POLITYKA PRYWATNOŚCI

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!

Witryna internetowa www.head.com, w tym podstrony, bazy danych, sklepy internetowe i aplikacje („witryna internetowa”) oraz kanały w mediach społecznościowych są obsługiwane przez HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, tel. +43 05574 608 (dalej: „administrator danych”, „my”, „nas”). Korzystanie z treści i funkcji udostępnionych na naszej stronie internetowej podlega wyłącznie obowiązującym Warunkom korzystania, które publikujemy tutaj.

Ochrona Państwa danych to dla nas ważne zadanie. W tym celu przestrzegamy właściwych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, dopuszczalnego użycia tych danych oraz ochrony jawności danych osobowych oraz ich należytego zabezpieczenia. Poniżej informujemy o tym, jakie informacje gromadzimy i przetwarzamy, gdy użytkownicy odwiedzają nasze witryny, a w szczególności gdy robią za ich pośrednictwem zakupy, biorą udział w grach z nagrodami, promocjach i innych akcjach reklamowych oraz korzystają z aplikacji HEAD Rebels-Club. Jeśli doszłoby do odstępstw w zakresie przetwarzania danych od zasad przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych w jakimś przypadku, zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni w osobnej korespondencji. Odstępstwa takie dopuszczalne są wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli zajdzie taka konieczność, będziemy aktualizować treść niniejszego Oświadczenia o ochronie danych w związku ze zmianami w funkcjonowaniu sieci Internet oraz w związku ze zmianami uwarunkowań prawnych. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią niniejszego Oświadczenia w regularnych odstępach czasu, aby byli Państwo na bieżąco z najbardziej aktualnymi zasadami.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Co to są dane osobowe?
  2. Jakie dane gromadzimy i w jakim celu je przetwarzamy?
  3. Dane osób poniżej 16. roku życia/dane wrażliwe
 2. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH STRONY INTERNETOWEJ
  1. Cookies
  2. Usługi Google
   1. Google Analytics and Universal Analytics
   2. Google Ads (wcześniej Google Adwords)
   3. Google Remarketing
   4. Google Campaign Manager (wcześniej Google DoubleClick)
   5. Google reCAPTCHA
   6. Mapy Google
   7. Google Fonts
   8. Menedżer tagów Google
   9. Filmy na YouTube
  3. Menedżer firmy Facebook
   1. Piksel Facebooka I CAPI
   2. Pozyskiwanie kontaktów na Facebooku/Instagramie
  4. Piksel TikToka
  5. Microsoft Advertising
  6. AB Tasty
  7. YotPo
   1. Ratingi i recenzje
   2. Wyświetlanie treści z mediów społecznościowych
  8. Hotjar
  9. Salesforce
 3. OBSŁUGA KONT W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TRYBIE KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  1. Nawiązywanie kontaktu
  2. Aplikacje
  3. Zakup w sklepie internetowym
  4. Utwórz konto
  5. Korzystanie z aplikacji HEAD Rebels Club
  6. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów
  7. Biuletyn
  8. Gry i konkursy z nagrodami
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM SPOZA UE/EOG
 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 8. OKRES PRZECHOWYWANIA
 9. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO” ) Unii Europejskiej oraz związane z nim przepisy krajowe w zakresie ochrony danych osobowych mają na celu ochronę podstawowych praw i wolności obywateli oraz ich prawa do ochrony danych osobowych.

1.1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje na temat podmiotów danych, na podstawie których możliwa jest co najmniej identyfikacja takich podmiotów. Dane osobowe obejmują między innymi imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, identyfikatory użytkownika, numery kart kredytowych, nazwy użytkowników witryn społecznościowych, nazwy użytkowników, adresy IP itp.

1.2. Jakie dane gromadzimy i w jakim celu je przetwarzamy?

Gromadzimy dane użytkowników (przykładowo informacje podane podczas rejestracji, składania zamówień, korzystania z aplikacji HEAD Rebels Club, subskrybowania newsletterów oraz przy kontakcie z nami) oraz Państwa dane techniczne (pliki dziennika; na przykład, adresy IP, daty, godziny), o ile jest to dopuszczalne przez prawo lub wymagane w celu wywiązania się z umowy lub w celu zabezpieczenia naszych uprawnionych interesów, jeśli udzielili Państwo swojej zgody w takim zakresie.

1.3. Dane osób poniżej 16. roku życia/dane wrażliwe

HEAD nie zamierza gromadzić informacji od osób poniżej 16. roku życia bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. Jednak nie zawsze potrafimy rzetelnie ustalić wiek użytkowników, nie możemy więc wykluczyć, że nasze oferty/usługi mogą czasem zawierać dane osobowe klientów w wieku poniżej 16 lat bez zgody ich rodziców bądź opiekunów prawnych. W razie wykrycia, że osoba nieletnia zarejestrowała się na naszej stronie lub korzysta z naszych usług bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia tej osoby z ofert/usług, zablokowania jej lub usunięcia jej danych.

Ponadto nie zamierzamy gromadzić danych wrażliwych, takich jak informacje o przekonaniach religijnych, stanie zdrowia i innych szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 RODO, chyba że wyraźnie zwrócimy się do użytkownika o przesłanie takich danych.

2. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH STRONY INTERNETOWEJ

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli nie rejestrujesz się i nie przesyłasz innego rodzaju informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer. Przeglądanie naszej strony internetowej wymaga gromadzenia poniższych danych, które są niezbędne do wyświetlenia strony oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (oprócz danych udostępnianych dobrowolnie na podstawie ustawień plików cookie – patrz pkt 2.1).

   • Adres IP
   • data i godzina wywołania
   • strefa czasowa inna od Greenwich Mean Time (GMT)
   • treść wywołania (faktyczna strona internetowa)
   • status dostępu/kod stanu HTTP
   • ewentualnie ilość przesłanych danych
   • strona internetowa, z której nastąpiło wywołanie
   • przeglądarka
   • system operacyjny i jego interfejs
   • język i wersja przeglądarki

2.1. COOKIES

Podobnie jak w przypadku większości witryn, my również używamy plików cookie, o ile jest to niezbędne z powodów technicznych, w celu użytkowania witryny oraz o ile wyrażą Państwo na to zgodę, którą można cofnąć w każdej chwili. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

W przypadku pytań lub uwag na ten temat prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w części 9.

Podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2. Usługi Google

Wszystkie usługi wymienione w punkcie 2.2 są świadczone przez Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlania lub Google Inc. 1600 Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z różnych usług Google na kilka sposobów: a) odpowiednio dostosowując oprogramowanie swojej przeglądarki, w szczególności pomijanie plików cookie osób trzecich powoduje, że użytkownik nie otrzymuje żadnych reklam osób trzecich; b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”, https://adssettings.google.com, przy czym ustawienie to zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie; c) dezaktywując oparte na zainteresowaniach reklamy dostawców, którzy biorą udział w kampanii samoregulacji „About Ads”, za pośrednictwem łącza https://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie; d) dezaktywując je na stałe w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) odpowiednio ustawiając preferencje dotyczące plików cookie. W tym przypadku użytkownik może nie mieć możliwości pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej oferty.

Szczegółowe informacje na temat sposobu zabezpieczania i obsługi danych osobowych użytkownika przez Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/technologies/product-privacy oraz https://policies.google.com/privacy.

Zalecamy też odwiedzenie witryny Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem https://www.networkadvertising.org/, aby dowiedzieć się więcej o odpowiedzialnym zbieraniu danych i ich wykorzystywaniu w reklamach cyfrowych.

2.2.1 GOOGLE ANALYTICS I UNIVERSAL ANALYTICS

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Web, która wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i pozwala na analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Ta witryna korzysta z Google Analytics  rozszerzeniem „_anonymizeIp”. W tej witrynie aktywowaliśmy anonimizację adresu IP, korzystając z rozszerzenia „_anonymizeIp”, więc adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyniku tego anonimizacja IP w odniesieniu do poszczególnych osób może być wykluczona. Dlatego też, jeśli dane zebrane na temat użytkownika zawierają odniesienie osobowe, jest ono natychmiast wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane. Pełen adres IP użytkownika jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi informacjami Google.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, korzystając z wtyczki przeglądarki internetowej dostępnej pod poniżsyzm łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalując ją. W przypadku chęci dezaktywowania śledzenie za pomocą Google Analytics dla urządzeń mobilnych należy wykonać czynności podane pod poniższym łaczem: łącze, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout co pozwoli aktywować odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania i regularnie ulepszamy korzystanie z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć ofertę i sprawić, że będzie ona bardziej interesująca dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA.

