocí reklamy (tzv. Google Ads) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům z reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme zájem zobrazovat vám reklamy, které vás zajímají, dělat naše webové stránky zajímavější a dosáhnout přiměřeného výpočtu reklamních nákladů.

Tyto reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. K tomu používáme soubory cookie reklamního serveru, z nichž lze zjistit určité metriky výkonu, jako jsou reklamy nebo kliknutí uživatelů. Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím reklamy Google, služba Google Ads uloží do vašeho PC soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie obvykle vyprší po 30 dnech a neměly by vás osobně identifikovat. Jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o možnosti odhlášení (označení, že již uživatel dále nechce být oslovován) se zpravidla ukládají jako analytické hodnoty pro tento soubor cookie.

Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka služby Ads a platnost souboru cookie uloženého v počítači dosud nevypršela, společnost Google a zákazník mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi služby Ads je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ads. My sami pomocí výše uvedených reklamních prostředků neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Získáváme pouze statistická hodnocení poskytovaná společností Google. Na základě těchto hodnocení můžeme zjistit, které z použitých reklamních prostředků jsou zvláště účinné. Z používání reklamních materiálů nezískáváme žádné další údaje; zejména nemůžeme identifikovat uživatele na základě těchto informací.

Díky použitým marketingovým nástrojům se váš prohlížeč automaticky spojí přímo se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných při používání tohoto nástroje společností Google a další používání těchto údajů, a proto vás informujeme podle naší úrovně znalostí: Při použití konverze reklam společnost Google obdrží informace, že jste vstoupili do příslušné části našich webových stránek nebo jste klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni u služby poskytované společností Google, společnost Google může tuto návštěvu spojit s vaším účtem. I pokud nejste registrováni u společnosti Google nebo nejste přihlášeni, existuje možnost, že poskytovatel vaši adresu IP zjistí a uloží.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.2.3 Google Remarketing

Kromě konverze reklam používáme také remarketingovou aplikaci společnosti Google, díky které můžete vidět naše reklamy po návštěvě našich webových stránek při dalším používání internetu. Toho je dosaženo pomocí souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, jejichž prostřednictvím společnost Google zaznamenává a vyhodnocuje vaše chování při návštěvě různých webových stránek. Společnost Google tak zjišťuje vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Podle vlastních prohlášení společnosti Google nedochází ke sloučení údajů shromážděných během remarketingu s vašimi osobními údaji, které mohou být uchovávány společností Google. Konkrétně je podle společnosti Google při remarketingu používána pseudonymizace.

Při využití remarketingu jsou informace o vašem prohlížení webových stránek shromažďovány v anonymizované formě pro marketingové účely a ukládány do vašeho počítače ve formě souborů cookie (targeting/retargeting). Na základě algoritmu vám pak můžeme zobrazovat cílená doporučení produktů jako personalizované reklamy ve formě bannerů na jiných webových stránkách (tzv. vydavatelé). Pokud si to nepřejete, můžete tyto reklamy deaktivovat pomocí správce nastavení reklam (https://www.support.google.com/ads/answers/).

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.2.4 NÁSTROJ GOOGLE CAMPAIGN MANAGER (DŘÍVE GOOGLE DOUBLECLICK)

Tyto webové stránky používají online marketingový nástroj Campaign Manager společnosti Google. Nástroj Campaign Manager používá soubory cookie k umisťování reklam, které jsou relevantní pro uživatele, ke zlepšení přehledů výkonu kampaně nebo k tomu, aby zabránily vícečetnému zobrazování stejné reklamy uživateli. Společnost Google používá ID souboru cookie k identifikaci reklam zobrazovaných v prohlížeči a může zabránit jejich opakovanému zobrazování. Nástroj Campaign Manager navíc používá ID souborů cookie ke sledování tzv. konverzí souvisejících s reklamními požadavky. K tomu dochází například v případě, kdy uživatel uvidí reklamu služby Campaign Manager a později přejde na webové stránky inzerenta se stejným prohlížečem a tam něco zakoupí. Podle společnosti Google soubory cookie služby Campaign Manager neobsahují osobní údaje.

Díky použitým marketingovým nástrojům se váš prohlížeč při návštěvě našich webových stránek automaticky spojí přímo se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných při používání tohoto nástroje společností Google a další používání těchto údajů, a proto vás informujeme podle naší úrovně znalostí: Při použití nástroje Campaign Manager společnost Google obdrží informace, že jste vstoupili do příslušné části našich webových stránek nebo klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni u služby poskytované společností Google, společnost Google může tuto návštěvu spojit s vaším účtem. I pokud nejste registrováni u společnosti Google nebo nejste přihlášeni, existuje možnost, že poskytovatel vaši adresu IP zjistí a uloží.

Soubory cookie nástroje Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) nám dále pomáhají pochopit, zda na našich webových stránkách provádíte určité akce po zobrazení některé z našich grafických reklam / videoreklam v Googlu nebo na jiných platformách prostřednictvím nástroje Campaign Manager nebo kliknutím na jednu z těchto reklam (sledování konverzí). Nástroj Campaign Manager používá tento soubor cookie k porozumění obsahu, na který jste na našem webu reagovali, aby vám mohl později zaslat cílenou reklamu.

Pokud chcete společnosti Google zakázat shromažďování údajů generovaných soubory cookie, stáhněte a nainstalujte doplněk prohlížeče, který je k dispozici v části „Nastavení zobrazení“, „Rozšíření pro deaktivaci nástroje Campaign Manager“ na adrese https://support.google.com/adsense/answer/.

Další informace o nástroji Campaign Manager jsou k dispozici na adrese https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.2.5 SLUŽBA GOOGLE RECAPTCHA

Tyto webové stránky používají službu Google reCAPTCHA ke kontrole toho, zda údaje zadané na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) byly vloženy člověkem nebo automatizovaným programem („robot“).

Služba reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začne automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webové stránky.

Tato služba umožňuje společnosti Google zjistit, z jakých webových stránek byl váš požadavek odeslán a z které IP adresy bylo použito vstupní pole služby reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může společnost Google shromažďovat další informace nezbytné pro poskytování a záruku této služby.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2.6 SLUŽBA GOOGLE MAPS

Tyto webové stránky používají službu Google Maps ke zobrazení naší polohy a poskytování pokynů (např. prostřednictvím vyhledávače obchodů a kalendářů událostí). Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazit určitá písma, je při každém přístupu na naše webové stránky vytvořeno spojení se serverem společnosti Google v USA.

Pokud používáte komponenty služby Google Maps integrované do našich webových stránek, společnost Google uloží do vašeho zařízení soubor cookie prostřednictvím vašeho prohlížeče. Všechna uživatelská nastavení a údaje jsou zpracovány pro zobrazení místa a popis určité trasy.

Když se připojíte ke službě Googlu tímto způsobem, společnost Google může zjistit, ze kterých webových stránek byl váš požadavek odeslán a na jakou IP adresu jsou instrukce odesílány.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2.7. SLUŽBA GOOGLE FONT

Tyto webové stránky používají ke zobrazení externích písem službu Google Fonts. Za tímto účelem prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma, což vyžaduje, aby se prohlížeč spojil přímo se servery společnosti Google. Společnost Google může identifikovat webové stránky, ze kterých byl váš požadavek odeslán a na jakou adresu IP jsou písma přenášena ke zobrazení.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2.8. SLUŽBA GOOGLE TAG MANAGER

Tyto webové stránky používají službu Google Tag Manager, která umožňuje správu značek na webových stránkách pomocí rozhraní. Služba Google Tag Manager implementuje pouze značky. To znamená, že se nepoužívají žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager spouští další značky, které pak podle potřeby shromažďují data. Služba Google Tag Manager však k těmto informacím nepřistupuje. Pokud byl záznam deaktivován na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává platný pro všechny sledovací značky implementované pomocí služby Google Tag Manager.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2.9. VIDEA YOUTUBE

Do našich webových stránek jsme rovněž zabudovali videa YouTube. Videa jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Tato videa jsou zabudována tak, aby serveru YouTube nebyly zasílány žádné osobní údaje související s vámi jako uživatelem, pokud si videa nepřehráváte.

Pokud si videa přehrajete, do vašeho počítače budou uloženy soubory cookie YouTube a údaje budou odeslány společnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako provozovateli YouTube. Při přehrávaní videí na YouTube budou společnosti Google, Inc., zasílány následující osobní údaje: adresa IP a ID souboru cookie, specifická adresa stránky navštívené na našich webových stránkách, jazykové nastavení prohlížeče, systémové datum a čas přístupu a identifikátor vašeho prohlížeče. Údaje budou odeslány bez ohledu na to, zda máte u společnosti Google registrovaný účet nebo zda jste k němu přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, tyto údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu.

Pokud si takové přiřazení k vašemu účtu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube nebo Google, Inc., ukládají tyto údaje jako profily používání a využívají je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek na základě poptávky. Účelem takového použití je zejména (nikoliv pouze pro přihlášené uživatele) poskytování reklamy podle poptávky a informování ostatních uživatelů o vaší činnosti na našich webových stránkách. Máte právo uplatnit námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnosti Google Inc. jako provozovatele YouTube. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google, Inc., najdete na adrese www.google.com/intl/policies/privacy. Osobní údaje shromážděné při přístupu k videím YouTube nezpracováváme.

 

2.3. Facebook Business Manager

Facebook Business Manager je nástroj, který nám pomáhá organizovaně a cíleně vytvářet, spravovat, monitorovat a vykazovat různá obchodní aktiva na Facebooku a Instagramu, jako jsou naše firemní stránky na Facebooku, profily na Instagramu a reklama. Facebook Business Manager zahrnuje rovněž širokou škálu nástrojů Facebook Business Tools, které jsou vysvětleny níže:

Nástroje Facebook Business Tools jsou technologie nabízené společnostmi Facebook Inc. a Facebook Ireland Limited, které pomáhají majitelům webových stránek a vydavatelům, vývojářům aplikací a obchodním partnerům, včetně inzerentů a dalších, integrovat se se sítí Facebook, pochopit a měřit své  produkty a služby a lépe oslovovat a obsluhovat lidi, kteří používají jejich produkty a služby nebo by o ně mohli mít zájem.

Všechny tyto nástroje lze použít pro takzvané „produkty sítě Facebook“, které zahrnují Facebook (včetně mobilní aplikace Facebook a prohlížeče v aplikaci), Messenger, Instagram (včetně aplikací jako Boomerang), Facebook Shops, Spark AR, Audience Network a jakékoli další funkce, aplikace, technologie, software, produkty nebo služby nabízené společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Podrobnosti naleznete také v částech 2.3.1 a 2.3.2 níže.

Všechny služby uvedené v bodech 2.3.1 a 2.3.2 poskytuje společnost Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

2.3.1. SLUŽBA FACEBOOK PIXEL a capi

Pro měření konverzí používají naše webové stránky pro reklamy Pixel i konverzní aplikační programovací rozhraní (dále jen „CAPI“) od společnosti Facebook.

Jelikož používáme remarketingovou funkci „Custom Audiences“, kterou můžete kdykoli deaktivovat způsobem popsaným níže, vaše chování lze sledovat poté, co jste byli přesměrováni na naše webové stránky kliknutím na reklamu na Facebooku. Díky tomu lze účinnost reklam na Facebooku vyhodnotit pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní; nemůžeme z nich vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí společnosti Facebook o používání údajů. Díky tomu může Facebook umožnit zobrazování reklamy na webových stránkách Facebooku i mimo něj. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel webových stránek ovlivnit.

Další informace týkající se ochrany vašeho soukromí naleznete v prohlášení Facebooku o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Remarketingovou funkci „Custom Audiences“ můžete rovněž zakázat v nastavení pro reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/. K tomu musíte být přihlášeni na Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete se odhlásit z komerční reklamy Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní aliance digitální reklamy: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3.2. REKLAMY V SÍTI FACEBOOK/INSTAGRAM PRO POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

Abyste se mohli přihlásit k odběru našeho informačního zpravodaje nebo zapojit do hry o ceny nebo soutěže prostřednictvím Facebooku/Instagramu, používáme na našich účtech Facebook a Instagram reklamy typu lead ads (například na Facebooku: HEAD Tenis, Instagram: HEAD Tenis).

Upozorňujeme, že

   • pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního zpravodaje prostřednictvím reklam pro potenciální zákazníky (lead ads), informace uvedené v bodě 4.7 platí obdobně s následující odchylkou: Kromě IP adresy, kterou nezískáváme, využíváme stejné osobní údaje (konkrétně křestní jméno, e-mailovou adresu, zemi a jazyk), ale zahrnuli jsme povinné pole „země“ a váš jazyk se automaticky přiřadí na základě jazyka, který jste použili na kanálu sociálních médií při přihlašování k odběru informačního zpravodaje (místo přiřazení země/jazyka prostřednictvím správce regionů v prohlížeči);
   • pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního zpravodaje v souvislostí s účastí v jedné z našich výherních her nebo soutěží prostřednictvím reklam pro potenciální zákazníky (lead ads), platí informace uvedené v bodě 4.8 s následující odchylkou: Nezpracováváme vaši IP adresu.

Na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu se zasíláním newsletteru a po dvojitém potvrzení přihlášení se v e-mailu kliknutím na tlačítko v něm obsažené bude vaše jméno, vaše e-mailová adresa, země a vaše IP adresa zpracovávána námi a společností za účelem zasílání (i) personalizovaných marketingových a produktových informací týkajících se zboží a služeb z produktové nabídky skupiny HEAD sportovní, (ii) personalizovaných propagačních informací a novinek odpovídajících kategoriím vašeho zájmu a na základě vašeho používání webových stránek (např. časté prohlížení produktů v rámci vámi zvolených zájmových kategorií a geolokace), (iii) průzkumů spokojenosti se službami, produkty a poradenstvím skupiny HEAD a analýz poptávky, (iv) soutěží, kupónů, slevových akcí a her o ceny, (v) elektronických přáníček prostřednictvím e-mailu, a budou k těmto účelům předávány výše uvedeným společnostem skupiny HEAD.

