Data Protection Notice

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

De website www.head.com, met inbegrip van de microsites, gegevensbestanden en webwinkels (“website”), wordt beheerd door HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Tel: +43 05574 608 (“we/wij”, “ons”). Het beschermen van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke bepalingen betreffende de bescherming, het wettelijke toepassingsbereik en de geheimhouding van persoonsgegevens en betreffende gegevensbeveiliging. Hieronder kunt u lezen welke informatie we eventueel verzamelen als u onze websites bezoekt en gebruikt, vooral wanneer u winkelt in onze webwinkel of deelneemt aan onze prijsvragen, promoties of ander reclameactiviteiten. Als het verwerken van uw gegevens in een specifiek geval afwijkt van de verklaringen die in deze Gegevensbeschermingsverklaring staan, wordt u daarvan apart op de hoogte gesteld en dit gebeurt alleen op basis van uw toestemming indien dergelijke toestemming wettelijk vereist is. 
                                                                                   

Zo nodig moeten wij deze Gegevensbeschermingsverklaring bijwerken in verband met de verdere ontwikkeling van het internet en veranderingen in de juridische situatie [en] juridische precedenten. Daarom verdient het aanbeveling deze pagina regelmatig door te nemen om te verzekeren dat u de meest recente versie hebt gelezen.

INHOUD VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
  • Wettelijke grondslag
  • Wat zijn persoonsgegevens?
  • Welke gegevens verzamelen we van u en hoe verwerken we deze en voor welk doel?
 2. HET HANTEREN VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR WEBSITES UITSLUITEND TER INFORMATIE
  • Cookies
   • Google Services
   • Google Analytics en Universal Analytics
   • Google Ads (voorheen Google Adwords)
   • Google Remarketing
   • Google Campaign Manager (voorheen Google DoubleClick)
   • Google reCAPTCHA
   • Google Maps
   • Google Fonts
   • Google Tag Manager
  • Video's van YouTube 
  • Facebook Pixel
 3. Gebruik van sociale media accounts
 4. Gebruik van persoonsgegevens tijdens gebruik door de gebruiker in de praktijk
  • Contact maken
  • Aankoop via webwinkel
  • Opmerkingen en inbreng
  • Verwerking van persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen
  • Nieuwsbrief
  • 'Lead ads' op Facebook
  • Prijsvragen en wedstrijden
  • Aangepaste doelgroepadvertenties (Facebook Ads, Google Customer Match)
 5. VERZENDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDEN 
 6. VERZENDING VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDEN BUITEN DE EU/EER 
 7. GEGEVENSBEVEILIGING
 8. OPSLAGTERMIJN 
 9. UW RECHTEN

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Wettelijke grondslag

De Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van de EU en de overeenkomstige nationale gegevensbeschermingswetten beschermen de fundamentele rechten en vrijheden van personen en hun rechten op de bescherming van persoonsgegevens.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betekent informatie over betrokkenen, wier identiteit is vastgesteld of op zijn minst kan worden vastgesteld. Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-ID, creditkaartnummers, ID voor sociale-media-accounts, gebruikersnaam, IP-adres enz.

1.3 Welke gegevens verzamelen we van u en hoe verwerken we deze en voor welk doel?

We verzamelen gebruikersgegevens (bijvoorbeeld informatie die u verstrekt tijdens het opgeven voor, bestellen van of u abonneren op nieuwsbrieven of als u contact met ons opneemt) en technische gegevens (logbestanden; bijvoorbeeld IP-adres, datums, tijden) van u, indien dit wettelijk is toegestaan of vereist als onderdeel van het uitvoeren van een overeenkomst of voor het handhaven van onze legitieme belangen, of als u uw toestemming hebt gegeven voor dit doel.

 

2. HET HANTEREN VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR WEBSITES UITSLUITEND TER INFORMATIE

2.1 Cookies die worden gebruikt bij toegang tot de website

Zoals de meeste websites gebruiken ook wij cookies, indien dit vereist is vanuit een technisch gezichtspunt voor het gebruik van de website of als u uw toestemming voor dit doel hebt gegeven. Voor meer informatie over hoe deze website cookies gebruikt, zie ons Cookiebeleid. Bij vragen of opmerkingen over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd in Hoofdstuk 9.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2. Google Services

Alle diensten vermeld in paragraaf 2.2 worden geleverd door Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en/of Google Inc. 1600 Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

U kunt deelname aan diverse Google-diensten op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware aan te passen, met name het onderdrukken van cookies van derden waardoor u geen advertenties van derden getoond worden; b) door de cookies voor conversie bijhouden uit te schakelen door uw browser in te stellen om cookies van “www.googleadservices.com”, https://www.google.en/settings/ads te blokkeren, hoewel deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de “About Ads” zelfreguleringscampagne via de link https://www.aboutads.info/choices, hoewel deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door uw cookie-voorkeuren dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Google heeft zich ertoe verbonden zich te houden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-FRAMEWORK.

