S čím Vám můžeme pomoci?

všeobecné obchodní podmínky

1. Obecně

Přečtěte si prosím pečlivě níže uvedené všeobecné obchodní podmínky předtím, než si na webových stránkách www.head.com zakoupíte zboží. Zakoupením zboží na těchto webových stránkách souhlasíte s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Objednávkový proces a uzavření smlouvy

2.1. Dodáváme objednávky v rámci Česká republika. Proces objednávky při objednávání zboží prostřednictvím našeho online obchodu zahrnuje několik kroků. Nejprve si vyberte požadované zboží. Poté zadejte svoje zákaznické údaje včetně fakturační adresy a případně odlišné dodací adresy. Jako další krok vyberte způsob, jakým chcete zboží uhradit. Nakonec máte možnost všechny údaje (např. jméno, adresu, způsob úhrady, objednané zboží) ještě jednou zkontrolovat a případně upravit, než nám svoji objednávku kliknutím na „Ted‘ koupit ” odešlete, a tím potvrdíte. Tímto potvrzením souhlasíte s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

2.2. Svojí objednávkou nám činíte závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Následující automatické potvrzení objednávky dokládá, že jsme vaši objednávku obdrželi, ale ještě nepotvrzuje její přijetí a schválení. K přijetí a schválení vaší objednávky dojde zasláním samostatné e-mailové zprávy potvrzující dodání nebo dodáním objednaného zboží. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou zasláním e-mailové zprávy potvrzující dodání nebo odesláním zásilky s objednaným zbožím. Spolu se zprávou potvrzující dodání vám zašleme všechny údaje z objednávky, informace k provedení platby a údaje o službách zákazníkům. Upozorňujeme, že je možné dodat i jen část zásilky. V takovém případě se kupní smlouva vztahuje pouze na zboží potvrzené v potvrzení o dodání. O dodání zbývajícího zboží budete informováni v samostatné zprávě obsahující informace o další dodávce.

2.3. Pokud bychom nemohli objednávku z nějakého důvodu splnit, budeme vás o tom informovat e-mailem.

2.4. Zaručujete, že informace, které jste poskytli společnosti HEAD v poptávce nebo objednávce, jsou správné a úplné. Společnost HEAD není povinna objednávku akceptovat, ale je oprávněna kdykoliv bez uvedení důvodů objednávku nejprve prověřit nebo odmítnout.

2.5. Žádáme vás o pochopení, že prodávané a dodávané množství zboží se omezuje pouze na množství určené pro domácnost.

3. Můj účet

3.1. Zboží si u nás můžete objednat i bez založení vlastního uživatelského účtu, pokud v objednávce uvedete požadované údaje. Můžete si však také založit uživatelský účet chráněný heslem. Poté se vaše osobní údaje uloží. Nemusíte je tedy znovu zadávat, pokud budete chtít provést novou objednávku. Máte přístup do sekce „Můj účet” – zde najdete rozsáhlý přehled o vašem profilu, dosud nedodaných objednávkách, dřívějších objednávkách a detailech odeslání a platby. Klikněte zde pokud ještě nemáte účet a chcete se dozvědět, jak si můžete účet založit.

3.2. Pokud na našich webových stránkách založíte a používáte účet, nesete odpovědnost za zajištění důvěrnosti vašeho účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači a, pokud to je právně přípustné, prohlašujete tímto, že souhlasíte se svojí odpovědností za veškeré aktivity, které jsou provedeny prostřednictvím vašeho účtu nebo hesla. Musíte podniknout veškeré kroky pro zajištění utajení a bezpečného uložení hesla a jste povinni nás neprodleně in-formovat, pokud máte důvod se obávat, že vaše heslo získala třetí osoba nebo je heslo používáno bez autorizace nebo se tak pravděpodobně stalo.

