VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecně

Přečtěte si prosím pečlivě níže uvedené všeobecné obchodní podmínky předtím, než si na webových stránkách www.head.com zakoupíte výrobky. Zakoupením výrobků na těchto webových stránkách souhlasíte s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Upozorňujeme, že pokud jste si výrobky zakoupili v rámci propagační akce, mohou se na ně vztahovat některé odlišné podmínky, které uvedeme samostatně v rámci příslušné propagační akce.

2. Objednávkový proces a uzavření smlouvy

2.1. Dodáváme objednávky v rámci České republikay. Proces objednávky při objednávání zboží prostřednictvím našeho online obchodu zahrnuje následující kroky:

• Nejprve si vyberte požadované produkty.

• Poté zadejte svoje zákaznické údaje včetně fakturační adresy a případně odlišné dodací adresy.

• Jako další krok vyberte způsob, jakým chcete zboží uhradit.

• Nakonec máte možnost všechny údaje (např. Jméno, kontaktní údaje, adresu, způsob úhrady, objednané zboží) ještě jednou zkontrolovat a případně upravit, než nám svoji objednávku kliknutím na „Ted‘ koupit ” odešlete, a tím potvrdíte svou objednávku a přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek.

2.2. Všechny informace na webových stránkách jsou pouze pozvánkou k jednání. Jinými slovy nejsou informace nabídkou ani závaznou smlouvou. Svojí objednávkou nám činíte závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Všechny vámi odeslané objednávky podléhají našemu přijetí. Následující automatické potvrzení objednávky dokládá, že jsme vaši objednávku obdrželi, ale ještě nepotvrzuje její přijetí a schválení. K přijetí a schválení vaší objednávky dojde zasláním samostatné e-mailové zprávy potvrzující dodání nebo dodáním objednaných výrobků. Závazná kupní smlouva se považuje za uzavřenou zasláním e-mailové zprávy potvrzující dodání nebo odesláním zásilky s objednaným zbožím vám. Spolu se zprávou potvrzující dodání vám zašleme všechny údaje z objednávky, informace k provedení platby a údaje o službách zákazníkům. Upozorňujeme, že je možné dodat i jen část zásilky. V takovém případě se kupní smlouva vztahuje pouze na výrobky potvrzené v potvrzení o dodání. O dodání zbývajících výrobků budete informováni v samostatné zprávě obsahující informace o další dodávce.

2.3. Musíte zaručit, že veškeré vámi poskytnuté informace ve vaší poptávce nebo objednávce jsou správné a úplné. Jsme oprávněni kdykoli předem ověřit objednávku a/nebo odmítnout přijetí objednávky bez udání důvodu a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo třetím stranám. Pokud přijetí objednávky nepotvrdíme do deseti pracovních dnů, považuje se objednávka za odmítnutou. Můžeme se rozhodnout vaši objednávku nepřijmout podle vlastního uvážení. V případě, že vaši objednávku (její část) nepřijmeme, jsme oprávněni vaši objednávku (její část) zrušit, aniž bychom vůči vám nebo třetí straně nesli jakoukoli odpovědnost. Po zrušení vám samozřejmě vrátíme částku, kterou jste nám zaplatili v rámci zrušené (části) objednávky.

2.4. Přístupnou kopii této kupní smlouvy nezakládáme, proto vám doporučujeme, abyste si pro své záznamy stáhli, uložili a/nebo vytiskli kopii potvrzení o dodání a těchto všeobecných obchodních podmínek.

2.5. Pokud po uzavření smlouvy z jakéhokoli důvodu zjistíme, že objednané výrobky již nemůžeme z důvodu nepředvídaných okolností dodat, budeme oprávněni smlouvu vypovědět. Neprodleně vám to oznámíme e-mailem a vrátíme vám jakékoli provedené platby.

2.6. Žádáme vás o pochopení, že prodávané a dodávané množství výrobků se omezuje pouze na množství určené pro domácnost.