Přihlášení k odběru prostřednictvím formuláře je účinné pouze v případě, že přihlášení k odběru aktivujete „kliknutím“ na potvrzovací odkaz v potvrzovacím e-mailu, který obdržíte. Při přihlášení k odběru jsou ve formuláři vyžadovány pouze vaše osobní údaje zaznamenané na síti Facebook/Instagram nebo vámi dobrovolně zadané, jako jsou ve všech případech vaše e-mailová adresa a jméno (a obvykle také vaše země). Poskytnuté osobní údaje používáme výhradně k tomu, abychom vám prostřednictvím e-mailu zasílali svůj newsletter, jak je popsáno výše, pokud jste k tomu výslovně udělili souhlas. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna bez udání důvodů. Podrobnosti o tom, jak obecně nakládáme s vašimi osobními údaji, když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, naleznete v části 4.7.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

2.4 PIXEL TIKTOK

Na svých webových stránkách používáme „pixel TikTok“ poskytovatele TikTok (pro uživatele v EU, EHP a Švýcarsku: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko; pro Spojené království: TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, Spojené království). Pokud jste udělili svůj výslovný souhlas, který můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna (např. prostřednictvím nastavení souborů cookie), pixel TikTok umožňuje společnosti TikTok, aby vás jako uživatele naší online nabídky určila jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „reklamy TikTok“).

Pixel TikTok používáme ke zobrazování námi umístěných reklam TikTok pouze těm uživatelům sítě TikTok, kteří zároveň projevili zájem o naše online nabídky nebo mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty), které předáváme síti TikTok (tzv. „vlastní publika“). Pomocí pixelu TikTok chceme rovněž zajistit, aby naše reklamy TikTok odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. Shromážděné údaje jsou anonymní a nejsou pro nás viditelné a používáme je pouze ke sledování účinnosti reklam TikTok ke statistickým účelům a účelům průzkumu trhu tím, že vidíme chování uživatelů poté, co byli po kliknutí na reklamu TikTok přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „konverze“).

Další informace viz následující odkazy:

Zásady ochrany osobních údajů sítě TikTok:  www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy

Podmínky služby sítě TikTok: www.tiktok.com/legal/new-terms-of-service

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

2.5 Microsoft Advertising

Na své webové stránce používáme Microsoft Advertising společnosti Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; dále jen „Microsoft“).

Zpracování údajů slouží k marketingovým a propagačním účelům a k měření úspěšnosti propagačních opatření (sledování konverzí). Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou ke sledování konverzí. Osobní identifikace těchto uživatelů tímto není možná. Microsoft Advertising využívá technologie, jako jsou soubory cookie a sledovací pixely, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Kliknutím na reklamu umístěnou Microsoft Advertising se do vašeho počítače umístí soubor cookie ke sledování konverzí. Tento soubor cookie má omezenou platnost a nepoužívá se k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na naší webové stránce a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a Microsoft zjistit, že jste klikli na reklamu a byli na tuto stránku přesměrováni. Přitom jsou mimo jiné shromažďovány následující informace: IP adresa, identifikátory (značky) přidělené společností Microsoft, informace o vám používaném prohlížeči a zařízení, URL odkazujícího (webová stránka, přes kterou jste se dostali na naši webovou stránku), URL naší webové stránky.

Dále používáme tzv. „remarketingovou funkci“. Tato funkce společnosti Microsoft umožňuje sledovat vaše chování při používání, a ta je tak schopna zobrazovat personalizovanou reklamu na webových stránkách a v aplikacích společnosti Microsoft.

Pokud si nepřejete, aby společnost Microsoft používala informace o vašem chování, jak je vysvětleno výše, můžete to odmítnout v nastavení souborů cookie, které jsou k tomu potřebné – například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Dále můžete zabránit shromažďování údajů vytvářených souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek a zpracování těchto údajů společností Microsoft deklarováním své námitky na následujícím odkazu: http://choice.microsoft.com/opt-out. Další informace o ochraně osobních údajů a souborech cookie používaných společností Microsoft najdete na webové stránce společnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR.

2.6 AB Tasty

Používáme službu webové analýzy společnosti AB TASTY SAS, 17 - 19 Rue Michel-le-Comte 75003, Paris (dále jen „AB Tasty“) k provádění testů A/B nebo testů s více proměnnými, abychom neustále zlepšovali své on-line služby. K tomuto účelu společnost AB Tasty shromažďuje statistické informace o provozu návštěvníků. Tyto údaje o používání (například použitý prohlížeč, počet prohlížených stránek / návštěv, pořadí a doba trvání návštěv webové stránky, plnění/vyprazdňování nákupního košíku, zaznamenávání používání jednotlivých webových stránek [kromě procesu placení a registrace] atd.) jsou anonymně zaznamenávány a statisticky vyhodnocovány. Není možné vyvozovat závěry o konkrétní osobě nebo nákupu. Kromě toho společnost AB Tasty provádí geolokaci (regionální údaje o vaší poloze) pomocí vaší IP adresy okamžitě, když navštívíte webovou stránku. IP adresa je vymazána ihned po geolokaci. Na základě vašich zájmů společnost AB Tasty navrhuje personalizovaný vzor, který je zašifrovaný a neumožňuje o vás osobně vyvodit žádné závěry. Soubory cookie jsou ukládány za účelem ukládání a rozpoznávání návštěvníků stránek a po maximální době trvání 13 měsíců budou automaticky odstraněny. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Odhlášení: Pokud si nepřejete se těchto testů účastnit, můžete tuto funkci deaktivovat na webové stránce společnosti AB Tasty (na adrese https://www.abtasty.com/terms-of-use/) podle uvedených pokynů. Pokud odstraníte soubory cookie svého prohlížeče, budete se muset opět odhlásit pomocí tohoto odkazu. Chtěli bychom upozornit, že po odhlášení nebudou některé funkce webové stránky k dispozici nebo budou k dispozici pouze v omezeném rozsahu.

Další informace o ochraně osobních údajů a souborech cookie naleznete na webových stránkách společnosti AB Tasty: https://www.abtasty.com/terms-of-use/.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2.7 YotPo

Každý člověk, který již má vlastní zkušenosti s jedním z našich výrobků a chtěl by se o ně podělit, má možnost uvést hodnocení a recenzi tohoto výrobku na head.com.Pokud jste provedli nákup na head.com, možná jsme vám zaslali e-mail s žádostí, abyste z pozice ověřeného kupujícího napsali recenzi zakoupených výrobků. K tomuto účelu využíváme poskytovatele služeb YotPo Inc, 400 Lafayette St. Fl. #4, New York, NY 10003, USA (dále jen „YotPo“). Kromě toho využíváme služeb uvedeného poskytovatele ke zobrazení obsahu ze sítě Instagram nebo zaslané recenze na našich webových stránkách, v našem newsleteru, na službě Google a/nebo na našich kanálech sociálních médií, jak je podrobně vysvětleno níže.

Používání těchto služeb je povoleno pouze na základě našich platných podmínek používání, které naleznete zde.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službami společnosti YotPo naleznete rovněž na webových stránkách společnosti YotPo:  https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

2.7.1. HODNOCENÍ A RECENZE

Hodnocení a recenze pomohou při poskytování vylepšeného uživatelského zážitku z našeho internetového obchodu prostřednictvím individuálních a nezávislých hodnocení našich výrobků a služeb ověřenými kupujícími a ověřenými recenzenty nebo prostě jen osobami se zájmem.

