Data Protection Notice

WITAMY PAŃSTWA W NASZEJ WITRYNIE!

Witryna internetowa www.head.com, w tym podstrony, bazy danych oraz sklepy internetowe (“witryna internetowa”), jest obsługiwana przez HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Tel: +43 05574 608 (“my”, “nas”). Ochrona Państwa danych to dla nas ważne zadanie. W tym celu przestrzegamy właściwych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, dopuszczalnego użycia tych danych oraz ochrony jawności danych osobowych oraz ich należytego zabezpieczenia. Poniżej znajdują się informacje o danych, które możemy gromadzić i przetwarzać, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, zwłaszcza podczas zakupów w sklepach internetowych, udziału w konkursach z nagrodami, promocjach oraz innych działaniach o charakterze reklamowym. Jeśli doszłoby do odstępstw w zakresie przetwarzania danych od zasad przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych w jakimś przypadku, zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni w osobnej korespondencji. Odstępstwa takie dopuszczalne są wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli zajdzie taka konieczność, będziemy aktualizować treść niniejszego Oświadczenia o ochronie danych w związku ze zmianami w funkcjonowaniu sieci Internet oraz w związku ze zmianami uwarunkowań prawnych. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią niniejszego Oświadczenia w regularnych odstępach czasu, aby byli Państwo na bieżąco z najbardziej aktualnymi zasadami.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Podstawy prawne
  • Co to są dane osobowe?
  • Jakie dane na temat Państwa gromadzimy oraz w jakim celu je gromadzimy?
 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W WITRYNACH WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH
  • Cookies
  • Usługi Google
   • Google Analytics i Universal Analytics
   • Google Ads (wcześniej Google Adwords)
   • Google Remarketing
   • Google Campaign Manager (wcześniej Google DoubleClick)
   • Google reCAPTCHA
   • Mapy Google
   • Google Fonts
   • Menedżer tagów Google
  • Filmy wideo YouTube 
  • Facebook Pixel
 3. Obsługa kont w mediach społecznościowych
 4. Przetwarzanie danych osobowych w trybie korzystania przez użytkownika
  • Nawiązywanie kontaktu
  • Zakup w sklepie internetowym
  • Uwagi i zgłoszenia
  • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów
  • Biuletyn
  • Reklamy główne na Facebooku
  • Gry i konkursy z nagrodami
  • Reklamy dla grup niestandardowych odbiorców (reklamy na Facebooku, funkcja Customer Match Google)
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM SPOZA UE/EOG
 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 8. OKRES PRZECHOWYWANIA
 9. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Podstawy prawne

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (“GDPR”, “RODO” ) Unii Europejskiej oraz związane z nim przepisy krajowe w zakresie ochrony danych osobowych mają na celu ochronę podstawowych praw i wolności obywateli oraz ich prawa do ochrony danych osobowych.

1.2 Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje na temat podmiotów danych, na podstawie których możliwa jest co najmniej identyfikacja takich podmiotów. Dane osobowe obejmują między innymi imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, identyfikatory użytkownika, numery kart kredytowych, nazwy użytkowników witryn społecznościowych, nazwy użytkowników, adresy IP itp.

1.3 Jakie dane na temat Państwa gromadzimy oraz w jakim celu je gromadzimy?

Gromadzimy dane użytkowników (na przykład podawane podczas rejestracji, składania zamówień, prenumerowania biuletynów oraz kontaktowania się z nami) oraz Państwa dane techniczne (pliki dziennika; na przykład, adresy IP, daty, godziny), o ile jest to dopuszczalne przez prawo lub wymagane w celu wywiązania się z umowy lub w celu zabezpieczenia naszych uprawnionych interesów, jeśli udzielili Państwo swojej zgody w takim zakresie.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W WITRYNACH WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH

2.1 Cookies

Podobnie jak w przypadku większości witryn, my również używamy plików cookie, o ile jest to niezbędne z powodów technicznych, w celu użytkowania witryny oraz o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Więcej informacji na temat tego, jak ta witryna korzysta z plików cookie, znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.W przypadku pytań lub uwag na ten temat prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w części 9.

Podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2. Usługi Google

Wszystkie usługi wymienione w punkcie 2.2 są świadczone przez Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlania lub Google Inc. 1600 Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z różnych usług Google na kilka sposobów: a) odpowiednio dostosowując oprogramowanie swojej przeglądarki, w szczególności pomijanie plików cookie osób trzecich powoduje, że użytkownik nie otrzymuje żadnych reklam osób trzecich; b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.en/settings/ads, przy czym ustawienie to zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie; c) dezaktywując oparte na zainteresowaniach reklamy dostawców, którzy biorą udział w kampanii samoregulacji „About Ads”, za pośrednictwem łącza https://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie; d) dezaktywując je na stałe w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) odpowiednio ustawiając preferencje dotyczące plików cookie. W tym przypadku użytkownik może nie mieć możliwości pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej oferty.

Firma Google przystąpiła do Tarczy Prywatności UE-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-FRAMEWORK.

