Herroeping van bestellingen en informatie over retourzendingen

1. Herroepingsrecht

 1. De herroepingsperiode is twee weken. U hebt het recht om zonder opgaaf van reden het contract te herroepen binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de goederen in bezit heeft genomen.
 2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HEAD Sport GmbH, Warehouse EDC Rankweil, Schweizer Str. 104/Halle 7, A-6830 Rankweil, Austria, of per fax naar +43 5574 608 311 of per e-mail naar: service@shop.head.com) tijdig informeren over uw intentie tot herroeping van dit contract. Hiertoe kunt u gebruik maken van het model herroepingsformulier dat beschikbaar is op onze website; dit is echter niet verplicht.
 3. Het versturen van kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de annuleringsperiode is voldoende voor naleving van de annuleringsperiode.

 

2. Gevolgen van herroeping

 1. Indien het contract wordt herroepen, betalen wij u alle bedragen terug voor de gekochte goederen die wij van uw retour ontvangen (inclusief normale leveringskosten, maar exclusief hogere leveringskosten vanwege de keuze voor een speciale vorm van levering). Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats, of afhankelijk van de hieronder vermelde situaties, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat wij uw kennisgeving van herroeping ontvangen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van de betalingsmiddelen die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u zijn overeengekomen. Wij berekenen in geen geval kosten voor een dergelijke terugbetaling. Wij hebben het recht terugbetaling te weigeren totdat u de goederen aan ons hebt teruggestuurd of totdat u ons het bewijs hebt overlegd dat u de goederen terug hebt gestuurd, hetgeen het eerste plaatsvindt.
 2. U moet onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat u ons de kennisgeving van annulering van het contract stuurt, de goederen terugsturen. Er is aan de termijn voldaan als u de goederen terugstuurt vóór het einde van de termijn van veertien (14) dagen.
 3. De directe kosten van het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening. Als u de goederen echter gratis terug wilt sturen, neem dan contact op met onze klantendienst via service@shop.head.com; zij zullen u een voorgefrankeerd retouretiket van onze koerierdienstleverancier verstrekken waarmee u de goederen gratis terug kunt sturen. Doe het(de) artikel(en) in een doos, bevestig het voorgefrankeerde etiket duidelijk zichtbaar op de bovenkant van de doos en breng het pakket naar het dichtstbijzijnde kantoor van onze koerierdienst.
 4. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig behandelen van de goederen en u bent aansprakelijk voor door u veroorzaakte schade. Wij behouden ons het recht voor schadevergoeding te eisen voor retourgoederen die op enige andere wijze door u gebruikt of beschadigd zijn. U bent verplicht een vergoeding te betalen voor het waardeverlies indien dit waardeverlies herleid kan worden tot gebruik door u dat niet noodzakelijk was voor het controleren van de kwaliteit, de kenmerken of de functies van de goederen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor alle schade/waardeverlies te verrekenen met bedragen die aan u moeten worden terugbetaald (set-off).
 5. Onze online shop biedt geen mogelijkheid voor het direct ruilen van bestelde goederen. Als u uw goederen niet wilt houden, stuur dan een kennisgeving van herroeping en de goederen naar ons terug conform onze retourinformatie en plaats een nieuwe bestelling om de gekozen goederen in een andere maat of kleur te ontvangen.

 

3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische drank waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties.

 

4. Klantenservice

Als u vragen, commentaar of klachten in verband met uw bestelde goederen hebt, neem dan contact met ons op via

HEAD Sport GmbH
ter attentie van: “Customer Service HEAD”
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Oostenrijk

e-mail: service@shop.head.com
faxnr. +43 5574 608 311
telefoonnummer 00 800 10103030

 

Als u vragen, commentaar of klachten hebt in verband met de HEAD op maat producten, neem dan contact met ons op via:

HEAD Sport GmbH
“Customer Service HEAD”

e-mail: CustomMade@shop.head.com
telefoonnummer 00 800 10103030
stuur een fax naar +43 5574 608 311
of stuur een brief naar

HEAD Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Oostenrijk

Datum: Augustus 2016