Naše záruka

 

I.    Obecné informace

Jsme přední světový výrobce a dodavatel značkového sportovního zboží pro lyžařský, tenisový a potápěčský trh. Své výrobky distribuujeme především prostřednictvím svých prodejců a prodejního týmu; některé z našich výrobků jsou rovněž k dispozici v našem on-line obchodu (www.head.com).

Při nákupu našich výrobků dbejte na to, abyste dodržovali pokyny přiložené ke každému výrobku a další informace zveřejněné na webové stránce (zejména pokud jde o vlastnosti materiálu, výběr a použití výrobku), jakož i informace obsažené v uživatelské příručce dodané s výrobkem.

 

II.   Záruční doba

Naše odpovědnost je omezena výhradně na zde popsané povinnosti, pokud to není v rozporu se závaznými právními předpisy.

Zákonná záruka se vztahuje pouze na vady, které se vyskytnou během záruční doby. Tato doba je u movitého zboží dva roky a začíná běžet okamžikem předání zboží.

 

III.  Výluky ze záruky

Záruka nezahrnuje:

     1. vady vzniklé běžným opotřebením výrobku,

     2. vady úmyslně způsobené,

     3. vady způsobené nevhodnou přepravou nebo nevhodným skladováním zákazníkem nebo přepravní společností,

     4. vady nebo poškození způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním nebo nedostatečnou/nesprávnou údržbou a péčí o výrobek,

     5. vady způsobené nedodržením uživatelské příručky,

     6. vady způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným seřízením,

     7. vady vyplývající z úprav učiněných na výrobku kupujícím,

     8. vady způsobené ostrými předměty, torzním namáháním, stlačením, pádem, abnormálním tlakem nebo jinými vlivy.

 

Záruka je neplatná, pokud:

     1. výrobek byl upraven nebo opraven kýmkoli jiným než společností HEAD nebo prodejcem HEAD,

     2. výrobek byl opraven pomocí neoriginálních náhradních dílů,

     3. sériové číslo výrobku bylo odstraněno, vymazáno, změněno nebo učiněno nečitelným.

 

IV.   Záruční reklamace

Při všech záručních reklamacích se prosím okamžitě po zjištění závady obraťte na prodejce, od něhož jste výrobek zakoupili, a přineste mu vadný výrobek i původní doklad o koupi. Pokud jste výrobek zakoupili v našem on-line obchodu HEAD (www.head.com), kontaktujte prosím telefonicky nebo e-mailem náš zákaznický servis. Pokud váš prodejce již není k dispozici, obraťte se rovněž na náš zákaznický servis. Vezměte prosím na vědomí, že náš zákaznický servis je zodpovědný pouze za dotazy týkající se našeho on-line obchodu (www.head.com). Ve všech ostatních případech se prosím obraťte na svého prodejce.

Původní doklad o koupi musí obsahovat datum nákupu, název a adresu prodejce a celý název výrobku. Společnost HEAD nebo prodejce si vyhrazují právo odmítnout záruční reklamaci, pokud nebude předložen originální doklad o koupi nebo bude neúplný či nečitelný.

Pokud je reklamace uznána, společnost HEAD nebo prodejce výrobek bezplatně opraví nebo vymění. Společnost HEAD nebo prodejce jsou oprávněni rozhodnout o způsobu vyřízení záruční reklamace.

Společnost HEAD si vyhrazuje právo nahradit reklamovaný výrobek srovnatelným výrobkem srovnatelné hodnoty, pokud již výrobek není dostupný nebo pokud by oprava výrobku vyvolala nepřiměřeně vysoké náklady.

 

IV.   Zproštění odpovědnosti

Pokud nám zákon neukládá povinnost náhrady škody, nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody nebo následné škody vzniklé v důsledku používání výrobku, bez ohledu na to, zda se takový nárok zakládá na kupní smlouvě, na zákonném záručním nároku nebo na nedbalosti, nebo zda se nárok týká škody na majetku s výjimkou samotného výrobku, ztráty v souvislosti s používáním výrobku nebo jiného majetkového předmětu nebo ztráty zisku.

V přípustném rozsahu nelze tuto záruku převést ani postoupit.

 

Pokud potřebujete další informace, podívejte se na naše často kladené otázky.