THINK, RETHINK, ACT

HEAD stawia na holistyczne podejście do działań na rzecz klimatu. Staramy się chronić naszą planetę bardziej niż kiedykolwiek i na wszelkie możliwe sposoby — aby umożliwić kolejnym pokoleniom uprawianie sportów i aktywności, które kochasz.

Od niemal dwóch dekad jesteśmy liderem branży sportowej pod względem zrównoważonego rozwoju — i bynajmniej nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wiemy, że odpowiedzialność za środowisko naturalne wymaga szeroko zakrojonego podejścia, od innowacyjnych rozwiązań przez ograniczenie ilości odpadów po ochronę bioróżnorodności.

Nasza planeta znajduje się w krytycznym punkcie — musimy ograniczyć wzrost temperatury na świecie do najwyżej 1,5 stopnia Celsjusza ponad poziom sprzed epoki przemysłowej. Niespełnienie tego wymogu doprowadzi do katastroficznych konsekwencji dla naszego zdrowia, a także dla bezpieczeństwa żywności, zasobów wodnych, klimatu i energii. Uniemożliwi również uprawianie sportów, które uwielbiamy.

Ekosystemy świata są nierozerwalnie połączone. Liczy się każda emisja dwutlenku węgla. I chociaż nie możemy rozwiązać kryzysu klimatycznego sami, robimy, co możemy. Od 2005 roku współpracujemy z wiodącymi środowiskowymi organizacjami charytatywnymi — Cool Earth oraz Rainforest Trust — w celu ochrony setek tysięcy hektarów bioróżnorodnych lasów deszczowych Amazonii. Chcemy, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na klimat.

Naszym celem jest maksymalne zrównoważenie wszystkich naszych procesów, od wyrobu produktów po ich dostawę. Innowacyjne rozwiązania HEAD ograniczają emisję, a nasze proekologiczne produkty zapewniają Ci wysoką sportową wydajność przy niskim śladzie węglowym.

Sport jest tym, co kochamy i czym się zajmujemy. Jednak na planecie, na której nie da się żyć, nie będzie również sportu. To najważniejszy mecz, jaki kiedykolwiek będziemy mieć okazję rozegrać — i nie możemy go przegrać.

Przemyślane filary zrównoważonego rozwoju

Rethinking PackagingRethinking Packaging

Przemyślane opakowania

Staramy się nie tylko ograniczyć ilość opakowań na każdym poziomie, ale także chcemy je tak przeprojektować, aby wyeliminować tworzywa sztuczne i zastąpić je zrównoważonymi materiałami z mniejszą ilością zadrukowanej powierzchni we wszystkich naszych grupach.

Rethinking R&DRethinking R&D

Przemyślane projekty w dziedzinie badań i rozwojung R&D

Nieustannie rozwijamy naszą działalność dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu technologii. Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest dokładnie takie samo. Nieustannie badamy nowe materiały oraz procesy produkcyjne, aby móc wytwarzać bardziej zrównoważone produkty.

Rethinking Our Strategy on Climate ActionRethinking Our Strategy on Climate Action

Przemyślana strategia klimatyczna

Ponad 15 lat temu HEAD jako pierwsza firma z branży sportowej rozpoczęła realizację ogólnoświatowego programu środowiskowego we współpracy z organizacjami Rainforest Trust oraz Cool Earth. Teraz działania na rzecz klimatu są stałym elementem naszej działalności, dzień po dniu.

Rethinking PackagingRethinking Packaging

Przemyślane działania we wszystkich lokalizacjach

Cała energia wykorzystywana w naszej siedzibie głównej w Kennelbach jest dostarczana przez lokalną elektrownię wodą zasilaną przez płynącą w pobliżu rzekę Bregenzer Ach. Firma Schindler GmbH & Co KG zasila wszystkie komercyjne obiekty na miejscu własną zieloną energią. 

Rethinking PackagingRethinking Packaging

Przemyślane produkty

Do kwestii zrównoważonego rozwoju podchodzimy jak żadna inna firma z branży sportowej. Od toreb wykonanych z przetworzonych butelek rPET po puszek na piłki tenisowe stworzone w 100% z materiałów nadających się do recyklingu — wyznaczamy nowe zasady gry przyjaznej środowisku.

HEAD prezentuje prototypowe rakiety do tenisa i pickleballa — ucieleśnienie wizji bardziej zrównoważonej przyszłości sportów rakietowych. Poza innymi materiałami w rakietach zastosowano włókno węglowe Toray w 100% odnawialne w obiegu zamkniętym1 (z wykorzystaniem metody bilansu masowego2), które zastąpiło standardowe włókno węglowe.

Wykorzystywane obecnie biocyrkularne włókno węglowe powstaje z odpadów pochodzenia biologicznego z rolnictwa, leśnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu. Zamiast trafiać na wysypiska śmieci lub w inny sposób być usuwane z gospodarki włókno jest ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. Ten niezwykle innowacyjny i potencjalnie rewolucyjny projekt partnerski stworzony we współpracy z firmą Toray i jej spółką zależną wytwarzającą biocyrkularne włókna węglowe — Toray Carbon Fibers Europe — reprezentuje inicjatywę ReThink, której celem jest maksymalizacja proekologicznych rozwiązań w procesach marki, od produkcji po dostawę.

1 Biocyrkularne włókna węglowe wykorzystują metodę bilansu masowego.

2 Metoda bilansu masowego polega na mieszaniu surowców o określonych właściwościach (na przykład pochodzących z biomasy) z innymi surowcami (na przykład ropopochodnymi) w procesie przetwarzania i dystrybucji, od surowców po gotowe produkty. Właściwości są przypisywane do części produktu zgodnie z proporcjami wejściowymi surowców o tych właściwościach.  