4. Sledování objednávky

Svoji objednávku s informací o dodání můžete sledovat prostřednictvím čísla vaší zásilky, které je uvedeno ve vašem potvrzení objednávky. Můžete si zobrazit webové stránky naší kurýrní služby, kde najdete aktuální informace ke své objednávce a její dodávce.

5. Výrobky HEAD Custom Made

5.1. Pro vytvoření výrobků HEAD Custom Made můžete zadat kombinaci písmen, barvy výrob-ku a případně jiné atributy. Tato možnost je k dispozici jen u určitých výrobků. Přijímáme většinu poptávek na produkty HEAD Custom Made, nemůžeme však akceptovat všechny. Některé poptávky mohou obsahovat materiály, které považujeme za nepoužitelné nebo které nechceme umisťovat na naše výrobky. Zatímco my máme právo vaše objednávky na personalizaci našich výrobků odmítnout, vy uznáváte, že nesete výhradní odpovědnost za objednávky, které udělujete. Pokud vaši poptávku nelze podle našeho názoru akceptovat, můžeme vaši objednávku odmítnout nebo váš nákup k pozdějšímu datu stornovat – v tom případě budete informováni e-mailem.

5.2. Zaručujete, že úpravy našich výrobků na vaše přání podle vaší objednávky neporušují práva třetích osob a že jste oprávněni na nás toto právo převést. Souhlasíte s tím, že z vaší personalizace nevzniknou žádná práva na duševní vlastnictví. Pokud by vám měla náležet práva na duševní vlastnictví, postupujete je nám. Pokud bude takové postoupení neplatné, poskytnete nám exkluzivní, neomezenou a bezplatnou licenci na použití vaší personalizace, mimo jiné na její kopírování, zpracování, změnu, veřejnou prezentaci, digitalizaci, rozmnožování a distribuci a na udělení sublicence k tomuto právu (nebo jeho částem).

5.3. Souhlasíte s tím, že vůči nám nebo jiným smluvním stranám nevznesete žádný nárok, pokud druzí použijí nebo navrhnou identickou či podobnou personalizaci, jako je ta vaše.

5.4. Při vytváření našich raket HEAD Custom Made je nutné zohlednit toleranci měření ±1 mm, resp. 0,04 palce, a ±1 gram, resp. 0,04 unce. Všechny měřené hodnoty se opírají o přepočty z metrického systému. Tyto měřené hodnoty se vztahují na měřicí zařízení ve výrobě v Kennelbachu, Rakousko.

5.5. Protože se jedná o produkt podle vaší specifikace a požadavků, který byl vyroben speciálně pro vás, nemáte právo na odstoupení od smlouvy, stornování nebo vrácení vaší objednávky. Případná zákonná práva na záruku zůstávají tímto nedotčena.

6. Ceny, náklady na dopravu

6.1. Všechny ceny se rozumí včetně veškerých daní, včetně DPH a poplatků, pokud nejsou uvedeny zvlášť. S výjimkou zřejmých chyb.

6.2. Společnost HEAD vám naúčtuje vzniklé náklady na dodání a dopravu pro každou dodací adresu. Vzniklé náklady na dodání a dopravu vám budou vykázány zvlášť před dokončením objednávkového procesu. Nezapomeňte prosím, že ceny za naše výrobky HEAD Custom Made se mění. Přesnou cenovou kalkulaci vašeho zboží a konečnou cenu vám oznámíme, než potvrdíte objednávku. Celkové náklady na dodání se vám automaticky vypočítají a zobrazí před dokončením objednávky.

6.3. U dodávky do státu, který není členem EU, musíte uhradit veškeré dovozní a vývozní výdaje a případná cla, poplatky a srážky.

