Data Protection Notice

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

De website www.head.com met inbegrip van de microsites, gegevensbestanden, webwinkels en apps (“website”) alsook de socialemediakanalen, worden beheerd door HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Oostenrijk, tel: +43 05574 608 (“verwerkingsverantwoordelijke”, “we/wij”, “ons”). Het gebruik van alle inhoud of functies die op onze website worden aangeboden, is uitsluitend gebaseerd op onze toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, die u hier kunt vinden.

Het beschermen van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke bepalingen betreffende de bescherming, het wettelijke toepassingsbereik en de geheimhouding van persoonsgegevens en betreffende gegevensbeveiliging. Hieronder ziet u welke informatie wij kunnen verzamelen en verwerken wanneer u onze websites bezoekt en gebruikt, met name wanneer u shopt in onze online store, deelneemt aan prijsvragen, aanbiedingen of andere reclame-activiteiten of wanneer u onze HEAD Rebels Club-app gebruikt. Als het verwerken van uw gegevens in een specifiek geval afwijkt van de verklaringen die in deze Gegevensbeschermingsverklaring staan, wordt u daarvan apart op de hoogte gesteld en dit gebeurt alleen op basis van uw toestemming indien dergelijke toestemming wettelijk vereist is.

Zo nodig moeten wij deze Gegevensbeschermingsverklaring bijwerken in verband met de verdere ontwikkeling van het internet en veranderingen in de juridische situatie [en] juridische precedenten. Daarom verdient het aanbeveling deze pagina regelmatig door te nemen om te verzekeren dat u de meest recente versie hebt gelezen.

INHOUD VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Wat zijn persoonsgegevens?
  2. Welke gegevens verzamelen we van u en hoe verwerken we deze en voor welk doel?
  3. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar/gevoelige gegevens
 2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ALS INFORMATIE VOOR DE WEBSITE
  1. Cookies
  2. Google Services
   1. Google Analytics en Universal Analytics
   2. Google Ads (voorheen Google Adwords)
   3. Google Remarketing
   4. Google Campaign Manager (voorheen Google DoubleClick)
   5. Google reCAPTCHA
   6. Google Maps
   7. Google Fonts
   8. Google Tag Manager
   9. Video's van YouTube 
  3. Facebook Business Manager
   1. Facebook Pixel en CAPI
   2. Facebook/Instagram lead ads
  4. TikTok Pixel
  5. Microsoft Advertising
  6. AB Tasty
  7. YotPo
   1. Waarderingen en beoordelingen
   2. Weergave van inhoud van sociale media
  8. Hotjar
  9. Salesforce
 3. Beheer/gebruik van sociale media accounts
 4. Verwerking van persoonsgegevens tijdens proactief gebruik door de gebruiker
  1. Contact maken
  2. Sollicitaties
  3. Aankoop via webwinkel
  4. Een account aanmaken
  5. Het gebruik van de HEAD Rebels Club-app
  6. Verwerking van persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen
  7. Nieuwsbrief
  8. Prijsspellen en prijsvragen
 5. VERZENDING VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDEN 
 6. VERZENDING VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDEN BUITEN DE EU/EER 
 7. GEGEVENSBEVEILIGING
 8. OPSLAGTERMIJN 
 9. UW RECHTEN

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

De Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van de EU en de overeenkomstige nationale gegevensbeschermingswetten beschermen de fundamentele rechten en vrijheden van personen en hun rechten op de bescherming van persoonsgegevens.

1.1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens betekent informatie over betrokkenen, wier identiteit is vastgesteld of op zijn minst kan worden vastgesteld. Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-ID, creditkaartnummers, ID voor sociale-media-accounts, gebruikersnaam, IP-adres enz.

1.2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN HOE VERWERKEN WE DEZE EN VOOR WELK DOEL?

Wij verzamelen gebruikersgegevens (bijvoorbeeld gegevens die worden verstrekt tijdens het registreren voor, bestellen, gebruiken van onze HEAD Rebels Club-app, tijdens het abonneren op nieuwsbrieven of wanneer u contact met ons opneemt) en technische gegevens (logbestanden; bijvoorbeeld IP-adres, datums, tijden) van u, indien dit wettelijk is toegestaan of vereist als onderdeel van het uitvoeren van een overeenkomst of voor het handhaven van onze legitieme belangen, of als u uw toestemming hebt gegeven voor dit doel.

1.3. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar/gevoelige gegevens

Tenzij toestemming van ouders of voogd is verkregen, wil HEAD geen gegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Aangezien het voor ons echter niet altijd mogelijk is om de leeftijd van gebruikers nauwkeurig vast te stellen, kunnen wij niet uitsluiten dat onze aanbiedingen/diensten toch af en toe persoonsgegevens bevatten van personen die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of voogden. Indien wij ontdekken dat personen onder de wettelijk toegestane leeftijd zich zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden op onze website hebben geregistreerd of van onze diensten gebruik hebben gemaakt, behouden wij ons het recht voor deze personen van dergelijke aanbiedingen/diensten uit te sluiten, hen te blokkeren of de gegevens te wissen.

Voorts willen wij geen gevoelige gegevens verzamelen, zoals uw geloofsovertuiging, gezondheidsgegevens of andere speciale categorieën persoonsgegevens die worden genoemd in artikel 9 AVG, tenzij u door ons uitdrukkelijk bent verzocht om dergelijke gegevens door te geven.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ALS INFORMATIE VOOR DE WEBSITE

Als u onze website uitsluitend gebruikt voor informatiedoeleinden, met andere woorden, als u zich niet registreert of als u informatie op een andere wijze aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die persoonsgegevens die door uw browser aan onze server worden doorgegeven. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de onderstaande gegevens. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk voor ons om u onze website te kunnen laten zien en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (naast de gegevens die u vrijwillig hebt gegeven op basis van uw cookie-instellingen – zie Hoofdstuk 2.1).

   • IP-adres
   • datum en tijd van de aanvraag
   • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
   • inhoud van de aanvraag (actuele webpagina)
   • toegangsstatus/HTTP-statuscode
   • respectieve hoeveelheid verzonden gegevens
   • website van waaraf de aanvraag is ontvangen
   • browser
   • besturingssysteem en de interface ervan
   • taal en versie van de browsersoftware

 

2.1. Cookies

Zoals de meeste websites gebruiken ook wij cookies, indien dit vereist is vanuit een technisch gezichtspunt voor het gebruik van de website of als u uw toestemming voor dit doel hebt gegeven, die u te allen tijde kunt intrekken. Voor meer informatie zie ons Cookie Policy.

Bij vragen of opmerkingen over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd in Hoofdstuk 9.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2. Google Services

Alle diensten vermeld in paragraaf 2.2 worden geleverd door Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en/of Google Inc. 1600 Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

U kunt deelname aan diverse Google-diensten op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware aan te passen, met name het onderdrukken van cookies van derden waardoor u geen advertenties van derden getoond worden; b) door de cookies voor conversie bijhouden uit te schakelen door uw browser in te stellen om cookies van “www.googleadservices.com”, https://adssettings.google.com/,te blokkeren, hoewel deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de “About Ads” zelfreguleringscampagne via de link https://www.aboutads.info/choices, hoewel deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser via de link https://www.google.com/settings/ads/plugine) door uw cookie-voorkeuren dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Voor gedetailleerde informatie over hoe Google uw persoonlijke gegevens beveiligt en verwerkt, zie https://policies.google.com/technologies/product-privacy en https://policies.google.com/privacy.

Bezoek ook de website Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org/ om meer te weten te komen over de verantwoordelijke gegevensverzameling en het gebruik ervan voor digitale advertenties.

2.2.1 GOOGLE ANALYTICS EN UNIVERSAL ANALYTICS

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst die zogenaamde “cookies” gebruikt, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze website die door cookies wordt gegenereerd wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp”. We hebben IP-anonimisering op deze website geactiveerd door gebruik te maken van de extensie “_anonymizeIp”, zodat uw IP-adres vooraf wordt ingekort door Google in lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Als gevolg hiervan kan de IP-anonimiseringsverwijzing naar bepaalde personen worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u worden verzameld een persoonlijke verwijzing bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar ingekort. 

Google zal deze gegevens namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit te verzamelen en andere diensten aan ons te verlenen met betrekking tot het gebruik van websites en het internetgebruik, Google kan deze informatie ook overdragen aan derden, zoals vereist door de wet, of als het gaat om verwerking van deze gegevens namens Google door deze derden. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen erop dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door van de browser-plugin te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als u tracking wilt deactiveren via Google Analytics voor uw mobiele apparaten, gebruik dan de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om het respectievelijke afmeldingscookie te activeren.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het interessanter voor u maken als gebruiker.