Szczegółowe informacje na temat sposobu zabezpieczania i obsługi danych osobowych użytkownika przez Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Zalecamy też odwiedzenie witryny Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem https://www.networkadvertising.org/, aby dowiedzieć się więcej o odpowiedzialnym zbieraniu danych i ich wykorzystywaniu w reklamach cyfrowych.

 

2.2.1 Google Analytics i Universal Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Web, która wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i pozwala na analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Ta witryna korzysta z Google Analytics  rozszerzeniem „_anonymizeIp”. W tej witrynie aktywowaliśmy anonimizację adresu IP, korzystając z rozszerzenia „_anonymizeIp”, więc adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyniku tego anonimizacja IP w odniesieniu do poszczególnych osób może być wykluczona. Dlatego też, jeśli dane zebrane na temat użytkownika zawierają odniesienie osobowe, jest ono natychmiast wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane. Pełen adres IP użytkownika jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi informacjami Google.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, korzystając z wtyczki przeglądarki internetowej dostępnej pod poniżsyzm łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalując ją. W przypadku chęci dezaktywowania śledzenie za pomocą Google Analytics dla urządzeń mobilnych należy wykonać czynności podane pod poniższym łaczem: łącze, co pozwoli aktywować odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania i regularnie ulepszamy korzystanie z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć ofertę i sprawić, że będzie ona bardziej interesująca dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA,

podstawę prawną do korzystania z nich przez Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Warunki usługi Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/, Przegląd zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Ta strona internetowa wykorzystuje również Google Analytics do analizy ruchu użytkowników, prowadzonej za pomocą identyfikatora użytkownika. Można wyłączyć analizę krzyżową użytkowania urządzenia w swoim koncie klienta pod adresem „Moje dane”, „Dane osobowe”.

Universal Analytics umożliwia śledzenie użytkowników korzystających z wielu urządzeń i prowadzi do uzyskania bardziej szczegółowych informacji dla osób odpowiedzialnych (zasadniczo https://support.google.com/analytics/answer/2790010). Opinia organów nadzorczych nie jest jeszcze dostępna. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana o przedłużeniu użytkowania i uzyskać informację o możliwości rezygnacji.

Podstawę prawną dla tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.

 

2.2.2. Google Ads (wcześniej Google Adwords)

Korzystamy z oferty Google Ads, aby zwrócić uwagę na atrakcyjne oferty, korzystając z reklam (tzw. Google Advertising) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy określić stopnia skuteczności poszczególnych środków reklamowych. Chcielibyśmy pokazać użytkownikowi reklamy, które są dla niego interesujące, aby nasza witryna była ciekawsza i aby uzyskać rzetelne obliczenia kosztów reklamy.

Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „serwerów reklam”. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie serwera reklam, z których można uzyskać pomiar określonych parametrów wydajności, takich jak reklamy lub kliknięcia użytkownika. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads będzie przechowywać plik cookie na jego komputerze. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie powinny służyć do identyfikacji użytkownika. Co do zasady jako wartości analizy takiego pliku cookie przechowywany jest unikatowy identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklam na umieszczenie (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) i informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce już otrzymywać ofert).

Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać przeglądarkę internetową użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony witryny internetowej klienta Ads, a plik cookie przechowywany na komputerze nie wygasł, Google i klient mogą odkryć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dlatego też pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn klientów Google Ads. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych w wyżej wymienionych środkach reklamowych. Otrzymujemy wyłącznie oceny statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych ocen możemy określić, które ze stosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie uzyskujemy żadnych dalszych danych pochodzących z wykorzystywanych materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Ze względu na narzędzia marketingowe, z których korzystamy, przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Google ani na dalsze wykorzystywanie tych danych, a w związku z tym informujemy, że: Poprzez włączenie konwersji reklam Google otrzymuje od nas informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej części naszej witryny lub kliknął na reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze zapewnianej przez Google, Google może powiązać tę wizytę z jego kontem. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie zalogował się, istnieje szansa, że dostawca będzie mógł sprawdzić jego adres IP i go przechowywać.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2.3 Google Remarketing

Oprócz konwersji reklam korzystamy z aplikacji Google do remarketingu. Umożliwia to użytkownikowi przeglądanie naszych reklam po odwiedzeniu naszej witryny w czasie dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce, dzięki którym zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest zapisywane i oceniane przez Google. W ten sposób Google rozpoznaje poprzednią wizytę użytkownika w naszej witrynie. Zgodnie z oświadczeniami Google, firma ta nie dokonuje konsolidacji danych zebranych podczas remarketingu z danymi osobowymi użytkownika, które mogą być przechowywana przez Google. W szczególności Google twierdzi, że w remarketingu stosuje pseudonimizację.

