THINK, RETHINK, ACT

Ve společnosti HEAD zastáváme holistický přístup k opatřením v oblasti klimatu. Pracujeme tvrději než kdy dříve a všemi možnými způsoby usilujeme o to, abychom i pro další generace zachovali naši planetu bezpečnou pro sporty a aktivity, které máte rádi.

Již téměř dvě desetiletí jsme na poli sportovních výkonů lídrem v oblasti udržitelnosti a naše práce zdaleka nekončí. Víme, že odpovědnost k životnímu prostředí vyžaduje komplexní přístup, od inovací přes snižování množství odpadu až po ochranu biologické rozmanitosti.

Naše planeta se nachází v rozhodujícím bodě zlomu: globální teplotu musíme udržet maximálně o 1,5 stupně Celsia vyšší než v předindustriálním období. Pokud se nám to nepodaří, bude to mít katastrofální důsledky pro naše zdraví a potravinovou, vodní, klimatickou a energetickou bezpečnost – a samozřejmě pro naši schopnost věnovat se sportům, které milujeme.

Světové ekosystémy jsou neoddělitelně propojeny. Každá zachycená emise CO2 se počítá. A přestože klimatickou krizi sami nevyřešíme, odvádíme svůj díl práce. Od roku 2005 spolupracujeme s předními ekologickými charitativními organizacemi Cool Earth a Rainforest Trust na ochraně stovek tisíc hektarů biologicky rozmanitého amazonského deštného pralesa, abychom zajistili, že HEAD bude mít na klima vždy pozitivní vliv.

Naším cílem je maximální udržitelnost všech našich procesů, od výroby až po přepravu. Inovace společnosti HEAD přispívají ke snížení emisí a naše ekologicky šetrné výrobky udržují váš výkon na vysoké úrovni a vaši uhlíkovou stopu naopak na úrovni nízké.

Sport je to, co milujeme a co děláme naplno. Ale bez planety, na které se dá žít, nebude ani sport. Je to nejdůležitější zápas, jaký každý z nás kdy odehraje – a my ho nesmíme prohrát.

Přehodnocení našich pilířů udržitelnosti

Rethinking PackagingRethinking Packaging

Přehodnocení obalů

Pracujeme nejen na omezování obalových materiálů, ale také na jejich přeměně, abychom eliminovali plasty a nahradili je udržitelnými materiály s menším množství tiskařských barev napříč všemi našimi skupinami.

Rethinking R&DRethinking R&D

Přehodnocení výzkumu a vývoje

Soustavně rozšiřujeme naše podnikání zásluhou inovativního využívání technologií. Náš přístup k udržitelnosti je přesně tentýž. Soustavně hledáme nové materiály a výrobní procesy, pracujeme na vytváření udržitelnějších výrobků.

Rethinking Our Strategy on Climate ActionRethinking Our Strategy on Climate Action

Přehodnocení naší strategie pro oblast klimatu

Před více než 15 lety byla společnost HEAD první společností vyrábějící sportovní zboží, která ve spolupráci s organizacemi Rainforest Trust a Cool Earth zahájila celosvětový program ochrany životního prostředí. Nyní jsou opatření v oblasti klimatu součástí naší každodenní práce.

Rethinking PackagingRethinking Packaging

Přehodnocení toho, co děláme v našich lokalitách

Všechnu energie pro naše ústředí v Kennelbachu dodává místní vodní elektrárna poháněná sousední řekou Bregenzer Ach. Společnost Schindler GmbH & Co KG dodává všem místním komerčním zařízením svou vlastní zelenou elektřinu. 

Rethinking PackagingRethinking Packaging

Přehodnocení výrobků

Udržitelnost řešíme jako žádná jiná sportovní společnost. Od tašek vyrobených z recyklovaných rPET lahví až po dozy na tenisové míče vyráběné kompletně z recyklovatelných materiálů – měníme ekologická pravidla hry.

HEAD ukazuje vizi udržitelnější budoucnosti pro raketové sporty vývojem prototypů tenisových a pickleballových raket, které kromě jiných materiálů obsahují 100% bio-kruhová uhlíková vlákna Toray1 (s využitím přístupu hmotnostní rovnováhy2) namísto obvyklých uhlíkových vláken.

Biokruhová uhlíková vlákna Toray jsou vytvořena z odpadu a zbytků biologického původu ze zemědělství, lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví od začátku dodavatelského řetězce, která – místo toho, aby byla poslána na skládku nebo jinak vyřazena z ekonomiky – se znovu použijí, použijí nebo recyklují. Tato vysoce inovativní a potenciálně měnící se spolupráce se společností Toray a jejím dceřiným výrobcem bio-kruhových uhlíkových vláken, Toray Carbon Fibers Europe, je součástí projektu ReThink společnosti HEAD s cílem maximalizovat udržitelnost v jejích procesech, od výroby až po přepravu.

[1] Bio-kruhová uhlíková vlákna využívají přístup hmotnostní bilance.

[2] Přístup hmotnostní bilance je takový, při kterém se suroviny s určitými vlastnostmi (příkladem je biomasa) mísí s jinými surovinami (jako jsou suroviny získané z ropy) v procesu zpracování a distribuce, od surovin až po hotové výrobky. Charakteristiky jsou přiřazeny části výrobku v souladu se vstupními podíly surovin s těmito vlastnostmi.