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, is de wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Voor nadere informatie, zie de volgende links: Google Analytics Servicevoorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/, Overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics: https://support.google.com

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van het bezoekersverkeer via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik uitschakelen in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonsgegevens”.

Universal Analytics maakt het mogelijk gebruikers apparaatoverschrijdend te volgen en leidt tot meer verfijnde informatie voor de verantwoordelijke personen (over het algemeen https://support.google.com/analytics). Er is nog geen aanbeveling van de toezichthoudende autoriteiten beschikbaar. In ieder geval moet de betrokkene op de hoogte worden gesteld van het uitgebreide gebruik en moet hem of haar de mogelijkheid worden geboden zich af te melden.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) of f) AVG.

2.2.2. Google Ads (VOORHEEN Google Adwords)

Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclame (zogenaamde Google Ads) op externe webpagina’s. Met de gegevens van reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter te maken en om een eerlijke berekening van reclamekosten te realiseren.

Deze reclamematerialen worden door Google geleverd via zogenaamde “advertentieservers”. Hiervoor gebruiken we advertentieservercookies, waarvan bepaalde prestatiecijfers zoals advertenties of gebruikersklikken kunnen worden gemeten. Als u onze website opent via een Google-advertentie, zal Google Ads een cookie op uw pc opslaan. Doorgaans worden deze cookies na 30 dagen ongeldig en deze mogen niet dienen om u persoonlijk te identificeren. Algemeen gesproken worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste inruk (relevant voor post-viewconversies) en afmeldingsinformatie (indicatie dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden) meestal opgeslagen als analysewaarden voor dit cookie.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Ads-klant bezoekt en het cookie dat op zijn/haar computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant ontdekken dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Ads-klant krijgt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens in de hierboven genoemde advertentiemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties die door Google worden verstrekt. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van het reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door gebruik van deze tool door Google worden verzameld of op het verder gebruik van dergelijke gegevens, en informeren u daarom op basis van wat wij hierover weten: Door middel van Ads Conversion ontvangt Google een melding dat u een bepaald deel van onze website hebt bekeken of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst die door Google wordt geleverd, kan Google het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres meegedeeld krijgt en deze opslaat.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

2.2.3 Google Remarketing

Naast Ads Conversion gebruiken we de Google-applicatie voor remarketing, waarmee u onze advertenties kunt blijven zien na het bezoek aan onze website terwijl u het internet blijft gebruiken. Dit wordt gedaan door middel van cookies die in uw browser zijn opgeslagen, waardoor uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites wordt geregistreerd en geëvalueerd door Google. Dit is hoe Google uw vorige bezoek aan onze website vaststelt. Volgens Google’s eigen verklaringen vindt er geen consolidatie plaats van gegevens die verzameld zijn tijdens de remarketing met uw persoonsgegevens die eventueel door Google zijn opgeslagen. Google benadrukt dat er bij remarketing pseudonimisering wordt toegepast.

Met gebruik van remarketing wordt er informatie over uw surfgedrag in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen op uw computer door middel van cookies (targeting/retargeting). Op basis van een algoritme kunnen we u vervolgens gerichte productaanbevelingen laten zien als gepersonaliseerde banneradvertenties op andere websites (zogenaamde uitgevers). Als u niet wilt dat dit gebeurt, kunt u dit uitschakelen via de Ads Preferences Manager (https://www.support.google.com).

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

2.2.4 Google Campaign Manager (VOORHEEN Google DoubleClick)

Deze website gebruikt de online marketingtool Campaign Manager van Google. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meerdere keren dezelfde advertenties ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt de Campaign Manager cookie-ID’s om zogenaamde conversies te volgen met betrekking tot reclameverzoeken. Dit is het geval als een gebruiker bijvoorbeeld een Campaign Manager-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten cookies van de Campaign Manager geen persoonsgegevens.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server wanneer u onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door gebruik van deze tool door Google worden verzameld of op het verder gebruik van dergelijke gegevens, en informeren u daarom op basis van wat wij hierover weten: Door middel van Campaign Manager ontvangt Google een melding dat u een bepaald deel van onze website hebt bekeken of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst die door Google wordt geleverd, kan Google het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres meegedeeld krijgt en deze opslaat.

Verder helpen Campaign Manager-cookies (DoubleClick Floodlight) ons om te begrijpen of u bepaalde acties op onze website voltooit na het bekijken van een van onze display-/videoadvertenties op Google of andere platforms via Campaign Manager of door te klikken op een van deze advertenties (conversie bijhouden). Campaign Manager past deze cookie toe om te begrijpen met welke content u op onze website bent omgegaan, zodat Google u later gerichte reclame kan sturen.

Als u wilt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die zijn gegenereerd door de cookies, download en installeer dan de browser-plugin die te vinden is onder “Weergave-instellingen”, “Extensie voor Campaign Manager deactivering” op https://support.google.com/adsense.

Ga voor meer informatie over Campaign Manager naar https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

2.2.5 Google reCAPTCHA

Deze website gebruikt Google reCAPTCHA om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd (zoals op een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma (“bots”) zijn ingevoerd.

reCAPTCHA analyseert het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker naar de website gaat.

Met deze service kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek werd verzonden en van welk IP-adres het reCAPTCHA-invoervak is gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google andere informatie verzamelen die nodig is om deze service te verstrekken en te garanderen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2.6 Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps om onze locatie weer te geven en om routebeschrijvingen te verstrekken (bijv. via onze winkelzoeker en evenementenkalenders). Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de Google-server in de VS vastgesteld wanneer onze website wordt geopend.

Als u toegang krijgt tot de Google Maps-onderdelen die zijn geïntegreerd in onze website, zal Google via uw browser een cookie op uw apparaat opslaan. Alle gebruikersinstellingen en -gegevens worden verwerkt om een locatie weer te geven en een bepaalde route te tonen.

Door op deze manier verbinding te maken met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de aanwijzingen worden verzonden.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2.7. Google Fonts

Deze website gebruikt Google Fonts om externe lettertypes weer te geven. Hiervoor laadt uw browser de vereiste weblettertypes in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven, waardoor uw browser een rechtstreekse verbinding met Google Servers kan instellen. Google kan de website identificeren waarvan uw verzoek is verzonden en aan welk IP-adres de lettertypes worden verzonden voor weergave.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2.8. Google Tag Manager

Deze website gebruikt de Google Tag Manager waarmee website-tags kunnen worden beheerd met behulp van een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt zo nodig gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze informatie. Als verzamelen van gegevens is gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft dit geldig voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd via Google Tag Manager.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

2.2.9. VIDEO'S VAN YOUTUBE

We hebben ook video's van YouTube opgenomen op onze websites. De video's zijn opgeslagen op www.youtube.com  en kunnen rechtstreeks worden afgespeeld vanaf onze websites. Deze video's zijn zodanig opgenomen dat er geen met u als gebruiker verbonden persoonsgegevens naar YouTube worden gestuurd als u de video's niet afspeelt.

Als u de video's wel afspeelt, worden er YouTube-cookies opgeslagen op uw computer en gegevens doorgestuurd naar Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, als de beheerder van YouTube. Bij het afspelen van bij YouTube opgeslagen video's worden de volgende persoonsgegevens naar Google, Inc. gestuurd: het IP-adres en de cookie-ID, het specifieke adres van de bezochte pagina op onze websites, de taalinstelling van de browser, systeemdatum en -tijdstip van de toegang en de identificatiecode van uw browser. De gegevens worden doorgezonden of u nu wel of niet bent geregistreerd of ingelogd bij Google. Als u bent ingelogd, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegekend.

Als u deze toekenning aan uw profiel niet wilt, moet u zich afmelden voordat u de knop inschakelt. YouTube of Google, Inc. slaan deze gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruiken deze gegevens voor reclame-, marktonderzoekdoeleinden en/of het ontwerpen van hun websites op basis van de vraag. Dergelijk gebruik is vooral bedoeld (niet alleen voor ingelogde gebruikers) voor het verschaffen van reclame op basis van de vraag en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het creëren van zo'n gebruikersprofiel en om dit recht uit te oefenen dient u zich te richten tot Google Inc. als de beheerder van YouTube. Extra informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en -verwerking door Google, Inc. vindt u op www.google.at/intl/policies/privacy/. We verwerken geen persoonsgegevens die worden verzameld bij toegang tot de YouTube-video.