Dzięki zastosowaniu remarketingu, informacje o zachowaniach użytkownika w sieci są zbierane w formie anonimowej do celów marketingowych i przechowywane na komputerze użytkownika za pomocą plików cookie (kierowanie/przekierowanie). W oparciu o algorytm możemy wtedy pokazać użytkownikowi rekomendacje produktów, do których kieruje reklama, jako spersonalizowane banery reklamowe na innych witrynach (tzw. publikujących). W przypadku braku zgody na powyższe można je wyłączyć za pomocą menedżera preferencji reklam (https://www.support.google.com/ads/answers/2662922?HL=EN).

Podstawę prawną dla przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2.4 Google Campaign Manager (wcześniej Google DoubleClick)

Ta witryna korzysta z internetowego narzędzia marketingowego firmy Google, Campaign Manager. Campaign Manager wykorzystuje pliki cookie do umieszczania reklam istotnych dla użytkowników, poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu tych samych reklam jednemu użytkownikowi. Google używa identyfikatora pliku cookie, aby określić, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, i może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Campaign Manager wykorzystuje identyfikatory plików cookie do śledzenia tak zwanych konwersji związanych z zapytaniami reklamowymi. Ma to miejsce, gdy na przykład użytkownik widzi reklamę Campaign Manager, a później w tej samej przeglądarce przechodzi do witryny reklamodawcy i coś tam kupuje. Według Google pliki cookie Campaign Manager nie zawierają danych osobowych.

Ze względu na używane narzędzia marketingowe, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Google ani na dalsze wykorzystywanie tych danych, a w  związku z tym informujemy, że: Włączając Campaign Manager, Google otrzymuje od nas informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej części naszej witryny lub kliknął na reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze zapewnianej przez Google, Google może powiązać tę wizytę z jego kontem. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie zalogował się, istnieje szansa, że dostawca będzie mógł sprawdzić jego adres IP i go przechowywać.

Ponadto pliki cookie Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) pomagają nam zrozumieć, czy użytkownik wykonuje określone działania w naszej witrynie po obejrzeniu reklamy lub reklamy wideo w Google lub na innych platformach, za pośrednictwem Campaign Manager lub po kliknięciu jednej z tych reklam (śledzenie konwersji). Campaign Manager stosuje ten plik cookie w celu zrozumienia treści, z którymi użytkownik miał kontakt w naszej witrynie, co pozwala na późniejsze przesyłanie użytkownikowi reklamy ukierunkowanej.

Aby uniemożliwić firmie Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną w zakładce „Ustawienia wyświetlania”, „Rozszerzenie do dezaktywacji Campaign Manager” pod adresem https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Więcej informacji na temat Google Campaign Manager można znaleźć na stronie https://www.google.de/doubleclick

Podstawę prawną dla przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2.5 Google reCAPTCHA

Ta witryna korzysta z Google reCAPTCHA w celu sprawdzenia, czy dane wprowadzone w naszej witrynie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program („bot”).

reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie od razu po wejściu przez użytkownika na witrynę.

Usługa ta umożliwia Google określenie, z jakiej witryny wysłano żądanie i z jakiego adresu IP wykorzystano pole wejściowe reCAPTCHA. Oprócz adresu IP użytkownika Google może zbierać inne informacje niezbędne do zapewnienia i zagwarantowania tej usługi.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2.6 Mapy Google

Ta witryna wykorzystuje Mapy Google do wyświetlania naszej lokalizacji i dostarczania wskazówek (np. poprzez wyszukiwarkę sklepów i kalendarze wydarzeń). Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek w naszej witrynie, za każdym razem w momencie uzyskiwania dostępu do naszej witryny nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Jeśli użytkownik uzyska dostęp do komponentów Map Google zintegrowanych z naszą witryną, Google będzie przechowywać plik cookie na jego urządzeniu za pomocą przeglądarki. Wszystkie ustawienia użytkownika i dane są przetwarzane w celu wyświetlenia lokalizacji i opisania określonej trasy.

Dzięki takiemu połączeniu z Google, Google może określić, z jakiej witryny wysłano żądanie i do którego adresu IP wysyłane są informacje o trasie.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2.8. Google Fonts

Ta witryna wykorzystuje Google Fonts w celu wyświetlania czcionek zewnętrznych. W tym celu przeglądarka użytkownika ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki, co wymaga od przeglądarki ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerami Google. Google może zidentyfikować witrynę, z której wysłano żądanie, oraz określić, na jaki adres IP przesyłane są czcionki do wyświetlenia.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2.9. Menedżer tagów Google

Ta witryna korzysta z menedżera tagów Google, który umożliwia zarządzanie tagami witryn za pomocą interfejsu. Menedżer tagów Google implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są wykorzystywane żadne pliki cookie i nie są zbierane żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei w razie potrzeby zbierają dane. Jednak menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych informacji. Jeśli rejestrowanie zostało wyłączone na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ono ważne dla wszystkich znaczników śledzenia zaimplementowanych w programie menedżerze tagów Google.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.3 Filmy wideo YouTube

W naszych witrynach internetowych zamieściliśmy również filmy wideo z YouTube. Filmy są przechowywane na stronie www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio w naszych witrynach internetowych. Te filmy wideo są wbudowane w taki sposób, aby żadne dane osobowe związane z Państwem, takie jak użytkownik, nie były wysyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów wideo.