Voor meer informatie over hoe Google uw persoonsgegevens beschermt en verwerkt, zie https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Bezoek ook de website Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org/ om meer te weten te komen over de verantwoordelijke gegevensverzameling en het gebruik ervan voor digitale advertenties.

 

2.2.1 Google Analytics en Universal Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst die zogenaamde “cookies” gebruikt, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze website die door cookies wordt gegenereerd wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp”. We hebben IP-anonimisering op deze website geactiveerd door gebruik te maken van de extensie “_anonymizeIp”, zodat uw IP-adres vooraf wordt ingekort door Google in lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Als gevolg hiervan kan de IP-anonimiseringsverwijzing naar bepaalde personen worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u worden verzameld een persoonlijke verwijzing bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar ingekort. 

Google zal deze gegevens namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit te verzamelen en andere diensten aan ons te verlenen met betrekking tot het gebruik van websites en het internetgebruik, Google kan deze informatie ook overdragen aan derden, zoals vereist door de wet, of als het gaat om verwerking van deze gegevens namens Google door deze derden. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen erop dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door van de browser-plugin te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als u tracking wilt deactiveren via Google Analytics voor uw mobiele apparaten, gebruik dan de volgende link om het respectievelijke afmeldingscookie te activeren.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het interessanter voor u maken als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS,

is de wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/, Overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van het bezoekersverkeer via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik uitschakelen in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonsgegevens”.

Universal Analytics maakt het mogelijk gebruikers apparaatoverschrijdend te volgen en leidt tot meer verfijnde informatie voor de verantwoordelijke personen (over het algemeen https://support.google.com/analytics/answer/2790010). Er is nog geen aanbeveling van de toezichthoudende autoriteiten beschikbaar. In ieder geval moet de betrokkene op de hoogte worden gesteld van het uitgebreide gebruik en moet hem of haar de mogelijkheid worden geboden zich af te melden.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) of f) AVG.

 

2.2.2. Google Ads (voorheen Google Adwords)

Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclame (zogenaamde Google Ads) op externe webpagina’s. Met de gegevens van reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter te maken en om een eerlijke berekening van reclamekosten te realiseren.

Deze reclamematerialen worden door Google geleverd via zogenaamde “advertentieservers”. Hiervoor gebruiken we advertentieservercookies, waarvan bepaalde prestatiecijfers zoals advertenties of gebruikersklikken kunnen worden gemeten. Als u onze website opent via een Google-advertentie, zal Google Ads een cookie op uw pc opslaan. Doorgaans worden deze cookies na 30 dagen ongeldig en deze mogen niet dienen om u persoonlijk te identificeren. Algemeen gesproken worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste inruk (relevant voor post-viewconversies) en afmeldingsinformatie (indicatie dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden) meestal opgeslagen als analysewaarden voor dit cookie.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Ads-klant bezoekt en het cookie dat op zijn/haar computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant ontdekken dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Ads-klant krijgt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens in de hierboven genoemde advertentiemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties die door Google worden verstrekt. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van het reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door gebruik van deze tool door Google worden verzameld of op het verder gebruik van dergelijke gegevens, en informeren u daarom op basis van wat wij hierover weten: Door middel van Ads Conversion ontvangt Google een melding dat u een bepaald deel van onze website hebt bekeken of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst die door Google wordt geleverd, kan Google het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres meegedeeld krijgt en deze opslaat.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

2.2.3 Google Remarketing

Naast Ads Conversion gebruiken we de Google-applicatie voor remarketing, waarmee u onze advertenties kunt blijven zien na het bezoek aan onze website terwijl u het internet blijft gebruiken. Dit wordt gedaan door middel van cookies die in uw browser zijn opgeslagen, waardoor uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites wordt geregistreerd en geëvalueerd door Google. Dit is hoe Google uw vorige bezoek aan onze website vaststelt. Volgens Google’s eigen verklaringen vindt er geen consolidatie plaats van gegevens die verzameld zijn tijdens de remarketing met uw persoonsgegevens die eventueel door Google zijn opgeslagen. Google benadrukt dat er bij remarketing pseudonimisering wordt toegepast.