6.4. I když je vynaloženo veškeré úsilí, abychom se ujistili, že podrobnosti na našem webu jsou přesné, můžeme se čas od času objevit chybu v oceňování produktů. Pokud zjistíme chybu v ocenění produktu ve vaší objednávce, dáme vám vědět co nejdříve. Nebudeme mít žádnou povinnost přijmout nebo splnit objednávku na produkt, který byl inzerován za nesprávnou cenu, a vyhrazujeme si právo zrušit takovou objednávku, která byla přijata nebo je v tranzitu. Pokud z nějakého důvodu objednáte produkt, jehož cena je nesprávná, pošleme vám e-mailem nebo telefonem zprávu, abychom vás informovali, že jsme vaši objednávku nepřijali a / nebo že příslušná část vaší objednávky byla zrušena. Pokud jste již za zboží zaplatili, vrátíme Vám celou částku, jakmile to bude možné. V případě, že jsou produkty staženy během přepravy, zpracujeme vaši refundaci, jakmile se nám produkty vrátí.

7. Dodací podmínky

7.1. Na webových stránkách najdete pokyny k dostupnosti a době dodání výrobků, které prodává HEAD.COM" (např. na příslušné stránce s detaily výrobku). Upozorňujeme na to, že veškeré údaje o dostupnosti výrobku jsou pouze předpokládané údaje a přibližné orientační hodno-ty. Pokud společnost HEAD během vyřizování vaší objednávky zjistí, že vámi objednané výrobky nejsou k dispozici, budete o tom informování zvlášť e-mailem. Případné zákonné nároky zůstávají tímto nedotčeny.

7.2. Pokud nelze dodávku realizovat, protože se dodané zboží nevejde do vašich vchodových dveří, domovních dveří nebo na vaše schodiště nebo protože nejste k zastižení na vámi uvedené dodací adrese, ačkoliv vám byl termín dodání oznámen s dostatečným předstihem, nesete náklady na neúspěšný pokus o doručení.

8. Přechod rizika

V případě smluv, kdy vám odesíláme zboží, na vás riziko ztráty nebo poškození zboží přechází v okamžiku, kdy vy sami nebo vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte zboží do fyzického držení. Bez ohledu na vaše práva vůči dopravci, riziko na vás přechází při předání zboží dopravci, kterého jste pověřili přepravou zboží, aniž bychom vám tuto možnost nabídli.

9. Platební podmínky

9.1. Objednané výrobky musí být uhrazeny v plné výši před tím, než vám budou dodány.. Akceptujeme následující platební metody:

 • kreditní karta Visa
 • kreditní karta MasterCard
 • PayPal®
 • Prepayment (Platba Předem)

9.2. Pokud nebude úhrada splatné celkové částky vaší objednávky z jakéhokoliv důvodu provedena, bude vaše objednávka stornována.

10. Odstoupení od smlouvy a instrukce k vrácení zásilky

10.1. Právo odstoupit od smlouvy

10.1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dva týdny. Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jste vy sami nebo vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) převzali zboží do fyzického držení.

10.1.2. Pro uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás musíte včas informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy (poštou na adresu HEAD Sport GmbH, k rukám: „Customer Service HEAD“ Schweizer Str. 104/Halle7, A-6830 Rankweil, Rakousko, nebo faxem na č. +43 5574 608 311 nebo e-mailem na adresu service@shop.head.com). Můžete, ale nemusíte, k tomu použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na našich webových stránkách..

10.1.3. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí odeslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.2. Účinky odstoupení od smlouvy

10.2.1. Pokud odstoupíte od smlouva, uhradíme vám všechny platby za koupené zboží, které od vás obdržíme zpátky (včetně obvyklých nákladů na dodání, s výjimkou vyšších nákladů na dodání v důsledku volby zvláštního způsobu dodání). Tyto platby vám vrátíme bez prodlení a nejpozději, s výhradou níže uvedených situací, do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem odstoupení od smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili při původní transakci; to neplatí v případě, že bychom s vámi výslovně dohodli něco jiného. Za vrácení platby si v žádném případě neúčtujeme jakékoli poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zpátky zboží nebo dokud nepředložíte důkaz o tom, že jste zboží zaslali zpátky, vždy podle toho, co nastane dříve.

10.2.2. Zboží nám musíte zaslat zpátky bez zbytečného prodlení, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jste nám sdělili své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů.