W przypadku odtwarzania filmów wideo pliki cookie YouTube będą zapisywane na Państwa komputerze, a dane będą przesyłane do Google, Inc., 1600 Amfhitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako operatora YouTube. Podczas odtwarzania filmów wideo zapisanych w serwisie YouTube do Google, Inc. przesyłane są następujące dane osobowe: adres IP i identyfikator cookie, adres strony odwiedzanej w naszych witrynach internetowych, ustawienia językowe przeglądarki, data i godzina dostępu do systemu oraz identyfikator Państwa przeglądarki. Dane są przesyłane niezależnie od tego, czy są Państwo jest zarejestrowani lub zalogowani w Google. Jeśli są Państwo zalogowani, dane te zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta.

Jeśli nie chcą Państwo przypisywania danych do swojego profilu, muszą się Państwo wylogować się przed naciśnięciem przycisku. YouTube lub Google, Inc. przechowuje te dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swoich witryn internetowych w oparciu o zapotrzebowanie. Takie wykorzystanie ma na celu w szczególności (nie tylko dla zalogowanych użytkowników) zapewnienie reklamy na żądanie i poinformowanie innych użytkowników o Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników. Aby skorzystać z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do Google Inc. jako operatora serwisu YouTube. Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google, Inc. można znaleźć na stronie www.google.com/intl/policies/privacy. Nie przetwarzamy danych osobowych zgromadzonych podczas oglądania filmu YouTube.

2.4. Piksel Facebooka

W celu dokonania pomiaru konwersji nasza witryna korzysta z usługi promowania użytkownika oferowanej przez Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Ponieważ używamy funkcji remarketingu „Grupa niestandardowych odbiorców”, którą można wyłączyć we wskazanym poniżej momencie, zachowanie użytkownika może być śledzone po przekierowaniu go do naszej witryny poprzez kliknięcie reklamy Facebook. W wyniku tego skuteczność reklam w serwisie Facebook może być oceniana w celach statystycznych i w celach badania rynku, a przyszłe działania marketingowe mogą zostać zoptymalizowane.

Zbierane dane są dla nas, jako operatora tej witryny, anonimowe; nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez firmę Facebook, w związku z czym możliwe jest połączenie ich z profilem odpowiedniego użytkownika, a firma Facebook może z nich korzystać do własnych celów reklamowych zgodnie z rezolucją w sprawie wykorzystania danych użytkowników serwisu Facebook. W rezultacie firma Facebook może włączyć reklamy na stronach serwisu Facebook i poza serwisem Facebook. My, jako operator strony, nie mamy wpływu na to wykorzystanie danych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w powiadomieniu o ochronie danych Facebook na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Można wyłączyć funkcję remarketingu „Grupa niestandardowych odbiorców” w ustawieniach reklamy na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#_. Aby to zrobić, należy zalogować się do serwisu Facebook.

Jeśli użytkownik nie ma konta w serwisie Facebook, może zrezygnować z reklam komercyjnych Facebook na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Obsługa kont w mediach społecznościowych

Prowadzimy kilka kont w mediach społecznościowych lub na portalach lub platformach społecznościowych w celu komunikacji z naszymi klientami, zainteresowanymi stronami i innymi użytkownikami oraz w celu informowania ich o naszych markach, produktach i usługach.

Chcielibyśmy podkreślić, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej przez firmy prowadzące media społecznościowe, kiedy użytkownik odwiedza ich witryny, co może skutkować ryzykiem dla użytkownika (np. mogą być trudności z egzekwowaniem praw osób, których dane dotyczą).

Prosimy zauważyć, że dane użytkownika są zazwyczaj przetwarzane w celach związanych z badaniami rynku i reklamami przez platformy społecznościowe podczas odwiedzania ich witryn przez użytkownika. Na przykład na podstawie zachowań użytkowników i udokumentowanych zainteresowań użytkowników mogą być tworzone profile użytkowników. Profile użytkowników można następnie wykorzystać do umieszczania wewnątrz platform i poza nimi reklam, które przeważnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W takich celach na komputerze użytkownika zazwyczaj przechowywane są pliki cookie. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowników niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza, jeśli użytkownicy są zarejestrowanymi użytkownikami odpowiednich platform i są zalogowani).

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania naszych kanałów mediów społecznościowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów naszych i platformy mediów społecznościowych (skuteczne informowanie klientów, potencjalnych klientów i użytkowników oraz komunikowanie się z nimi) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli dostawcy poszczególnych platform społecznościowych będą wymagać od użytkownika wyrażenia zgody na wyżej wymienione przetwarzanie, podstawą prawną dla przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W odniesieniu do realizacji praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, wynikających z RODO, zwracamy uwagę, że najskuteczniej można ich dochodzić od dostawców platform społecznościowych. Jedynie dostawcy mediów społecznościowych mają dostęp do danych osobowych użytkownika i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie kroki oraz poinformować użytkownika. Jeśli jednak użytkownik będzie potrzebować pomocy, winien nas o tym poinformować.

Szczegółowy opis odpowiednich operacji przetwarzania oraz opcji rezygnacji można znaleźć w polityce prywatności firm oferujących media społecznościowe. Poniżej znajdują się łącza:

 1. Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads%20and%20http%3A%2F%2Fwww.youronlinechoices.com
 2. Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en, Rezygnacja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 3. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA), Polityka prywatności/rezygnacja: https://help.instagram.com/519522125107875
 4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) Polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy, Rezygnacja: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
 5. Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA), Polityka prywatności / rezygnacja: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych w trybie korzystania przez użytkownika

4.1 Nawiązywanie kontaktu

W przypadku, gdy użytkownik aktywnie kontaktuje się z nami (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszego formularza kontaktowego w ramach promocji), dane i informacje o użytkowniku będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku, gdy pojawią się dodatkowe pytania i przekazywane do osoby odpowiedzialnej (np. dział IT, dział prawny, logistyka itp.).

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.2 Zakup w sklepie internetowym

W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, adres do faktury i dostawy, adres e-mail, numer telefonuoraz numer seryjny nadany zamówionemu przedmiotowi oraz informacje o zakupionym towarze) w celu realizacji umowy i wypełnienia wszelkich zobowiązań pozaumownych (takich jak gwarancja), a także w celach produkcyjnych w przypadku zamówień produktów Head dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W tym celu przesyłamy Państwa imię i nazwisko oraz adres dostawy podmiotom świadczącym usługi transportowe/kurierskie w celu dostarczenia zakupionych przez Państwa towarów, a także przekazujemy dane dotyczące płatności i transakcji instytucjom kredytowym lub finansowym w celu realizacji płatności.

Jeśli użytkownik założył konto w naszej witrynie (szczegóły można znaleźć w naszym Regulaminie na stronie https://www.head.com/shop/en-GB/terms-conditions/?change_region=1), zbieramy dane osobowe opisane powyżej wraz z jego nazwą użytkownika i hasłem w celu zarządzania kontem online użytkownika.

Jeśli zarejestrują się Państwo za pośrednictwem istniejącego konta (np. ZEPP, Facebook, Google lub WeChat), zgadzają się Państwo na dostęp do danych przechowywanych na tym koncie (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres) oraz na ich przetwarzanie w celach opisanych w punkcie 4.2. W tym celu, podczas rejestracji, muszą Państwo ponownie wyraźnie udzielić zgody na przesyłanie danych z danego istniejącego konta.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.3. Uwagi i zgłoszenia

Użytkownicy mogą oceniać wybrane produkty w naszym sklepie internetowym podając swój pseudonim, recenzję i ocenę produktu. W takim przypadku będziemy przechowywać Państwa pseudonim (w niektórych sytuacjach mogą to być dane osobowe), Państwa informację zwrotną oraz adres IP. Ponadto udzielają Państwo nam niewyłącznie, nieodpłatnie i okresowo nieograniczonej zgody, którą można w dowolnym momencie odwołać, na używanie Państwa pseudonimu oraz publikowania Państwa oceny produktów na naszych stronach na całym świecie dopóty, dopóki nie usuną Państwo lub nie zażądają Państwo usunięcia swojej oceny. Treść można usunąć w dowolnym momencie powiadamiając nas o tym z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych poniżej.

4.4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów

Przetwarzamy również dane osobowe w związku z rejestracją i składaniem zamówień (Państwa imię i nazwisko, adres płatnika i kontaktowy, adres e-mail, numer telefonu oraz numer seryjny przypisany do zamówionych produktów oraz informacje na temat zamówionych produktów), aby ulepszać nasze produkty i usługi. Ponadto przetwarzamy określone kategorie danych na potrzeby wewnętrznych analiz statystycznych i operacyjnych, np. w celu zrozumienia tendencji związanych z demografią, użytkownikami, ich zainteresowaniami, zakupami oraz innymi tendencjami obserwowanymi wśród naszych użytkowników oraz w celu sprawnego wycofania produktów z rynku lub efektywnego przetwarzania skarg według naszych uzasadnionych interesów. Określone kategorie danych są również przetwarzane w celach badawczych, ochronnych, zapewnienia odpowiedniej ostrożności oraz w innych celach związanych z odstępstwami od niniejszego Oświadczenia o ochronie danych, w związku z działaniami niezgodnymi z prawem lub podejrzewanymi oszustwami oraz w celu podjęcia działań w sytuacjach grożących naruszeniem naszych praw lub praw innych osób.

4.5. Biuletyn

Poniżej znajduje się opis sposób, w jaki zasadniczo przetwarzamy dane osobowe użytkownika, kiedy rejestruje się w naszym newsletterze. Prosimy pamiętać, że proces ten może nie mieć zastosowania w całości we wszystkich przypadkach (na przykład dane osobowe, które zbieramy, mogą się różnić). Wszystkie informacje o odstępstwach można znaleźć w odpowiednim punkcie naszej Polityki prywatności (na przykład w punkcie 4.7, jeśli użytkownik zarejestrował się za pośrednictwem reklam na Facebooku/Instagramie).

Prosimy pamiętać, że wszyscy subskrybenci newslettera muszą mieć ukończone 16 lat. Na podstawie dobrowolnie udzielonej przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera oraz po potwierdzeniu zwrotną wiadomością e-mail poprzez kliknięcie na umieszczony w niej przycisk, informacje o imieniu i nazwisku, adresie, IP oraz opcjonalnie dacie urodzenia, płci, wybranym kraju i języku użytkownika będą przetwarzane przez nas i przez MARES S.p.A., Salita Bonsen 4, I-16035 Rapallo (GE), Włochy oraz przez spółki z grupy HEAD odpowiedzialne za prowadzenie działalności handlowej w regionie użytkownika, pod warunkiem istnienia takiej spółki w regionie użytkownika (informacje na ten temat znajdują się tutaj), w celu przesyłania (i) spersonalizowanych informacji marketingowych oraz informacji o produktach związanych z produktami i usługami grupy HEAD (ii) spersonalizowanych informacji promocyjnych oraz wiadomości odpowiadających zainteresowaniom oraz przygotowanych na podstawie użytkowania witryny (np. często oglądane produkty w wybranych kategoriach oraz na podstawie danych geolokalizacyjnych), (iii) ankiet oceny satysfakcji z usług, produktów i porad Grupy HEAD oraz analiz popytu, (iv) konkursów, kuponów, kampanii rabatowych i gier z nagrodami oraz (v) elektronicznych kartek z życzeniami za pośrednictwem poczty e-mail. Informacje te będą przekazywane do wspomnianych powyżej spółek z grupy HEAD.

Gdy zbieramy informacje o adresie e-mail użytkownika w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, używamy adresu e-mail użytkownika również w celu bezpośredniego marketingu podobnych produktów lub usług. Użytkownik ma prawo zrezygnować w dowolnym momencie, a my będziemy umożliwiać użytkownikowi rezygnację w komunikacji z nim, np. poprzez łącze rezygnacji z subskrypcji. Podstawę prawną dla tej operacji przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Spersonalizowane materiały promocyjne i wiadomości są przesyłane na podstawie adresu IP oraz Państwa zachowań w witrynie. W oparciu o Państwa adres IP i przy pomocy naszych narzędzi “Browser Region Managers”, możemy zlokalizować region, w którym znajdują się Państwo podczas korzystania z witryny internetowej i wysyłać do Państwa oferty regionalne w zakresie, w jakim wyrażą Państwo na to zgodę. Nie określamy przy tym Państwa dokładnej lokalizacji. Analizujemy również częstotliwość kliknięć wyłącznie dla wybranych przez Państwa obszarów zainteresowań “narty, snowboard, odzież sportowa, tenis, padel, squash, racquetball, pływanie” i np. w przypadku częstego korzystania z sekcji “Snowboard” przesyłamy Państwu informacje z tego obszaru zainteresowań pocztą elektroniczną na podstawie opisanego powyżej oświadczenia o wyrażeniu zgody. W tym celu używamy plików cookie z oznaczeniem “VIEWED_PRODUCT_IDS”. Analizę przeprowadza się w oparciu o następujące metody oceny i kolejność preferencji: Dane dotyczące Państwa zachowań w ramach korzystania z witryny internetowej są porównywane anonimowo z wartościami empirycznymi dla podobnych zbiorów danych w naszej bazie danych. Na tej podstawie obliczamy prawdopodobieństwo potencjalnych przyszłych kontaktów i zakupów z nami. Możemy zatem również składać odpowiednie oferty i wysyłać informacje, które na podstawie naszych doświadczeń były interesujące dla klientów o podobnych zachowaniach. W trakcie tego procesu możemy również tworzyć zanonimizowane oraz spseudonimizowane profile użytkowników.

Przy prenumeracie biuletynu przechowujemy również Państwa adres IP oraz datę rejestracji. Jest to zapisywane wyłącznie jako dowód, w przypadku gdy osoba trzecia nadużywa adresu e-mail i prenumeruje biuletyn bez wiedzy prawowitego właściciela. Dane osobowe zbierane podczas prenumeraty biuletynu nie są przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych.

Zgodę na otrzymywanie biuletynów można w każdej chwili odwołać ze skutkiem dla przyszłych biuletynów bez podania przyczyn (np. poprzez link na końcu każdego biuletynu lub poprzez e-mail na adres privacy@head.com).

Przekazując nasz biuletyn osobom trzecim, należy przestrzegać przepisów prawa i uzyskać wcześniej zgodę odbiorcy. Jeżeli osoba trzecia wystąpi przeciwko nam z roszczeniami w związku z przesłaniem przez Państwa biuletynu, będą Państwo chronić nas przed odpowiedzialnością za wszelkie roszczenia z tym związane, łącznie z karami i kosztami obrony prawnej.