2.7. Vezměte prosím na vědomí, že webový obchod HEAD je strukturován podle různých míst odeslání. V závislosti na vaší poloze v okamžiku vstupu na naše webové stránky se země automaticky přizpůsobí, nebo si můžete zemi vybrat ručně pomocí rozevírací nabídky v pravém horním rohu webových stránek . Vezměte prosím na vědomí, že zásilky zasíláme pouze do zde uvedených zemí, Pro zaslání na doručovací adresu v jiné zemi prosím změňte příslušnou zemi v rozevírací nabídce. Vezměte prosím na vědomí, že změna na jinou zemi povede k vyprázdnění nákupního košíku a může rovněž vést ke změně cen produktů, jejich dostupnosti a možností platby.

2.8. S ohledem na plavecké výrobky EHAD je smluvním partnerem přidružená společnost společnosti HEAD, společnost Mares SPA, Salita Bonsen 4, 16035, Rapallo (GE), Itálie (www.mares.com), která je rovněž odpovědná za doručení plaveckých výrobků HEAD. Postup objednávky a platby je zpracováván společoností HEAD v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Můj účet

3.1. Zboží si u nás můžete objednat i bez založení vlastního uživatelského účtu, pokud v objednávce uvedete požadované údaje(“Host”). Můžete si však také založit uživatelský účet chráněný heslem(“Registrovaný uživatel ”). Poté se vaše osobní údaje uloží. Nemusíte je tedy znovu zadávat, pokud budete chtít provést novou objednávku. Máte přístup do sekce „Můj účet” – zde najdete rozsáhlý přehled o vašem profilu, dosud nedodaných objednávkách, dřívějších objednávkách a detailech odeslání a platby. Klikněte zde, pokud ještě nemáte účet a chcete se dozvědět, jak si můžete účet založit.

3.2. Pokud na našich webových stránkách založíte a používáte účet, nesete odpovědnost za zajištění důvěrnosti vašeho účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači a, pokud to je právně přípustné, prohlašujete tímto, že souhlasíte se svojí odpovědností za veškeré aktivity, které jsou provedeny prostřednictvím vašeho účtu nebo hesla. Musíte podniknout veškeré kroky pro zajištění utajení a bezpečného uložení hesla a jste povinni nás neprodleně in-formovat, pokud máte důvod se obávat, že vaše heslo získala třetí osoba nebo je heslo používáno bez autorizace nebo se tak pravděpodobně stalo

.

4. Sledování objednávky

Svoji objednávku s informací o dodání můžete sledovat prostřednictvím čísla vaší zásilky, které je uvedeno ve vašem potvrzení dodání od našeho poskytovatele kurýrních služeb. Můžete si zobrazit webové stránky naší kurýrní služby, kde najdete aktuální informace ke své objednávce a její dodávce.

5. Ceny, náklady na dopravu

5.1. Všechny ceny se rozumí včetně veškerých daní, včetně DPH a poplatků, pokud nejsou uvedeny zvlášť. S výjimkou zřejmých chyb.

5.2. Společnost HEAD vám naúčtuje vzniklé náklady na dopravu pro každou dodací adresu. Pro většinu zemí je možné objednat s bezplatným doručením pro nákupy nad určitou částku. Podrobnosti viz prosím naše zásady doručení. Vzniklé náklady na dodání a dopravu vám budou vykázány zvlášť před dokončením objednávkového procesu. Nezapomeňte prosím, že ceny za naše výrobky HEAD Custom Made se mění. Přesnou cenovou kalkulaci vašich výrobků a konečnou cenu vám oznámíme, než potvrdíte objednávku. Celkové náklady na dodání se vám automaticky vypočítají a zobrazí před dokončením objednávky.

5.3. U dodávky do státu, který není členem EU, musíte uhradit veškeré dovozní a vývozní výdaje a případná cla, poplatky a srážky.

5.4. I když je vynaloženo veškeré úsilí, abychom se ujistili, že podrobnosti na našem webu jsou přesné, můžeme se čas od času objevit chybu v prezentaci výrobku, popisu jeho specifikací nebo uvedení ceny. Pokud zjistíme chybu ve vaší objednávce, nebudeme mít žádnou povinnost přijmout nebo splnit objednávku na produkt, který byl inzerován nesprávně, a vyhrazujeme si právo zrušit takovou objednávku, která byla přijata nebo je v tranzitu. V takovém případě vás budeme co nejdříve informovat, že jsme vaši objednávku nepřijali a / nebo že příslušná část vaší objednávky byla zrušena. Pokud jste již za výrobky zaplatili, vrátíme vám celou částku, jakmile to bude možné. V případě, že jsou produkty staženy během přepravy, zpracujeme vaši refundaci, jakmile se nám produkty vrátí.

