ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig voordat u producten koopt op de website www.head.com Door het kopen van producten op deze website, stemt u automatisch in met deze Algemene Voorwaarden.

Wanneer u producten hebt gekocht als onderdeel van een reclamecampagne kan het zijn dat daarvoor andere algemene leveringsvoorwaarden gelden. Daar zullen we in het kader van de campagne in kwestie dan uitdrukkelijk op wijzen.

2. Bestelproces en sluiting van deze overeenkomst

2.1. Wij leveren bestellingen in Nederland. Het bestelproces via onze online shop bestaat uit de volgende stappen.

• U kiest eerst de gewenste producten.

• Daarna dient u uw klantengegevens in te voeren, waaronder het facturatieadres en leveringsadres (indien verschillend).

• Vervolgens moet u een betalingsmethode kiezen.

• Ten slotte kunt u alle verstrekte informatie controleren (naam, adres, contactgegevens, betalingsmethode, bestelde producten) en deze informatie indien nodig corrigeren voordat u uw bestelling bij ons plaatst door te klikken op “Nu kopen”. Hiermee bevestigt u uw bestelling en gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2. Alle informatie op de website is een uitnodiging om te behandelen. Met andere woorden, de informatie is geen aanbod of bindende overeenkomst. Door uw bestelling te plaatsen, doet u ons een bindend aanbod om een verkoopovereenkomst met u af te sluiten. Alle door u geplaatste bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. De automatische orderbevestiging die hierop volgt, geeft aan dat wij uw bestelling hebben ontvangen, maar is nog geen acceptatie van uw bestelling. Acceptatie van uw bestelling vindt plaats d.m.v. een aparte bevestiging van de levering per e-mail of de levering van de bestelde producten. Een bindende verkoopovereenkomst is bevestigd wanneer de bevestiging van de levering of de zending naar u is verstuurd. Samen met de leveringsbevestiging sturen wij u alle bestelgegevens, betalingsinformatie en informatie over de klantenservice. Houd er rekening mee, dat ook gedeeltelijke zendingen mogelijk zijn. In dat geval, is de verkoopovereenkomst alleen geldig voor de producten die binnen de leveringsbevestiging zijn bevestigd. U wordt in een apart bericht geïnformeerd over de toekomstige leveringen van de ontbrekende producten.

2.3. U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u in uw aanvraag of bestelling verstrekt, correct en volledig is. Wij hebben te allen tijde het recht een bestelling vooraf te controleren en/of een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden. Indien wij niet binnen tien werkdagen bevestigen dat uw bestelling wordt aanvaard, wordt deze geacht te zijn geweigerd. Wij kunnen naar eigen goeddunken beslissen uw bestelling niet te aanvaarden. Indien wij (een deel van) uw bestelling niet accepteren, hebben wij het recht (een deel van) uw bestelling te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij. Na de annulering zullen wij u uiteraard het bedrag terugbetalen dat u in het kader van de geannuleerde (deel van de) bestelling aan ons hebt betaald.

2.4. Wij zullen geen toegankelijke kopie van deze verkoopovereenkomst archiveren, dus wij raden u aan een kopie van de leveringsbevestiging en deze Algemene Voorwaarden te downloaden, op te slaan en/of af te drukken voor uw administratie.

2.5. Indien wij, om welke reden dan ook, na het sluiten van de overeenkomst ontdekken dat wij de bestelde producten door onvoorziene omstandigheden niet meer kunnen leveren, hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen u onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen en de gedane betalingen terugbetalen.

2.6. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de verkoop en levering van producten alleen kan geschieden in huishoudelijke hoeveelheden.

2.7 Houd er rekening mee dat de HEAD-webwinkel is gestructureerd op basis van verschillende verzendlocaties. Afhankelijk van uw locatie op het moment dat u onze website bezoekt, wordt het land automatisch aangepast of kunt u handmatig een land kiezen met behulp van het drop-downmenu in de rechterbovenhoek van de website. Houd er rekening mee dat we alleen verzenden naar de landen die hier vermeld staan. Voor verzending naar een afleveradres in een ander land dient u het overeenkomstige land in het drop-down menu te selecteren. Als u naar een ander land overschakelt, wordt uw winkelwagentje leeggemaakt en kunnen ook de prijzen, beschikbaarheid en betalingsmogelijkheden veranderen.

2.8. Met betrekking tot de badmodeproducten van HEAD is de contractpartner het aan HEAD gelieerde bedrijf Mares SPA, Salita Bonsen 4, 16035, Rapallo (GE), Italië (www.mares.com), dat ook verantwoordelijk is voor de levering van de badmodeproducten van HEAD. De bestel- en betalingsprocedure wordt door HEAD afgehandeld in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

3. Mijn account

3.1. Op voorwaarde dat u alle vereiste gegevens verstrekt tijdens het orderproces, kunt u een bestelling bij ons plaatsen zonder een persoonlijk gebruikersaccount (“Gastgebruiker”)aan te maken. U hebt echter de mogelijkheid een persoonlijk gebruikersaccount met wachtwoord(“Geregistreerde gebruiker”) aan te maken. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en dat u uw informatie niet opnieuw hoeft in te voeren als u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U hebt ook toegang tot het gedeelte “My account” (Mijn account) waar een uitgebreid overzicht van uw profiel, bestellingen die nog niet zijn geleverd, eerdere bestellingen en levering- en betalingsgegevens beschikbaar is. Klik hier , als u nog geen account hebt en wilt weten hoe u een account aan kunt maken.

3.2. Als u een account aanmaakt en gebruikt op onze website, bent u verantwoordelijk voor het beschermen van uw account en het beperken van de toegang tot uw computer. Voorts verklaart u dat u ermee instemt - voor zover wettelijk toegestaan – aansprakelijk te zijn voor alle activiteiten die via uw account en/of met uw wachtwoord plaatsvinden. U moet alle passende maatregelen treffen om uw wachtwoord geheim te houden en veilig te bewaren en u moet ons onmiddellijk informeren als u denkt dat een derde toegang heeft tot uw wachtwoord of dat uw account wordt gebruikt zonder voorafgaande toestemming of dat dergelijk onbevoegd gebruik waarschijnlijk is.

.

4. Volgen van uw bestelling

U kunt uw bestelling volgen via het volgnummer dat u in de e-mail met de leveringsbevestiging van onze koerierdienst is vermeld. U hebt toegang tot de website van onze koerierdienst die actuele informatie bevat over uw bestelling en de levering.

5. Prijzen, verzendkosten

5.1. Alle prijzen zijn inclusief belastingen, waaronder BTW en toeslagen, als deze niet apart worden vermeld. Kennelijke fouten uitgezonderd.

5.2. HEAD berekent de verzendkosten voor elk leveringsadres afzonderlijk. Voor de meeste landen is het mogelijk om vrij van verzendkosten te bestellen voor aankopen boven een bepaald bedrag. De kosten die voor levering van uw bestelling worden berekend, worden weergegeven voordat wij u vragen uw bestelling te bevestigen. Wij wijzen u erop dat de prijzen voor onze HEAD-producten op maat kunnen variëren. Voordat u uw bestelling bevestigt, wordt informatie verstrekt over de berekening van de prijs en de eindprijs van uw producten. De volledige verzendkosten worden automatisch berekend en weergegeven voordat het bestelproces wordt voltooid.

5.3. In geval van levering in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, komen alle relevante import- en exportkosten en eventuele andere kosten en heffingen voor uw rekening.

5.4. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens op onze website accuraat zijn, kunnen wij van tijd tot tijd een fout ontdekken in de presentatie van het product, de beschrijving van de specificaties ervan of de vermelding van de prijs. Indien wij een fout ontdekken in uw bestelling, zijn wij niet verplicht een bestelling te aanvaarden of uit te voeren voor een product dat verkeerd werd geadverteerd en behouden wij ons het recht voor een dergelijke bestelling die werd aanvaard of die onderweg is, te annuleren. In dat geval zullen wij u zo spoedig mogelijk meedelen dat wij uw bestelling niet hebben aanvaard en/of dat het desbetreffende deel van uw bestelling is geannuleerd. Als u de producten al betaald hebt, betalen wij u het volledige bedrag terug zodra wij daartoe in staat zijn. In het geval dat producten tijdens het transport worden teruggeroepen, zullen wij uw terugbetaling verwerken zodra de producten aan ons zijn geretourneerd.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. Op onze website vindt u informatie over de beschikbaarheid en leveringstermijn van producten die verkocht worden op head.com op de respectieve productdetailpagina of in ons verzendbeleid . Als u producten met verschillende levertijden hebt besteld, behouden wij ons het recht voor de producten in één zending te verzenden. In dit geval wordt de leveringstermijn bepaald door het artikel met de langste leveringstermijn dat u hebt besteld.

Wij wijzen u erop dat alle informatie over de beschikbaarheid van producten schattingen en waarden bij benadering zijn. Als HEAD bij de verwerking van uw bestelling constateert dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover in een apart e-mail geïnformeerd. Uw wettelijke rechten worden hierdoor niet beïnvloed.

6.2. U bent alle kosten verschuldigd voor onsuccesvolle levering indien het onmogelijk is de producten aan u te leveren omdat deze te groot zijn voor toegang tot uw huis of flat of het trappenhuis, of omdat u niet aanwezig was op het aangegeven adres ondanks het feit dat u tijdig geïnformeerd werd over het tijdstip van levering van de goederen.