 

2.3. Facebook Business Manager

De Facebook Business Manager is een tool die ons helpt om verschillende bedrijfsgerelateerde middelen op Facebook en Instagram op een georganiseerde en gerichte manier aan te maken, te beheren, te monitoren en erover te rapporteren, zoals onze Facebook-bedrijfspagina's, Instagram-profielen en advertenties. De Facebook Business Manager bevat ook een breed scala aan Facebook Business Tools die hieronder worden uitgelegd:

De Facebook Business Tools zijn technologieën die worden aangeboden door Facebook Inc. en Facebook Ireland Limited en die eigenaren van websites en uitgevers, app-ontwikkelaars en zakelijke partners, waaronder adverteerders en anderen, helpen om te integreren met Facebook, hun producten en diensten te begrijpen en te meten, en om mensen die hun producten en diensten gebruiken of daarin geïnteresseerd zouden kunnen zijn, beter te bereiken en van dienst te zijn.

Al deze tools kunnen worden gebruikt voor de zogenaamde „Facebook-producten“, waaronder Facebook (inclusief de mobiele app en in-app browser van Facebook), Messenger, Instagram (inclusief apps zoals Boomerang), Facebook Shops, Spark AR, Audience Network en alle andere functies, apps, technologieën, software, producten of diensten die worden aangeboden door Facebook Inc. of Facebook Ireland Limited onder het  Gegevensbeleid van Facebook. Zie voor nadere bijzonderheden ook de punten 2.3.1 en 2.3.2 hieronder.

Alle in de punten 2.3.1 en 2.3.2 genoemde diensten worden verleend door Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS („Facebook“).

2.3.1. Facebook Pixel en CAPI

Voor conversiemeting gebruikt onze website de “pixel visitor promotion” en de Conversions Application Programming Interface („CAPI“) van Facebook.

Omdat we de remarketing-functie “Custom Audiences” gebruiken, die u te allen tijde kunt uitschakelen zoals hieronder beschreven, kan uw gedrag worden gevolgd nadat u naar onze website bent doorgestuurd door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de doeltreffendheid van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens blijven voor ons als beheerders van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn inzake gebruik van gegevens. Als gevolg daarvan kan Facebook reclame op Facebook-sites en buiten Facebook weergeven. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als site-beheerder worden beïnvloed.

Zie de verklaring over gegevensbescherming van Facebook voor meer informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketing-functie “Custom Audiences” in reclame-instellingen uitschakelen op https://www.facebook.com/ads/preferences/. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor Facebook Commercial Advertising op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

2.3.2. Facebook/Instagram lead ads

Om de mogelijkheid te bieden dat u zich via Facebook/Instagram op onze nieuwsbrief abonneert en/of deelneemt aan een prijsspel of een wedstrijd, maken wij gebruik van feed-advertenties op onze accounts bij Facebook en Instagram accounts (bijvoorbeeld op Facebook: HEAD Tennis, Facebook: HEAD Tennis).

Wij wijzen u erop dat

   • als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief via een feed-advertentie, de informatie die hier onder punt 4.7 is verschaft mutatis mutandis geldt, met dien verstande dat: Wij naast uw IP-adres, dat we niet registreren, gebruikmaken van dezelfde persoonsgegevens (zijnde uw voornaam, e-mailadres, land en taal), maar daar een verplicht veld “land” aan toevoegen, en dat uw taal automatisch wordt bepaald, uitgaande van de taal die u al hanteerde toen u zich via het kanaal van de social media inschreef voor de nieuwsbrief (in plaats van dat het land/de taal bepaald wordt door de Browser Regional Manager);
   • als u zich via feed-advertenties inschrijft voor onze nieuwsbrief vanwege uw deelname aan een van onze prijsspellen of wedstrijden, de informatie die hieronder punt 4.8 is verschaft mutatis mutandis geldt, met dien verstande dat: wij uw IP-adres niet zullen verwerken.

Op basis van uw vrijelijk verleende toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen en na bevestiging van de e-mail met dubbele opt-in door te klikken op de knop daarin, worden uw achternaam, uw e-mailadres, land en uw IP-adres verwerkt door ons en voor het verzenden van (i) gepersonaliseerde marketing- en productinformatie met betrekking tot goederen en diensten uit het assortiment van de sportartikelen van de HEAD Groep, (ii) gepersonaliseerde promotie-informatie en nieuws die overeenkomen met uw interessecategorieën en gebaseerd zijn op uw websitegebruik (bijvoorbeeld, het frequent bekijken van producten binnen de door u geselecteerde interessecategorieën en geolokalisatie), (iii) tevredenheidsonderzoeken met betrekking tot diensten, producten en adviezen van de HEAD-groep en vraaganalyses, (iv) prijsvragen, coupons, kortingsacties en prijzenspellen, (v) elektronische wenskaarten via e-mail, en zal voor deze doeleinden worden doorgestuurd naar de hierboven genoemde bedrijven van de HEAD-groep.

Een inschrijving via het formulier is slechts geldig indien u de inschrijving activeert door te „klikken“ op de bevestigingslink in de bevestigingsmail die u ontvangt. Op het moment van inschrijving zijn in het formulier alleen uw persoonlijke gegevens vereist die bij Facebook/Instagram zijn geregistreerd of vrijwillig door u zijn ingevoerd, zoals in alle gevallen uw e-mailadres en naam (en meestal ook uw land). Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om u via e-mail onze nieuwsbrief toe te zenden, zoals hierboven beschreven, op voorwaarde dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, zonder opgaaf van redenen. Voor details over hoe wij in het algemeen met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zie punt 4.7.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 onder (a) AVG.

2.4 TikTok Pixel

Op onze website gebruiken wij de „TikTok pixel“ van de provider TikTok (Voor gebruikers in de EU, EER en Zwitserland: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland; voor het VK: TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk). Indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen (bijv. via uw cookie-instellingen), stelt de TikTok-pixel TikTok in staat, u als gebruiker van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde „TikTok-advertenties“) te bepalen.

Wij gebruiken de TikTok pixel om de door ons geplaatste TikTok advertenties alleen te tonen aan die TikTok gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze online aanbiedingen of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten ) die wij doorgeven aan TikTok (zogenaamde „Custom Audiences“). Met behulp van de TikTok pixel willen we er ook voor zorgen dat onze TikTok advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet intimiderend zijn. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en worden alleen door ons gebruikt om de effectiviteit van de TikTok advertenties te volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door het gedrag van de gebruikers te bekijken nadat ze zijn doorgestuurd naar onze website na het klikken op een TikTok advertentie (de zogenaamde „conversie“).

Voor nadere informatie, zie de volgende links:

TikTok's Privacybeleid: www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy

TikTok’s Servicevoorwaarden: www.tiktok.com/legal/new-terms-of-service

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 onder (a) AVG.

2.5 Microsoft Advertising

Wij gebruiken op onze website Microsoft Advertising van de Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; “Microsoft“).

De verwerking van gegevens dient voor marketing- en reclamedoeleinden en voor de succesmeting van de reclamemaatregelen (conversion-tracking). Wij komen het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een van een conversion-tracking-tag voorziene pagina. Persoonlijke identificatie van deze gebruikers is daardoor echter niet mogelijk. Microsoft Advertising gebruikt technologieën zoals cookies en tracking-pixels, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Als er op een door Microsoft Advertising gegenereerde advertentie wordt geklikt, wordt een cookie voor de conversion-tracking op uw computer opgeslagen. Dit cookie heeft een beperkte geldigheid en dient niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Daarbij kunnen o.a. de volgende gegevens worden verzameld: IP-adres, door Microsoft toegekende identificators (kenmerken), informatie over de door u gebruikte browser en over het door u gebruikte device (apparaat), referrer-URL (website via welke u onze website heeft geopend), URL van onze website.

Verder gebruiken wij de zog. "remarketing-functie". Met deze functie kan Microsoft uw gebruiksgedrag volgen en is daardoor in staat om gepersonaliseerde reclame op bijv. Microsoft-websites en –apps te verbergen.

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft zoals hierboven uitgelegd wordt gebruikt, kunt u het daarvoor benodigde plaatsen van een cookie weigeren – via de Browser-instelling, die het automatisch plaatsen van cookies algeheel deactiveert. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens, evenals de verwerking van deze gegevens door Microsoft, verhinderen door hier via de volgende link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout tegen te protesteren. Overige informatie over gegevensbescherming en over de gebruikte cookies bij Microsoft vindt u op de website van Microsoft op: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

The legal basis for data processing is Article 6 Para 1 (a) GDPR.