6. Podmínky dodání

6.1. Na webových stránkách najdete pokyny k dostupnosti a době dodání výrobků, které jsou prodávány na stránce head.com (např. na příslušné stránce s detaily výrobku nebo v našich zásadách doručení ). Pokud jste si objednali výrobky s různými dobami doručení, vyhrazujeme si parvo odeslat výrobky v jedné zásilce. V takovém případě bude doba dodání určena položkou, kterou jste si objednali, s nejdelší dobou dodání.

Upozorňujeme na to, že veškeré údaje o dostupnosti výrobku jsou pouze předpokládané údaje a přibližné orientační hodno-ty. Pokud společnost HEAD během vyřizování vaší objednávky zjistí, že vámi objednané výrobky nejsou k dispozici, budete o tom informování zvlášť e-mailem. Případné zákonné nároky zůstávají tímto nedotčeny.

6.2. Pokud nelze dodávku realizovat, protože se dodané výrobky nevejdou do vašich vchodových dveří, domovních dveří nebo na vaše schodiště nebo protože nejste k zastižení na vámi uvedené dodací adrese, ačkoliv vám byl termín dodání oznámen s dostatečným předstihem, nesete náklady na neúspěšný pokus o doručení.

7. Přechod rizika

V případě smluv, kdy vám odesíláme výrobky, na vás riziko ztráty nebo poškození výrobků přechází v okamžiku, kdy vy sami nebo vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte výrobky do fyzického držení. Bez ohledu na vaše práva vůči dopravci, riziko na vás přechází při předání výrobků dopravci, kterého jste pověřili přepravou zboží, aniž bychom vám tuto možnost nabídli.

8. Platební podmínky

8.1. Možnosti platby

8.1.1. Kreditní karty

Přijímáme následující kreditní karty: Visa Card, Master Card, American Express.

Při platbě kreditní kartou je třeba zvolit typ karty, zadat své jméno, číslo kreditní karty, datum její platnosti a poslední tři čísla na zadní straně karty. Objednávka bude odeslána po přijetí platby naším účetním oddělením v souladu s obvyklými dodacími lhůtami uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Potvrzujete, že použitá kreditní karta je vaše a že všechny údaje, které nám v souvislosti s ní poskytnete, včetně mimo jiné jména a adresy, jsou úplné, správné a přesné. Dále potvrzujete, že kreditní karta je platná a zadané platební údaje jsou správné. Neneseme odpovědnost za jakékoli poplatky nebo jiné částky, které mohou být uplatněny vydavatelem vaší karty nebo bankou v důsledku našeho zpracování platby vaší kreditní kartou v souladu s vaší objednávkou.

8.1.2. PayPal

PayPal je on-line platební služba, která umožňuje platit bezpečně, snadno, rychle a bezplatně. Pokud jste se rozhodli využít službu PayPal, po odeslání objednávky vás přesměrujeme přímo na stránky služby PayPal. Tam se můžete přihlásit svými přístupovými údaji ke službě PayPal nebo si založit nový účet (registrace a další informace na adrese www.paypal.com).

8.1.3. Další způsoby platby

Před odesláním objednávky uvidíte různé možnosti platby, které jsou k dispozici pro váš nákup, (např. V zápatí, na příslušné stránce produktu a/nebo na stránce odhlášení). Které možnosti platby jsou pro váš nákup k dispozici, může záviset na zemi, která je vybrána (automaticky nebo ručně) v době nákupu, na vaší dodací adrese a v některých případech na produktech, které jste si vybrali (viz část 2). Vyhrazujeme si právo čas od času přidat nebo odebrat platební metody podle svého uvážení.

8.2. Pokud nebude úhrada splatné celkové částky vaší objednávky z jakéhokoliv důvodu provedena, bude vaše objednávka stornována.