Met gebruik van remarketing wordt er informatie over uw surfgedrag in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen op uw computer door middel van cookies (targeting/retargeting). Op basis van een algoritme kunnen we u vervolgens gerichte productaanbevelingen laten zien als gepersonaliseerde banneradvertenties op andere websites (zogenaamde uitgevers). Als u niet wilt dat dit gebeurt, kunt u dit uitschakelen via de Ads Preferences Manager (https://www.support.google.com/ads/answers/2662922?HL=EN).

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

2.2.4 Google Campaign Manager (voorheen Google DoubleClick)

Deze website gebruikt de online marketingtool Campaign Manager van Google. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meerdere keren dezelfde advertenties ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt de Campaign Manager cookie-ID’s om zogenaamde conversies te volgen met betrekking tot reclameverzoeken. Dit is het geval als een gebruiker bijvoorbeeld een Campaign Manager-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten cookies van de Campaign Manager geen persoonsgegevens.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server wanneer u onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door gebruik van deze tool door Google worden verzameld of op het verder gebruik van dergelijke gegevens, en informeren u daarom op basis van wat wij hierover weten: Door middel van Campaign Manager ontvangt Google een melding dat u een bepaald deel van onze website hebt bekeken of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst die door Google wordt geleverd, kan Google het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres meegedeeld krijgt en deze opslaat.

Verder helpen Campaign Manager-cookies (DoubleClick Floodlight) ons om te begrijpen of u bepaalde acties op onze website voltooit na het bekijken van een van onze display-/videoadvertenties op Google of andere platforms via Campaign Manager of door te klikken op een van deze advertenties (conversie bijhouden). Campaign Manager past deze cookie toe om te begrijpen met welke content u op onze website bent omgegaan, zodat Google u later gerichte reclame kan sturen.

Als u wilt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die zijn gegenereerd door de cookies, download en installeer dan de browser-plugin die te vinden is onder “Weergave-instellingen”, “Extensie voor Campaign Manager deactivering” op https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Ga voor meer informatie over Campaign Manager naar https://www.google.de/doubleclick

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

2.2.5 Google reCAPTCHA

Deze website gebruikt Google reCAPTCHA om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd (zoals op een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma (“bots”) zijn ingevoerd.

reCAPTCHA analyseert het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker naar de website gaat.

Met deze service kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek werd verzonden en van welk IP-adres het reCAPTCHA-invoervak is gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google andere informatie verzamelen die nodig is om deze service te verstrekken en te garanderen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2.6 Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps om onze locatie weer te geven en om routebeschrijvingen te verstrekken (bijv. via onze winkelzoeker en evenementenkalenders). Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de Google-server in de VS vastgesteld wanneer onze website wordt geopend.

Als u toegang krijgt tot de Google Maps-onderdelen die zijn geïntegreerd in onze website, zal Google via uw browser een cookie op uw apparaat opslaan. Alle gebruikersinstellingen en -gegevens worden verwerkt om een locatie weer te geven en een bepaalde route te tonen.

Door op deze manier verbinding te maken met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de aanwijzingen worden verzonden.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2.8. Google Fonts

Deze website gebruikt Google Fonts om externe lettertypes weer te geven. Hiervoor laadt uw browser de vereiste weblettertypes in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven, waardoor uw browser een rechtstreekse verbinding met Google Servers kan instellen. Google kan de website identificeren waarvan uw verzoek is verzonden en aan welk IP-adres de lettertypes worden verzonden voor weergave.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2.9. Google Tag Manager

Deze website gebruikt de Google Tag Manager waarmee website-tags kunnen worden beheerd met behulp van een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt zo nodig gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze informatie. Als verzamelen van gegevens is gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft dit geldig voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd via Google Tag Manager.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.3 Video's van YouTube

We hebben ook video's van YouTube opgenomen op onze websites. De video's zijn opgeslagen op www.youtube.com en kunnen rechtstreeks worden afgespeeld vanaf onze websites. Deze video's zijn zodanig opgenomen dat er geen met u als gebruiker verbonden persoonsgegevens naar YouTube worden gestuurd als u de video's niet afspeelt.

Als u de video's wel afspeelt, worden er YouTube-cookies opgeslagen op uw computer en gegevens doorgestuurd naar Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, als de beheerder van YouTube. Bij het afspelen van bij YouTube opgeslagen video's worden de volgende persoonsgegevens naar Google, Inc. gestuurd: het IP-adres en de cookie-ID, het specifieke adres van de bezochte pagina op onze websites, de taalinstelling van de browser, systeemdatum en -tijdstip van de toegang en de identificatiecode van uw browser. De gegevens worden doorgezonden of u nu wel of niet bent geregistreerd of ingelogd bij Google. Als u bent ingelogd, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegekend.