Každý člověk, který již má vlastní zkušenosti s jedním z našich výrobků a chtěl by se o ně podělit, má možnost za níže popsaných podmínek uvést hodnocení a recenzi tohoto výrobku na head.com. K tomuto účelu stačí, když prostřednictvím našich webových stránek přejdete na formulář pro recenze a uvedete příslušné podrobnosti. Po zaslání recenze obdržíte potvrzovací e-mail s žádostí, abyste potvrdili, že jste odeslanou recenzi napsal/a. Po potvrzení připojíme poznámku, že recenzi napsal ověřený recenzent, aby naši zákazníci věděli, že jí mohou důvěřovat. Pokud nepotvrdíte odeslání, vedle vašeho jména se žádná informace neobjeví. Jinak ale potvrzení recenze nijak neovlivní její zobrazení nebo zveřejnění. Po provedení nákupu na našich webových stránkách obdržíte různé e-maily, včetně případné žádosti o recenzi a ohodnocení zakoupeného produktu (produktů) jako ověřený kupující, připomenutí, abyste odeslali recenzi, pokud jste tak ještě neučinili, a poděkování v případě, že jste recenzi odeslali. K tomuto účelu předáme vaši e-mailovou adresu, jméno a údaje o zakoupených produktech (jako jsou název, barva a velikost, datum nákupu, ID nákupu) společnosti YotPo, která v tomto ohledu působí jako náš zpracovatel.

Před odesláním recenze produktu vás žádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v recenzi, jak je popsáno níže, a s použitím vámi poskytnutého obsahu v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a našimi podmínkami používání. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna zasláním e-mailu na adresu privacy@head.com.

Chcete-li odeslat recenzi, musíte vyplnit požadovaná pole uvedená ve formuláři recenze. Dále můžete volitelně uvést další informace o sobě, zakoupeném produktu nebo nákupu nebo nahrát obsah. Které informace jsou povinné a které nepovinné, závisí na zakoupeném produktu, jak je jasně uvedeno v každé žádosti o recenzi, a proto se mohou lišit. Mezi informace, které můžeme požadovat, patří např. název recenze, text recenze, e-mailová adresa, jméno, věk, pohlaví, výška, střih, sportovní dovednosti, sportovní styl, šířka, délka, úchop, doporučení, hodnocení kvality, hodnocení pohodlí, hodnocení vidění, hodnocení pružnosti, hodnocení tepla, frekvence používání, preferované použití, preferovaný sport, preferované specifikace, preferované vlastnosti, preferovaný kurt, jakož i obrazový obsah, který se rozhodnete nahrát v souvislosti se svou recenzí.

Po odeslání recenze budete mít také možnost sdílet recenzi s některými poskytovateli služeb (např. Facebook, Twitter, Google, LinkeIn, Instagram). Po odeslání recenze může být vaše recenze, název recenze, váš status „ověřeného kupujícího“, datum recenze, vaše jméno a první písmeno příjmení (nikoli však vaše jasné jméno), jakýkoli vámi poskytnutý obrazový nebo video obsah a jakýkoli jiný obsah, který jste poskytli v rámci své recenze, bezplatně zveřejněn na našich webových stránkách (např. v naší galerii obrázků nebo na stránkách našich produktů), v našem newsletteru, ve službě Google a/nebo na našich kanálech sociálních médií k propagaci našich produktů a služeb.

Pokud se rozhodnete sdílet svou recenzi s jiným poskytovatelem služeb, budou tyto osobní údaje předány rovněž vybranému poskytovateli služeb. Další informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i o svých právech a možnostech nastavení ochrany svých osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele služeb uvedených v části 3 těchto zásad ochrany osobních údajů.

The legal basis for this processing is Art. 6 Para. 1 (a) and (f) GDPR.

2.7.2 ZOBRAZENÍ OBSAHU SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Ke zobrazování obsahu sociálních médií ze sítě Instagram (nabídka společnosti Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – dále jen „Instagram“) na svých webových stránkách využíváme také služby YotPo ve widgetu. Konkrétně využíváme službu YotPo k bezplatnému vkládání příspěvků z kanálů sítě Instagram třetích stran, které byly zveřejněny na síti Instagram a souvisejí s našimi produkty a/nebo službami, na naše webové stránky (např. do galerie obrázků nebo na stránky našich produktů), na naše kanály sociálních médií a/nebo do našich newsletterů, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

Takto to funguje: Když uvidíme příspěvek, který se nám líbí (obvykle proto, že jste nás a/nebo naše produkty označili nebo zmínili na svém kanálu na síti Instagram), kontaktujeme vás prostřednictvím sítě Instagram a požádáme vás o souhlas s použitím osobních údajů v něm obsažených (jako jsou vaše fotografie nebo video, text vašeho příspěvku, vaše uživatelské jméno na síti Instagram, čas příspěvku) v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a našimi podmínkami používání. Pouze v případě a po udělení souhlasu s takovým použitím, který můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat zasláním e-mailu na adresu privacy@head.com, může být váš obsah bezplatně zveřejněn na našich webových stránkách (např. v naší galerii obrázků nebo na stránkách našich produktů), na našich kanálech sociálních médií a/nebo v našich newsletterech za účelem propagace našich produktů a služeb. Obsah widgetu je pak přenášen přímo ze sítě Instagram do vašeho prohlížeče prostřednictvím spojení se servery sítě Instagram a je jím integrován do webových stránek.

Další informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany svého soukromí naleznete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram:  https://help.instagram.com.

Máte právo vznést námitku proti vytvoření uživatelských profilů nebo přiřazení, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat přímo poskytovatele sociálních médií nebo síť Instagram. Kromě toho upozorňujeme, že tomuto přiřazení můžete zabránit tím, že se před návštěvou webových stránek odhlásíte ze svého profilu na síti Instagram a vymažete soubory cookie používané síti Instagram. Případně můžete ukládání souborů cookie nastavených společností Instagram zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

2.8 Hotjar

Na našich webových stránkách používáme nástroj Hotjar od společnosti Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta („Hotjar“).

Díky použití nástroje Hotjar můžeme lépe sledovat chování návštěvníků na našich webových stránkách a porozumět tomu, jak dlouho uživatelé zůstanou na kterých stránkách, na které odkazy klikají atd. To nám umožňuje lépe uzpůsobit naši nabídku a služby potřebám našich uživatelů.

Pomocí souborů cookie a jiných technologií zpracováváme informace, jako je IP adresa použitého zařízení (získávány a uchovávány anonymně), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o použitém prohlížeči, poloze (pouze země) a preferovaném jazyce pro prohlížení našich webových stránek. Nástroj Hotjar uchovává tyto informace naším jménem v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Použití nástroje Hotjar můžete spravovat a deaktivovat prostřednictvím nastavení souborů cookie.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

2.9 Salesforce

Údaje poskytnuté prostřednictvím našeho webu (např. ve formulářích pro nákup, registraci k odběru zpravodaje, v rámci her o ceny/soutěží nebo prostřednictvím nastavení cookie), se v současnosti ukládají do Salesforce Service Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich, Germany) na serverech v EU a používají se např. k odesílání potvrzení objednávek a oznámení o zásilkách.