Podstawę prawną do korzystania z nich przez Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Informacje szczegółowe znajdują się tutaj: Warunki usługi Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms, Przegląd zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności Google Analytics:https://support.google.com.

Ta strona internetowa wykorzystuje również Google Analytics do analizy ruchu użytkowników, prowadzonej za pomocą identyfikatora użytkownika. Można wyłączyć analizę krzyżową użytkowania urządzenia w swoim koncie klienta pod adresem „Moje dane”, „Dane osobowe”.

Universal Analytics umożliwia śledzenie użytkowników korzystających z wielu urządzeń i prowadzi do uzyskania bardziej szczegółowych informacji dla osób odpowiedzialnych (zasadniczo https://support.google.com). Opinia organów nadzorczych nie jest jeszcze dostępna. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana o przedłużeniu użytkowania i uzyskać informację o możliwości rezygnacji.

Podstawę prawną dla tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.

2.2.2. Google Ads (wcześniej GOOGLE ADWORDS)

Korzystamy z oferty Google Ads, aby zwrócić uwagę na atrakcyjne oferty, korzystając z reklam (tzw. Google Advertising) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy określić stopnia skuteczności poszczególnych środków reklamowych. Chcielibyśmy pokazać użytkownikowi reklamy, które są dla niego interesujące, aby nasza witryna była ciekawsza i aby uzyskać rzetelne obliczenia kosztów reklamy.

Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „serwerów reklam”. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie serwera reklam, z których można uzyskać pomiar określonych parametrów wydajności, takich jak reklamy lub kliknięcia użytkownika. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads będzie przechowywać plik cookie na jego komputerze. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie powinny służyć do identyfikacji użytkownika. Co do zasady jako wartości analizy takiego pliku cookie przechowywany jest unikatowy identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklam na umieszczenie (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) i informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce już otrzymywać ofert).

Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać przeglądarkę internetową użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony witryny internetowej klienta Ads, a plik cookie przechowywany na komputerze nie wygasł, Google i klient mogą odkryć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dlatego też pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn klientów Google Ads. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych w wyżej wymienionych środkach reklamowych. Otrzymujemy wyłącznie oceny statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych ocen możemy określić, które ze stosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie uzyskujemy żadnych dalszych danych pochodzących z wykorzystywanych materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Ze względu na narzędzia marketingowe, z których korzystamy, przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Google ani na dalsze wykorzystywanie tych danych, a w związku z tym informujemy, że: Poprzez włączenie konwersji reklam Google otrzymuje od nas informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej części naszej witryny lub kliknął na reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze zapewnianej przez Google, Google może powiązać tę wizytę z jego kontem. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie zalogował się, istnieje szansa, że dostawca będzie mógł sprawdzić jego adres IP i go przechowywać.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2.3 Google Remarketing

Oprócz konwersji reklam korzystamy z aplikacji Google do remarketingu. Umożliwia to użytkownikowi przeglądanie naszych reklam po odwiedzeniu naszej witryny w czasie dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce, dzięki którym zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest zapisywane i oceniane przez Google. W ten sposób Google rozpoznaje poprzednią wizytę użytkownika w naszej witrynie. Zgodnie z oświadczeniami Google, firma ta nie dokonuje konsolidacji danych zebranych podczas remarketingu z danymi osobowymi użytkownika, które mogą być przechowywana przez Google. W szczególności Google twierdzi, że w remarketingu stosuje pseudonimizację.

Dzięki zastosowaniu remarketingu, informacje o zachowaniach użytkownika w sieci są zbierane w formie anonimowej do celów marketingowych i przechowywane na komputerze użytkownika za pomocą plików cookie (kierowanie/przekierowanie). W oparciu o algorytm możemy wtedy pokazać użytkownikowi rekomendacje produktów, do których kieruje reklama, jako spersonalizowane banery reklamowe na innych witrynach (tzw. publikujących). W przypadku braku zgody na powyższe można je wyłączyć za pomocą menedżera preferencji reklam (https://www.support.google.com).

Podstawę prawną dla przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2.4 Google Campaign Manager (wcześniej GOOGLE DOUBLECLICK)

Ta witryna korzysta z internetowego narzędzia marketingowego firmy Google, Campaign Manager. Campaign Manager wykorzystuje pliki cookie do umieszczania reklam istotnych dla użytkowników, poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu tych samych reklam jednemu użytkownikowi. Google używa identyfikatora pliku cookie, aby określić, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, i może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Campaign Manager wykorzystuje identyfikatory plików cookie do śledzenia tak zwanych konwersji związanych z zapytaniami reklamowymi. Ma to miejsce, gdy na przykład użytkownik widzi reklamę Campaign Manager, a później w tej samej przeglądarce przechodzi do witryny reklamodawcy i coś tam kupuje. Według Google pliki cookie Campaign Manager nie zawierają danych osobowych.

Ze względu na używane narzędzia marketingowe, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Google ani na dalsze wykorzystywanie tych danych, a w  związku z tym informujemy, że: Włączając Campaign Manager, Google otrzymuje od nas informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej części naszej witryny lub kliknął na reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze zapewnianej przez Google, Google może powiązać tę wizytę z jego kontem. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie zalogował się, istnieje szansa, że dostawca będzie mógł sprawdzić jego adres IP i go przechowywać.

Ponadto pliki cookie Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) pomagają nam zrozumieć, czy użytkownik wykonuje określone działania w naszej witrynie po obejrzeniu reklamy lub reklamy wideo w Google lub na innych platformach, za pośrednictwem Campaign Manager lub po kliknięciu jednej z tych reklam (śledzenie konwersji). Campaign Manager stosuje ten plik cookie w celu zrozumienia treści, z którymi użytkownik miał kontakt w naszej witrynie, co pozwala na późniejsze przesyłanie użytkownikowi reklamy ukierunkowanej.

Aby uniemożliwić firmie Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną w zakładce „Ustawienia wyświetlania”, „Rozszerzenie do dezaktywacji Campaign Manager” pod adresem https://support.google.com.

Więcej informacji na temat Google Campaign Manager można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com.

 Podstawę prawną dla przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2.5 Google reCAPTCHA

Ta witryna korzysta z Google reCAPTCHA w celu sprawdzenia, czy dane wprowadzone w naszej witrynie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program („bot”).

reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie od razu po wejściu przez użytkownika na witrynę.

Usługa ta umożliwia Google określenie, z jakiej witryny wysłano żądanie i z jakiego adresu IP wykorzystano pole wejściowe reCAPTCHA. Oprócz adresu IP użytkownika Google może zbierać inne informacje niezbędne do zapewnienia i zagwarantowania tej usługi.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2.6 Mapy Google

Ta witryna wykorzystuje Mapy Google do wyświetlania naszej lokalizacji i dostarczania wskazówek (np. poprzez wyszukiwarkę sklepów i kalendarze wydarzeń). Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek w naszej witrynie, za każdym razem w momencie uzyskiwania dostępu do naszej witryny nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Jeśli użytkownik uzyska dostęp do komponentów Map Google zintegrowanych z naszą witryną, Google będzie przechowywać plik cookie na jego urządzeniu za pomocą przeglądarki. Wszystkie ustawienia użytkownika i dane są przetwarzane w celu wyświetlenia lokalizacji i opisania określonej trasy.

Dzięki takiemu połączeniu z Google, Google może określić, z jakiej witryny wysłano żądanie i do którego adresu IP wysyłane są informacje o trasie.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2.7. Google Fonts

Ta witryna wykorzystuje Google Fonts w celu wyświetlania czcionek zewnętrznych. W tym celu przeglądarka użytkownika ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki, co wymaga od przeglądarki ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerami Google. Google może zidentyfikować witrynę, z której wysłano żądanie, oraz określić, na jaki adres IP przesyłane są czcionki do wyświetlenia.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2.8. Menedżer Tagów Google

Ta witryna korzysta z menedżera tagów Google, który umożliwia zarządzanie tagami witryn za pomocą interfejsu. Menedżer tagów Google implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są wykorzystywane żadne pliki cookie i nie są zbierane żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei w razie potrzeby zbierają dane. Jednak menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych informacji. Jeśli rejestrowanie zostało wyłączone na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ono ważne dla wszystkich znaczników śledzenia zaimplementowanych w programie menedżerze tagów Google.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2.9. Filmy YouTube

W naszych witrynach internetowych zamieściliśmy również filmy wideo z YouTube. Filmy są przechowywane na stronie www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio w naszych witrynach internetowych. Te filmy wideo są wbudowane w taki sposób, aby żadne dane osobowe związane z Państwem, takie jak użytkownik, nie były wysyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów wideo.