7. Risico-overdracht

In geval van overeenkomsten op basis waarvan wij producten aan u leveren, gaat het risico in verband met verlies van of schade aan de producten altijd op u over zodra u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, in bezit komt van de producten. Ongeacht uw rechten jegens de transporteur, gaat het risico op u over zodra de producten zijn overhandigd aan de transporteur, als de transporteur van u de opdracht heeft ontvangen om de producten te vervoeren en als deze optie niet door ons werd aangeboden.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Betalingsmogelijkheden

8.1.1. Creditcards

Wij aanvaarden de volgende creditcards: Visa Card, Master Card, American Express.

Voor een betaling met creditcard moet u een kaartsoort kiezen, uw naam invoeren, het nummer van uw creditcard, de vervaldatum en de laatste drie cijfers op de achterzijde van de kaart. De bestelling wordt verzonden zodra uw betaling door onze boekhouding is ontvangen, overeenkomstig de in deze Algemene Voorwaarden vermelde gebruikelijke leveringstermijnen.

U bevestigt dat de creditcard die wordt gebruikt de uwe is en dat alle gegevens die u ons in verband daarmee verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam- en adresgegevens, volledig, juist en nauwkeurig zijn. U bevestigt verder dat de creditcard geldig is en dat de ingevoerde betalingsgegevens correct zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of andere bedragen die door uw kaartuitgever of bank in rekening worden gebracht als gevolg van onze verwerking van uw creditcardbetaling in overeenstemming met uw bestelling.

8.1.2. PayPal

PayPal is een online betaaldienst waarmee u veilig, gemakkelijk, snel en gratis kunt betalen. Als u besloten hebt PayPal te gebruiken, sturen wij u direct door naar de PayPal-pagina's nadat u uw bestelling hebt verzonden. Daar kunt u inloggen met uw PayPal-toegangsgegevens of een nieuwe rekening openen (registratie en nadere informatie op www.paypal.com).

8.1.3. Andere betalingswijzen

U ziet de verschillende betalingsmogelijkheden die voor uw aankoop beschikbaar zijn voordat u uw bestelling plaatst (bijv. in de voettekst, op de desbetreffende productpagina en/of op de afrekenpagina). Welke betalingsmogelijkheden voor uw aankoop beschikbaar zijn, kan afhangen van het land dat (automatisch of handmatig) is geselecteerd op het moment van uw aankoop, uw verzendadres en in sommige gevallen van de producten die u hebt geselecteerd (zie punt 2). Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, betaalmethoden toe te voegen of te verwijderen.

8.2. Als om enigerlei reden het voor uw bestelling verschuldigde bedrag niet geïnd kan worden, wordt uw bestelling geannuleerd.

9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven ons eigendom totdat u alle bedragen die u op grond van enige overeenkomst aan ons verschuldigd bent, volledig heeft voldaan, inclusief de betaling van kosten, ook van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren voordat de eigendom daarvan op u is overgegaan.

10. Herroeping van bestellingen en informatie over retourzendingen

10.1. U hebt het recht om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen binnen dertig (30) dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de producten in bezit heeft genomen.

10.2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HEAD Sport GmbH, ter attentie van “Customer Service HEAD”, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Oostenrijk, of per e-mail naar: service@shop.head.comherroepingsformulier ; dat hier beschikbaar is; dit is echter niet verplicht.

10.3 Indien de overeenkomst wordt herroepen, moeten de producten uiterlijk dertig (30) dagen na de dag waarop zij werden ontvangen, worden teruggezonden. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de producten voor het einde van de termijn van dertig (30) dagen verzendt.

Wanneer u een product wilt retourneren dat u hebt aangeschaft in het kader van een campagne van "Twee halen, één betalen", let u dan op het volgende: Wanneer u een product waarvoor u hebt betaald wilt retourneren, zult u het tweede exemplaar dat u daar kosteloos bij hebt gekregen dan eveneens moeten terugsturen. Doet u dat niet, dan vragen wij u het bijbehorende bedrag daarvoor alsnog te betalen of het bedrag daarvoor af te trekken van de te retourneren aankoopsom.

10.4. Wanneer u de producten kosteloos wilt retourneren, gaat u dan als volgt te werk:

•Gastgebruiker (op het moment van aankoop zonder account als geregistreerde gebruiker): Voer in de daarvoor bestemde velden op onze website s.v.p. uw bestelnummer en e-mailadres in en volg verder de instructies.

•Geregistreerde gebruiker: Zodra u inlogt in uw account, ziet u daar een overzicht van alle eerder door u gedane bestellingen. Klik op de desbetreffende bestelling, selecteer de producten die u wilt retourneren en selecteer "Retourneren". Volg dan de verdere instructies. Als de termijn voor het terugzenden inmiddels is verstreken, is deze keuzemogelijkheid niet langer te selecteren.

