ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTÓW

1. Prawo do odstąpienia od zamówienia

 1. Klient może odstąpić od umowy w ciągu dwóch tygodni. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu czternastu (14) dni od dnia, gdy Klient, lub osoba przez niego powołana niebędąca przewoźnikiem, obejmie towar w posiadanie.
 2. Aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia Klient musi poinformować nas (HEAD Sport GmbH, Warehouse EDC Rankweil, Schweizer Str. 104/Halle 7, A-6830 Rankweil, Austria, lub faksem na numer: +43 5574 608 311, bądź pocztą elektroniczną: service@shop.head.com) w terminie o podjęciu decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od zamówienia , dostępnego na naszej stronie internetowej, co jednak nie jest wymagane przepisami prawa.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem wskazanego terminu.

 

2. Skutki odstąpienia od zamówienia

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich kosztów zakupionych towarów, które zostały zwrócone (w tym kosztów zwykłej dostawy, jednak z wyłączeniem wyższych kosztów dostawy wynikających z wyboru specjalnej formy dostawy). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, najpóźniej – z zastrzeżeniem niżej wymienionych sytuacji – w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany z wykorzystaniem tego samego środka płatności, który został przez Państwa zastosowany w początkowej transakcji, o ile nie uzgodniono z Państwem wyraźnie inaczej. W żadnym wypadku nie pobieramy opłat za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towarów lub do czasu przedstawienia przez Klienta dowodu potwierdzającego odesłanie towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 2. Klient jest zobowiązany do odesłania towarów do nas niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli towary zostaną odesłane przed upływem czternastu (14) dni.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W celu dokonania bezpłatnego zwrotu towarów należy zwrócić się do naszego Działu Obsługi Klienta pod adresem service@shop.head.com, który udostępni etykietę zwrotną z uiszczoną opłatą z naszej firmy kurierskiej, która będzie konieczna do zrealizowania przesyłki zwrotnej bez ponoszenia kosztów przez Klienta. Artykuł lub artykuły należy włożyć do pudełka, następnie umieścić etykietę zwrotną z uiszczoną opłatą w widocznym miejscu na górze pudełka i nadać paczkę w najbliższym punkcie nadawania przesyłek naszej firmy kurierskiej.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w odniesieniu do towaru i odpowiada za spowodowane przez niego szkody. Zastrzegamy sobie prawo do żądania od klienta odszkodowania za towary zwrócone w stanie używanym lub w jakikolwiek sposób uszkodzonym bez klienta. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnej utraty wartości towarów, jeżeli ta utrata wartości jest spowodowana obsługą towarów w sposób, który nie był konieczny do sprawdzenia cech, właściwości i sposobu funkcjonowania towarów. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do odliczenia kosztów takich szkód/utraty wartości od kwot zwracanych klientowi (kompensata).
 5. Nasz sklep internetowy nie oferuje możliwości bezpośredniej wymiany zamówionych towarów. Jeżeli klient nie jest zainteresowany zatrzymaniem danego towaru, na-leży odesłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia wraz z danym towarem, zgodnie z naszą informacją dotyczącą zwrotów, oraz złożyć nowe zamówienie, aby otrzymać wybrany towar np. w innym rozmiarze lub kolorze.

 

3. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o

 • dostarczania towarów lub świadczenia usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;
 • dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
 • dostarczania towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
 • dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
 • dostarczania napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli;
 • dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczania gazet, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę takich wydawnictw;

 

4. Dział Obsługi Klienta

W razie pytań, uwag lub zażaleń dotyczących zamówionych towarów prosimy o kontakt pod adresem:

HEAD Sport GmbH
do wiadomości: „Customer Service HEAD”
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Austria

e-mail: service@shop.head.com
nr faksu +43 5574 608 311
numer telefonu 00 800 10103030

 

W razie pytań, uwag lub zażaleń dotyczących zamówionych produktów HEAD Custom Made prosimy o kontakt pod adresem:

HEAD Sport GmbH: „Customer Service HEAD”
e-mail: CustomMade@shop.head.com
telefonicznie pod numerem 00 800 10103030
za pośrednictwem faksu pod numerem +43 5574 608 311
lub listownie na adres:

HEAD Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Austria

Dnia: Sierpień 2016