4.6. Reklamy główne na Facebooku

W naszych witrynach internetowych wykorzystujemy reklamy główne na Facebooku, w tym na przykład: www.facebook.com/headski,www.facebook.com/headtennis, www.facebook.com/headsportswear, www.facebook.com/headsquash, www.facebook.com/headpadel, www.facebook.com/ridehead, www.facebook.com/teamhead,www.facebook.com/headrebels aby umożliwić prenumeratę naszych biuletynów przez Facebooka.

Na podstawie dobrowolnie udzielonej przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera oraz po potwierdzeniu zwrotną wiadomością e-mail poprzez kliknięcie na umieszczony w niej przycisk, informacje o imieniu i nazwisku, adresie e-mail i adresie IP użytkownika będą przetwarzane przez nas i przez MARES S.p.A., Salita Bonsen 4, I-16035 Rapallo (GE), Włochy w celu przesyłania (i) spersonalizowanych informacji marketingowych oraz informacji o produktach związanych z produktami i usługami grupy HEAD (ii) spersonalizowanych informacji promocyjnych oraz wiadomości odpowiadających zainteresowaniom oraz przygotowanych na podstawie użytkowania witryny (np. często oglądane produkty w wybranych kategoriach oraz na podstawie danych geolokalizacyjnych), (iii) ankiet oceny satysfakcji z usług, produktów i porad Grupy HEAD oraz analiz popytu, (iv) konkursów, kuponów, kampanii rabatowych i gier z nagrodami oraz (v) elektronicznych kartek z życzeniami za pośrednictwem poczty e-mail. Informacje te będą przekazywane do wspomnianych powyżej spółek z grupy HEAD.

Subskrypcja za pośrednictwem formularza jest ważna tylko wtedy, gdy aktywujesz subskrypcję “klikając” na link potwierdzający w otrzymanej wiadomości e-mail. W momencie zamawiania prenumeraty, wymagane są jedynie dane osobowe zapisane na koncie na Facebooku lub wprowadzone dobrowolnie przez Państwa, takie jak adres e-mail i nazwisko, a dane takie, jak miasto, adres, wiek itp. są opcjonalne. Podane dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania Państwu naszego biuletynu informacyjnego pocztą elektroniczną specjalnie opisanego w artykule głównym, pod warunkiem udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody. Zgodę na otrzymywanie biuletynu można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, bez podania przyczyn.

4.7. Gry i konkursy z nagrodami

W związku z grami z nagrodami, konkursami lub działaniami promocyjnymi, które oferujemy, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do przeprowadzenia gier z nagrodami, konkursów lub działań promocyjnych (na przykład w celu skontaktowania się ze zwycięzcami, wysłania nagrody), o ile udzielili Państwo na to wyraźnej zgody.

4.8. Reklamy dla grup niestandardowych odbiorców (reklamy na Facebooku, funkcja Customer Match Google)

Na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO) – którą uzyskujemy odrębnie w chwili zapisania się użytkownika do newslettera – użytkownik zgadza się na używanie przez nas jego e-mail w celu pokazania reklam na kanałach informacyjnych / kanałach mediów społecznościowych lub w wiadomościach e-mail (Gmail). Robimy to poprzez udostępnianie adresu e-mail użytkownika platformom mediów społecznościowych Google, Gmail, YouTube, Facebook i Instagram (szczegóły można znaleźć w odpowiednich łączach do dokumentów prawnych platform mediów społecznościowych w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności) i dopasowywanie z informacjami przekazanymi tym platformom przez użytkownika. W tym celu używamy funkcji „Facebook Ads” i „Google Customer Match”. Dane użytkownika wykorzystujemy wyłącznie do dopasowywania go do jego kont Google lub Facebook/Instagram. Należy odnotować, że dane osobowe (adres e-mail) są zamienione na stałe ciągi znaków za pomocą procesu hash, zanim zostaną one przesłane do firmy Facebook.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów marketingowych i wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, bez określenia przyczyny (na przykład poprzez łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się na końcu każdego newslettera lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres privacy@head.com). W takim przypadku nie będziemy już udostępniać jego danych platformom mediów społecznościowych.

Ponadto należy pamiętać, że można zmienić preferencje dotyczące reklamy na stronach internetowych odpowiednich platform mediów społecznościowych (np. Google pod adresem https://adssettings.google.com/ oraz serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#).

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Przekazujemy Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie również zewnętrznym pośrednikom lub usługodawcom (w tym naszym innym spółkom z grupy HEAD):