9. Výhrada vlastnického práva

Dodané výrobky zůstávají naším majetkem, dokud nám neuhradíte všechny dlužné částky podle jakékoli smlouvy v plné výši, včetně úhrady nákladů, a to I v případě dřívějších nebo pozdějších dodávek nebo částečných dodávek. Výrobky nesmíte prodat, zcizit ani zatížit dříve, než na vás přejde jejich vlastnictví.

10. Informace o vrácení a odstoupení od smlouvy

10.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do 30 dnů ode dne, kdy jste vy sami nebo vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) převzali výrobky do fyzického držení.

10.2. Pro uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás musíte včas informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy (poštou na adresu HEAD Sport GmbH, k rukám: „Customer Service HEAD“ Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria, Rakousko nebo e-mailem na adresu service@shop.head.com) Můžete, ale není to povinné, k tomu použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici zde.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy musí být výrobky vráceny nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich obdržení. Podmínka se považuje za dodrženou, pokud výrobky odešlete před uplynutím lhůty třiceti (30) dnů.

Pokud chcete vrátit výrobek, který jste zakoupili v rámci akce „kupte dva za cenu jednoho“, upozorňujeme na následující: V případě, že vracíte výrobek, za který jste zaplatili, musíte současně s ním vrátit také výrobek, který jste obdrželi zdarma, jinak od vás budeme požadovat příslušnou částku, nebo ji odečteme od vracené částky.

10.4. Pokud chcete vrátit výrobky bezplatně, postupujte následujícím způsobem:

•Host (bez účtu registrovaného uživatele v okamžiku koupě): Zadejte číslo objednávky a e-mailové adresy do polí uvedených na našich webových stránkách a řiďte se dalšími pokyny.

•Registrovaný uživatel: Přihlaste se ke svému účtu, kde najdete přehled všech předchozích objednávek. Klikněte na příslušnou objednávku, vyberte výrobky, které chcete vrátit, zvolte tlačítko „Vrátit“ a řiďte se dalšími pokyny. Pokud uplynula lhůta pro vrácení, tlačítko už nebude možné použít.

Poté obdržíte příslušné informace o dalších krocích, které se na vás vztahují, protože ty se mohou lišit podle země vašeho trvalého pobytu nebo vracených výrobků (např. který poskytovatel kurýrních služeb je k dispozici pro bezplatné vracení). Jakmile projdete všechny příslušné kroky, obdržíte od našeho poskytovatele kurýrních služeb ofrankovanou zpáteční etiketu, která je v případě bezplatného vracení výrobků bezpodmínečně vyžadována. Výrobky vložte do krabice, připevněte ofrankovanou zpáteční etiketu, aby byla jasně vidět na horní straně krabice, a balíček podejte na nejbližší pobočce našeho poskytovatele kurýrních služeb. Budeme vás informovat e-mailem, až obdržíme a zpracujeme vracené výrobky. Upozorňujeme, že v případě nedodržení postupu budete muset hradit všechny náklady související se zpáteční přepravou (včetně mimo jiného přepravních nákladů a případných cel).

10.5. Odpovídáte za to, že s výrobky budete zacházet s náležitou péčí. Jste povinni nahradit ztrátu hodnoty, pokud lze tuto ztrátu hodnoty vysledovat v souvislosti s vaším použitím, které nebylo nezbytné k ověření kvality, vlastností nebo funkčnosti výrobků. Výslovně si vyhrazujeme právo odečíst veškeré škody/ztráty na hodnotě od částek, které vám musíme uhradit (započtení).

10.6. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, vrátíme vám všechny platby za zakoupené výrobky, které jste vrátili (včetně případných nákladů na běžné doručení, avšak s výjimkou vyšších nákladů na doručení vyplývajících ze zvolení zvláštní formy doručení). K tomuto vrácení dojde okamžitě nebo s výhradou níže uvedených situací nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme na něčem jiném. Za toto vrácení vám nebudeme účtovat žádné poplatky. Máme právo odmítnout vrácení peněz, dokud nám výrobky nevrátíte nebo dokud nám neposkytnete důkaz, že jste výrobky odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

10.7. Head.com nenabízí možnost přímé výměny objednaných produktů. Pokud si výrobky nepřejete ponechat, zašlete nám prosím oznámení o odstoupení od smlouvy i výrobky zpět podle našich informací o vrácení zboží a jednoduše proveďte novou objednávku, abyste obdrželi vybrané výrobky v jiné velikosti nebo barvě.