10.2.3. Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy, pokud chcete vrátit zboží bez nákladů na dopravu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis na adrese service@shop.head.com, jenž vám poskytne ofrankovanou etiketu naší kurýrní služby pro vrácení zásilky, kterou bezpodmínečně potřebujete pro bezplatné vrácení zboží. Vložte výrobek, popř. výrobky do krabice, umístěte ofrankovanou etiketu pro vrácení zásilky na dobře viditelném místě na vrchní straně krabice a podejte balík na nejbližší podatelně naší kurýrní služby.

10.2.4. Máte povinnost o zboží řádně pečovat a ručíte za poškození, která způsobíte. Vyhrazujeme si právo požadovat od vás náhradu za zboží, které vrátíte opotřebované nebo jakýmkoli způsobem poškozené. Musíte uhradit případné snížení hodnoty zboží, pokud bylo toto snížení hodnoty způsobeno nakládáním s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, abyste se obeznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vyhrazujeme si výslovně právo odečíst si takové náhrady / ztráty hodnoty z částek, které vám máme vrátit (vzájemné započítání).

10.2.5. Přímou výměnu objednaného zboží náš online obchod nenabízí. Pokud si nechcete zboží ponechat, zašlete nám zpátky prohlášení o odstoupení od smlouvy a zboží podle našich instrukcí k vrácení zásilky a zadejte jednoduše novou objednávku pro získání požadovaného zboží např.

10.3. Výjimky z práva odstoupit od smlouvy Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na smlouvy týkající se

 • dodávek zboží nebo služeb, u nichž je cena závislá na kolísání finančních trhů, jež nejsou pod kontrolou prodávajícího a mohou nastat ve lhůtě pro odstoupení;
 • dodávek zboží vyrobeného dle specifikace zákazníka nebo jasně osobně upraveného;
 • dodávek zboží, které se rychle kazí či podléhá zkáze;
 • dodávek zapečetěného zboží, které není vhodné pro vrácení s ohledem na zdravotnickou ochranu či z hygienických důvodů a bylo rozpečetěno po dodání;
 • dodávek zboží, které jsou po dodání v souladu se svojí povahou neoddělitelně smíchány s jinými materiály;
 • dodávek alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy, jejichž dodávka se může uskutečnit teprve po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísání na trhu, které není pod kontrolou prodávajícího;
 • dodávek zapečetěných audio-nosičů nebo zapečetěných video-nosičů nebo zapečetěného softwaru, které byly rozpečetěny po dodání;
 • dodávek novin, časopisů nebo magazínů s výjimkou smluv o předplacení dodávek takových publikací.

11. Služby zákazníkům Pokud máte otázky, komentáře nebo reklamace ke zboží, které jste si objednali, kontaktujte nás prosím na adrese:

 • HEAD Sport GmbH, k rukám: „Customer Service HEAD“, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Rakousko, e-mail: service@shop.head.comfax č. +43 5574 608 311, telefonní číslo 00 800 10103030.

Pokud máte otázky, komentáře nebo reklamace k výrobkům HEAD Custom Made, které jste si objednali, kontaktujte nás prosím na adrese:

 • HEAD Sport GmbH: k rukám: „Customer Service HEAD“, e-mail: CustomMade@shop.head.com, telefonní číslo 00 800 10103030, zašlete nám fax na č. +43 5574 608 311 nebo nám pošlete dopis na adresu HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Rakousko.

12. Záruka a právní odpovědnost

12.1 Když si objednáváte zboží na těchto webových stránkách, všimněte si prosím obecných informací a specifických informací týkajících se jednotlivých výrobků (zejména, kromě jiného, informací týkajících se charakteristik, výběru, údržby a použití výrobků a také zabezpečení výrobků) zobrazených na našich webových stránkách a také instrukcí obsažených v našem návodu k použití.

