Herroeping van bestellingen en informatie over retourzendingen

1. Herroepingsrecht

 1. U hebt het recht om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen binnen dertig (30) dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de producten in bezit heeft genomen.

 2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HEAD Sport GmbH, ter attentie van “Customer Service HEAD”, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Oostenrijk, of per e-mail naar: service@shop.head.comtijdig informeren over uw intentie tot herroeping van deze overeenkomst. Hiertoe kunt u gebruik maken van het model herroepingsformulier ; dat hier beschikbaar is; dit is echter niet verplicht.

 3. Het versturen van kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de annuleringsperiode is voldoende voor naleving van de annuleringsperiode.

 

2. Herroeping van bestellingen en informatie over retourzendingen

 1. U hebt het recht om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen binnen dertig (30) dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de producten in bezit heeft genomen.

 2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HEAD Sport GmbH, ter attentie van “Customer Service HEAD”, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Oostenrijk, of per e-mail naar: service@shop.head.comtijdig informeren over uw intentie tot herroeping van deze overeenkomst. Hiertoe kunt u gebruik maken van het model herroepingsformulier ; dat hier beschikbaar is; dit is echter niet verplicht.

 3. 3 Indien de overeenkomst wordt herroepen, moeten de producten uiterlijk dertig (30) dagen na de dag waarop zij werden ontvangen, worden teruggezonden. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de producten voor het einde van de termijn van dertig (30) dagen verzendt.

  Wanneer u een product wilt retourneren dat u hebt aangeschaft in het kader van een campagne van "Twee halen, één betalen", let u dan op het volgende: Wanneer u een product waarvoor u hebt betaald wilt retourneren, zult u het tweede exemplaar dat u daar kosteloos bij hebt gekregen dan eveneens moeten terugsturen. Doet u dat niet, dan vragen wij u het bijbehorende bedrag daarvoor alsnog te betalen of het bedrag daarvoor af te trekken van de te retourneren aankoopsom.

 4. Wanneer u de producten kosteloos wilt retourneren, gaat u dan als volgt te werk:

  Gastgebruiker (op het moment van aankoop zonder account als geregistreerde gebruiker):
  Voer in de daarvoor bestemde velden op onze website s.v.p. uw bestelnummer en e-mailadres in en volg verder de instructies.

  Kom terug als gast gebruiker

  Geregistreerde gebruiker:
  Zodra u inlogt in uw account, ziet u daar een overzicht van alle eerder door u gedane bestellingen. Klik op de desbetreffende bestelling, selecteer de producten die u wilt retourneren en selecteer "Retourneren". Volg dan de verdere instructies. Als de termijn voor het terugzenden inmiddels is verstreken, is deze keuzemogelijkheid niet langer te selecteren.

  Inlog Klant Account

  U krijgt dan de juiste informatie over de verdere stappen die er in uw geval zijn te nemen en die per land en per te retourneren product kunnen verschillen (dan gaat het bijvoorbeeld om de koeriersdienst die beschikbaar is voor een kosteloze retourzending). Hebt u alle stappen gezet, dan ontvangt u van de koeriersdienst waar wij mee werken een voorgefrankeerd verzendlabel voor de retourzending dat absoluut vereist is om de producten kosteloos te kunnen verzenden. Doe de producten in een doos, breng het verzendlabel goed zichtbaar aan op de bovenzijde van de doos en breng het pakket naar het dichtstbijzijnde vestiging van de koeriersdienst waar wij mee werken. Zodra we de geretourneerde producten hebben ontvangen en verwerkt, zullen we u dat via een e-mailbericht laten weten. Wanneer u deze procedure niet volgt, zult u alle kosten verbonden aan een retourzending zelf moeten betalen (in elk geval inclusief de kosten voor transport en eventuele douanerechten, en mogelijk nog andere kosten).

 5. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig behandelen van de producten. U bent verplicht een vergoeding te betalen voor een waardeverlies indien dit waardeverlies herleid kan worden tot gebruik door u dat niet noodzakelijk was voor het controleren van de kwaliteit, de kenmerken of de functies van de goederen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor alle schade/waardeverlies te verrekenen met bedragen die aan u moeten worden terugbetaald (compensatie).

 6. Indien de overeenkomst wordt herroepen, betalen wij u alle bedragen terug voor de gekochte producten die wij van uw retour ontvangen (inclusief normale leveringskosten, maar exclusief hogere leveringskosten vanwege de keuze voor een speciale vorm van levering). Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats, of afhankelijk van de hieronder vermelde situaties, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat wij uw kennisgeving van herroeping ontvangen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van de betalingsmiddelen die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u zijn overeengekomen. Wij berekenen geen kosten voor een dergelijke terugbetaling. Wij hebben het recht terugbetaling te weigeren totdat u de goederen aan ons hebt teruggestuurd of totdat u ons het bewijs hebt overlegd dat u de goederen terug hebt gestuurd, naargelang welk tijdstip eerder plaatsvindt.

 7. Head.com biedt geen mogelijkheid voor het direct ruilen van bestelde producten. Als u uw producten niet wilt houden, stuur dan een kennisgeving van herroeping en de producten naar ons terug conform onze retourinformatie en plaats gewoon een nieuwe bestelling om de gekozen producten in een andere maat of kleur te ontvangen.

 8. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende:
  1. de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

  2. de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  3. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

3. Klantenservice

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot uw bestelde producten, raadpleeg dan onze FAQ of neem contact met ons op via:

HEAD Sport GmbH
Ter attentie van: "Klantendienst HEAD"
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Oostenrijk

E-mail: service@shop.head.com
Telefoonnummer: 00 800 10103030.

 

Als u vragen, commentaar of klachten hebt in verband met de HEAD op maat producten, neem dan contact met ons op via:

HEAD Sport GmbH
Ter attentie van: "Klantendienst HEAD"

E-mail: CustomMade@shop.head.com
Telefoonnummer: 00 800 10103030
Fax: +43 5574 608 311


Of stuur een brief naar:

HEAD Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Oostenrijk

Datum: Januari 2022