W przypadku odtwarzania filmów wideo pliki cookie YouTube będą zapisywane na Państwa komputerze, a dane będą przesyłane do Google, Inc., 1600 Amfhitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako operatora YouTube. Podczas odtwarzania filmów wideo zapisanych w serwisie YouTube do Google, Inc. przesyłane są następujące dane osobowe: adres IP i identyfikator cookie, adres strony odwiedzanej w naszych witrynach internetowych, ustawienia językowe przeglądarki, data i godzina dostępu do systemu oraz identyfikator Państwa przeglądarki. Dane są przesyłane niezależnie od tego, czy są Państwo jest zarejestrowani lub zalogowani w Google. Jeśli są Państwo zalogowani, dane te zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta.

Jeśli nie chcą Państwo przypisywania danych do swojego profilu, muszą się Państwo wylogować się przed naciśnięciem przycisku. YouTube lub Google, Inc. przechowuje te dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swoich witryn internetowych w oparciu o zapotrzebowanie. Takie wykorzystanie ma na celu w szczególności (nie tylko dla zalogowanych użytkowników) zapewnienie reklamy na żądanie i poinformowanie innych użytkowników o Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników. Aby skorzystać z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do Google Inc. jako operatora serwisu YouTube. Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google, Inc. można znaleźć na stronie www.google.com/intl/policies/privacy. Nie przetwarzamy danych osobowych zgromadzonych podczas oglądania filmu YouTube.

 

2.3. Menedżer firmy Facebook

Menedżer firmy Facebook to narzędzie umożliwiające tworzenie i monitorowanie różnych aktywów przedsiębiorstwa, takich jak strony firmowe na Facebooku, profile na Instagramie i reklamy, zarządzanie nimi i raportowanie na Facebooku i Instagramie, w zorganizowany i celowy sposób. Menedżer firmy Facebook obejmuje także wiele narzędzi dla firm, które objaśniamy poniżej:

Narzędzia dla firm Facebook to technologie oferowane przez Facebook Inc. i Facebook Ireland Limited, umożliwiające właścicielom i wydawcom stron internetowych, programistom aplikacji, kontrahentom, reklamodawcom i innym podmiotom zintegrować się z Facebookiem, ocenić swoje produkty i usługi, lepiej dotrzeć do osób, które korzystają z tych produktów i usług lub mogą być nimi zainteresowane.

Wszystkie te narzędzia służą do korzystania z tak zwanych „produktów Facebooka“, które obejmują Facebook (w tym aplikacje Facebooka na urządzenia mobilne i przeglądarkę w aplikacji), Messenger, Instagram (w tym aplikacje, takie jak Boomerang), Facebook Shops, Spark AR, Audience Network oraz pozostałe funkcje, aplikacje, technologie, programy, produkty lub usługi oferowane przez Facebook Inc. bądź Facebook Ireland Limited na podstawie Polityki danych Facebooka. Informacje szczegółowe zawierają punkty 2.3.1 i 2.3.2 poniżej.

Wszystkie usługi wymienione w punktach 2.3.1 i 2.3.2 są świadczone przez Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

2.3.1. Piksel Facebooka i CAPI

W celu dokonania pomiaru konwersji nasza witryna korzysta z usługi promowania użytkownika oferowanej przez Facebook oraz Conversions Application Programming Interface („CAPI”).

Ponieważ używamy funkcji remarketingu „Grupa niestandardowych odbiorców”, którą można wyłączyć we wskazanym poniżej momencie, zachowanie użytkownika może być śledzone po przekierowaniu go do naszej witryny poprzez kliknięcie reklamy Facebook. W wyniku tego skuteczność reklam w serwisie Facebook może być oceniana w celach statystycznych i w celach badania rynku, a przyszłe działania marketingowe mogą zostać zoptymalizowane.

Zbierane dane są dla nas, jako operatora tej witryny, anonimowe; nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez firmę Facebook, w związku z czym możliwe jest połączenie ich z profilem odpowiedniego użytkownika, a firma Facebook może z nich korzystać do własnych celów reklamowych zgodnie z rezolucją w sprawie wykorzystania danych użytkowników serwisu Facebook. W rezultacie firma Facebook może włączyć reklamy na stronach serwisu Facebook i poza serwisem Facebook. My, jako operator strony, nie mamy wpływu na to wykorzystanie danych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w powiadomieniu o ochronie danych Facebook na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Można wyłączyć funkcję remarketingu „Grupa niestandardowych odbiorców” w ustawieniach reklamy na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/. Aby to zrobić, należy zalogować się do serwisu Facebook.

Jeśli użytkownik nie ma konta w serwisie Facebook, może zrezygnować z reklam komercyjnych Facebook na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.3.2. Pozyskiwanie kontaktów Facebook/Instagram

Aby umożliwić subskrypcję naszego newslettera i/lub udział w grze z nagrodami bądź konkursie za pośrednictwem serwisu Facebook/Instagram, korzystamy z reklam kontaktowych na naszych kontach na Facebooku i Instagramie (np. Facebook: HEAD Tennis, Instagram: HEAD Tennis).

Należy pamiętać, że

   • jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera przez reklamy kontaktowe, informacje podawane w punkcie 4.7 mają zastosowanie mutatis mutandis z następującym odstępstwem: Oprócz adresu IP użytkownika, którego nie zbieramy, używamy tych samych danych osobowych (czyli imienia, adresu e-mail, kraju i języka), ale włączyliśmy obowiązkowe pole „kraj”, a język użytkownika jest automatycznie przydzielany na podstawie języka, którego użył on na swoim kanale mediów społecznościowych podczas zapisywania się do newslettera (działania te stanowią alternatywę wobec korzystania z kraju/języka określonego przez narzędzie Browser Regional Manager);
   • jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera w związku z uczestnictwem w jednej z naszych gier lub w którymś z konkursów za pośrednictwem reklam kontaktowych, zastosowanie mają informacje podane w punkcie 4.8 z uwzględnieniem następujących niezbędnych zmian: Nie przetwarzamy adresu IP użytkownika.

Na podstawie  dobrowolnej zgody użytkownika na otrzymywanie biuletynu i po dwukrotnym potwierdzeniu zamówienia przyciskiem w wiadomości e-mail imię i nazwisko, adres e-mail, kraj i adres IP są przetwarzane przez nas Włochy w celu (i) przesyłania spersonalizowanych informacji marketingowych i produktowych o towarach i usługach z asortymentu Grupy sportowych HEAD, (ii) spersonalizowanych informacji i wiadomości promocyjnych odpowiadających kategoriom zainteresowań adresata ustalonym na podstawie użycia naszej strony internetowej (na przykład częstego oglądania produktów z wybranych kategorii i geolokalizacji), (iii) badania zadowolenia z usług, produktów i porad Grupy HEAD, prowadzenia analiz popytu, (iv) prowadzenia konkursów, kampanii kuponowych, rabatowych i gier z nagrodami, (v) wysyłania elektronicznych kartek z życzeniami oraz są przesyłane w tych celach do spółek Grupy HEAD wymienionych powyżej.

Subskrypcja za pomocą formularza jest skuteczna  wyłącznie po jej aktywowaniu przez „kliknięcie” linku potwierdzenia w wiadomości potwierdzającej otrzymanej pocztą elektroniczną. W chwili subskrypcji formularz wymaga jedynie danych osobowych subskrybenta zapisanych na Facebooku/Instagramie lub wprowadzonych przez niego dobrowolnie, w każdym przypadku adresu poczty elektronicznej, imienia i zwykle także kraju. Wykorzystujemy przekazane dane osobowe wyłącznie do przesyłania pocztą elektroniczną naszego biuletynu w sposób opisany powyżej pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody adresata. Zgodę na abonament biuletynu można cofnąć w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość bez podawania przyczyny. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych po zaprenumerowaniu biuletynu znajdują się w punkcie 4.7.

Podstawą prawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (a) RODO.

2.4 Piksel TikToka

Na naszej stronie korzystamy z „piksela TikToka” udostępnianego przez TikTok (w przypadku użytkowników z UE, EOG i Szwajcarii: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland; w przypadku Wielkiej Brytanii: TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, Wielka Brytania). Po udzieleniu wyraźnej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość (np. przez ustawienia plików cookie), piksel TikToka umożliwia TikTokowi rozpoznanie użytkownika naszej oferty internetowej i członka grupy docelowej, do której adresowane są reklamy (tak zwane reklamy na TikToku).

Korzystamy z piksela TikToka do wyświetlania reklam na TikToku wyłącznie tym użytkownikom TikToka, którzy wykazali zainteresowanie naszymi ofertami internetowymi lub mają określone cechy (np. interesują się pewnymi tematami albo produktami) przekazywane przez nas do TikToka (tak zwani niestandardowi odbiorcy). Dzięki pikselowi TikToka zapewniamy, że nasze reklamy na TikToku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są natręctwem. Gromadzone dane są anonimowe i niewidoczne dla nas, a służą wyłącznie do monitorowania skuteczności reklam na TikToku, do celów statystycznych i do badania rynku przez obserwowanie zachowań użytkowników po przekierowaniu do naszej strony internetowej przez reklamę na TikToku (tak zwanej konwersji).

Informacje szczegółowe znajdują się tutaj:

Polityka prywatności TikToka: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy

Warunki świadczenia usług TikToka: www.tiktok.com/legal/new-terms-of-service

Podstawą prawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (a) RODO.

2.5 Microsoft Advertising

W naszej witrynie internetowej używamy oprogramowania Microsoft Advertising autorstwa Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft").

Przetwarzanie danych służy do celów marketingowych i reklamowych oraz do pomiaru skuteczności działań reklamowych (conversion tracking). Poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na któreś z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie pozwala nam to jednak na osobistą identyfikację tych użytkowników. Microsoft Advertising wykorzystuje takie technologie, jak pliki cookie i piksele śledzące, aby pomóc w analizie sposobu korzystania z witryny. Po kliknięciu przez użytkownika na reklamę zamieszczoną przez Microsoft Advertising, na jego komputerze umieszczany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Ten plik cookie ma ograniczoną ważność i nie jest używany do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony na naszej witrynie, a plik cookie nie wygasł, Microsoft i my możemy rozpoznać, że kliknął na reklamę i został skierowany na daną stronę. Informacje, które mogą być zbierane w tym procesie, obejmują następujące elementy: adres IP, identyfikatory przypisane przez Microsoft, informacje o używanej przeglądarce i urządzeniu, adres URL odsyłacza, adres URL naszej strony.

Ponadto stosujemy tzw. funkcję remarketingu. Ta funkcja pozwala firmie Microsoft na śledzenie wzorców użytkowania, dzięki czemu może ona wyświetlać spersonalizowane reklamy w witrynach internetowych i aplikacjach Microsoft.

Jeśli nie chcesz, aby firma Microsoft wykorzystywała informacje o Twoim zachowaniu w sposób opisany powyżej, możesz odmówić zapisania pliku cookie, na przykład zmieniając ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu informacji generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzaniem tych informacji przez Microsoft, klikając poniższe łącze:http://choice.microsoft.com/pl-PL/opt-out aby zgłosić swój sprzeciw. Więcej informacji na temat praktyk firmy Microsoft w zakresie ochrony prywatności i korzystania z plików cookie znajdziesz w witrynie internetowej firmy Microsoft pod adresemhttps://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.6 AB Tasty

Korzystamy z usług analityki internetowej świadczonych przez spółkę AB TASTY SAS z siedzibą przy 17 - 19 Rue Michel-le-Comte 75003, Paris (zwaną dalej „AB Tasty”) w celu prowadzenia testów A/B bądź testów wielowymiarowych i stałego doskonalenia naszego serwisu internetowego. W związku z tym AB Tasty gromadzi informacje statystyczne o odwiedzinach witryny internetowej. Dane te (np. o używanej przeglądarce, liczbie oglądanych stron/odwiedzin, napełnianiu/opróżnianiu koszyka z zakupami, korzystaniu z poszczególnych stron internetowych z wyjątkiem procesu wylogowania, rejestracji itd.) są zapisywane jako anonimowe i oceniane statystycznie. Identyfikacja konkretnej osoby lub konkretnego zakupu jest niemożliwa. Ponadto AB Tasty prowadzi geolokalizację (ustala region, w którym znajduje się użytkownik), korzystając z adresu IP natychmiast po odwiedzeniu strony; adres IP jest kasowany bezzwłocznie po przeprowadzeniu geolokalizacji. Na podstawie zainteresowań użytkownika AB Tasty projektuje spersonalizowany wzorzec, który jest zaszyfrowany i nie pozwala ustalić tożsamości użytkownika. Pliki cookie są przechowywane w celu zapisania i rozpoznania użytkowników przez czas nieprzekraczający 13 miesięcy. Dokładne informacje znajdują się w naszej polityce plików cookie.

Możliwość rezygnacji: Jeżeli nie zamierzasz uczestniczyć we wskazanych testach, możesz wyłączyć tę funkcję witryny AB Tasty (adres https://www.abtasty.com/terms-of-use/) zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Po skasowaniu plików cookie w przeglądarce trzeba zrezygnować, korzystając z tego linku. Pragniemy zaznaczyć, że po rezygnacji niektóre funkcje strony internetowej staną się niedostępne lub będą dostępne w ograniczonym zakresie.

Dokładne informacje o ochronie danych i plikach cookie znajdują się na stronie internetowej AB: https://www.abtasty.com/terms-of-use/.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.7 YotPo

Każdy użytkownik, który ma już własne doświadczenia dotyczące jednego z naszych produktów i chciałby się nimi podzielić, ma możliwość wystawienia oceny i recenzji na temat odpowiedniego produktu na stronie head.com. W przypadku dokonania zakupu na stronie internetowej head.com możemy wysłać użytkownikowi e-mail z prośbą o zrecenzowanie zakupionych produktów jako zweryfikowany kupujący. W tym celu korzystamy z usług YotPo Inc, 400 Lafayette St. Fl. #4, New York, NY 10003, USA („YotPo”). Ponadto korzystamy z usług tej firmy do wyświetlania treści z Instagrama lub przesłanej recenzji na naszej stronie internetowej, w naszym biuletynie, w Google i/lub w naszych kanałach w mediach społecznościowych w sposób objaśniony poniżej.

Korzystanie z tych usług wymaga spełnienia obowiązujących Warunków korzystania zamieszczonych tutaj.  

Dokładne informacje o ochronie danych w usługach YotPo znajdują się na stronie internetowej YotPo: https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

2.7.1. Ratingi i recenzje

Oceny i recenzje powinny pomóc poprawić doświadczenia użytkowników naszej strony internetowej dzięki zapewnieniu indywidualnych i niezależnych ocen naszych produktów i usług, wystawionych przez zweryfikowanych kupujących i zweryfikowanych recenzentów lub po prostu zainteresowanych użytkowników.

Każdy użytkownik, który ma już własne doświadczenia dotyczące jednego z naszych produktów i chciałby się nimi podzielić, ma możliwość wystawienia oceny i recenzji w odniesieniu do odpowiedniego produktu na stronie head.com, z zastrzeżeniem poniższych warunków. W tym celu wystarczy wejść na stronę formularza recenzji na naszej stronie internetowej i podać odpowiednie dane. Po przesłaniu recenzji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem z prośbą o potwierdzenie, że jesteś autorem przesłanej recenzji. Po otrzymaniu potwierdzenia dołączymy do recenzji informację, że została ona sporządzona przez zweryfikowanego recenzenta – dzięki temu nasi klienci będą wiedzieć, że recenzja jest wiarygodna. W przypadku braku potwierdzenia obok nazwy użytkownika nie pojawi się żadna informacja. Poza tym potwierdzenie recenzji nie będzie miało żadnego innego wpływu na jej wyświetlanie lub publikację. Po dokonaniu zakupu na naszej stronie internetowej otrzymasz różne wiadomości, w tym prawdopodobnie prośbę o recenzję i ocenę kupionego produktu w charakterze zweryfikowanego klienta, przypomnienie o przesłaniu tej recenzji i podziękowanie po jej przesłaniu. W tym celu przekazujemy adres e-mail kupującego, jego imię i dane kupionych produktów (nazwa, kolor, rozmiar, data zakupu, identyfikator zakupu) do YotPo jako podmiotu przetwarzającego dane na nasze zlecenie.

Przed przesłaniem recenzji produktu zwracamy się o zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w recenzji w sposób opisany poniżej i na wykorzystanie jej treści zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i naszymi Warunkami korzystania. Zgodę można wycofać w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość, przesyłając e-mail do privacy@head.com.

Przesłanie recenzji wymaga wypełnienia obowiązkowych pól w jej formularzu. Można też podać informacje dodatkowe o sobie, kupionym produkcie lub wgrać treści. Informacje wymagane i nieobowiązkowe są zależne od kupionego produktu, co wyraźnie widać w prośbie o recenzję. Informacje, o jakie możemy się zwracać: Tytuł recenzji, tekst recenzji, adres e-mail, imię, wiek, płeć, wzrost, kondycja, umiejętności sportowe, styl uprawiania sportu, szerokość, długość, chwyt, rekomendacje, ocena jakości, ocena wygody, ocena wyglądu, ocena elastyczności, ciepła, częstość używania, preferowane użycie, ulubiony sport, preferowane właściwości, cechy, preferowany kort, zdjęcia, które chcesz wgrać ze swoją recenzją.

Po przesłaniu recenzji można wybrać jej udostępnienie pewnym usługodawcom (takim jak Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Instagram). Przesłana recenzja, jej tytuł, status autora jako „zweryfikowanego klienta”, data recenzji, imię i pierwsza litera nazwiska (ale nie całe nazwisko), zdjęcie, film i pozostałe treści przekazane w recenzji mogą być opublikowane bez opłaty na naszej stronie internetowej (np. w galerii zdjęć lub na stronach produktowych), w naszym biuletynie, w Google i/lub w naszych kanałach w mediach społecznościowych w celu promowania produktów i usług.

Jeżeli zechcesz podzielić się recenzją z innym usługodawcą, ww. dane będą przekazane także jemu. Więcej informacji o celu i zakresie przetwarzania danych oraz swoich prawach i możliwościach ustawienia ochrony prywatności znajdziesz w zasadach ochrony prywatności opublikowanych przez usługodawców i wskazanych w punkcie 3 tej Polityki prywatności.

Podstawą prawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO.

2.7.2. Podstawą prawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO.

Korzystamy z usług YotPo w celu wyświetlania treści z mediów społecznościowych (oferta Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA - zwanego dalej „Instagramem”) na naszej stronie internetowej w widżecie. Korzystamy z YotPo do zamieszczania bez opłat postów z kanałów innych osób, opublikowanych na Instagramie i dotyczących naszych produktów i/lub usług na naszej stronie internetowej (np. w naszej galerii zdjęć lub na stronach produktowych), w naszych kanałach w mediach społecznościowych i/lub w naszych biuletynach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody.

Jak to działa: Gdy zauważymy post, który nam się podoba (zwykle z powodu wymienienia nas i/lub naszych produktów w kanale na Instagramie), kontaktujemy się z autorem przez Instagram i prosimy o zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w poście (zdjęcia lub filmu, tekstu, nazwy użytkownika Instagrama, czasu zamieszczenia) zgodnie z tą Polityką prywatności i naszymi Warunkami korzystania. Dopiero po uzyskaniu zgody autora, którą można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, przesyłając wiadomość do privacy@head.com, treść może być opublikowana bez opłat na naszej stronie internetowej (np. w naszej galerii zdjęć lub na stronach produktowych), w naszych kanałach w mediach społecznościowych i/lub w naszych biuletynach w celu promowania naszych produktów i usług. Treść widżetu jest następnie przesyłana bezpośrednio z Instagrama do przeglądarki użytkownika dzięki połączeniu z serwerami Instagrama i włączana do strony internetowej.

Więcej informacji o celu i zakresie przetwarzania danych oraz swoich prawach i możliwościach ustawienia ochrony prywatności znajdziesz w zasadach ochrony prywatności opublikowanych przez Instagram: https://help.instagram.com.

Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników lub alokacji; w celu skorzystania z tego prawa należy zwracać się do mediów społecznościowych lub bezpośrednio do Instagrama. Zwracamy uwagę, że można zapobiec udostępnieniu danych przez wylogowanie się z profilu na Instagramie i skasowanie plików zapisanych przez Instagram przed odwiedzeniem naszej strony. Można też uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez Instagram w ustawieniach przeglądarki.

Podstawą prawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (a) RODO.

2.8 Hotjar

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Hotjar firmy Hotjar Ltd, z siedzibą pod adresem: Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta („Hotjar”).

Przetwarzamy informacje takie jak adres IP urządzenia (gromadzone i przechowywane anonimowo), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj) czy preferowany język przeglądania naszej strony internetowej – w tym celu korzystamy z plików cookie i innych technologii. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Użytkownik może zarządzać narzędziem Hotjar lub wyłączyć je, zmieniając ustawienia plików cookie.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.9 Salesforce

Dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. w formularzach rejestracyjnych, przy zapisywaniu się do newslettera, podczas gier/konkursów z nagrodami lub wskutek zastosowanych ustawień plików cookie) są obecnie przechowywane w Salesforce Service Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy) na serwerach w UE i są wykorzystywane na przykład do wysyłania potwierdzeń zamówień i powiadomień o wysyłce.

Do wysyłania naszych newsletterów i zautomatyzowanych wiadomości e-mail (np. wiadomości powitalnych) wykorzystujemy usługę Salesforce Marketing Cloud. W tym celu dane subskrybentów newslettera są przenoszone z Cloud Service do Marketing Cloud. Dane z Salesforce Marketing Cloud zwykle są przechowywane i przetwarzane na serwerach Salesforce w UE. Usługi są przywracane w USA tylko w przypadku katastrofy.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych, nawet w przypadku przetwarzania danych poza Unią Europejską, spółka Salesforce zobowiązała się przestrzegać obowiązujących wewnętrznych zasad ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. b) oraz art. 47 RODO (tzw. wiążące reguły korporacyjne).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez spółkę Salesforce znajduje się tutaj:

Polityka prywatności Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Dokumenty dotyczące przestrzegania przez spółkę Salesforce postanowień RODO: https://compliance.salesforce.com/en/gdpr

Za pomocą tzw. sygnalizatorów sieci i pikseli otrzymujemy informacje dotyczące kliknięć użytkowników za pośrednictwem Marketing Cloud. Dane dotyczące interakcji są przechowywane w Marketing Cloud bezpośrednio u użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z korzystaniem z systemu zarządzania relacjami z klientem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, lub zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. DZIAŁANIE/OBSŁUGA KONT W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Prowadzimy kilka kont w mediach społecznościowych lub na portalach lub platformach społecznościowych albo korzystamy z sieci lub platform społecznościowych w celu komunikacji z naszymi klientami, zainteresowanymi stronami i innymi użytkownikami oraz w celu informowania ich o naszych markach, produktach i usługach.

Chcielibyśmy podkreślić, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej przez firmy prowadzące media społecznościowe, kiedy użytkownik odwiedza ich witryny, co może skutkować ryzykiem dla użytkownika (np. mogą być trudności z egzekwowaniem praw osób, których dane dotyczą).

Prosimy zauważyć, że dane użytkownika są zazwyczaj przetwarzane w celach związanych z badaniami rynku i reklamami przez platformy społecznościowe podczas odwiedzania ich witryn przez użytkownika. Na przykład na podstawie zachowań użytkowników i udokumentowanych zainteresowań użytkowników mogą być tworzone profile użytkowników. Profile użytkowników można następnie wykorzystać do umieszczania wewnątrz platform i poza nimi reklam, które przeważnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W takich celach na komputerze użytkownika zazwyczaj przechowywane są pliki cookie. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowników niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza, jeśli użytkownicy są zarejestrowanymi użytkownikami odpowiednich platform i są zalogowani).

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania naszych kanałów mediów społecznościowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów naszych i platformy mediów społecznościowych (skuteczne informowanie klientów, potencjalnych klientów i użytkowników oraz komunikowanie się z nimi) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na wyżej wymienione przetwarzanie, podstawą prawną dla przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W odniesieniu do realizacji praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, wynikających z RODO, zwracamy uwagę, że najskuteczniej można ich dochodzić od dostawców platform społecznościowych. Jedynie dostawcy mediów społecznościowych mają dostęp do danych osobowych użytkownika i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie kroki oraz poinformować użytkownika. Jeśli jednak użytkownik będzie potrzebować pomocy, winien nas o tym poinformować.

Szczegółowy opis odpowiednich operacji przetwarzania oraz opcji rezygnacji można znaleźć w polityce prywatności danego usługodawcy.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TRYBIE KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Poza treściami czysto informacyjnymi oferujemy na stronie internetowej szereg usług, z których zainteresowani użytkownicy mogą skorzystać, a które opisujemy poniżej. W tym celu z reguły muszą oni podać dodatkowe dane osobowe, potrzebne do realizacji określonej usług. Informacje szczegółowe znajdują się poniżej i w formularzach.