Als u deze toekenning aan uw profiel niet wilt, moet u zich afmelden voordat u de knop inschakelt. YouTube of Google, Inc. slaan deze gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruiken deze gegevens voor reclame-, marktonderzoekdoeleinden en/of het ontwerpen van hun websites op basis van de vraag. Dergelijk gebruik is vooral bedoeld (niet alleen voor ingelogde gebruikers) voor het verschaffen van reclame op basis van de vraag en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het creëren van zo'n gebruikersprofiel en om dit recht uit te oefenen dient u zich te richten tot Google Inc. als de beheerder van YouTube. Extra informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en -verwerking door Google, Inc. vindt u op www.google.com/intl/policies/privacy. We verwerken geen persoonsgegevens die worden verzameld bij toegang tot de YouTube-video.

 

2.4. Facebook Pixel

Voor conversiemeting gebruikt onze website de “pixel visitor promotion” van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Omdat we de remarketing-functie “Custom Audiences” gebruiken, die u te allen tijde kunt uitschakelen zoals hieronder beschreven, kan uw gedrag worden gevolgd nadat u naar onze website bent doorgestuurd door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de doeltreffendheid van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens blijven voor ons als beheerders van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn inzake gebruik van gegevens. Als gevolg daarvan kan Facebook reclame op Facebook-sites en buiten Facebook weergeven. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als site-beheerder worden beïnvloed.

Zie de verklaring over gegevensbescherming van Facebook voor meer informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketing-functie “Custom Audiences” in reclame-instellingen uitschakelen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#_. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor Facebook Commercial Advertising op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

3. Gebruik van sociale media accounts

We hebben verschillende accounts op sociale media netwerken of platforms om te communiceren met onze klanten, geïnteresseerden en andere gebruikers en om hen te informeren over onze merken, producten en diensten.

Wij willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt door de Sociale Media bedrijven als een van hun websites wordt bezocht, wat kan leiden tot risico’s voor de gebruikers (het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om de rechten van de betrokkenen te handhaven). 

Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden door de Sociale Media platforms als u hun websites bezoekt. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de gedocumenteerde interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen dan worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (in het bijzonder als de gebruikers geregistreerde gebruikers van de betreffende platforms zijn en ingelogd zijn).

De verwerking van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze Sociale Media kanalen wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen en het Sociale Media platform (doeltreffende voorlichting van en communicatie met klanten, mogelijke klanten en gebruikers) overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als u door de respectieve aanbieders van de Sociale Media platforms wordt verzocht om toestemming te geven voor de hierboven vermelde gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Met betrekking tot de uitoefening van uw rechten als betrokkene onder de AVG wijzen wij erop dat deze het meest effectief kunnen worden uitgeoefend ten opzichte van de Sociale Media aanbieders. Alleen deze Sociale Media aanbieders hebben toegang tot uw persoonsgegevens en kunnen rechtstreeks passende maatregelen nemen en u informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, laat het ons dan weten.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke verwerkingsactiviteiten en de afmeldopties, zie het privacybeleid van de Sociale Media bedrijven. Wij bieden de onderstaande links:

 1. Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland), Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, Afmelden: https://www.facebook.com/settings?tab=ads%20and%20http%3A%2F%2Fwww.youronlinechoices.com,
 2. Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en, Afmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 3. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS), Privacybeleid/ Afmelden: https://help.instagram.com/519522125107875
 4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) Privacybeleid: https://twitter.com/en/privacy, Afmelden: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
 5. Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS), Privacybeleid / Afmelden: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy.

 

4. Gebruik van persoonsgegevens tijdens gebruik door de gebruiker in de praktijk

4.1. Contact maken

Wanneer de gebruiker actief contact maakt met ons (bijvoorbeeld via e-mail of via ons contactformulier als onderdeel van een promotie), worden de gegevens en de informatie van de gebruiker opgeslagen ter verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er nog vragen opkomen en doorgestuurd naar de verantwoordelijken (bijvoorbeeld de IT-afdeling, de juridische afdeling, logistiek enz.).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG en op grond van ons legitieme belang volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

4.2. Aankoop via webwinkel

Als u iets koopt via deze website, verzamelen we persoonsgegevens en slaan we deze op en verwerken ze (uw naam, facturerings- en besteladres, e-mailadres, telefoonnummer en het aan de bestelde artikelen toegewezen serienummer en informatie over de door u aangekochte goederen) teneinde een overeenkomst na te komen en voor het vervullen van de verplichtingen na afloop van de overeenkomst (zoals een garantie) of zelfs voor fabricatiedoeleinden in geval van op maat gemaakte bestellingen bij Head. Voor dit doel geven we uw naam en besteladres door aan vervoers- of koeriersdiensten voor het leveren van de door u gekochte goederen en we geven ook de betalings- en transactiegegevens door aan krediet- of financiële instellingen ter afhandeling van de betaling.