Pro odesílání našich informačních zpravodajů a pro automatizované rozesílání elektronické pošty (např. uvítací e-maily) využíváme Salesforce Marketing Cloud. Za tímto účelem se údaje o předplatiteli informačního zpravodaje předávají ze Service Cloud do Marketing Cloud. Údaje ze Salesforce Marketing Cloud se také obecně uchovávají a zpracovávají na serverech Salesforce v EU. Pouze v případě havárie se služby obnovují v USA.

Společnost Salesforce se zavázala závaznými interními pravidly pro ochranu údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. b) a článkem 47 EU-DSGVO (takzvaná závazná firemní pravidla), že bude udržovat vhodnou úroveň ochrany údajů, i když zpracovává údaje mimo Evropskou unii.

Další informace o zpracování údajů společností Salesforce naleznete zde:

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Dokumenty o dodržování ustanovení nařízení GDPR společností Salesforce: https://compliance.salesforce.com/en/gdpr

Za pomoci tak zvaných webových signálů a pixelů získáváme informace o klikacím chování uživatelů prostřednictvím Marketing Cloud. Data o interakci se ukládají do Marketing Cloud přímo k danému uživateli.

Právní základ pro toto zpracování vychází buď z našeho oprávněného zájmu při používání systému řízení vztahů se zákazníky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, nebo z vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

3. PROVOZOVÁNÍ/POUŽÍVÁNÍ ÚČTŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Provozujeme několik účtů na sociálních sítích nebo platformách nebo používáme takové sítě či platformy sociálních médií, abychom mohli komunikovat s našimi zákazníky, zájemci a dalšími uživateli a mohli je informovat o našich značkách, produktech a službách.

Chtěli bychom zdůraznit, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii společnostmi provozujícími sociální sítě při návštěvě jejich webových stránek, což může mít za následek rizika pro uživatele (např. může být pro uživatele obtížné vymáhat práva subjektů údajů).

Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje jsou obvykle zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamní účely platformami sociálních sítí při návštěvě jejich webových stránek. Například mohou být vytvořeny uživatelské profily na základě chování uživatelů a zdokumentovaných zájmů uživatelů. Uživatelské profily pak mohou být použity k umisťování reklam, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů, uvnitř platforem i mimo ně. Pro tyto účely se soubory cookie obvykle ukládají do počítače uživatele. Kromě toho mohou být údaje rovněž uloženy v uživatelských profilech nezávisle na zařízeních používaných uživateli (zejména pokud se jedná o registrované uživatele příslušných platforem, kteří jsou přihlášeni).

Zpracování vašich osobních údajů při návštěvě našich kanálů sociálních sítí se provádí na základě oprávněných zájmů naší platformy a platformy sociálních sítí (účinné informování a komunikace se zákazníky, potenciálními uživateli a uživateli) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste požádáni o souhlas s výše uvedeným zpracováním údajů, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud jde o uplatnění vašich práv subjektu údajů podle GDPR, upozorňujeme na to, že tato práva lze uplatňovat nejúčinněji u poskytovatelů sociálních sítí. Přístup k vašim osobním údajům mají pouze poskytovatelé sociálních sítí, kteří mohou přímo přijmout vhodná opatření a poskytnout vám informace. Pokud přesto potřebujete pomoc, dejte nám prosím vědět.

Podrobný popis příslušných operací zpracování a možností odhlášení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele služeb.

4. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI BĚHEM PROAKTIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELEM

Kromě čistě informačního využití našich webových stránek vám na nich nabízíme několik služeb, které můžete v případě zájmu využít, a které jsme popsali v následujících částech. K tomuto účelu je nutné zpravidla poskytnout další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí příslušné služby. Podrobnější informace o tom obdržíte při poskytnutí osobních údajů nebo v popisu služby níže.

4.1. KONTAKTOVÁNÍ

Pokud nás uživatel aktivně kontaktuje (například e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře v rámci propagace), údaje a informace o uživateli budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ doplňujících otázek a budou předány odpovědné osobě (například oddělení IT, právnímu oddělení, oddělení logistiky atd.).

Vaše osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a z důvodu našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.2. Aplikace

V závislosti na tom, o jaké pracovní místo se ucházíte, máte možnost zaslat své dokumenty e-mailem, prostřednictvím našeho online formuláře žádosti nebo běžnou poštou. Na základě vámi uděleného souhlasu zpracováváme následující údaje:

 

   • Pokud se hlásíte e-mailem nebo běžnou poštou, zašlete nám prosím motivační dopis, svůj životopis a případná osvědčení, která se vztahují k inzerované pozici.
   • Pokud se přihlásíte prostřednictvím našeho online formuláře, budete muset zadat také některé osobní údaje, které jsou v tomto formuláři označeny jako povinné, a to jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, rodný jazyk, poštovní a e-mailovou adresu, telefonní číslo a nahrát svůj životopis. Máte také možnost dobrovolně předat další údaje, a to vyplněním polí, která nejsou označena jako povinná, nebo nahráním dalších údajů a/nebo souborů kromě životopisu (např. certifikátů nebo motivačního dopisu).

All the data provided by you (such as any personal data that is sent by e-mail or ordinary mail, uploaded in files or otherwise collected as part of the application process) (“DATA”) will be collected, stored and processed exclusively for the purpose of dealing with your application. Only the employees of the human resources department of the company with which you have applied for a job, the employees of the relevant department for which you apply, as well as the employees of the international human resources department of the HEAD Group, located at HEAD Sport GmbH, Wurkopfweg 1, 6921 Kennelbach, will have access to your DATA. All people who are involved in the processing of your application are obligated to maintain data secrecy.

You may revoke your voluntary consent to the processing of your DATA at any time, without specifying the reasons and with effect for the future (e.g. by sending an e-mail to the contacts named in the job advertisement).

If your application is successful, all DATA relating to the employment relationship with you will be processed further; you will then receive more detailed information on this in our employee information leaflet on data protection. If your application is not successful, all your DATA will be stored for a further 6 months (from the date of rejection, even in the case of a revocation received before expiry of this period), to enable us to answer any questions connected with your application and/or rejection, and will subsequently be erased; any applications sent by ordinary mail will either be returned to you by post or destroyed.

We process your personal data according to Art. 6 Para 1 (a) GDPR and because of our legitimate interest according to Art. 6 Para 1 (f) GDPR.

4.3. NÁKUP PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU

Pokud provedete nákup prostřednictvím těchto webových stránek, shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme osobní údaje (vaše jméno, fakturační a dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a pořadové číslo přiřazené položkám objednávky, jakož i informace o vámi zakoupeném zboží) pro účely plnění smlouvy a plnění případných poprodejních závazků (jako je záruka) nebo pro výrobní účely v případě objednávek zakázkového zboží Head. Pro tyto účely předáváme vaše jméno, telefonní číslo a dodací adresu přepravní nebo kurýrní službě pro dodání zboží, které jste zakoupili, a stejně tak poskytujeme platební a transakční údaje úvěrovým nebo finančním institucím pro zpracování platby.

Máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách, abyste vytvořili personalizovaný účet. Máte ale také možnost objednávat u nás bez zřizování osobního uživatelského účtu (podrobnosti viz část 4.4.).