4.1. Nawiązywanie kontaktu

W przypadku, gdy użytkownik aktywnie kontaktuje się z nami (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszego formularza kontaktowego w ramach promocji), dane i informacje o użytkowniku będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku, gdy pojawią się dodatkowe pytania i przekazywane do osoby odpowiedzialnej (np. dział IT, dział prawny, logistyka itp.).

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.2. Aplikacje

Zależnie od stanowiska, o które się ubiegasz, możesz przesłać dokumenty pocztą elektroniczną, skorzystać z formularza internetowego lub zwykłej poczty. Na podstawie udzielonej nam zgody przetwarzamy poniższe dane:

 • W przypadku aplikacji pocztą elektroniczną lub zwykłą prosimy przesłać pismo przewodnie, CV i świadectwa istotne dla ogłaszanego stanowiska.
 • W przypadku skorzystania z formularza internetowego konieczne jest wprowadzenie pewnych danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe; są to imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, język ojczysty, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, wymagane jest także wgranie CV. Można też podać dobrowolnie inne dane, wypełniając pola, które nie są zaznaczone jako wymagane albo wgrywając dalsze informacje i/lub pliki poza CV (np. świadectwa lub pismo przewodnie).

Dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdej chwili bez podania przyczyny i ze skutkiem na przyszłość (np. przesyłając e-mail do osób wskazanych w ogłoszeniu). Po przyjęciu do pracy dane dotyczące zatrudnienia są przetwarzane w dalszym ciągu; informacje szczegółowe znajdą się w broszurze informacyjnej dla pracowników o ochronie danych. Jeżeli nie otrzymasz pracy, ww. dane będą przechowywane przez kolejnych 6 miesięcy (od daty odrzucenia, nawet w przypadku odwołania przed tym terminem), aby umożliwić odpowiedź na pytania dotyczące aplikacji i/lub jej odrzucenia, a następnie będą usunięte; aplikacje przesłane listem są zwracane pocztą lub niszczone.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i na podstawie prawnie uzasadnionego interesu według art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.3. Zakup w sklepie internetowym

W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, adres do faktury i dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz numer seryjny nadany zamówionemu przedmiotowi oraz informacje o zakupionym towarze) w celu realizacji umowy i wypełnienia wszelkich zobowiązań pozaumownych (takich jak gwarancja), a także w celach produkcyjnych w przypadku zamówień produktów Head dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W tym celu przesyłamy Państwa imię, numerem telefonu i nazwisko oraz adres dostawy podmiotom świadczącym usługi transportowe/kurierskie w celu dostarczenia zakupionych przez Państwa towarów, a także przekazujemy dane dotyczące płatności i transakcji instytucjom kredytowym lub finansowym w celu realizacji płatności.

Użytkownik może zarejestrować się na naszej stronie internetowej w celu utworzenia spersonalizowanego konta. Istnieje jednak możliwość składania u nas zamówień bez zakładania konta użytkownika (szczegóły znajdują się w pkt 4.4).

Możemy także przetwarzać przekazane dane, aby zwrócić się o recenzję kupionego produktu, poinformować o ofertach, nowościach, ankietach i konkursach dotyczących podobnych produktów lub usług HEAD, przesyłać wiadomości związane z zamówieniami lub informacje techniczne. W każdej chwili można bez opłaty wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego (informacje podano w punkcie 9).

Jeśli zarejestrują się Państwo za pośrednictwem istniejącego konta (np. ZEPP, Facebook, Google lub WeChat), zgadzają się Państwo na dostęp do danych przechowywanych na tym koncie (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres) oraz na ich przetwarzanie w celach opisanych w punkcie 4.2 W tym celu, podczas rejestracji, muszą Państwo ponownie wyraźnie udzielić zgody na przesyłanie danych z danego istniejącego konta.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.4. Utwórz konto

Użytkownik może zarejestrować się na naszej stronie internetowej w celu utworzenia spersonalizowanego konta („zarejestrowany użytkownik”): (a) przed zakupem, klikając symbol osoby w prawym górnym rogu ekranu, lub (b) bezpośrednio przed sfinalizowaniem transakcji na naszej stronie.

Aby utworzyć konto, użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail i hasło; na zasadzie dobrowolnej użytkownik może podać również adres do rozliczeń, adres dostawy, płeć, nazwę firmy, numer telefonu i numeru faksu. Z jednej strony oznacza to, że dane osobowe użytkownika zostaną zapisane i nie trzeba wpisywać ich ponownie, składając kolejne zamówienie w naszym sklepie. Z drugiej strony umożliwia to użytkownikowi łatwe zarządzanie poprzednimi zamówieniami. Na koncie użytkownika znajduje się kompleksowe podsumowanie danych kontaktowych, zamówień, które jeszcze nie zostały dostarczone, i poprzednich zamówień, a także szczegółowe informacje na temat dostaw, płatności i zwrotów.

Należy pamiętać, że w momencie zakupu użytkownik powinien posiadać konto i być na nim zalogowanym, aby nowe zamówienie zostało zapisane na koncie i mogło być zarządzane przez użytkownika. Nie ma możliwości późniejszego dodania zamówień do konta użytkownika. Oznacza to, że jeśli użytkownik chce złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik, może on utworzyć konto bezpośrednio przed złożeniem zamówienia (jeśli nie posiada konta) lub jeśli użytkownik posiada już konto, ale nie jest zalogowany, może on zalogować się na swoje konto przed finalizacją zakupu, aby zamówienie mogło zostać przypisane do konta użytkownika.

Jeśli użytkownik utworzy konto na naszej stronie internetowej, będziemy mogli powiązać poprzednie interakcje (np. ścieżkę kliknięcia, wypełnione formularze, dokonane zakupy; wystawione oceny) na naszej stronie internetowej po utworzeniu konta przez użytkownika. Jeśli użytkownik dokona zakupu w czasie, gdy pozostaje zalogowany na swoim koncie, dane dotyczące zakupu, a w przypadku ciągłego zalogowania dane dotyczące interakcji, związane z zachowaniem użytkownika na naszej stronie, zostaną przypisane do profilu użytkownika. Dane są przechowywane w Salesforce Service Cloud i są przetwarzane w celu realizacji zamówień, doskonalenia naszej oferty i usług oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. Więcej informacji na temat Salesforce znajduje się w pkt 2.9.

Użytkownik, który utworzy konto i korzysta z niego, jest odpowiedzialny za ochronę swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera. Ponadto użytkownik oświadcza, że jest odpowiedzialny, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez prawo, za wszelkie czynności wykonywane za pomocą swojego konta i/lub hasła. Użytkownik jest zobowiązany podjąć wszelkie wymagane środki w celu zachowania hasła w tajemnicy i zagwarantowania, że hasło jest przechowywane w bezpiecznym miejscu, a także niezwłocznie poinformować nas w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba trzecia uzyskała dostęp do hasła lub konta użytkownika, osoba trzecia korzysta z konta użytkownika w nieuprawniony sposób lub takie nieuprawnione korzystanie z konta użytkownika jest prawdopodobne.

Użytkownik może także dokonać zakupu bez tworzenia imiennego konta użytkownika („gość”), w którym to przypadku dane dotyczące zakupu będą przechowywane w Salesforce Service Cloud i przetwarzane w celu realizacji zamówienia, doskonalenia naszej oferty i usług oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Użytkownik, który utworzył konto na naszej stronie internetowej, może samodzielnie zarządzać informacjami na swoim profilu, w tym usuwać poszczególne informacje. Jeśli użytkownik chce usunąć, zmienić lub dodać informacje do konta lub jeśli nie posiada konta i chce się dowiedzieć, jak je utworzyć, powinien kliknąć tutaj.

4.5. Korzystanie z aplikacji HEAD Rebels Club

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane użytkowników korzystających z aplikacji HEAD Rebels Club w celu udostępnienia im funkcji aplikacji oraz zapewnienia lepszych i bardziej spersonalizowanych wrażeń.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych są zależne od funkcji aplikacji, z których korzysta użytkownik oraz od tego, jakie dane nam udostępni. Aby móc korzystać z aplikacji, trzeba zalogować się na konto, a w razie braku konta – założyć je. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przy tworzeniu spersonalizowanego konta znajduje się w punkcie 4.4, który dotyczy także spersonalizowanego konta do korzystania z aplikacji HEAD Rebels Club.