Als u een account aanmaakt op onze website (zie voor details onze Algemene voorwaarden https://www.head.com/shop/en-GB/terms-conditions/?change_region=1), verzamelen wij de hierboven beschreven persoonsgegevens samen met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het beheer van uw online account.

Als u zich aanmeldt via een bestaande account (zoals ZEPP, Facebook, Google of WeChat), stemt u ermee in dat we toegang hebben tot de gegevens die u in dit account opslaat (zoals uw naam, e-mailadres, adres) en dat deze gegevens worden verwerkt voor de in hoofdstuk 4.2 beschreven doeleinden. Voor dit doel moet u tijdens de registratie weer uitdrukkelijk toestemming geven voor het overbrengen van gegevens vanuit het betreffende bestaande account.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van dit contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG en op grond van ons legitieme belang volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

4.3. Opmerkingen en inbreng

Gebruikers hebben de mogelijkheid om bij onze webwinkel een beoordeling achter te laten over bepaalde producten door uw bijnaam, een samenvatting van de evaluatie en de beoordeling van het product te verstrekken. In dit geval bewaren we uw bijnaam (wat onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens kan betekenen), uw inbreng en uw IP-adres. Bovendien geeft u ons hierbij het niet-exclusieve, onbezoldigde, tijdelijk onbeperkte recht, dat op elk moment mag worden ingetrokken, om wereldwijd uw bijnaam te gebruiken en uw beoordeling te publiceren op onze productpagina's, maar slechts zo lang [sic: tot] u de inhoud verwijdert of verzoekt dat uw beoordeling wordt verwijderd. Inhoud kan op elk moment worden verwijderd door ons een bericht te sturen via de onderstaande contactinformatie.

4.4. Verwerking van persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen

Ook verwerken we de persoonsgegevens die zijn verstrekt in verband met registratie en bestellingen (uw naam, facturerings- en besteladres, e-mailadres, telefoonnummer, het aan het bestelde product toegewezen serienummer evenals extra informatie over de door u aangekochte goederen) ter verbetering van onze producten en diensten. Bovendien verwerken we de aangeduide gegevenscategorieën voor interne statistische en operationele doeleinden, bijvoorbeeld ter peiling van en voor inzicht in trends betreffende demografie, gebruikers, interesse van gebruikers, aankopen en andere trends onder onze gebruikers en ook voor terugroepacties en het snel verwerken van klachten op basis van onze legitieme belangen. De aangeduide gegevenscategorieën worden ook verwerkt voor onderzoeks-, voorzorgs-, verdedigings- en andere maatregelen betreffende het niet naleven van deze Gegevensbeschermingsverklaring, onwettig activiteiten of vermeende fraude, of om stappen te ondernemen in situaties waarin er een mogelijk risico bestaat van schending van onze wettelijke rechten of de rechten van anderen.

4.5. Nieuwsbrief

Hieronder vindt u een beschrijving van hoe wij in het algemeen omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Houd er rekening mee dat dit proces niet in alle gevallen volledig van toepassing zal zijn (de persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen bijvoorbeeld verschillen). In het geval van eventuele afwijkingen kunt u alle afwijkende informatie vinden onder het betreffende hoofdstuk van ons Privacybeleid (bijvoorbeeld in paragraaf 4.7 als u zich aanmeldt via Facebook/Instagram-advertenties).

Houd er rekening mee dat abonnees van de nieuwsbrief minstens 16 jaar oud moeten zijn. Op basis van uw verleende toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en na bevestiging van de double opt-in-e-mail (e-mail voor dubbel aanmelden) door te klikken op de in die e-mail opgenomen knop, worden uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw IP-adres en, naar keuze, uw geboortedatum, uw geslacht, het gewenste land, de gewenste taal en de velden die voor u van speciaal belang zijn verwerkt door ons en MARES S.p.A., Salita Bonsen 4, I-16035 Rapallo (GE), Italië en door het bedrijf (de bedrijven) van de HEAD Group verantwoordelijk voor uw regio, mits een dergelijk bedrijf bestaat in uw regio (alle hierop betrekking hebbende gegevens vindt u hier), voor het sturen van (i) gepersonaliseerde marketing- en productinformatie met betrekking tot goederen en diensten van de HEAD Group, (ii) gepersonaliseerde promotie-informatie en -nieuws die overeenkomen met uw interessecategorieën en gebaseerd zijn op uw websitegebruik (bijvoorbeeld het vaker bekijken van producten binnen uw geselecteerde interessecategorieën en geolokalisatie), (iii) enquêtes over tevredenheid wat betreft diensten en advies van de HEAD Group, en vraaganalyses, (iv) wedstrijden, waardebonnen, kortingsacties en prijsvragen, (v) elektronische wenskaarten via e-mail, en worden voor deze doeleinden verzonden naar de bedrijven van de HEAD Group die hierboven staan vermeld.