2.6 AB Tasty

Wij maken gebruik van de webanalysedienst van AB TASTY SAS, 17 - 19 Rue Michel-le-Comte 75003, Parijs (‘AB Tasty’) om A/B- of multivariabele tests uit te voeren om onze online diensten voortdurend te verbeteren. Voor dit doel verzamelt AB Tasty statistische informatie over bezoekersverkeer. Deze gebruiksgegevens (zoals de gebruikte browser, het aantal bekeken/bezochte pagina’s, de volgorde en duur van de bezoeken aan een website, het vullen/leegmaken van een winkelmandje, registratie van het gebruik van afzonderlijke webpagina’s [behalve bij het uitchecken en het registratieproces], enz.) worden op anonieme basis verzameld en statistisch geëvalueerd. Het is niet mogelijk conclusies te trekken over een specifieke persoon of aankoop. Daarnaast voert AB Tasty geolocatie (regionale gegevens over uw locatie) uit met behulp van uw IP-adres, onmiddellijk wanneer u de website bezoekt; het IP-adres wordt onmiddellijk na de geolocatie gewist. Op basis van uw interesses ontwerpt AB Tasty gepersonaliseerde patronen, die gecodeerd zijn en waaruit geen conclusies over u persoonlijk kunnen worden getrokken. Cookies worden opgeslagen voor de opslag en herkenning van sitebezoekers en worden automatisch verwijderd na een maximale duur van 13 maanden. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.

Opt-out: Indien u niet wenst deel te nemen aan deze tests, kunt u deze functie uitschakelen op de website van AB Tasty (op https://www.abtasty.com/terms-of-use/)door de daar gegeven instructies te volgen. Als u de cookies van uw browser verwijdert, moet u zich via deze link opnieuw afmelden. Wij wijzen erop dat bij een opt-out sommige functies van de website niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zullen zijn.

Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies is te vinden op de website van AB Tasty: https://www.abtasty.com/terms-of-use/.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 onder (a) AVG.

2.7 YotPo

Eenieder die zelf al ervaring heeft met één van onze producten en dat graag wil delen, heeft de gelegenheid om op head.com het product in kwestie te beoordelen en er een cijfer voor te geven. Als u ook een aankoop hebt gedaan op head.com, sturen we u mogelijk een e-mail met het verzoek om als geverifieerd koper een review van de door u aangeschafte producten te geven. Voor dit doel maken wij gebruik van de dienstverlener YotPo Inc, 400 Lafayette St. Fl. #4, New York, NY 10003, VS („YotPo“). Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van deze provider om inhoud van Instagram of een ingediende recensie weer te geven op onze website, in onze nieuwsbrief, op Google en/of op onze social media-kanalen, zoals hieronder in detail wordt uitgelegd.

Gebruik van deze diensten is alleen toegestaan op basis van onze huidige Gebruiksvoorwaarden, die u hier kunt vinden.  

Verdere informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de diensten van YotPo is ook te vinden op de website van YotPo: https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

2.7.1. Waarderingen en beoordelingen

Cijfers en reviews kunnen bijdragen aan het verbeteren van de ervaring voor gebruikers van onze webshop, op grond van de individuele en onafhankelijke beoordelingen van onze diensten en producten door geverifieerde kopers en geverifieerde reviewers, of door gebruikers die dit gewoon interessant vinden.

Eenieder die zelf al ervaring heeft met één van onze producten en dat graag wil delen, heeft de gelegenheid om op de hieronder aangegeven voorwaarden op head.com het product in kwestie te beoordelen en er een cijfer voor te geven. Hiervoor hoeft u alleen naar het beoordelingsformulier op onze website te gaan en dat in te vullen. Nadat u uw beoordeling hebt verzonden, ontvangt u een e-mail ter bevestiging waarin u wordt verzocht zelf te bevestigen dat u de ingediende review hebt geschreven. Na de bevestiging zullen wij er de opmerking aan toevoegen dat deze beoordeling is opgesteld door iemand die is geverifieerd, zodat onze klanten weten dat ze erop kunnen vertrouwen. Als u uw bijdrage niet bevestigt, zal er naast uw naam verder geen informatie worden vermeld. Afgezien daarvan zal het bevestigen van uw review niet van invloed zijn op de weergave of de publicatie ervan. Nadat u een aankoop op onze website hebt gedaan, ontvangt u verschillende e-mails, waaronder mogelijk een verzoek om het (de) gekochte product(en) te beoordelen en te waarderen als geverifieerde koper, een herinnering om een beoordeling in te dienen, als u dat nog niet hebt gedaan, en een dankbericht in het geval dat u een beoordeling hebt ingediend. Daartoe sturen wij uw e-mailadres, naam en gegevens over de gekochte producten (zoals naam, kleur en maat, datum van aankoop, aankoop-ID) door naar YotPo, die in dit verband optreedt als onze verwerker.

Alvorens een productbeoordeling in te dienen, vragen wij uw toestemming voor de verwerking van de door u in uw beoordeling verstrekte persoonsgegevens zoals hieronder beschreven en het gebruik van dergelijke door u verstrekte inhoud overeenkomstig dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door een e-mail te sturen naar privacy@head.com.

Om een beoordeling in te dienen, moet u de verplichte velden van het beoordelingsformulier invullen. Bovendien kunt u optioneel aanvullende informatie over uzelf, het gekochte product of de aankoop verstrekken of inhoud uploaden. Welke informatie vereist en welke optioneel is, hangt af van het aangekochte product, zoals duidelijk blijkt uit elk beoordelingsverzoek, en kan dus verschillen. Wij kunnen onder meer de volgende informatie vragen: Uw beoordelingstitel, beoordelingstekst, e-mailadres, naam, leeftijd, geslacht, lengte, pasvorm, atletische vaardigheden, atletische stijl, breedte, lengte, grip, aanbeveling, beoordeling van kwaliteit, beoordeling van comfort, beoordeling van zicht, beoordeling van buigzaamheid, beoordeling van warmte, gebruiksfrequentie, voorkeursgebruik, voorkeurssport, voorkeursspecificaties, voorkeurskenmerken, voorkeursbaan, alsmede de foto's die u in verband met uw beoordeling wilt uploaden.

Nadat u uw beoordeling hebt ingediend, hebt u ook de mogelijkheid om uw beoordeling te delen met bepaalde dienstverleners (bijv. Facebook, Twitter, Google, LinkeIn, Instagram). Na uw inzending kunnen uw beoordeling, uw beoordelingstitel, uw status als „geverifieerde koper“, de datum van de beoordeling, uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam (maar niet uw duidelijke achternaam), door u verstrekte foto's of video's en andere door u verstrekte inhoud binnen uw beoordeling worden gepubliceerd op onze website (bijv. in onze afbeeldingsgalerij of op onze productpagina's), in onze nieuwsbrief, op Google en/of op onze social media-kanalen om onze producten en diensten gratis te promoten.

Indien u ervoor kiest uw beoordeling met een andere dienstverlener te delen, zullen deze gegevens ook aan de gekozen dienstverlener worden doorgegeven. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking, alsmede over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van de desbetreffende dienstverlener, zoals vermeld onder punt 3 van dit privacybeleid.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 onder a) en f) AVG.

2.7.2 Weergave van inhoud van sociale media

Wij gebruiken ook de diensten van YotPo om socialemedia-inhoud van Instagram (een aanbod van Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS - hierna „Instagram“) op onze website weer te geven in een widget. Concreet gebruiken we YotPo om posts van Instagram-kanalen van derden, die zijn gepubliceerd op Instagram en gerelateerd zijn aan onze producten en/of diensten, kosteloos in te sluiten op onze website(bijvoorbeeld in onze fotogalerij of op onze productpagina's), onze socialemediakanalen en/of in onze nieuwsbrieven, op voorwaarde dat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Zo werkt het: wanneer wij een post zien die ons bevalt (meestal omdat wij en/of onze producten door u zijn getagd of vermeld op uw Instagram-kanaal), zullen wij contact met u opnemen via Instagram en u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van de persoonlijke gegevens die daarin zijn opgenomen (zoals uw foto of video, tekst van uw post, uw Instagram-gebruikersnaam, tijdstip van de post) in overeenstemming met dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden. Alleen als en nadat u instemt met een dergelijk gebruik, dat u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen door een e-mail te sturen naar privacy@head.com, kan uw inhoud worden gepubliceerd op onze website (bijv. in onze fotogalerij of op onze productpagina's), onze socialemediakanalen en/of in onze nieuwsbrieven om onze producten en diensten kosteloos te promoten. De inhoud van de widget wordt vervolgens rechtstreeks van Instagram naar uw browser verzonden via een verbinding met de servers van Instagram en door laatstgenoemde in de website geïntegreerd.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking, alsmede over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen of de toewijzing daarvan, waarbij u rechtstreeks contact moet opnemen met de aanbieder van de sociale media of Instagram om dit recht uit te oefenen. Bovendien wijzen wij erop dat u deze opdracht kunt voorkomen door u vóór het bezoek aan de website uit te loggen op uw Instagram-profiel en de door Instagram gebruikte cookies te verwijderen. U kunt ook het opslaan van door Instagram geplaatste cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 onder a) AVG.