Użytkownicy udostępniają nam następujące kategorie danych osobowych, a my przetwarzamy je w ramach korzystania przez nich z aplikacji:

 • Korzystając z kalendarza w aplikacji, użytkownik może podać podstawowe parametry (takie jak wzrost, masa ciała, tętno czy skład ciała), tworzyć programy treningów oraz oznaczać treningi jako zrealizowane.
 • Przy korzystaniu ze społecznościowej funkcji aplikacji można dodawać posty. Użytkownicy mogą także lubić i komentować posty innych użytkowników oraz obserwować ich profile.
 • Podczas korzystania ze sklepu w ramach aplikacji można kupować różnorodne produkty. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie zostało opisane w punkcie 4.3.
 • W ustawieniach profilu w aplikacji użytkownik może edytować dane podane w procesie rejestracji (np. nazwę użytkownika, adres e-mail, imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, wzrost, masę ciała, korzystanie z wózka inwalidzkiego).

Wszystkie wspomniane wyżej dane użytkownik udostępnia dobrowolnie i przetwarzamy je w ramach udostępniania funkcji aplikacji, takich jak rejestracja postępów treningów, udostępnianie postów w ramach społeczności HEAD Rebels czy graficzna prezentacja danych dla innych użytkowników aplikacji. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy na podstawie konieczności wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO) oraz na podstawie przeważającego uzasadnionego interesu (art. 6, ust. 1, lit. f RODO). W przypadku gdy oraz w zakresie, w jakim użytkownicy udostępniają nam dane dotyczące zdrowia, przetwarzamy takie dane na podstawie tego, że zostały one w sposób jednoznaczny przez nich upublicznione (art. 9, ust. 2, lit. e RODO) lub, w razie potrzeby, uzyskujemy ich wyraźną zgodę (art. 9, ust. 2, lit. a RODO).

4.6. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów

Możemy także przetwarzać dane osobowe przekazane podczas korzystania z aplikacji HEAD Rebels Club, rejestracji i składania zamówień), aby ulepszać nasze produkty i usługi. Ponadto przetwarzamy określone kategorie danych na potrzeby wewnętrznych analiz statystycznych i operacyjnych, np. w celu zrozumienia tendencji związanych z demografią, użytkownikami, ich zainteresowaniami, zakupami oraz innymi tendencjami obserwowanymi wśród naszych użytkowników oraz w celu sprawnego wycofania produktów z rynku lub efektywnego przetwarzania skarg według naszych uzasadnionych interesów. Określone kategorie danych są również przetwarzane w celach badawczych, ochronnych, zapewnienia odpowiedniej ostrożności oraz w innych celach związanych z odstępstwami od niniejszego Oświadczenia o ochronie danych, w związku z działaniami niezgodnymi z prawem lub podejrzewanymi oszustwami oraz w celu podjęcia działań w sytuacjach grożących naruszeniem naszych praw lub praw innych osób. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego (informacje podano w punkcie 4.7 i 9).

4.7. Biuletyn

Poniżej znajduje się opis sposobu, w jaki zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy zapisują się do naszego newslettera. Należy pamiętać, że proces ten może nie mieć zastosowania w całości we wszystkich przypadkach (na przykład rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych mogą się różnić). W przypadku jakichkolwiek odstępstw wszelkie szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć w odpowiednim punkcie naszej polityki prywatności (na przykład w punkcie 2.3.2, jeśli użytkownik zapisał się do newslettera za pośrednictwem reklam w serwisie Facebook/Instagram, lub w punkcie 4.3, jeśli użytkownik dokonał zakupu w witrynie head.com).

Należy pamiętać, że wszyscy subskrybenci newslettera muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat. Na podstawie udzielonej przez użytkownika dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera i po kliknięciu przycisku ponownego udzielenia zgody zawartego w otrzymanej wiadomości e-mail imię, adres e-mail i adres IP użytkownika, a także jego kraj i język (jak wyjaśniono szczegółowo poniżej) oraz opcjonalne obszary wskazane przez użytkownika jako szczególnie interesujące (lub wszelkie dodatkowe informacje, które użytkownik może opcjonalnie podać podczas aktualizacji profilu) będą przez nas przetwarzane w celu wysyłania (i) spersonalizowanych informacji marketingowych i produktowych związanych z towarami i usługami z oferty produktów sportowych HEAD ; (ii) spersonalizowanych informacji promocyjnych i aktualności pasujących do kategorii zainteresowań i/lub sposobu korzystania z witryny przez użytkownika (na przykład częstego przeglądania produktów w obrębie wybranych kategorii zainteresowań i geolokalizacji); (iii) ankiet dotyczących zadowolenia z usług, produktów i porad HEAD Group oraz analiz popytu; (iv) konkursów, bonów, kampanii promocyjnych i gier z nagrodami oraz (v) elektronicznych kartek okolicznościowych za pośrednictwem poczty e-mail.

Gdy gromadzimy adres e-mail użytkownika w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, możemy używać tego adresu e-mail również do marketingu bezpośredniego podobnych produktów lub usług (za pośrednictwem naszego newslettera), o ile użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania tego typu wiadomości. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, a my zapewnimy użytkownikowi możliwość rezygnacji w każdej wiadomości tego typu, na przykład zamieszczając łącze do rezygnacji z subskrypcji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jak wyjaśniono w punkcie 4.6.

Na podstawie adresu IP użytkownika oraz informacji uzyskanych za pomocą naszego narzędzia Browser Region Managers możemy określić region, w którym znajduje się użytkownik, gdy korzysta z naszej witryny internetowej. Informacje te zostaną zapisane w celu przekierowania użytkownika na regionalną stronę i uzyskania możliwości zapisania się do newslettera wysyłanego do osób z kraju zamieszkania użytkownika. Podczas wykonywania tych działań nie określamy dokładnej lokalizacji użytkownika. Użytkownik może użyć rozwijanej listy krajów w naszej witrynie internetowej, aby ręcznie zmienić przypisany kraj przed zapisaniem się do naszego newslettera. Zmiana kraju jest możliwa również po zapisaniu się do newslettera – w tym celu należy zaktualizować swoje preferencje.  (Działania te stanowią alternatywę wobec korzystania z kraju/języka określonego przez narzędzie Browser Regional Manager).

Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować swoje preferencje dotyczące newslettera (na przykład za pomocą łącza znajdującego się na końcu każdej wiadomości z newsletterem). Potencjalne pola do edycji to: nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, dodatkowe informacje na temat konkretnych dziedzin zainteresowania, preferencje i umiejętności sportowe. Po zaktualizowaniu preferencji będziemy korzystać z uaktualnionych danych zamiast poprzednich, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. Oznacza to na przykład, że w przypadku zmiany ustawionego kraju z Niemiec na Francję użytkownik będzie otrzymywać francuską wersję newslettera zamiast niemieckiej.

Aby zmienić ustawiony kraj na Stany Zjednoczone lub Kanadę, należy przejść do amerykańskiej lub kanadyjskiej wersji witryny internetowej HEAD i tam zapisać się do newslettera. Należy pamiętać, że ze względu na przepisy krajowe do tych witryn internetowych mają zastosowanie odmienne wymogi prawne. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności zamieszczonych w tych witrynach internetowych.

Spersonalizowane materiały promocyjne i aktualności są wysyłane na podstawie adresu IP użytkownika i jego sposobu użytkowania witryny internetowej. Na podstawie adresu IP użytkownika oraz informacji uzyskanych za pomocą naszego narzędzia Browser Region Managers możemy przesyłać oferty regionalne w zakresie, w jakim użytkownik udzielił na to zgody. W ramach tego procesu analizujemy również częstotliwość kliknięć wyłącznie w wybranych przez użytkownika obszarach zainteresowania, takich jak „narciarstwo, snowboard, odzież sportowa, tenis, padel, squash, racquetball, pływanie”, i jeśli stwierdzimy na przykład, że użytkownik często korzysta z sekcji „snowboard”, będziemy mu wysyłać wiadomości e-mail dotyczące tego obszaru zainteresowania na podstawie zgody opisanej powyżej. Analizę przeprowadza się na podstawie następujących metod oceny i sekwencji: Dane dotyczące sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika są porównywane anonimowo z wartościami empirycznymi z podobnych zestawów danych w naszej bazie danych. Na tej podstawie obliczamy prawdopodobieństwo potencjalnych przyszłych kontaktów i zakupów w naszej firmie. Możemy zatem również tworzyć odpowiednie oferty i wysyłać informacje, które zgodnie z naszym doświadczeniem były interesujące dla klientów podejmujących podobne działania. W ramach tego procesu możemy także tworzyć anonimowe i pseudonimizowane profile użytkowników.