Lyžování a snowboarding jsou nebezpečné aktivity. Lyžování/snowboarding a používání lyžařského/snowboardového vybavení jsou sportovní činnosti, které v sobě obsahují riziko zranění kterékoliv části těla. Vázání by měla být montována, nastavována a udržována (ročně nebo po 15 až 20 dnech použití) a lyžařské/snowboardové boty by měly být přizpůsobeny vázání pouze certifikovanými lyžařskými/snowboardovými mechaniky v souladu se specifikací výrobce (viz technický návod k použití). Nicméně, použití těchto vázání nemůže zaručit lyžařům/snowboardistům bezpečnost nebo ujištění, že při lyžování/snowboardingu nedojdou k úrazu.

12.2 Nestanoví-li zákon jinak, naše právní odpovědnost se výslovně omezuje pouze na povinnosti a závazky uvedené v tomto dokumentu.

12.3 Záruka se řídí podle zákonných předpisů. Reklamace na základě zákonných nároků na záruční plnění lze uplatnit na základě předložení dokladu o zakoupení, a to telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím výše uvedených služeb zákazníkům.

12.4 Záruka se vztahuje na reklamace podané během zákonné záruční doby. U zboží tato lhůta činí dva roky a začíná běžet v den převzetí zboží.

12.5 Prokáže-li se oprávněnost záruční reklamace, výrobek bude společností HEAD zdarma opraven nebo vyměněn. O tom, které řešení bude nejlepší, rozhodne společnost HEAD.

12.6 Pokud dotyčný výrobek již není k dispozici nebo pokud jsou náklady na opravu mimořádně vysoké, společnost HEAD má právo výrobek nahradit výrobkem podobné hodnoty.

12.7 Záruka se nevztahuje na škody způsobené při dopravě nebo nevhodným skladováním výrobku. Zákonná záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím výrobků, nedostatečnou či nesprávnou péčí o výrobky, nesprávným nastavením, montáží nebo úpravami, nedodržením návodu k použití, ani na škody způsobené ostrými předměty, kroucením, stlačením nebo upuštěním předmětu. Záruka se nevztahuje na jakékoliv škody způsobené špatným zacházením nebo nesprávným použitím, nastavením nebo údržbou, ani na obvyklé opotřebení.

12.8 Žádná záruka se nevztahuje na případy, kdy:

 1. výrobek upravila nebo opravila jiná osoba než společnost HEAD nebo zástupce společnosti HEAD
 2. při opravě výrobku byly použity neautorizované náhradní díly
 3. sériové číslo na výrobku je odstraněno, pozměněno nebo nečitelné

V rozsahu povoleném zákonem platí, že záruční reklamace nesmí být převedena na jinou osobu ani postoupena jiné osobě.

V žádném případě nebudeme my nebo naši zástupci právně odpovědni za nahodilé nebo následné škody, ať už je pohledávka založena na smlouvě, záruce, nedbalosti nebo odpovědnosti za výrobek, včetně a bez omezení majetkových ztrát, které se nevztahují k samotnému výrobku, ztráty možnosti použití majetku, nebo jestli je pohledávka založena na ekonomických ztrátách. Ani my ani jakýkoliv distributor nebo prodavač nebudeme právně odpovědni za spoluúčast nebo odškodnění, a to bez ohledu na příčinu.

13. Ochrana osobních údajů

V této souvislosti prosím rovněž vezměte na vědomí zásady ochrany osobních údajů dostupné na našich webových stránkách.

14. Rozhodné právo a místo soudní příslušnosti

Není-li zákonem stanoveno jinak, podléhají tyto všeobecné obchodní podmínky právu země, do které dodáváme podle bodu 2.1, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a s vyloučením kolizních norem.

With regard to HEAD Swimwear Products, the contracting partner is HEAD’s affiliated company Mares SPA, Salita Bonsen 4, 16035, Rapallo (GE), Italy, which is also responsible for the delivery of the HEAD Swimwear Products. The order and payment procedure is being handled by HEAD.

Stav: Březen 2020Download / Print