ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A INSTRUKCE K VRÁCENÍ ZÁSILKY

1. Právo odstoupit od smlouvy

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dva týdny. Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jste vy sami nebo vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) převzali zboží do fyzického držení.
 2. Pro uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás musíte včas informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy (poštou na adresu HEAD Sport GmbH, Warehouse EDC Rankweil, Schweizer Str. 104/Halle 7, A-6830 Rankweil, Austria, nebo faxem na č. +43 5574 608 311 nebo e-mailem na adresu service@shop.head.com) Můžete, ale nemusíte, k tomu použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na našich webových stránkách.
 3. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí odeslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

2. Účinky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od smlouvy, uhradíme vám všechny platby za koupené zboží, kte-ré od vás obdržíme zpátky (včetně obvyklých nákladů na dodání, s výjimkou vyšších nákladů na dodání v důsledku volby zvláštního způsobu dodání). Tyto platby vám vrá-tíme bez prodlení a nejpozději, s výhradou níže uvedených situací, do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem odstoupení od smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili při původní transakci; to neplatí v případě, že bychom s vámi výslovně dohodli něco jiného. Za vrácení platby si v žádném případě neúčtujeme jakékoli poplatky. Vrácení platby mů-žeme odmítnout, dokud neobdržíme zpátky zboží nebo dokud nepředložíte důkaz o tom, že jste zboží zaslali zpátky, vždy podle toho, co nastane dříve.
 2. Zboží nám musíte zaslat zpátky bez zbytečného prodlení, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jste nám sdělili své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů.
 3. Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy, pokud chcete vrátit zboží bez nákladů na dopravu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis na adrese service@shop.head.com, jenž vám poskytne ofrankovanou etiketu naší kurýrní služby pro vrácení zásilky, kterou bezpodmínečně potřebujete pro bezplatné vrácení zboží. Vložte výrobek, popř. výrobky do krabice, umístěte ofrankovanou etiketu pro vrácení zásilky na dobře viditelném místě na vrchní straně krabice a podejte balík na nejbližší podatelně naší kurýrní služby.
 4. Máte povinnost o zboží řádně pečovat a ručíte za poškození, která způsobíte. Vyhrazujeme si právo požadovat od vás náhradu za zboží, které vrátíte opotřebované nebo jakýmkoli způsobem poškozené. Musíte uhradit případné snížení hodnoty zboží, pokud bylo toto snížení hodnoty způsobeno nakládáním s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, abyste se obeznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vyhrazujeme si výslovně právo odečíst si takové náhrady / ztráty hodnoty z částek, které vám máme vrátit (vzájemné započítání).
 5. Přímou výměnu objednaného zboží náš on-line shop nenabízí. Pokud si nechcete zboží ponechat, zašlete nám zpátky prohlášení o odstoupení od smlouvy a zboží podle našich instrukcí k vrácení zásilky a zadejte jednoduše novou objednávku pro získání požadovaného zboží např.

 

3. Výjimky z práva odstoupit od smlouvy 

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na smlouvy týkající se

 • dodávek zboží nebo služeb, u nichž je cena závislá na kolísání finančních trhů, jež nejsou pod kontrolou prodávajícího a mohou nastat ve lhůtě pro odstoupení;
 • dodávek zboží vyrobeného dle specifikace zákazníka nebo jasně osobně upraveného;
 • dodávek zboží, které se rychle kazí či podléhá zkáze;
 • dodávek zapečetěného zboží, které není vhodné pro vrácení s ohledem na zdravotnickou ochranu či z hygienických důvodů a bylo rozpečetěno po dodání;
 • dodávek zboží, které jsou po dodání v souladu se svojí povahou neoddělitelně smíchány s jinými materiály;
 • dodávek alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy, jejichž dodávka se může uskutečnit teprve po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísání na trhu, které není pod kontrolou prodávajícího;
 • dodávek zapečetěných audio-nosičů nebo zapečetěných video-nosičů nebo zapečetěného softwaru, které byly rozpečetěny po dodání;
 • dodávek novin, časopisů nebo magazínů s výjimkou smluv o předplacení dodávek takových publikací.

 

4. Služby zákazníkům

Pokud máte otázky, komentáře nebo reklamace ke zboží, které jste si objednali, kontaktujte nás prosím na adrese:

HEAD Sport GmbH
k rukám: „Customer Service HEAD“
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Rakousko

e-mail: service@shop.head.com
fax č. +43 5574 608 311
telefonní číslo 00 800 10103030

 

Pokud máte otázky, komentáře nebo reklamace k výrobkům HEAD Custom Made, které jste si objednali, kontaktujte nás prosím na adrese:

HEAD Sport GmbH
k rukám: „Customer Service HEAD“

e-mail: CustomMade@shop.head.com
telefonní číslo 00 800 10103030
zašlete nám fax na č. +43 5574 608 311
nebo nám pošlete dopis na adresu

HEAD Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Rakousko

Stav: Srpen 2016