10.8. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy týkající se:

• dodání výrobků vyrobených podle specifikací spotřebitele nebo zřetelně personalizovaných;

• dodání zapečetěných výrobků, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které byly po dodání rozpečetěny;

• dodání zapečetěných audio nebo video nosičů nebo zapečetěného počítačového softwaru, které byly po dodání rozpečetěny.

11. Služby zákazníkům

kladené otázky nebo nás kontaktujte na adrese:

• HEAD Sport GmbH, k rukám: „Customer Service HEAD“, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Rakousko, e-mail: service@shop.head.com, telefonní číslo 00 800 10103030.

12. Záruka a právní odpovědnost

12.1. Když si objednáváte výrobky na těchto webových stránkách, všimněte si prosím obecných informací a specifických informací týkajících se jednotlivých výrobků (zejména, kromě jiného, informací týkajících se charakteristik, výběru, údržby a použití výrobků a také zabezpečení výrobků) zobrazených na našich webových stránkách a také instrukcí obsažených v našem návodu k použití.

Lyžování a snowboarding jsou nebezpečné aktivity. Lyžování/snowboarding a používání lyžařského/snowboardového vybavení jsou sportovní činnosti, které v sobě obsahují riziko zranění kterékoliv části těla. Vázání by měla být montována, nastavována a udržována (ročně nebo po 15 až 20 dnech použití) a lyžařské/snowboardové boty by měly být přizpůsobeny vázání pouze certifikovanými lyžařskými/snowboardovými mechaniky v souladu se specifikací výrobce (viz technický návod k použití). Nicméně, použití těchto vázání nemůže zaručit lyžařům/snowboardistům bezpečnost nebo ujištění, že při lyžování/snowboardingu nedojdou k úrazu.

12.2. Nestanoví-li zákon jinak, naše právní odpovědnost se výslovně omezuje pouze na povinnosti a závazky uvedené v tomto dokumentu.

12.3. Záruka se řídí podle zákonných předpisů a vztahuje se na reklamace, k nimž dojde během zákonné záruční doby. Podrobné informace naleznete v našich pokynech pro poskytování záruky.

12.4. V žádném případě nebudeme my nebo naši zástupci právně odpovědni za nahodilé nebo následné škody, ať už je pohledávka založena na smlouvě, záruce, nedbalosti nebo odpovědnosti za výrobek, včetně a bez omezení majetkových ztrát, které se nevztahují k samotnému výrobku, ztráty možnosti použití majetku, nebo jestli je pohledávka založena na ekonomických ztrátách. Ani my ani jakýkoliv distributor nebo prodavač nebudeme právně odpovědni za spoluúčast nebo odškodnění, a to bez ohledu na příčinu.

13. Subdodávky a postoupení

Vyhrazujeme si právo subdodavatelsky zadat, převést, postoupit nebo nahradit novou smlouvou všechna nebo některá svá práva a povinnosti podle těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud tím nebudou dotčena vaše závazná práva. Vy nesmíte bez našeho písemného souhlasu subdodavatelsky zadat, postoupit nebo jinak převádět jakákoli svá práva a povinnosti podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

14. Řešení evropských sporů

Evropské právo vyžaduje, aby všechny webové obchody uváděly následující odkaz na platformu Evropské komise pro on-line řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vězte však, že společnost HEAD není členem žádného orgánu pro alternativní řešení sporů ani nesouhlasí s využíváním takového orgánu. Naším cílem je řešit případné problémy se zákazníky přímo prostřednictvím našeho centra zákaznického servisu (service@shop.head.com).

15. Rozhodné právo a místo soudní příslušnosti

Není-li zákonem stanoveno jinak, podléhají tyto všeobecné obchodní podmínky právu země, do které dodáváme podle bodu 2.1, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a s vyloučením kolizních norem.

Stav: Červen 2022Download / Print