Przechowujemy również adres IP użytkownika oraz datę i godzinę subskrypcji newslettera. Jest to zapisywane tylko w celu zapewnienia dowodu na wypadek sytuacji, w której strona trzecia użyje w niewłaściwy sposób adresu e-mail i dokona subskrypcji newslettera bez wiedzy prawowitego właściciela takiego adresu. Dane osobowe gromadzone podczas zapisywania się do newslettera nie są przekazywane stronom trzecim w celach marketingowych.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość bez podawania powodów (na przykład korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji na końcu każdej wiadomości z newsletterem lub wysyłając wiadomość na adres privacy@head.com). Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach po anulowaniu subskrypcji użytkownik nadal może przez kilka dni otrzymywać newsletter (zwłaszcza w przypadku rezygnacji z subskrypcji dokonanej poprzez wysłanie wiadomości e-mail).

Jeśli użytkownik przesyła nasz newsletter stronom trzecim, musi przestrzegać przepisów prawnych i uzyskać z wyprzedzeniem zgodę odbiorcy. Jeśli strona trzecia złoży na nas skargę w związku z newsletterem przesłanym przez użytkownika, użytkownik jest zobowiązany zabezpieczyć nas i zwolnić z odpowiedzialności w związku ze wszelkimi powiązanymi z taką skargą roszczeniami, w tym sankcjami i kosztami obrony prawnej.

4.8. Gry i konkursy z nagrodami

W związku z oferowanymi przez nas grami z nagrodami, konkursami lub działaniami promocyjnymi wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem gry z nagrodami, konkursu lub działań promocyjnych (np. do kontaktu ze zwycięzcami lub wysłania nagrody), o ile użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na wykorzystywanie danych w inny sposób (np. do wysyłania naszego newslettera lub opublikowania recenzji użytkownika). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika zostaną przekazane w regulaminie gry/konkursu. Dane użytkownika będą przechowywane w Salesforce Service Cloud i Salesforce Marketing Cloud. Więcej informacji na temat Salesforce znajduje się w pkt 2.9.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera w związku z uczestnictwem w jednej z naszych gier lub w którymś z konkursów, zastosowane mają informacje podane w punkcie 4.6 z uwzględnieniem następujących niezbędnych zmian:

   • gromadzimy nazwisko i kraj użytkownika (oprócz jego imienia, adresu e-mail i adresu IP) oraz
   • użytkownik musi potwierdzić, że ukończył 18 lat (zamiast 16 lat).

W przypadku rejestracji poprzez reklamy Lead Ads na Facebooku/Instagramie prosimy zapoznać się również z pkt 2.3.2.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Przekazujemy Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie również zewnętrznym pośrednikom lub usługodawcom (w tym naszym innym spółkom z grupy HEAD):

   • Możemy także przetwarzać dane osobowe przekazane podczas korzystania z aplikacji HEAD Rebels Club, rejestracji i składania zamówień
   • innym dostawcom usług, dostawcom narzędzi i rozwiązań w zakresie oprogramowania, którzy również wspierają nas w świadczeniu naszych usług i pracy w naszym imieniu (w tym dostawcom narzędzi marketingowych, agencjom marketingowym, dostawcom usług komunikacyjnych i centrom obsługi telefonicznej);
   • innym spółkom Grupy HEAD Group(lista spółek Grupy, do których przekazywane są dane osobowe, znajduje się tutaj) w celu realizacji umowy, w oparciu o uzasadniony interes i wypełnienie zobowiązań prawnych;
   • osobom trzecim, które są zaangażowane w wypełnianie naszych zobowiązań wobec Państwa (np. dostawcy usług kurierskich w celu wysyłki Państwa zamówienia w sklepie internetowym do Państwa, dostawcy usług płatniczych w celu przetwarzania płatności w sklepie internetowym, banki w celu przetwarzania płatności);
   • do innych zewnętrznych osób trzecichw niezbędnym zakresie (na przykład audytorów, towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli ma miejsce zdarzenie objęte ubezpieczeniem, przedstawicieli prawnych w przypadku zaistnienia sytuacji itp);
   • urzędnikom i innym urzędom państwowym w zakresie wymaganym przez prawo (np. organom podatkowym itp.).

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM SPOZA UE/EOG

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom i partnerom spoza UE/EOG, z którymi mamy podpisane umowy w celu świadczenia naszych usług, prowadzenia witryny internetowej, realizacji Państwa zamówień, utrzymania naszych systemów informatycznych i oprogramowania itp. Jednakże takie przekazanie nie zmienia w żaden sposób naszego obowiązku ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane poza UE/EOG, gwarantujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa, przekazując je do krajów o odpowiednim poziomie ochrony na podstawie potwierdzenia przez Komisję Europejską lub zawierając odpowiednio sformułowaną umowę pomiędzy nami a osobą prawną spoza UE/EOG, która otrzymuje dane. W innych przypadkach przekazanie może wynikać z art. 49 ust. 1 RODO. Kopię odpowiednich gwarancji można otrzymać wysyłając do nas e-mail  privacy@head.com.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub nieupoważnionym usunięciem lub modyfikacją, a także przed utratą, kradzieżą i nieupoważnionym przeglądaniem, przesyłaniem, powielaniem, wykorzystaniem, zmianą lub dostępem. Zarówno my, jak i nasi pracownicy jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności danych. Podobnie, agenci wykonawczy i upoważnieni przedstawiciele HEAD Group, którzy muszą mieć dostęp do Państwa danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków zawodowych, otrzymają dostęp i będą podlegać tym samym obowiązkom przestrzegania tajemnicy i poufności danych.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej przechowujemy tak długo, jak długo są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z zawartych umów. Jeśli przetwarzanie zależy od Państwa zgody, dane te będą przechowywane tak długo, jak długo Państwo nie wycofają swojej zgody. Będziemy również przechowywać Państwa dane tylko tak długo, jak długo będziemy do tego prawnie zobowiązani oraz tak długo jak będzie można wnosić roszczenia przeciwko nam z tego tytułu.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Mają Państwo prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz praw przysługujących Państwu jako podmiotowi danych (art. 13 i nast. PKBR):

    • Mają Państwo zatem prawo do informacji oraz do otrzymania kopii danych osobowych, które są przetwarzane;
    • Jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne, mają Państwo prawo do ich poprawienia;
    • Mają Państwo również prawo do usunięcia swoich danych (“prawo do bycia zapomnianym”);
    • Mają Państwo również prawo do rezygnacji z udziału w kampaniach marketingowych oraz do rezygnacji z udziału w nich w dowolnym momencie;
    • Mogą Państwo również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, jeżeli przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą;
    • Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych w powszechnie wykorzystywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to wyłącznie danych, które Państwo dostarczyli, których przetwarzanie opiera się na umowie lub zgodzie i których przetwarzanie odbywa się automatycznie;
    • Mają także Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas danych, tak abyśmy mogli je nadal przechowywać, ale nie wykorzystywać ani nie przetwarzać ich. Ma to jednak zastosowanie jedynie w następujących sytuacjach:
     • Dokładność danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych osobowych;

     • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

     • Dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów przetwarzania, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

     • Sprzeciwiali się Państwo przetwarzaniu danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a weryfikacja, czy uzasadnione powody po naszej stronie są nadrzędne w stosunku do tych, które są po Państwa stronie, nie jest jeszcze ustalona.

    • Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwych organów ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych (Art. 77 DSGVO).

 

Przed złożeniem skargi do urzędu ochrony danych lub w przypadku pytań, mogą Państwo również skontaktować się z nami:

Head Sport GmbH

To the attention of the Legal Department 
Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach 
Via e-mail at privacy@head.com

PAŃSTWA PRAWO DO SPRZECIWU

Jako podmiot danych, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych, jeśli ich przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego. Jeśli przetwarzamy Państwa dane w celach zgodnych z prawem, mają Państwo również prawo do sprzeciwu w każdej chwili, jeśli zaistnieją ku temu powody wynikające z Państwa konkretnej sytuacji.

Abyśmy mogli przetworzyć Państwa zapytanie dotyczące Państwa praw określonych powyżej i zapewnić, że dane osobowe nie zostaną przekazane nieupoważnionym osobom trzecim, prosimy o przesłanie zapytania wraz z jasną identyfikacją Państwa osoby oraz krótkim opisem zakresu korzystania z wyżej wymienionych praw podmiotu danych.


Data wersji: Sierpień 2022