2.8 Hotjar

Op onze website maken we gebruik van de tool Hotjar, een product van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (“Hotjar”).

Door gebruik te maken van Hotjar kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website beter volgen en krijgen we een duidelijker beeld van hoe lang gebruikers blijven kijken op welke pagina's, welke links er worden aangeklikt etc. Daardoor kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Wij verwerken informatie als het IP-adres van het gebruikte apparaat (anoniem vergaard en opgeslagen), de grootte van het scherm, het type apparaat (unieke apparaat-ID's), informatie over de gebruikte browser, de locatie (alleen het land) en de taal waarin onze website bij voorkeur wordt bekeken, met gebruikmaking van cookies en andere technologieën. Hotjar slaat deze informatie voor ons op in een gepseudonymiseerd gebruikersprofiel. Het gebruik van Hotjar kunt u via uw cookie-instellingen beheren en uitschakelen.

De wettelijke basis voor deze procedure wordt gevormd door het gestelde in artikel 6, lid 1 (a) van de AVG.

2.9 Salesforce

De gegevens die u via onze website aan ons verstrekt (bijv. in een formulier voor een aankoop, bij het abonneren op de nieuwsbrief, in het kader van een prijsspel/competitie of via uw cookie-instellingen) worden momenteel opgeslagen in de Service Cloud van Salesforce (salesforce.com Duitsland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland) op servers in de EU en worden bijv. gebruikt voor het verzenden van orderbevestigingen en berichten over zendingen.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings (bijv. een welkomstmail) maken we gebruik van de Marketing Cloud van Salesforce. Hiervoor worden de gegevens van de abonnee op de nieuwsbrief van de Service Cloud overgebracht naar de Marketing Cloud. De gegevens in de Marketing Cloud van Salesforce worden ook opgeslagen en verwerkt op de servers die Salesforce in de EU heeft staan. Alleen in het geval zich een ramp voordoet worden deze diensten hersteld vanuit de VS.

Salesforce heeft toegezegd zich te zullen houden aan de regels voor de interne bescherming van gegevens conform Art. 46, lid 2, sub b, en Art. 47 van de AVG (de zogeheten bindende huisregels) teneinde de gegevens op adequaat niveau te houden, zelfs daar waar er gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Salesforce vindt u hier:

Salesforce privacy policy: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Documenten over het voldoen door Salesforce aan de bepalingen van de AVG: https://compliance.salesforce.com/en/gdpr

Aan de hand van zogeheten webbakens en pixels ontvangen wij via de Marketing Cloud informatie over het klikgedrag van gebruikers. De interactieve data worden direct bij de gebruiker opgeslagen in de Marketing Cloud.

De wettelijke basis voor deze procedure wordt gevormd door onze legitieme belangen inzake het gebruik van een beheersysteem voor klantenbinding, zoals bedoeld in Artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG, of door uw toestemming conform Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG.

 

3. Beheer/GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA ACCOUNTS

Wij beheren verschillende accounts op socialemedianetwerken of -platforms of maken gebruik van dergelijke socialemedianetwerken of -platforms om te communiceren met onze klanten, geïnteresseerden en andere gebruikers en om hen te informeren over onze merken, producten en diensten.

Wij willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt door de Sociale Media bedrijven als een van hun websites wordt bezocht, wat kan leiden tot risico’s voor de gebruikers (het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om de rechten van de betrokkenen te handhaven). 

Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden door de Sociale Media platforms als u hun websites bezoekt. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de gedocumenteerde interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen dan worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (in het bijzonder als de gebruikers geregistreerde gebruikers van de betreffende platforms zijn en ingelogd zijn).

De verwerking van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze socialemediakanalen wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen en die van het socialemediaplatform (doeltreffende voorlichting van en communicatie met klanten, mogelijke klanten en gebruikers) overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als u wordt verzocht om toestemming te geven voor de hierboven vermelde gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Met betrekking tot de uitoefening van uw rechten als betrokkene onder de AVG wijzen wij erop dat deze het meest effectief kunnen worden uitgeoefend ten opzichte van de aanbieders van de sociale media. Alleen deze socialemedia-aanbieders hebben toegang tot uw persoonsgegevens en kunnen rechtstreeks passende maatregelen nemen en u informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, laat het ons dan weten.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke verwerkingsactiviteiten en de afmeldopties, zie het privacybeleid van de respectieve dienstverlener:

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS TIJDENS PROACTIEF GEBRUIK DOOR DE GEBRUIKER

Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij u op onze website verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent en die wij in de volgende paragrafen hebben beschreven. Daartoe moet u in de regel verdere persoonsgegevens verstrekken die wij zullen gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen. U krijgt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of in de beschrijving van de dienst hieronder.

4.1. CONTACT MAKEN

Wanneer de gebruiker actief contact maakt met ons (bijvoorbeeld via e-mail of via ons contactformulier als onderdeel van een promotie), worden de gegevens en de informatie van de gebruiker opgeslagen ter verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er nog vragen opkomen en doorgestuurd naar de verantwoordelijken (bijvoorbeeld de IT-afdeling, de juridische afdeling, logistiek enz.).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG en op grond van ons legitieme belang volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

4.2. SOLLICITATIES

Afhankelijk van de functie waarvoor u solliciteert, kunt u uw documenten per e-mail of via ons online-sollicitatieformulier opsturen, of per gewone post. Op basis van de toestemming die u geeft, verwerken wij de volgende gegevens:

 

   • Als u per e-mail of gewone post solliciteert, stuur ons dan een begeleidende brief, uw CV en eventuele getuigschriften die relevant zijn voor de functie waarvoor u solliciteert.
   • Als u solliciteert via ons online sollicitatieformulier, wordt u ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens in te vullen die in dit formulier als verplicht zijn aangemerkt, namelijk uw voor- en achternaam (-namen), geslacht, geboortedatum, nationaliteit, moedertaal, post- en e-mailadres, telefoonnummer, en om uw cv te uploaden. U kunt ook vrijwillig andere gegevens verstrekken, door de niet als verplicht aangemerkte velden in te vullen of door naast uw cv andere gegevens en/of bestanden te uploaden (bv. getuigschriften of een sollicitatiebrief).

 

Alle door u verstrekte gegevens (zoals persoonsgegevens die per e-mail of gewone post worden verzonden, in bestanden worden geüpload of anderszins worden verzameld als onderdeel van de sollicitatieprocedure) („GEGEVENS“) worden uitsluitend verzameld, opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw sollicitatie. Alleen de medewerkers van de personeelsafdeling van het bedrijf waarbij u hebt gesolliciteerd, de medewerkers van de betreffende afdeling waarvoor u solliciteert, alsmede de medewerkers van de internationale personeelsafdeling van de HEAD-groep, gevestigd te HEAD Sport GmbH, Wurkopfweg 1, 6921 Kennelbach, hebben toegang tot uw DATA. Alle personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw aanvraag zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens. 

U kunt uw vrijwillige toestemming voor de verwerking van uw GEGEVENS te allen tijde intrekken, zonder opgaaf van redenen en met werking voor de toekomst (bijv. door een e-mail te sturen naar de in de personeelsadvertentie genoemde contactpersonen).

Indien uw sollicitatie succesvol is, worden alle GEGEVENS met betrekking tot de arbeidsrelatie met u verder verwerkt; u ontvangt hierover dan nadere informatie in onze informatiebrochure voor werknemers over gegevensbescherming. Indien uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, worden al uw gegevens nog 6 maanden bewaard (te rekenen vanaf de datum van afwijzing, zelfs in geval van een vóór het verstrijken van deze termijn ontvangen herroeping) om ons in staat te stellen eventuele vragen in verband met uw aanvraag en/of afwijzing te beantwoorden, en vervolgens gewist; per gewone post verstuurde aanvragen worden ofwel per post aan u teruggezonden, ofwel vernietigd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens Art. 6 lid 1 onder a) AVG en vanwege ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 lid 1 onder f) AVG.

