ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A INSTRUKCE K VRÁCENÍ ZÁSILKY

1. Právo odstoupit od smlouvy

 1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do 30 dnů ode dne, kdy jste vy sami nebo vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) převzali výrobky do fyzického držení.

 2. Pro uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás musíte včas informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy (poštou na adresu HEAD Sport GmbH, k rukám: „Customer Service HEAD“ Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria, Rakousko nebo e-mailem na adresu service@shop.head.com) Můžete, ale nemusíte, k tomu použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na našich webových stránkách.

 3. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí odeslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

2. Informace o vrácení a odstoupení od smlouvy

 1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do 30 dnů ode dne, kdy jste vy sami nebo vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) převzali výrobky do fyzického držení.

 2. Pro uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás musíte včas informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy (poštou na adresu HEAD Sport GmbH, k rukám: „Customer Service HEAD“ Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria, Rakousko nebo e-mailem na adresu service@shop.head.com) Můžete, ale není to povinné, k tomu použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici zde.

 3. V případě odstoupení od smlouvy musí být výrobky vráceny nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich obdržení. Podmínka se považuje za dodrženou, pokud výrobky odešlete před uplynutím lhůty třiceti (30) dnů.

  Pokud chcete vrátit výrobek, který jste zakoupili v rámci akce „kupte dva za cenu jednoho“, upozorňujeme na následující: V případě, že vracíte výrobek, za který jste zaplatili, musíte současně s ním vrátit také výrobek, který jste obdrželi zdarma, jinak od vás budeme požadovat příslušnou částku, nebo ji odečteme od vracené částky.

 4. Pokud chcete vrátit výrobky bezplatně, postupujte následujícím způsobem:

  Host (bez účtu registrovaného uživatele v okamžiku koupě):
  Zadejte číslo objednávky a e-mailové adresy do polí uvedených na našich webových stránkách a řiďte se dalšími pokyny.

  Návrat jako uživatel host

  Registrovaný uživatel:
  Přihlaste se ke svému účtu, kde najdete přehled všech předchozích objednávek. Klikněte na příslušnou objednávku, vyberte výrobky, které chcete vrátit, zvolte tlačítko „Vrátit“ a řiďte se dalšími pokyny. Pokud uplynula lhůta pro vrácení, tlačítko už nebude možné použít.

  Přihlášení do zákaznického účtu

  Poté obdržíte příslušné informace o dalších krocích, které se na vás vztahují, protože ty se mohou lišit podle země vašeho trvalého pobytu nebo vracených výrobků (např. který poskytovatel kurýrních služeb je k dispozici pro bezplatné vracení). Jakmile projdete všechny příslušné kroky, obdržíte od našeho poskytovatele kurýrních služeb ofrankovanou zpáteční etiketu, která je v případě bezplatného vracení výrobků bezpodmínečně vyžadována. Výrobky vložte do krabice, připevněte ofrankovanou zpáteční etiketu, aby byla jasně vidět na horní straně krabice, a balíček podejte na nejbližší pobočce našeho poskytovatele kurýrních služeb. Budeme vás informovat e-mailem, až obdržíme a zpracujeme vracené výrobky. Upozorňujeme, že v případě nedodržení postupu budete muset hradit všechny náklady související se zpáteční přepravou (včetně mimo jiného přepravních nákladů a případných cel).

 5. Odpovídáte za to, že s výrobky budete zacházet s náležitou péčí. Jste povinni nahradit ztrátu hodnoty, pokud lze tuto ztrátu hodnoty vysledovat v souvislosti s vaším použitím, které nebylo nezbytné k ověření kvality, vlastností nebo funkčnosti výrobků. Výslovně si vyhrazujeme právo odečíst veškeré škody/ztráty na hodnotě od částek, které vám musíme uhradit (započtení).

 6. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, vrátíme vám všechny platby za zakoupené výrobky, které jste vrátili (včetně případných nákladů na běžné doručení, avšak s výjimkou vyšších nákladů na doručení vyplývajících ze zvolení zvláštní formy doručení). K tomuto vrácení dojde okamžitě nebo s výhradou níže uvedených situací nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme na něčem jiném. Za toto vrácení vám nebudeme účtovat žádné poplatky. Máme právo odmítnout vrácení peněz, dokud nám výrobky nevrátíte nebo dokud nám neposkytnete důkaz, že jste výrobky odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

 7. Head.com nenabízí možnost přímé výměny objednaných produktů. Pokud si výrobky nepřejete ponechat, zašlete nám prosím oznámení o odstoupení od smlouvy i výrobky zpět podle našich informací o vrácení zboží a jednoduše proveďte novou objednávku, abyste obdrželi vybrané výrobky v jiné velikosti nebo barvě.

 8. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
  Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy týkající se:
  1. dodání výrobků vyrobených podle specifikací spotřebitele nebo zřetelně personalizovaných;
  2. dodání zapečetěných výrobků, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které byly po dodání rozpečetěny;
  3. dodání zapečetěných audio nebo video nosičů nebo zapečetěného počítačového softwaru, které byly po dodání rozpečetěny.

 

3. Služby zákazníkům

Pokud máte otázky, komentáře nebo reklamace ke zboží, které jste si objednali, kontaktujte nás prosím na adrese:

HEAD Sport GmbH
k rukám: „Customer Service HEAD“
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Rakousko

e-mail: service@shop.head.com
fax č. +43 5574 608 311
telefonní číslo 00 800 10103030

 

Pokud máte otázky, komentáře nebo reklamace k výrobkům HEAD Custom Made, které jste si objednali, kontaktujte nás prosím na adrese:

HEAD Sport GmbH
k rukám: „Customer Service HEAD“

e-mail: CustomMade@shop.head.com
telefonní číslo 00 800 10103030
zašlete nám fax na č. +43 5574 608 311
nebo nám pošlete dopis na adresu

HEAD Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Rakousko

Stav: Leden 2022