Wanneer we in het kader van een verkoop van een product of een dienst uw e-mailadres verzamelen, gebruiken wij uw e-mailadres ook voor directe marketing van soortgelijke producten of diensten. U hebt het recht om zich op elk gewenst moment hiervoor af te melden en wij zullen u in al dergelijke berichten een afmelding aanbieden, bijv. via een uitschrijflink. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingsoperatie is ons legitieme belang, artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Gepersonaliseerd promotiemateriaal en -nieuws wordt gestuurd op basis van uw IP-adres en uw gebruiksgedrag op onze website. Op basis van uw IP-adres en met behulp van onze “Managers voor browser-regio's ” kunnen we de regio bepalen waar u zich bevindt wanneer u de website gebruikt en u regionale aanbiedingen sturen voor zover u daarin hebt toegestemd. Terwijl we dit doen, bepalen we niet uw exacte locatie. Als we hiermee bezig zijn, analyseren we ook de frequentie van klikken uitsluitend voor uw geselecteerde interessegebieden “skiën, snowboard, sportkleding, tennis, padel, squash, racquetbal, zwemmen ” en, bijvoorbeeld in geval van frequent gebruik van de sectie “Snowboard”, sturen we u informatie vanuit dit interessegebied via e-mail op basis van de hierboven beschreven toestemmingsverklaring. Om deze reden gebruiken we het cookie met de aanduiding “VIEWED_PRODUCT_IDS [IDs van bekeken producten]”. De analyse wordt uitgevoerd op basis van de volgende beoordelingsmethoden en volgorde van voorkeuren: De gegevens betreffende uw gebruiksgedrag op de website worden anoniem vergeleken met de empirische waarden voor soortgelijke gegevensreeksen in ons gegevensbestand. Op basis hiervan berekenen we de kansen op mogelijke toekomstige contacten met en aankopen bij ons. Daarom kunnen we ook overeenkomstige aanbiedingen doen en informatie sturen die, op basis van onze ervaring, interessant was voor klanten met soortgelijk gedrag. Terwijl we dit doen, kunnen we ook een geanonimiseerd en gepseudonimiseerd gebruikersprofiel creëren.

We slaan ook uw IP-adres en de registratiedatum op als u zich abonneert op de nieuwsbrief. Dit wordt alleen bewaard als bewijs voor het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich abonneert om de nieuwsbrief te ontvangen zonder dat de rechtmatige eigenaar daarvan af weet. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het abonneren op de nieuwsbrief worden niet naar derden doorgestuurd voor marketingdoeleinden. 
U kunt uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven op elk moment herroepen met werking voor de toekomst, zonder een reden op te geven (bijvoorbeeld via een koppeling aan het eind van elke nieuwsbrief of via een e-mail naar privacy@head.com).

Als u onze nieuwsbrief doorstuurt naar derden, moet u voldoen aan wettelijke bepalingen en vooraf toestemming verkrijgen van de ontvanger. Als een derde een klacht tegen ons indient vanwege het doorsturen door u van een nieuwsbrief, dient u ons te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle daarmee geassocieerde vorderingen, met inbegrip van boetes en kosten van juridische bijstand.

4.6. 'Lead ads' op Facebook

We gebruiken 'lead ads' van Facebook op onze Facebookpagina's, waaronder bijvoorbeeld: www.facebook.com/headski,www.facebook.com/headtenniswww.facebook.com/headsportswearwww.facebook.com/headsquash,www.facebook.com/headpadelwww.facebook.com/rideheadwww.facebook.com/teamhead,www.facebook.com/headrebels om een abonnement op onze nieuwsbrief via Facebook mogelijk te maken.

Op basis van uw verleende toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en na bevestiging van de double opt-in-e-mail (e-mail voor dubbel aanmelden) door te klikken op de in die e-mail opgenomen knop, worden uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw IP-adres verwerkt door ons en MARES S.p.A., Salita Bonsen 4, I-16035 Rapallo (GE), Italië, voor het sturen van (i) gepersonaliseerde marketing- en productinformatie met betrekking tot goederen en diensten van de HEAD Group, (ii) gepersonaliseerde promotie-informatie en -nieuws die overeenkomen met uw interessecategorieën en gebaseerd zijn op uw websitegebruik (bijvoorbeeld het vaker bekijken van producten binnen uw geselecteerde interessecategorieën en geolokalisatie), (iii) enquêtes over tevredenheid wat betreft diensten en advies van de HEAD Group, en vraaganalyses, (iv) wedstrijden, waardebonnen, kortingsacties en prijsvragen, (v) elektronische wenskaarten via e-mail, en worden voor deze doeleinden verzonden naar de bedrijven van de HEAD Group die hierboven staan vermeld.