STEJNÝ MÍČ, LEPŠÍ BALENÍ

Testování vzorků společně s rakouskou recyklační společností Saubermacher prokázalo, že náš nový obal na míče může ušetřit až desetkrát více CO2 než stávající dózy.

Dostupnost nových surovin a materiálů a pokrok v recyklaci a strojním vybavení znamenají, že nová dóza na míče se posouvá v recyklační pyramidě od spalování k plné recyklaci. Nyní je pouze potřeba, aby hráči a kluby zajistili, že si dózy najdou cestu do recyklačního centra, aby se maximalizoval přínos pro životní prostředí.

Nové plechovky obsahují recyklovaný PET, mají kratší tubus, méně inkoustu a světlejší barvy. To vše proto, aby byla jejich recyklace snadnější.

HEAD VYTVÁŘÍ TENISOVOU RAKETU Z UDRŽITELNÉHO LNĚNÉHO VLÁKNA.

Výzkumný a vývojový tým HEAD v Rakousku si vzal na mušku na tradiční konstrukci rakety a radikálně ji změnil. Inovativní nový rám je vyroben z ekologických prvků. V konstrukci jsou částečně nahrazena uhlíková vlákna lněným vláknem, oka jsou ze 100 % na rostlinné bázi, grip je z recyklovaného plastu a struny z přírodních střev.

Po dvou letech vývoje pilotního projektu Flax Racquet je společnost HEAD přesvědčena, že prototyp nabízí vynikající výkon a stane se nakonec udržitelnou tenisovou raketou světové třídy.

Toto je pouze jedna část většího projektu HEAD RETHINK, zaměřeného na vývoj sportovních výrobků s cílem výrazně snížit dopady na životní prostředí.

VÝZKUM A VÝVOJ UDRŽITELNÝCH MATERIÁLŮ NA LYŽE S FIBEREUSE.

Společnost HEAD vyvinula demo lyže v rámci projektu FiberEUse, který usiluje o nová řešení v oblasti oběhového hospodářství pro opětovné využití vlákny vyztužených kompozitních materiálů po skončení jejich životnosti.

Konstrukce lyží využívá mechanický recyklát GFRP (vláknových kompozitů) v materiálu jádra jako výplň pro zpevnění aktuálně využívané polyuretanové konstrukce. Díky tomuto doplňkovému výztužovému materiálu je vyžadováno méně PU pěny. Výroba těchto demo lyží ukázala, že využití recyklovaného GRFP může vést k vynikajícím výsledkům bez ústupků. Tento projekt v oblasti výzkumu a vývoje je součástí programu HEAD RETHINK, jehož cílem je udržitelnější podnikání.

MENŠÍ A LEPŠÍ OBALY

Společnost HEAD přešla k navrhování produktových krabic, visaček a karet s využitím co nejmenšího množství neudržitelných materiálů.

U našich obalů soustavně snižujeme použití neudržitelných materiálů, jako jsou plasty, a přecházíme na recyklovaný papír.

Kvůli lepší recyklovatelnosti také používáme méně tiskařských barev, z našich etiketových karet jsme odstranili plastovou vrstvu a visačky připevňujeme pouze pomocí 100% přírodních konopných provázků.

UDRŽITELNÝ VÝROBEK

Na základě úspěchu původní tašky HEAD Gravity r-PET, při jejíž výrobě se využilo 36 recyklovaných plastových lahví, jsme nyní vyvinuli nový batoh KORE r-PET.

A poznatky získané z těchto projektů už nyní využíváme při práci na dalších nových zajímavých výrobcích.

EFEKTIVNĚJŠÍ PROCES VÝROBY LYŽÍ

V našem výrobním závodě v rakouském ústředí využíváme k vytápění našich lisů na výrobu lyží nový efektivní proces na bázi zemního plynu.

Následně se lyže ochlazují pomocí technologie poháněné tepelnými čerpadly voda-voda s nízkým dopadem na životní prostředí.

Veškerý stlačený vzduch potřebný během výroby vyrábějí dva vysoce účinné kompresory projektované tak, aby rekuperovaly a opětovně využívaly teplo.

Většina osvětlení přešla na LED technologii, přičemž LED využívají všechny nové instalace.

ZLEPŠOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO VÝROBU LYŽÍ

Naše divize zimních sportů nyní vytváří výrobky s lepší udržitelností, aniž by docházelo k ústupkům na úkor výkonnosti. V rámci programu HEAD RETHINK soustavně pracujeme na zlepšování materiálů pro výrobu lyží. V současnosti obsahují ocelové hrany lyží HEAD 20 % recyklovaných ocelových dílů a 70 % našich svrchních vrstev je z materiálu ECO-PA 11.

PRÁCE S NAŠIMI PARTNERY Z COOL EARTH.

V roce 2007 se společnost HEAD spojila s globální ekologickou charitativní organizací Cool Earth a odstartovala celosvětový program v oblasti ochrany prostředí – první svého druhu u společnosti zaměřené na sportovní výrobky.

Cílem Cool Earth je řešit klimatickou krizi rentabilním přístupem na bázi masového členství, které jednotlivcům a skupinám dává možnost přímo a v obrovském měřítku financovat ochranu deštných pralesů a chránit tento neocenitelný zdroj.

Naše udržitelné výrobky