Rovněž můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete, abychom vás požádali o recenzi produktu, který jste si zakoupili, informovali vás o nabídkách, novinkách, průzkumech a soutěžích týkajících se podobných produktů či služeb HEAD, nebo vám zasílali e-maily spojené s vašimi objednávkami nebo technickými informacemi. Proti použití svých osobních údajů můžete kdykoli bezplatně vznést námitku, pokud zpracování slouží k účelům přímého marketingu (podrobnosti viz prosím níže v části 9).

Pokud se zaregistrujete prostřednictvím existujícího účtu (jako jsou ZEPP, Facebook, Google nebo WeChat), souhlasíte s tím, že budeme zpracovávat údaje, které do tohoto účtu uložíte (jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, adresa), a že budou zpracovány pro účely popsané v části 4.2. Pro tyto účely musíte během registrace znovu výslovně potvrdit svůj souhlas s předáním údajů z příslušného existujícího účtu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z důvodu našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.4. VYTVOŘENÍ ÚČTU

Máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách, abyste vytvořili personalizovaný účet („registrovaný uživatel“), buď (a) před nákupem kliknutím na symbol osoby v pravém horním rohu, anebo (b) těsně předtím, než uzavřete nákup na stránce pro dokončení nákupu.

Abychom mohli vytvořit váš účet, požádáme vás o poskytnutí následujících údajů: křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo, a dobrovolně o fakturační adresu, dodací adresu, pohlaví, název společnosti, telefonní číslo a číslo faxu. Na jednu stranu to znamená, že vaše osobní údaje jsou uložené a nemusíte je znovu zadávat při další objednávce, a na druhou stranu vám to umožní snáze spravovat předchozí objednávky. Na svém účtu najdete úplný přehled svých kontaktních údajů, objednávek, které ještě nebyly doručeny, předchozích objednávek a podrobnosti k doručení, platbám a vracení zboží.

Upozorňujeme, že v době nákupu už musíte mít vytvořený účet a být ke stávajícímu účtu přihlášeni, aby se nová objednávka na váš účet také zaznamenala a mohli jste ji spravovat. Není možné přidat objednávky k účtu až následovně. Proto, pokud si chcete objednat jako registrovaný uživatel, máte možnost buď vytvořit účet těsně před dokončením objednávky (pokud jste si účet nevytvořili už dříve), nebo, pokud již máte účet, ale nejste přihlášeni, máte možnost se k účtu přihlásit, než objednávku dokončíte, aby byla objednávka přiřazena k vašemu účtu.

Pokud si zřídíte na našich webových stránkách účet, budeme poté, co účet vytvoříte, schopni přiřadit k vám vaše předchozí interakce (např. trasu klikání, vyplněné formuláře, provedené nákupy; poskytnutá hodnocení). Pokud provedete nákup, zatímco jste přihlášeni ke svému účtu, budou k vašemu profilu přiřazeny údaje týkající se nákupu, a dokud zůstanete přihlášení, data z interakce týkající se vašeho chování při prohlížení našich webových stránek. Data se ukládají v Salesforce Service Cloud a zpracováváme je za účelem provádění nákupů, zlepšování naší nabídky a služeb a personalizované reklamy. Bližší informace o Salesforce viz 2.9.

Pokud si zřídíte a používáte účet, budete odpovídat za ochranu svého účtu a svého hesla a za omezení přístupu ke svému počítači. Dále prohlašujete, že souhlasíte – v zákonném rozsahu –, že ponesete odpovědnost za všechny aktivity, které budou prováděny přes váš účet nebo pomocí vašeho hesla. Musíte podniknout všechna požadovaná opatření, aby vaše heslo zůstalo důvěrné a uložené na bezpečném místě, a měli byste nás ihned vyrozumět, pokud máte důvod věřit, že přístup k vašemu účtu získala třetí osoba nebo že váš účet je používán bez předchozího souhlasu nebo že je takové neoprávněné použití pravděpodobné.

Nákup můžete provést také bez zřizování osobního uživatelského účtu („Uživatel typu Host“); také v tom případě budou údaje o nákupu uloženy v Salesforce Service Cloud a zpracovány za účelem provedení nákupu, zlepšení naší nabídky a služeb a pro personalizovanou reklamu.

Pokud jste vytvořili účet na našich webových stránkách, můžete sami spravovat a mazat údaje ve svém profilu. Pokud chcete smazat, změnit nebo přidat údaje na účet nebo pokud v současnosti účet nemáte a chtěli byste se dozvědět, jak si ho můžete zřídit, klikněte sem.

4.5. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE HEAD REBELS CLUB

Pokud používáte naši aplikaci HEAD Rebels Club, shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat funkce aplikace a zlepšovali a přizpůsobovali váš zákaznický zážitek.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, závisí na tom, které prvky aplikace používáte a jaké údaje s námi sdílíte. Abyste mohli aplikaci používat, musíte se přihlásit ke svému osobnímu účtu nebo si ho vytvořit v případě, že účet nemáte. Více informací o zpracování osobních údajů při vytváření přizpůsobeného účtu viz oddíl 4.4., který se týká také přizpůsobeného účtu pro používání aplikace HEAD Rebels Club App.

Při používání aplikace s námi můžete sdílet následující kategorie osobních údajů, a proto je můžeme zpracovávat:

 • Pokud používáte kalendář v aplikaci, můžete zadávat životně důležité parametry (například tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, pulz nebo složení těla), vytvářet tréninkový program a označovat již dokončené tréninky.
 • Pokud používáte komunitní funkci v aplikaci, můžete psát příspěvky. Můžete také dávat lajky a psát komentáře k jiným příspěvkům. Také můžete sledovat jiné účty.
 • Pokud používáte funkci nakupování v aplikaci, můžete prostřednictvím aplikace nakupovat různé výrobky. Pokud jde o zpracování osobních údajů v tomto ohledu, viz oddíl 4.3.
 • Pokud používáte nastavení profilu v aplikaci, můžete měnit osobní údaje, které jste poskytli během registrace (např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu, jméno, datum narození, pohlaví, výšku, hmotnost, používání invalidního vozíku).

Všechny výše uvedené údaje s námi sdílíte dobrovolně a my je zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat funkce aplikace, jako je záznam vašeho tréninkového procesu, sdílení příspěvků s komunitou HEAD Rebels nebo prezentace vašich údajů ve vizualizované formě jiným uživatelům aplikace. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě nezbytnosti plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) a na základě převažujícího oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Pokud nám poskytnete zdravotní údaje a v rozsahu, v němž nám je poskytnete, zpracováváme tyto údaje na základě toho, že vámi byly zjevně zveřejněny (čl. 9 odst. 2 písm. e) nařízení GDPR) nebo, pokud je to nezbytné, jsme získali váš výslovný souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR).