Een abonnement via het formulier is alleen geldig als u het abonnement activeert door te “klikken ” op de bevestigingskoppeling in de bevestigings-e-mail die u krijgt. Ten tijde van het abonneren zijn alleen uw persoonsgegevens die worden vastgelegd op Facebook of vrijwillig door u ingevoerd, zoals uw e-mailadres en naam in alle gevallen vereist op het formulier en uw plaats, adres, leeftijd enz. zijn naar keuze. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om u onze specifiek in de 'lead' genoemde nieuwsbrief via e-mail toe te sturen indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen op elk moment herroepen wat ook geldt voor de toekomst, zonder een reden op te geven.

4.7. Prijsvragen en wedstrijden

In verband met de prijsvragen, wedstrijden of promotieactiviteiten die wij aanbieden, gebruiken we uw persoonsgegevens uitsluitend voor het houden van de prijsvraag, wedstrijd of promotieactiviteit (bijvoorbeeld om contact op te nemen met de winnaars, om de prijs te sturen), tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor ander gebruik.

4.8. Aangepaste doelgroepadvertenties (Facebook Ads, Google Customer Match)

Op basis van uw vrijwillig verleende toestemming (volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG) – welke toestemming wij apart verzamelen als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief – stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres kunnen gebruiken om u advertenties te laten zien op uw sociale media nieuwsfeed/kanalen of in uw e-mails (Gmail). We doen dit door uw e-mailadres te delen met de sociale media platforms Google, Gmail, YouTube, Facebook en Instagram (zie voor meer informatie de respectievelijke links naar de juridische documenten van de sociale media platforms in deel 3 van dit Privacybeleid) en deze te koppelen aan de gegevens die u aan deze platforms hebt verstrekt. We gebruiken voor dit doel “Facebook Ads” en “Google Customer Match”. We gebruiken uw gegevens alleen om u te koppelen aan uw Google- en/of Facebook/Instagram-accounts. Houd er rekening mee dat uw persoonsgegevens (e-mailadres) worden omgezet in vaste tekenreeksen met een hekje voordat deze naar Facebook wordt verzonden.

U kunt zich zonder opgaaf van redenen afmelden voor deze marketingcommunicatie en uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met effect op toekomstig gebruik (bijvoorbeeld via een uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief of per e-mail naar privacy@head.com). In zo’n geval zullen we uw gegevens niet langer delen met sociale media platforms.

Houd er ook rekening mee dat u uw advertentievoorkeuren kunt wijzigen op de websites van het respectievelijke sociale media platform (bijv. voor Google via https://adssettings.google.com/ en voor Facebook via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#).

 

5. VERZENDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDEN

Voor zover noodzakelijk, verzenden we uw persoonsgegevens ook naar externe uitvoeringsbureaus of dienstverleners (waaronder onze andere bedrijven van de HEAD Group):

 • naar IT-dienstverleners en/of leveranciers van gegevenspresentatie of gegevensverwerking of soortgelijke diensten;
 • naar andere dienstverleners, leveranciers van hulpmiddelen en softwareoplossingen die ons ook steunen bij het leveren van onze diensten en namens ons werken (waaronder leveranciers van marketinghulpmiddelen, marketingbureaus, dienstverleners voor communicatie en belcentrales);
 • naar andere groepsbedrijven van de HEAD Group (een lijst van onze groepsbedrijven waaraan persoonsgegevens worden verzonden vindt u hier voor het uitvoeren van overeenkomsten, op basis van een bestaand legitiem belang en het nakomen van wettelijke verplichtingen);
 • naar derden die zijn betrokken bij het nakomen van onze verplichtingen jegens u (bijvoorbeeld pakketdiensten voor het naar u verzenden van uw webwinkelbestelling, betalingsdienstverleners voor het verwerken van betalingen in de webwinkel, banken voor de verwerking van betalingen);
 • naar andere externe derden voor zover noodzakelijk (bijvoorbeeld, auditors, verzekeringsmaatschappijen in geval van een verzekerd voorval, juridische vertegenwoordigers mocht zo'n situatie zich voordoen enz.);
 • naar functionarissen en andere openbare instanties voor zover dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingautoriteiten enz.).