 • dostawcom usług informatycznych lub dostawcom usług z zakresu hostingu i przetwarzania danych lub podobnych usług;
 • innym dostawcom usług, dostawcom narzędzi i rozwiązań w zakresie oprogramowania, którzy również wspierają nas w świadczeniu naszych usług i pracy w naszym imieniu (w tym dostawcom narzędzi marketingowych, agencjom marketingowym, dostawcom usług komunikacyjnych i centrom obsługi telefonicznej);
 • innym spółkom Grupy HEAD Group (lista spółek Grupy, do których przekazywane są dane osobowe, znajduje się tutaj) w celu realizacji umowy, w oparciu o uzasadniony interes i wypełnienie zobowiązań prawnych;
 • osobom trzecim, które są zaangażowane w wypełnianie naszych zobowiązań wobec Państwa (np. dostawcy usług kurierskich w celu wysyłki Państwa zamówienia w sklepie internetowym do Państwa, dostawcy usług płatniczych w celu przetwarzania płatności w sklepie internetowym, banki w celu przetwarzania płatności);
 • do innych zewnętrznych osób trzecich w niezbędnym zakresie (na przykład audytorów, towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli ma miejsce zdarzenie objęte ubezpieczeniem, przedstawicieli prawnych w przypadku zaistnienia sytuacji itp);
 • urzędnikom i innym urzędom państwowym w zakresie wymaganym przez prawo (np. organom podatkowym itp.).

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM SPOZA UE/EOG

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom i partnerom spoza UE/EOG, z którymi mamy podpisane umowy w celu świadczenia naszych usług, prowadzenia witryny internetowej, realizacji Państwa zamówień, utrzymania naszych systemów informatycznych i oprogramowania itp. Jednakże takie przekazanie nie zmienia w żaden sposób naszego obowiązku ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane poza UE/EOG, gwarantujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa, przekazując je do krajów o odpowiednim poziomie ochrony na podstawie potwierdzenia przez Komisję Europejską lub zawierając odpowiednio sformułowaną umowę pomiędzy nami a osobą prawną spoza UE/EOG, która otrzymuje dane. Kopię odpowiednich gwarancji można otrzymać wysyłając do nas e-mail privacy@head.com.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub nieupoważnionym usunięciem lub modyfikacją, a także przed utratą, kradzieżą i nieupoważnionym przeglądaniem, przesyłaniem, powielaniem, wykorzystaniem, zmianą lub dostępem. Zarówno my, jak i nasi pracownicy jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności danych. Podobnie, agenci wykonawczy i upoważnieni przedstawiciele HEAD Group, którzy muszą mieć dostęp do Państwa danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków zawodowych, otrzymają dostęp i będą podlegać tym samym obowiązkom przestrzegania tajemnicy i poufności danych.

 

8. OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej przechowujemy tak długo, jak długo są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z zawartych umów. Jeśli przetwarzanie zależy od Państwa zgody, dane te będą przechowywane tak długo, jak długo Państwo nie wycofają swojej zgody. Będziemy również przechowywać Państwa dane tylko tak długo, jak długo będziemy do tego prawnie zobowiązani oraz tak długo jak będzie można wnosić roszczenia przeciwko nam z tego tytułu.

 

9. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Mają Państwo prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz praw przysługujących Państwu jako podmiotowi danych (art. 13 i nast. PKBR):

 • Mają Państwo zatem prawo do informacji oraz do otrzymania kopii danych osobowych, które są przetwarzane;
 • Jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne, mają Państwo prawo do ich poprawienia;
 • Mają Państwo również prawo do usunięcia swoich danych (“prawo do bycia zapomnianym”);
 • Mają Państwo również prawo do rezygnacji z udziału w kampaniach marketingowych oraz do rezygnacji z udziału w nich w dowolnym momencie;
 • Mogą Państwo również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, jeżeli przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą;
 • Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych w powszechnie wykorzystywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to wyłącznie danych, które Państwo dostarczyli, których przetwarzanie opiera się na umowie lub zgodzie i których przetwarzanie odbywa się automatycznie;
 • Mają także Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas danych, tak abyśmy mogli je nadal przechowywać, ale nie wykorzystywać ani nie przetwarzać ich. Ma to jednak zastosowanie jedynie w następujących sytuacjach:
  (i)  Dokładność danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych osobowych;
  (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  (iii) Dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów przetwarzania, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  (iv) Sprzeciwiali się Państwo przetwarzaniu danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a weryfikacja, czy uzasadnione powody po naszej stronie są nadrzędne w stosunku do tych, które są po Państwa stronie, nie jest jeszcze ustalona.
 • Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwych organów ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Przed złożeniem skargi do urzędu ochrony danych lub w przypadku pytań, mogą Państwo również skontaktować się z nami:

Head Sport GmbH
To the attention of the Legal Department
Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach
Via e-mail at privacy@head.com

 

Państwa prawo do sprzeciwu

Jako podmiot danych, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych, jeśli ich przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego.
Jeśli przetwarzamy Państwa dane w celach zgodnych z prawem, mają Państwo również prawo do sprzeciwu w każdej chwili, jeśli zaistnieją ku temu powody wynikające z Państwa konkretnej sytuacji.

 

Abyśmy mogli przetworzyć Państwa zapytanie dotyczące Państwa praw określonych powyżej i zapewnić, że dane osobowe nie zostaną przekazane nieupoważnionym osobom trzecim, prosimy o przesłanie zapytania wraz z jasną identyfikacją Państwa osoby oraz krótkim opisem zakresu korzystania z wyżej wymienionych praw podmiotu danych.

 

Wersja z dnia: grudzień 2020