4.6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ NAŠICH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Můžeme také zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s používáním aplikace HEAD Rebels Club, registrací a objednáváním (např. vaše jméno, fakturační a doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, sériové číslo přidělené objednanému zboží a další informace o zakoupeném zboží) můžeme zpracovávat také za účelem zlepšení svých produktů a služeb. Kromě toho zpracováváme uvedené kategorie údajů k interním statistickým a provozním účelům, například k měření a pochopení trendů souvisejících s demografickými údaji, uživateli, zájmy uživatelů, nákupy a dalšími trendy mezi našimi uživateli, jakož i pro akce stažení a pro rychlé vyřízení stížností na základě našich oprávněných zájmů. Údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem výzkumu, preventivních, obranných a jiných opatření, zejména s ohledem na nedodržování těchto zásad ochrany osobních údajů, protiprávní jednání nebo podezření na podvod, nebo za účelem přijetí opatření v situacích, kdy existuje potenciální riziko porušení našich zákonných práv nebo práv jiných osob. Proti použití svých údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud zpracování slouží k účelům přímého marketingu (podrobnosti viz prosím v části 4.7 a 9).

4.7. Newsletter

Níže najdete popis toho, jak obecně nakládáme s vašimi osobními údaji, pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního zpravodaje. Upozorňujeme, že tento proces nemusí platit zcela ve všech případech (například se mohou lišit osobní údaje, které shromažďujeme). V případě všech odchylek naleznete všechny odchylné informace v příslušném oddíle našich zásad ochrany osobních údajů (například v oddíle 2.3.2, pokud jste se přihlásili prostřednictvím hlavních inzerátů na Facebooku/Instagramu, nebo v oddíle 4.3 v případě, že jste provedli nákup na head.com).

Upozorňujeme, že všichni předplatitelé informačního zpravodaje musejí mít nejméně 16 let. Na základě vašeho svobodně poskytnutého souhlasu s odběrem informačního zpravodaje a po potvrzení e-mailu s dvojím souhlasem kliknutím na tlačítko v něm obsažené, zpracujeme vaše křestní jméno, vaši e-mailovou adresu a vaši IP adresu a také zemi a jazyk (vysvětleno podrobně níže) a volitelně obory, které vás zvlášť zajímají (nebo jakékoli další informace, které volitelně poskytnete, když aktualizujete svůj profil pro informační zpravodaj) za účelem zasílání (i) personalizovaných marketingových a produktových informací vztahujících se k výrobkům a službám z řady sportovních výrobků skupiny HEAD, (ii) personalizovaných propagačních informací a zpráv odpovídajících vašim zájmovým kategoriím nebo na základě vašeho využívání webových stránek (například častého prohlížení výrobků v rámci vybraných kategorií zájmu a geolokace), (iii) průzkumů spokojenosti týkajících se služeb, výrobků a poradenství skupiny HEAD a analýz poptávky, (iv) soutěží, kuponů, slevových akcí a her s odměnami a (v) elektronických blahopřání prostřednictvím e-mailu.

Pokud získáváme vaši e-mailovou adresu v kontextu prodeje výrobku nebo služby, můžeme vaši e-mailovou adresu využít také pro přímý marketing podobných výrobků nebo služeb (prostřednictvím našeho informačního zpravodaje), pokud jste se z takové komunikace neodhlásili. Máte právo se kdykoli odhlásit a my vám nabídneme možnost odhlášení ve všech komunikacích, např. prostřednictvím odkazu pro odhlášení z odběru. Právním základem pro tuto operaci zpracování je náš oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 (f) nařízení GDPR popsaný v oddíle 4.6.

Na základě vaší IP adresy a pomocí našich „Browser Region Managers“ dokážeme lokalizovat region, kde se nacházíte, když používáte naše webové stránky. Tyto informace se uloží, abychom vás mohli nasměrovat na regionální podstránku a přihlášení k odběru zpravodaje platné pro vaši zemi trvalého pobytu. Během tohoto procesu neurčujeme vaši přesnou polohu. Svou přiřazenou zemi můžete ručně změnit před přihlášením k odběru pomocí rozevírací nabídky zemí na našich webových stránkách, nebo poté, co se přihlásíte, tím, že aktualizujete své preference.  (namísto přiřazování země/jazyka přes správce regionů v prohlížeči).

Své preference v profilu informačního zpravodaje můžete kdykoli upravit (například pomocí odkazu na konci každého informačního zpravodaje). K možným polím patří: příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, další údaje týkající se konkrétních oborů zájmu, vaše sportovní preference a schopnosti). Poté, co aktualizujete své preference, použijeme aktualizované údaje místo předešlých, jak popisují tyto zásady ochrany osobních údajů. To znamená, že pokud změníte nastavení země například z Německa na Francii, budete místo informačního zpravodaje v němčině dostávat zpravodaj ve francouzštině.

Pokud byste chtěli změnit nastavení země na Ameriku nebo Kanadu, přejděte na americké nebo kanadské webové stránky společnosti HEAD a přihlaste se k odběru příslušného informačního zpravodaje tam. Upozorňujeme, že vzhledem k vnitrostátním právním předpisům platí pro tyto webové stránky odlišné právní požadavky. Bližší informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů na příslušných webových stránkách.

Personalizované propagační materiály a zprávy se zasílají na základě vaší IP adresy a zvyků při používání webových stránek. Na základě vaší IP adresy a pomocí našich „Browser Region Managers“ vám můžeme zasílat regionální nabídky, pokud k tomu poskytnete souhlas. Současně také analyzujeme frekvenci kliknutí výhradně u vašich vybraných oblastí zájmu „lyže, snowboard, sportovní oblečení, tenis, pádel, squash, raketbal, plavání“ a například v případě častého použití sekce „Snowboard“ vám na základě výše popsaného prohlášení o souhlasu zašleme prostřednictvím e-mailu informace z této oblasti zájmu. Analýza se provádí na základě následujících metod posouzení a pořadí preferencí: Data týkající se vašich zvyků při používání na webových stránkách se porovnávají anonymně s empirickými hodnotami pro podobné datové soubory v naší databázi. Na základě toho vypočítáme pravděpodobnost potenciálních budoucích kontaktů a nákupů u nás. Proto můžeme připravit odpovídající nabídky a zaslat informace, které na základě našich zkušeností zajímaly zákazníky s podobným chováním. Současně můžeme také vytvářet anonymizované a pseudonymizované uživatelské profily.

Také ukládáme vaši IP adresu a datum registrace při přihlašování k odběru informačního zpravodaje. To se ukládá pouze jako důkaz pro případ, že by třetí strana zneužila e-mailovou adresu a přihlásila se k odběru informačního zpravodaje bez vědomí oprávněného vlastníka. Osobní údaje, které shromáždíme, když se přihlašujete k odběru informačního zpravodaje, nepředáváme třetím stranám kvůli marketingovým účelům.

Svůj souhlas s odběrem informačních zpravodajů můžete bez uvedení důvodů kdykoli odvolat s účinkem do budoucnosti (například prostřednictvím odkazu k odhlášení z odběru na konci každého informačního zpravodaje nebo prostřednictvím e-mailu na privacy@head.com). Upozorňujeme, že v některých případech můžete nadále dostávat informační zpravodaj ještě několik dnů po odhlášení (zvlášť pokud se odhlašujete z odběru prostřednictvím naší e-mailové adresy privacy@head.com).