4.3. AANKOOP VIA WEBWINKEL

Als u iets koopt via deze website, verzamelen we persoonsgegevens en slaan we deze op en verwerken ze (uw naam, facturerings- en besteladres, e-mailadres, telefoonnummer en het aan de bestelde artikelen toegewezen serienummer en informatie over de door u aangekochte goederen) teneinde een overeenkomst na te komen en voor het vervullen van de verplichtingen na afloop van de overeenkomst (zoals een garantie) of zelfs voor fabricatiedoeleinden in geval van op maat gemaakte bestellingen bij Head. Voor dit doel geven we uw naam, telefoonnummer en besteladres door aan vervoers- of koeriersdiensten voor het leveren van de door u gekochte goederen en we geven ook de betalings- en transactiegegevens door aan krediet- of financiële instellingen ter afhandeling van de betaling.

U hebt de mogelijkheid om zich voor onze website te registreren, om daarmee een gepersonaliseerde account aan te maken. U hebt echter ook de mogelijkheid om bestellingen bij ons te plaatsen zonder daar een persoonlijke gebruikersaccount voor te hoeven instellen (zie voor nadere gegevens Hoofdstuk 4.4).

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te vragen een product te beoordelen dat u hebt gekocht, om u te informeren over aanbiedingen, nieuws, enquêtes en wedstrijden met betrekking tot soortgelijke HEAD-producten of -diensten, of om u e-mails te sturen in verband met uw bestellingen of met technische informatie. U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden bestemd is (zie punt 9 voor nadere bijzonderheden).

Als u zich aanmeldt via een bestaande account (zoals ZEPP, Facebook, Google of WeChat), stemt u ermee in dat we toegang hebben tot de gegevens die u in dit account opslaat (zoals uw naam, e-mailadres, adres) en dat deze gegevens worden verwerkt voor de in hoofdstuk 4.2 beschreven doeleinden. Voor dit doel moet u tijdens de registratie weer uitdrukkelijk toestemming geven voor het overbrengen van gegevens vanuit het betreffende bestaande account.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van dit contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG en op grond van ons legitieme belang volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

4.4. EEN ACCOUNT AANMAKEN

U hebt de mogelijkheid om zich voor onze website te registreren om een gepersonaliseerde account aan te maken (“Geregistreerde Gebruiker”), en wel (a) voordat u overgaat tot een aankoop, door te klikken op het persoonlijke symbool in de rechterbovenhoek, dan wel (b) vlak voordat u uw aankoop afrondt op onze uitcheckpagina

Om uw account aan te maken word u verzocht de volgende gegevens te verstrekken: uw voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord, plus op vrijwillige basis het adres waar de rekening naartoe moet, het bezorgadres, uw geslacht, bedrijfsnaam en telefoonnummer. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen en dat u die niet telkens als u een nieuwe bestelling plaatst opnieuw hoeft in te voeren, en ook kunt u eerder gedane bestellingen dan makkelijker beheren. In uw account vind u een uitgebreid overzicht van uw contactgegevens, bestellingen die nog niet bezorgd zijn, eerdere bestellingen en nadere bijzonderheden over de bezorging, betaling en eventuele retournering.

Op het moment van aankoop moet u al een account hebben en daarop ingelogd zijn, zodat de nieuwe bestelling ook in uw account wordt opgeslagen en door u zelf kan worden beheerd. Het is niet mogelijk achteraf bestellingen aan uw account toe te voegen. Als u dus een bestelling wilt plaatsen als een Geregistreerd Gebruiker, hebt u de keuze om ofwel vlak voordat u uw bestelling hebt afgerond een account aan te maken (als u die nog niet eerder aangemaakt had), ofwel als u reeds een bestaande account hebt maar daar nog niet op bent ingelogd, dat alsnog te doen voordat u uw bestelling hebt afgerond, zodat deze aan uw account kan worden toegewezen.

Als u op onze website een account aanmaakt, kunnen wij eerdere gedragingen van u op onze website (bijv. uw klikgewoontes, ingevulde formulieren, de aankopen die u hebt gedaan en de beoordelingen die u hebt gegeven) nadat u uw account hebt aangemaakt aan u koppelen. Als u de aankoop doet terwijl u op uw account bent ingelogd, zullen de gegevens met betrekking tot de aankoop en, zolang u ingelogd blijft, ook die van de interactie met betrekking tot uw surfgedrag op onze website, aan uw profiel worden toegevoegd. De gegevens worden opgeslagen in de Service Cloud van Salesforce en worden dan verwerkt met het oog op de afhandeling van aankopen, het verbeteren van onze producten en diensten en ten behoeve van advertenties op maat. Zie punt 2.9 voor meer informatie over Salesforce.

Wanneer u een account aanmaakt en die gebruikt, ben u zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw account en uw wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. Verder verklaar u zich ermee akkoord – voor zover de wet dit toelaat – dat u aansprakelijk bent voor alle activiteiten die worden verricht via uw account en/of met uw wachtwoord. U dient al die maatregelen te treffen die nodig zijn om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en op een veilige plaats op te slaan, en u moet ons er onmiddellijk van in kennis stellen als u redenen hebt om aan te nemen dat derden toegang tot uw wachtwoord hebben bemachtigd, of dat er van uw account gebruik wordt gemaakt zonder voorafgaande toestemming of in het geval het aannemelijk is dat dit zonder voorafgaande toestemming gebeurt.

U kunt uw aankoop ook doen zonder een persoonlijke account aan te maken, als (“Gastgebruiker”), in welk geval de gegevens met betrekking tot de aankoop eveneens in de Service Cloud van Salesforce worden opgeslagen, om daar te worden verwerkt met het oog op de afhandeling van de aankoop, het verbeteren van onze producten en diensten en ten behoeve van advertenties op maat.

Wanneer u een account op onze website hebt aangemaakt, kunt u de nadere gegevens van uw profiel zelf beheren en wissen. Als u enkele nadere gegevens van u account wilt wissen, wijzigen of toevoegen, of als u op dit moment geen account hebt en wilt weten hoe u er een kunt aanmaken, klik dan hier.

4.5. HET GEBRUIK VAN DE HEAD REBELS CLUB-APP

Wanneer u onze HEAD Rebels Club-app gebruikt, verzamelen we persoonlijke gegevens, slaan ze op en verwerken ze om u de functionaliteit van de app aan te kunnen bieden en om uw ervaring als klant te verbeteren en personaliseren.

De categorieën persoonlijke gegevens die we verwerken hangt af van de functies van de app waarvan u gebruikmaakt en wat voor soort gegevens u met ons deelt Om gebruik te kunnen maken van de app, dient u zich aan te melden bij uw persoonlijke account of, als u die niet heeft, een account aan te maken. Zie paragraaf 4.4 voor meer informatie over het verwerken van persoonlijke gegevens tijdens het aanmaken van een gepersonaliseerde account. Deze paragraaf is ook van toepassing op de gepersonaliseerde account voor het gebruik van de HEAD Rebels Club-app.

De volgende categorieën persoonlijke gegevens kunnen door u worden gedeeld en derhalve worden verwerkt door ons tijdens het gebruik van de app:

 • Wanneer u gebruikmaakt van de kalender van de app kunt u belangrijke parameters (zoals lichaamslengte, gewicht, polsslag of lichaamssamenstelling) invoeren, een work-outprogramma creëren en work-outsessies die al zijn afgerond aangeven.
 • Wanneer u gebruikmaakt van de community-functie kunt u berichten schrijven. U kunt andere berichten ook liken en erop reageren. U kunt ook andere accounts volgen.
 • Wanneer u gebruikmaakt van de shop-functie van de app, kunt u verschillende producten via de app kopen. Voor het verwerken van persoonlijke gegevens in dit verband, zie paragraaf 4.3.
 • Wanneer u gebruikmaakt van de profielinstellingen kunt u persoonlijke gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekte (bijv. gebruikersnaam, e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht, lengte, gewicht, gebruik van rolstoel) wijzigen.

Alle bovengenoemde gegevens worden vrijwillig door u gedeeld en worden verwerkt om de functies van de app aan te kunnen bieden, zoals het vastleggen van uw trainingsproces, het delen van uw berichten binnen de HEAD Rebels-community, of het presenteren van uw gegevens in een gevisualiseerde vorm aan andere gebruikers van de app. We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b, GDPR (AVG)) en op basis van ons prevalerend legitiem belang (artikel 6, lid 1, sub f, GDPR (AVG)). Indien en voor zover u ons gezondheidsgegevens verstrekt, verwerken wij deze gegevens op basis van het feit dat deze gegevens klaarblijkelijk door u openbaar zijn gemaakt (artikel 9, lid 2, sub e, GDPR (AVG)) of, waar nodig, verkrijgen wij uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, sub a, GDPR (AVG)).

4.6. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONZE LEGITIEME BELANGEN

We kunnen ook de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt in verband met het gebruik van de HEAD Rebels Club-app, het registreren hiervoor en het bestellen hiervan verwerken (uw naam, facturerings- en besteladres, e-mailadres, telefoonnummer, het aan het bestelde product toegewezen serienummer evenals extra informatie over de door u aangekochte goederen) ter verbetering van onze producten en diensten. Bovendien verwerken we de aangeduide gegevenscategorieën voor interne statistische en operationele doeleinden, bijvoorbeeld ter peiling van en voor inzicht in trends betreffende demografie, gebruikers, interesse van gebruikers, aankopen en andere trends onder onze gebruikers en ook voor terugroepacties en het snel verwerken van klachten op basis van onze legitieme belangen. De aangeduide gegevenscategorieën worden ook verwerkt voor onderzoeks-, voorzorgs-, verdedigings- en andere maatregelen betreffende het niet naleven van deze Gegevensbeschermingsverklaring, onwettig activiteiten of vermeende fraude, of om stappen te ondernemen in situaties waarin er een mogelijk risico bestaat van schending van onze wettelijke rechten of de rechten van anderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens indien de verwerking dient voor direct-marketingdoeleinden (zie punt 4.7 en 9 voor details).

4.7. NIEUWSBRIEF

Hieronder vindt u een beschrijving over hoe wij over het algemeen omgaan met uw persoonlijke gegevens als u zich abonneert op onze nieuwsbrief. Wij maken u erop attent dat deze procedure niet in alle gevallen volledig wordt gevolgd (er kan bijvoorbeeld verschil zijn in het soort persoonlijke gegevens die we verzamelen). In die gevallen waarin hiervan wordt  afgeweken, kunt de informatie daarover vinden in de desbetreffende paragraaf van ons Privacybeleid (bijvoorbeeld in paragraaf 2.3.2 als u zich hebt aangemeld via een feed-advertentie op Facebook/Instagram of in paragraaf 4.3 als u een aankoop hebt gedaan op head.com).

De minimumleeftijd om zich op de nieuwsbrief te kunnen abonneren is 16 jaar. Gebaseerd op de door u vrijwillig afgegeven akkoordverklaring tot ontvangst van de nieuwsbrief, en nadat u de dubbele opt-in e-mail  heeft bevestigd door op de daarin opgenomen bevestigingsknop te klikken, zullen uw voornaam, e-mailadres en IP- adres door ons worden verwerkt, samen met de desbetreffende instellingen voor land en taal (zoals hieronder nader toegelicht), evenals desgewenst onderwerpen waar uw speciale belangstelling naar uitgaat (en verder elke informatie die u desgewenst aanvullend kunt verschaffen wanneer u uw profiel voor de nieuwsbrief wilt updaten). Wij verwerken deze gegevens met als doel de toezending van (i) gepersonaliseerde marketing- en productinformatie over de goederen en diensten uit het aanbod aan sportartikelen van de HEAD Groep , (ii) voor promotiedoeleinden ingezette gepersonaliseerde informatie en nieuwsberichten die aansluiten op uw interessegebieden en/of gebaseerd op uw gebruik van de website (bijvoorbeeld doordat u binnen de door u geselecteerde interessegebieden en vanaf uw met geo-positionering bepaalde locatie specifieke producten frequent bekijkt), (iii) vraaganalyses en enquêtes naar klanttevredenheid over de producten, diensten en adviezen van de HEAD Groep, (iv) wedstrijden, vouchers, kortingsacties en prijsspellen, alsmede (v) elektronische wenskaarten via e-mail.

Wanneer wij in het kader van de aankoop van een dienst of een product uw e-mailadres registreren, kunnen wij dit e-mailadres ook gebruiken voor direct marketing van soortgelijke producten of diensten (via onze nieuwsbrief), tenzij u ten aanzien van deze vorm van communicatie heeft gekozen voor een opt-out. U heeft te allen tijde recht te kiezen voor een opt-out, en wij zullen u die dan voor dit type berichten beschikbaar stellen, bijvoorbeeld via een link waarmee u zich kunt uitschrijven. De wettelijke basis voor deze procedure wordt gevormd door onze legitieme belangen, zoals bedoeld in artikel 16, lid 1 (f) van de AVG zoals beschreven in paragraaf 4.6.

Uitgaande van uw IP-adres en met behulp van onze “Browser Region Managers”, kunnen wij de regio waar u zich bevindt op het moment dat u van de website gebruikmaakt lokaliseren. Deze informatie wordt opgeslagen om u te brengen naar de regionale subpagina waar u zich kunt abonneren op de nieuwsbrief die bestemd is voor het land waar u woonachtig bent. Daarbij zullen we uw exacte locatie niet peilen. Het voor u toegewezen land kunt u voordat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief handmatig veranderen, door gebruik te maken van het vervolgkeuzemenu voor landen op onze website, en nadat u zich voor onze nieuwsbrief heeft ingeschreven door uw voorkeuren te updaten.  (In plaats van toewijzen van land/taal via the Browser Regional Manager).

U kunt het profiel met uw voorkeuren voor de nieuwsbrief te allen tijde updaten (bijvoorbeeld via de link daarvoor aan het eind van elke nieuwsbrief). De velden die u hiervoor kunt invullen zijn onder meer: voornaam, geslacht, geboortedatum, adres, nadere details over uw eigen interessegebieden, uw sportieve voorkeuren en vaardigheden). Nadat u een update voor uw voorkeuren heeft gegeven, zullen wij de nieuwe gegevens gebruiken in plaats van de eerder door u verschafte gegevens zoals hier beschreven in ons Privacybeleid. Dit betekent dat als u een van de instellingen voor uw land wijzigt en deze bijvoorbeeld van Duitsland verandert in Frankrijk, u voortaan de Franse in plaats van de Duitse nieuwsbrief zult ontvangen.

Wanneer u de instellingen voor uw land wilt wijzigen in de Verenigde Staten of Canada, gelieve u naar de Amerikaanse of Canadese website van HEAD te gaan en u daar in te schrijven voor de desbetreffende nieuwsbrief. Voor deze websites gelden vanwege de nationale wetgeving aldaar afwijkende wettelijke vereisten. Zie voor meer informatie het privacybeleid zoals dit staat te lezen op de desbetreffende websites.

Gepersonaliseerd reclamemateriaal en nieuwsberichten worden toegezonden op basis van uw IP-adres en het patroon in het gebruik dat u maakt van de website. Uitgaande van uw IP-adres en met behulp van onze “Browser Region Managers”, kunnen wij uw regionale aanbiedingen sturen, tot de omvang waarmee u daarvoor hebt ingestemd. Tegelijk zullen wij een analyse maken van de frequentie waarmee u de door u aangegeven interessegebieden aanklikt, zoals “skiën, snowboarden, sportkleding, tennissen, padel, squashen, racquetball, zwemmen” en, als u bijvoorbeeld frequent gebruik maakt van het gedeelte voor “Snowboarden”, u per e-mail informatie toezenden over dit interessegebied, gebaseerd op de hierboven beschreven akkoordverklaring. Deze analyse wordt uitgevoerd op basis van de volgende beoordelingsmethoden en de volgorde van voorkeuren: De gegevens met betrekking tot het patroon van uw gebruik van de website worden anoniem vergeleken met de empirische waarden voor soortgelijke datasets in onze gegevensbank. Op baseren hiervan berekenen wij de waarschijnlijkheid van potentiële momenten voor contact met en aankoop bij ons. Wij kunnen dientengevolge ook soortgelijke aanbiedingen doen en informatie versturen die, zoals onze ervaring uitwijst, ook interessant was voor klanten met een vergelijkbaar gebruikspatroon. Tegelijk kunnen wij geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aanmaken.

Wij slaan ook uw IP-adres op, samen met de datum en het tijdstip waarop u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Dit wordt alleen bewaard als bewijs voor het geval derden misbruik mochten maken van een e-mailadres en zich zonder medeweten van de rechtmatige eigenaar voor de nieuwsbrief inschrijven. Persoonsgegevens die vergaard zijn bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden niet voor marketingdoeleinden naar derden doorgezonden.

U kunt te allen tijde en zonder opgaaf van redenen uw instemming met de ontvangst van nieuwsbrieven herroepen met werking voor de toekomst (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de link aan het eind van elke nieuwsbrief waarmee u zich kunt uitschrijven of via een e-mail naar: privacy@head.com). Het kan gebeuren dat u de nieuwsbrief nog een paar dagen nadat u zich hiervoor heeft uitgeschreven blijft ontvangen (met name als u zich heeft uitgeschreven via ons privacy e-mailadres).

Als u onze nieuwsbrief naar derden doorstuurt, dient u zich te houden aan de wettelijke verordeningen dienaangaande en vooraf de toestemming hiertoe van de ontvanger te hebben verkregen. Als een derde claimstegen ons indient vanwege het doorsturen door u van een nieuwsbrief, zult u ons hiervoor schadeloos moeten s tellen en ons moeten vrijwaren van alle vorderingen die daaruit voortvloeien, met inbegrip van boetes en kosten van gerechtelijke bijstand.

4.8. PRIJSVRAGEN EN WEDSTRIJDEN

In verband met de prijsspellen, de wedstrijden of de reclamecampagnes die wij aanbieden, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om deze prijsspellen, wedstrijden en reclamecampagnes te houden (bijvoorbeeld om contact op te nemen met winnaars en dezen hun prijzen toe te sturen), tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor gebruik op andere wijze (bijvoorbeeld voor ontvangst van onze nieuwsbrief, het publiceren van uw review). U zult de specifieke informatie voor het verwerken van uw persoonsgegevens gedetailleerd meegestuurd krijgen met de algemene voorwaarden van de desbetreffende prijsspellen/wedstrijden. Uw gegevens worden opgeslagen in de Service Cloud en de Marketing Cloud van Salesforce. Zie punt 2.9 voor meer informatie over Salesforce.

Wij wijzen u erop dat als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief vanwege uw deelname aan een van onze prijsspellen of wedstrijden, de informatie die hieronder punt 4.7 is verschaft mutatis mutandis geldt, met dien verstande dat:

   • wij in dat geval behalve uw voornaam, e-mailadres en IP-adres, ook uw achternaam en land registreren; en
   • in plaats van als leeftijd ten minste 16 jaar aan te geven, u dan dient te bevestigen dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Als u zich hebt aangemeld via Facebook/Instagram feed-advertenties, raadpleeg dan ook Hoofdstuk 2.3.2.

5. VERZENDING VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDEN

Voor zover noodzakelijk, verzenden we uw persoonsgegevens ook naar externe uitvoeringsbureaus of dienstverleners (waaronder onze andere bedrijven van de HEAD Group):

   • ten behoeve van IT-dienstverleners en/of aanbieders van of gegevenshosting of gegevensverwerking of vergelijkbare diensten, waaronder Virtuagym B.V., Amstelplein, 6-38, 1096 BC Amsterdam, Nederland
   • naar andere dienstverleners, leveranciers van hulpmiddelen en softwareoplossingen die ons ook steunen bij het leveren van onze diensten en namens ons werken (waaronder leveranciers van marketinghulpmiddelen, marketingbureaus, dienstverleners voor communicatie en belcentrales);
   • naar andere groepsbedrijven van de HEAD Group (een lijst van onze groepsbedrijven waaraan persoonsgegevens worden verzonden vindt u hiervoor het uitvoeren van overeenkomsten, op basis van een bestaand legitiem belang en het nakomen van wettelijke verplichtingen);
   • naar derden die zijn betrokken bij het nakomen van onze verplichtingen jegens u(bijvoorbeeld pakketdiensten voor het naar u verzenden van uw webwinkelbestelling, betalingsdienstverleners voor het verwerken van betalingen in de webwinkel, banken voor de verwerking van betalingen);
   • naar andere externe derdenvoor zover noodzakelijk (bijvoorbeeld, auditors, verzekeringsmaatschappijen in geval van een verzekerd voorval, juridische vertegenwoordigers mocht zo'n situatie zich voordoen enz.);
   • naar functionarissen en andere openbare instantiesvoor zover dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingautoriteiten enz.).

6. VERZENDING VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDEN BUITEN DE EU/EER

We kunnen uw persoonsgegevens verzenden naar bedrijven en contractuele partners buiten de EU/EER voor het leveren van onze diensten, het beheren van de website, het afhandelen van uw bestelling, het onderhoud van onze IT-systemen en software enz. Dergelijke verzending verandert echter niets aan onze verplichting uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze Gegevensbeschermingsverklaring. Als uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar buiten de EU/EER, garanderen we een adequate mate van beveiliging door ze door te sturen naar landen die een gepast niveau van bescherming hebben op basis van bevestiging van de Europese Commissie, of door het aangaan van een juist geformuleerde overeenkomst tussen ons en de rechtspersoon buiten de EU/EER die de gegevens ontvangt. In andere gevallen kan de gegevensoverdracht gebaseerd zijn op art. 49 lid 1 AVG. U kunt een kopie krijgen van de vereiste garanties door ons  een e-mail te sturen naar privacy@head.com.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We nemen gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen onopzettelijke of onbevoegde verwijdering of wijziging en tegen verlies, diefstal en onbevoegd bekijken, doorsturen, reproduceren, gebruiken, veranderen of openen. Wij en onze werknemers zijn ook gehouden tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van gegevens. Evenzo verkrijgen uitvoeringsbureaus en gemachtigde vertegenwoordigers van de HEAD Group die toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens voor het vervullen van hun professionele werkzaamheden toegang en zij zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen voor het nakomen van geheimhouding en vertrouwelijkheid van gegevens.

8. OPSLAGTERMIJN

We bewaren de persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt zolang zij nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen. Als verwerking afhangt van uw toestemming, slaan we deze gegevens op zolang u uw toestemming niet intrekt. We slaan uw gegevens alleen op zo lang we wettelijk verplicht zijn ze te bewaren en zo lang er vorderingen tegen ons kunnen worden ingediend.

9. UW RECHTEN

U hebt het recht informatie te ontvangen op een duidelijke, transparante en begrijpelijke manier met betrekking tot de manier waarop we persoonsgegevens verwerken en betreffende uw rechten als betrokkene (Art. 13 e.v. van de AVG):

   • Daarom hebt u recht op informatie en om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens over u die worden verwerkt;
   • Als de persoonsgegevens incorrect of niet langer actueel zijn, hebt u recht op rectificatie;
   • U hebt ook het recht om uw gegevens te laten wissen (“het recht om vergeten te worden”);
   • U hebt ook het recht om u uit te schrijven uit marketingcampagnes en u in dit opzicht op elk moment af te melden;
   • U kunt ook op elk moment uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens herroepen wat ook geldt voor de toekomst als de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming;
   • U hebt ook recht op gegevensportabiliteit in algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm. Dit geldt uitsluitend voor gegevens die u hebt verstrekt waarbij verwerking gebeurt op basis van een overeenkomst of toestemming en waarbij verwerking automatisch plaatsvindt;
   • Ten slotte hebt u het recht te verzoeken dat de verwerking van gegevens door ons wordt beperkt, zodat we ze alleen mogen blijven bewaren en ze niet langer mogen gebruiken of verwerken. Dit geldt echter alleen in de volgende situaties: 
    • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist voor een termijn die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
    • De verwerking is onwettig en u hebt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan het gebruik ervan te beperken;
    • We hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het staven, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
    • U hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking die gebaseerd is op onze legitieme belangen en er is nog niet vastgesteld of de legitieme grondslagen aan onze kant die aan uw kant terzijde schuiven.
   • U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten als u van mening bent dat het verwerken van de persoonsgegevens over u een schending inhoudt van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

 

Voordat u een klacht indient bij de gegevensbeschermingsautoriteiten, of als u vragen hebt, kunt u ook contact met ons opnemen:

Head Sport GmbH
t.a.v. de Juridische Afdeling (Legal Department) 

Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach
Via e-mail op privacy@head.com

UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

Als betrokkene kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens als dat directe marketing ten doel heeft. Als we uw gegevens voor legitieme belangen verwerken, hebt u ook het recht op elk moment bezwaar te maken als zich hiertoe redenen voordoen voorvloeiend uit uw specifieke situatie.

Stel uw vraag a.u.b. met duidelijke identificatie van u als persoon en met een korte beschrijving van de reikwijdte van het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten als betrokkene zodat wij uw vraag met betrekking tot uw bovengenoemde rechten kunnen verwerken en kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens niet aan onbevoegde derden worden gegeven.

 

Datum van deze versie: Augustus 2022