U krijgt dan de juiste informatie over de verdere stappen die er in uw geval zijn te nemen en die per land en per te retourneren product kunnen verschillen (dan gaat het bijvoorbeeld om de koeriersdienst die beschikbaar is voor een kosteloze retourzending). Hebt u alle stappen gezet, dan ontvangt u van de koeriersdienst waar wij mee werken een voorgefrankeerd verzendlabel voor de retourzending dat absoluut vereist is om de producten kosteloos te kunnen verzenden. Doe de producten in een doos, breng het verzendlabel goed zichtbaar aan op de bovenzijde van de doos en breng het pakket naar het dichtstbijzijnde vestiging van de koeriersdienst waar wij mee werken. Zodra we de geretourneerde producten hebben ontvangen en verwerkt, zullen we u dat via een e-mailbericht laten weten. Wanneer u deze procedure niet volgt, zult u alle kosten verbonden aan een retourzending zelf moeten betalen (in elk geval inclusief de kosten voor transport en eventuele douanerechten, en mogelijk nog andere kosten).

10.5. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig behandelen van de producten. U bent verplicht een vergoeding te betalen voor een waardeverlies indien dit waardeverlies herleid kan worden tot gebruik door u dat niet noodzakelijk was voor het controleren van de kwaliteit, de kenmerken of de functies van de goederen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor alle schade/waardeverlies te verrekenen met bedragen die aan u moeten worden terugbetaald (compensatie).

10.6. Indien de overeenkomst wordt herroepen, betalen wij u alle bedragen terug voor de gekochte producten die wij van uw retour ontvangen (inclusief normale leveringskosten, maar exclusief hogere leveringskosten vanwege de keuze voor een speciale vorm van levering). Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats, of afhankelijk van de hieronder vermelde situaties, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat wij uw kennisgeving van herroeping ontvangen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van de betalingsmiddelen die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u zijn overeengekomen. Wij berekenen geen kosten voor een dergelijke terugbetaling. Wij hebben het recht terugbetaling te weigeren totdat u de goederen aan ons hebt teruggestuurd of totdat u ons het bewijs hebt overlegd dat u de goederen terug hebt gestuurd, naargelang welk tijdstip eerder plaatsvindt.

10.7. Head.com biedt geen mogelijkheid voor het direct ruilen van bestelde producten. Als u uw producten niet wilt houden, stuur dan een kennisgeving van herroeping en de producten naar ons terug conform onze retourinformatie en plaats gewoon een nieuwe bestelling om de gekozen producten in een andere maat of kleur te ontvangen.

10.8. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende:>

• de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

• de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

11. Klantenservice

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot uw bestelde producten, raadpleeg dan onze FAQ of neem contact met ons op via:

• HEAD Sport GmbH, ter attentie van: "Klantendienst HEAD", Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Oostenrijk, e-mail: service@shop.head.com, telefoonnummer 00 800 10103030.

12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1. Als u producten bestelt via deze website, let u dan op de algemene informatie en op de specifieke informatie met betrekking tot het desbetreffende product die op de website vermeld staat (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de informatie over kenmerken, selectie, onderhoud en gebruik van de producten, evenals de veiligheid van de producten) en op de instructies in onze handleidingen.

12.2 Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk van toepassing op de verplichtingen en aansprakelijkheden die in dit document worden beschreven, voor zover niet anders wettelijk voorgeschreven.

12.3 De garantie volgt de wettelijke bepalingen en is van toepassing op klachten, die binnen de wettelijke garantietermijn ontstaan. Voor gedetailleerde informatie, zie onze Garantierichtlijnen.

12.4 Wij of onze tussenpersonen zijn in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade, ongeacht de vraag of de claim ingediend wordt op grond van overeenkomst, garantie, nalatigheid of productaansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van eigendommen buiten het product zelf, verlies van gebruik van enig eigendom dan wel andere economische schade. Wij noch onze distributeurs of dealers zijn aansprakelijk voor betaling van een bijdrage of schadeloosstelling, ongeacht de oorzaak.

13. Onderaanneming en overdracht

Wij behouden ons het recht voor om alle of een deel van onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden uit te besteden, over te dragen, toe te wijzen of te noveren, op voorwaarde dat uw dwingende rechten hierdoor niet worden aangetast. U mag geen van uw rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden uitbesteden, toewijzen of anderszins overdragen zonder onze schriftelijke toestemming.

14. Europese geschillenbeslechting

De Europese wetgeving verplicht alle webwinkels de volgende link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie op te nemen https://ec.europa.eu/consumers/odr.

(service@shop.head.com).

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank

Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zijn deze Algemene Voorwaarden onderworpen aan het recht van het land waaraan wij leveren op grond van punt 2.1., met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Contracts for the International Sale of Goods, CISG) en met uitsluiting van de collisieregels.

Datum: Juni 2022Download / Print