Pokud přeposíláte náš informační zpravodaj třetím stranám, musíte dodržovat právní ustanovení a získat předem souhlas příjemce. Pokud proti nám třetí strana podá stížnost kvůli tomu, že jí přeposíláte informační zpravodaj, odškodníte a ochráníte nás před všemi souvisejícími nároky, včetně penále a nákladů na právní obhajobu.

4.8. HRY O CENY A SOUTĚŽE

V souvislosti s výherními hrami, soutěžemi nebo propagačními aktivitami, které nabízíme, použijeme vaše osobní údaje výhradně ke konání výherní hry, soutěže nebo propagační aktivity (například ke kontaktování vítězů, zaslání ceny), pokud nám neposkytnete výslovný souhlas k použití jinými způsoby (například k odběru našeho informačního zpravodaje, zveřejnění vaší recenze). Konkrétní podrobné informace ke zpracování vašich osobních údajů obdržíte v podmínkách k příslušné výherní hře / soutěži. Vaše data budou uložena v Salesforce Service Cloud a Salesforce Marketing Cloud. Bližší informace o Salesforce viz 2.9.

Upozorňujeme, že pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního zpravodaje v souvislostí s účastí v jedné z našich výherních her nebo soutěží, informace uvedené v bodě 4.7 platí obdobně s následujícími odchylkami:

   • Shromažďujeme vaše příjmení a zemi (kromě vašeho křestního jména, e-mailové adresy a IP adresy) a
   • musíte potvrdit, že je vám nejméně 18 let (namísto 16 let).

V případě registrace přes reklamu typu lead ad na Facebooku/Instagramu, viz také část 2.3.2.

5. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje rovněž v nezbytném rozsahu poskytujeme externím zástupcům zabývajícím se výkonností webů nebo poskytovatelům služeb (včetně dalších společností skupiny HEAD Group):

   • poskytovatelům IT služeb nebo poskytovatelům hostování dat nebo zpracování dat nebo podobných služeb, včetně společnosti Virtuagym B.V., Amstelplein, 6-38, 1096 BC Amsterdam, Nizozemsko
   • dalším poskytovatelům služeb, dodavatelům nástrojů a softwarových řešení, kteří nám rovněž pomáhají při poskytování našich služeb a kteří pracují naším jménem (včetně dodavatelů marketingových nástrojů, marketingových agentur, poskytovatelů komunikačních služeb a call center);
   • dalším společnostem skupiny společností HEAD Group(seznam společností skupiny, kterým jsou osobní údaje zasílány, najdete zde za účelem plnění smlouvy na základě existujícího oprávněného zájmu a v rámci plnění zákonných povinností;
   • případným třetím stranám, které jsou zapojeny do plnění našich povinností ve vztahu k vám(například poskytovatelé přepravních služeb pro zásilky z našeho internetového obchodu, poskytovatelé platebních služeb pro zpracování platby v internetovém obchodě, banky pro zpracování platby);
   • dalším externím třetím stranámv nezbytném rozsahu (například auditorům, pojišťovnám v případě vzniku nároku na pojistné plnění, zákonným zástupcům v potřebných situacích atd.);
   • úředníkům a dalším veřejným orgánůmv rozsahu vyžadovaném právními předpisy (např. finančním úřadům atd.).

6. ODESLÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM MIMO EU/EHP

Vaše osobní údaje bychom mohli odeslat společnostem a smluvním partnerům mimo EU/EHP pro poskytování našich služeb, provozování webových stránek, zpracování vaší objednávky, údržbu našich IT systémů a softwaru atd. Takový přenos nicméně nic nemění na naší povinnosti chránit vaše osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud budou vaše osobní údaje odeslány mimo EU/EHP, zaručujeme odpovídající míru bezpečnosti jejich zasíláním do zemí, které mají odpovídající úroveň ochrany v souladu s potvrzením Evropské komise nebo uzavřením smlouvy vhodného znění mezi námi a právnickou osobou mimo EU/EHP, která údaje obdrží. V ostatních případech může být přenos osobních údajů založen na čl. 49, odst. 1 GDPR. Kopii odpovídajících záruk si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu privacy@head.com.

7. ZABEZPEČENÍ DAT

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo neoprávněným vymazáním či změnami a před ztrátou, krádeží a neoprávněným prohlížením, předáváním, reprodukcí, používáním, pozměněním nebo zpřístupněním. My a naši zaměstnanci jsme rovněž vázáni povinností zachování utajení a důvěrnosti údajů. Podobně zástupci starající se o výkonnost a oprávnění zástupci skupiny HEAD Group, kteří potřebují přístup k vašim osobním údajům pro plnění svých odborných povinností, získají přístup a budou se na ně vztahovat stejné povinnosti zachování utajení a důvěrnosti údajů.

8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje zpracované prostřednictvím našich webových stránek budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro plnění našich smluvních povinností. Pokud je jejich zpracování podmíněno vaším souhlasem, budeme údaje uchovávat do té doby, dokud neodvoláte svůj souhlas. Vaše údaje budeme rovněž uchovávat pouze po tak dlouhou dobu, po kterou jsme je ze zákona povinni uchovávat, a po dobu, po kterou proti nám lze uplatnit nároky.

9. VAŠE PRÁVA

Máte právo obdržet informace v přehledné, transparentní a čitelné podobě ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje a ohledně vašich práv jako subjektu údajů (čl. 13 a násl. nařízení GDPR):

   • Máte tedy právo na informace a získání kopie osobních údajů o vás, které jsou zpracovávány.
   • Pokud jsou osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, máte právo na jejich opravu.
   • Máte právo nechat své údaje vymazat („právo být zapomenut“).
   • Rovněž máte právo kdykoliv odhlásit odběr marketingových kampaní nebo zrušit registraci v tomto směru.
   • Kdykoliv můžete také odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucnosti, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu.
   • Rovněž máte právo na přenositelnost údajů v obecně používané a strojově čitelné formě. To se vztahuje výhradně na údaje, které jste poskytli, u nichž zpracování probíhá na základě smlouvy nebo souhlasu a u nichž zpracování probíhá automaticky.
   • Nakonec máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů tak, abychom je mohli dále pouze uchovávat a nemohli je již používat či zpracovávat. To nicméně platí pouze v následujících situacích:
    • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu, která nám umožní přesnost osobních údajů ověřit:
    • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití; 
    • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
    • vznesli jste námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu a dosud není ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody na vaší straně.
   • Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů o vás porušuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Než podáte stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů nebo pokud máte nějaké otázky, můžete nás rovněž kontaktovat:

Head Sport GmbH
k rukám právního oddělení (Legal Department) 
Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach 
e-mailem na adrese privacy@head.com

Vaše právo vznést námitku

Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti používání vašich údajů, pokud zpracování slouží k účelům přímého marketingu. Pokud vaše údaje zpracováváme pro legitimní účely, můžete mít rovněž právo kdykoliv vznést námitku, pokud jsou k tomu důvody týkající se vaší konkrétní situace.

Abychom mohli zpracovat váš dotaz ohledně výše uvedených práv a abychom zajistili, že osobní údaje nebudou poskytnuty neoprávněným třetím stranám, dotazy zasílejte s jasnou identifikací vaší osoby a uveďte krátký popis rozsahu, v jakém svá výše popsaná práva subjektu údajů uplatňujete.

 

Datum verze: Srpen 2022