 

6. VERZENDING VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDEN BUITEN DE EU/EER

We kunnen uw persoonsgegevens verzenden naar bedrijven en contractuele partners buiten de EU/EER voor het leveren van onze diensten, het beheren van de website, het afhandelen van uw bestelling, het onderhoud van onze IT-systemen en software enz. Dergelijke verzending verandert echter niets aan onze verplichting uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze Gegevensbeschermingsverklaring. Als uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar buiten de EU/EER, garanderen we een adequate mate van beveiliging door ze door te sturen naar landen die een gepast niveau van bescherming hebben op basis van bevestiging van de Europese Commissie, of door het aangaan van een juist geformuleerde overeenkomst tussen ons en de rechtspersoon buiten de EU/EER die de gegevens ontvangt. U kunt een kopie krijgen van de vereiste garanties door ons  een e-mail te sturen naar privacy@head.com.

 

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We nemen gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen onopzettelijke of onbevoegde verwijdering of wijziging en tegen verlies, diefstal en onbevoegd bekijken, doorsturen, reproduceren, gebruiken, veranderen of openen. Wij en onze werknemers zijn ook gehouden tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van gegevens. Evenzo verkrijgen uitvoeringsbureaus en gemachtigde vertegenwoordigers van de HEAD Group die toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens voor het vervullen van hun professionele werkzaamheden toegang en zij zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen voor het nakomen van geheimhouding en vertrouwelijkheid van gegevens.

 

8. OPSLAGTERMIJN

We bewaren de persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt zolang zij nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen. Als verwerking afhangt van uw toestemming, slaan we deze gegevens op zolang u uw toestemming niet intrekt. We slaan uw gegevens alleen op zo lang we wettelijk verplicht zijn ze te bewaren en zo lang er vorderingen tegen ons kunnen worden ingediend.

 

9. UW RECHTEN

U hebt het recht informatie te ontvangen op een duidelijke, transparante en begrijpelijke manier met betrekking tot de manier waarop we persoonsgegevens verwerken en betreffende uw rechten als betrokkene (Art. 13 e.v. van de AVG):

 • Daarom hebt u recht op informatie en om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens over u die worden verwerkt;
 • Als de persoonsgegevens incorrect of niet langer actueel zijn, hebt u recht op rectificatie;
 • U hebt ook het recht om uw gegevens te laten wissen (“het recht om vergeten te worden”);
 • U hebt ook het recht om u uit te schrijven uit marketingcampagnes en u in dit opzicht op elk moment af te melden;
 • U kunt ook op elk moment uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens herroepen wat ook geldt voor de toekomst als de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming;
 • U hebt ook recht op gegevensportabiliteit in algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm. Dit geldt uitsluitend voor gegevens die u hebt verstrekt waarbij verwerking gebeurt op basis van een overeenkomst of toestemming en waarbij verwerking automatisch plaatsvindt;
 • Ten slotte hebt u het recht te verzoeken dat de verwerking van gegevens door ons wordt beperkt, zodat we ze alleen mogen blijven bewaren en ze niet langer mogen gebruiken of verwerken. Dit geldt echter alleen in de volgende situaties: 
  (i) De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist voor een termijn die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; 
  (ii) De verwerking is onwettig en u hebt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan het gebruik ervan te beperken; 
  (iii) We hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het staven, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering; 
  (iv) U hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking die gebaseerd is op onze legitieme belangen en er is nog niet vastgesteld of de legitieme grondslagen aan onze kant die aan uw kant terzijde schuiven.
 • U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten als u van mening bent dat het verwerken van de persoonsgegevens over u een schending inhoudt van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

 

Voordat u een klacht indient bij de gegevensbeschermingsautoriteiten, of als u vragen hebt, kunt u ook contact met ons opnemen:

Head Sport GmbH
t.a.v. de Juridische Afdeling (Legal Department) 
Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach 
Via e-mail op privacy@head.com

 

Uw recht om bezwaar te maken

Als betrokkene kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens als dat directe marketing ten doel heeft. 
Als we uw gegevens voor legitieme belangen verwerken, hebt u ook het recht op elk moment bezwaar te maken als zich hiertoe redenen voordoen voorvloeiend uit uw specifieke situatie.

 

Stel uw vraag a.u.b. met duidelijke identificatie van u als persoon en met een korte beschrijving van de reikwijdte van het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten als betrokkene zodat wij uw vraag met betrekking tot uw bovengenoemde rechten kunnen verwerken en kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens niet aan onbevoegde derden worden gegeven.

 

Datum van deze versie: December 2020