TE SAME PIŁKI — LEPSZE OPAKOWANIE

Dostępność nowych tworzyw i materiałów, jak również rozwój technologii przetwarzania i maszyn do recyklingu oznaczają, że nowe puszki na piłki awansują w recyklingowej hierarchii z produktu spalanego na w pełni przetwarzany do ponownego użytku. Teraz pałeczkę przejmują użytkownicy — wystarczy, że kluby i tenisiści zadbają o to, by znaleźć sposoby na recykling opakowań, a uda się uzyskać maksymalne korzyści dla środowiska.

W produkcji opakowania wykorzystano materiał PET pochodzący z przetworzonych odpadów produkcyjnych, krótszy rękaw, mniej barwników i mniej intensywne kolory — aby puszki były łatwiejsze w recyklingu.

MARKA HEAD STWORZYŁA RAKIETĘ TENISOWĄ Z WŁÓKNA LNIANEGO ZE ZRÓWNOWAŻONYCH UPRAW

Zespół ds. badań i rozwoju HEAD w Austrii przeanalizował konstrukcję tradycyjnej rakiety i radykalnie ją zmodyfikował. Nowa, innowacyjna rama rakiety wykonana jest z elementów pochodzenia organicznego. Włókna węglowe są częściowo zastąpione włóknami na bazie lnu, gromety są całkowicie roślinne, rączka powstała z przetworzonego plastiku, a stringi są w pełni naturalne.

Poświęciwszy dwa lata w projekcie pilotażowym na badania nad rakietą lnianą, marka HEAD jest przekonana, że opracowany prototyp ma wybitne parametry i stanie się zrównoważonym produktem światowej klasy.

To tylko część większego projektu HEAD RETHINK, w ramach którego opracowywane są produkty, które mają zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko.

BADANIA I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONYCH MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI NART W PROJEKCIE FIBEREUSE

Opracowując nowe rozwiązania zgodne z zasadami gospodarki cyrkularnej w celu ponownego wykorzystania starych materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami w ramach projektu FiberEUse, przygotowaliśmy narty demonstracyjne.

W konstrukcji tych nart jako wypełniacz zastosowano recyklat mechaniczny GFRP (kompozyty polimerowe wzmacniane włóknem szklanym), który wzmacnia obecnie stosowaną konstrukcję poliuretanową. Dzięki temu dodatkowemu wzmocnieniu możemy używać mniej pianki poliuretanowej. Produkcja tych nart demonstracyjnych potwierdziła, że zastosowanie przetworzonego GFRP zapewnia doskonałe parametry bez żadnych kompromisów. Ten projekt badawczo-rozwojowy jest częścią programu HEAD RETHINK, który służy przejściu na działalność zrównoważoną.

MNIEJSZE I LEPSZE OPAKOWANIA

Firma HEAD zmieniła projekt kartonów, zawieszek oraz kartoników do opakowań foliowych na uwzględniający minimalną ilość materiałów innych niż zrównoważone.

Projektując opakowania, nieustannie staramy się ograniczać użycie materiałów innych niż zrównoważone (np. tworzyw sztucznych) i przestawiliśmy się na korzystanie z makulatury.

Poza tym używamy mniej kolorów w nadrukach ze względu na łatwiejszy recykling, usunęliśmy plastikową powłokę z kartoników do opakowań foliowych i mocujemy zawieszki tylko na w 100% naturalnym sznurku konopnym.

ZRÓWNOWAŻONY PRODUKT

Bazując na sukcesie oryginalnej torby HEAD Gravity r-PET, wykonanej przy użyciu 36 przetworzonych plastikowych butelek, teraz opracowaliśmy nowy plecak z materiałów przetworzonych KORE r-PET.

Wykorzystując zdobytą podczas tych projektów wiedzę, obecnie pracujemy nad kolejnymi fascynującymi nowościami.

BARDZIEJ WYDAJNY PROCES PRODUKCJI NART

W naszym zakładzie produkcji nart w austriackiej siedzibie głównej do rozgrzewania pras do nart wykorzystujemy nowy, wydajny system na bazie gazu naturalnego.

Prasy są później chłodzone przy użyciu technologii zasilanej niskoemisyjnym procesem pompowania ciepła woda-woda.

Sprężone powietrze potrzebne podczas produkcji jest wytwarzane przez dwie wysokowydajne sprężarki zaprojektowane w taki sposób, aby odzyskiwać i ponownie wykorzystywać ciepło.

Większość oświetlenia została zamieniona na LED, a wszystkie nowe instalacje wykorzystują diody LED.

DOSKONALENIE MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI NART

Nasz dział sportów zimowych tworzy w tej chwili produkty o lepszych parametrach ekologicznych bez kompromisów w zakresie wydajności. W ramach programu HEAD RETHINK nieustannie zajmujemy się doskonaleniem materiałów do produkcji nart. Obecnie stalowe krawędzie nart HEAD w 20% składają się z części stalowych pochodzących z recyklingu, a 70% naszych powłok zewnętrznych to ECO-PA 11.

WSPÓŁPRACA Z NASZYMI PARTNERAMI COOL EARTH

W 2007 roku firma HEAD podjęła współpracę z globalną ekologiczną organizacją dobroczynną Cool Earth w celu uruchomienia ogólnoświatowego programu ochrony środowiska – pierwszego tego typu programu dla firmy produkującej sprzęt sportowy.

Cool Earth ma na celu walkę z kryzysem klimatycznym dzięki niedrogiej współpracy z wieloma partnerami, w ramach której jednostki oraz grupy mogą bezpośrednio finansować ochronę lasów deszczowych na masową skalę i chronić te bezcenne zasoby.

NASZE ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY