ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTÓW

1. Prawo do odstąpienia od zamówienia

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od objęcia produktów w posiadanie przez niego lub przez wyznaczoną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy zawiadomić nas (HEAD Sport GmbH, do rąk „Customer Service HEAD”, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria ) albo pocztą elektroniczną: service@shop.head.com w terminie o zamiarze odstąpienia od umowy. Można użyć w tym celu formularza odstąpienia; który jest tu udostępniony, lecz nie jest obowiązkowy.

 3. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem wskazanego terminu.

 

2. Informacje o zwrotach i odstąpieniu

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od objęcia produktów w posiadanie przez niego lub przez wyznaczoną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy zawiadomić nas (HEAD Sport GmbH, do rąk „Customer Service HEAD”, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria ) albo pocztą elektroniczną: service@shop.head.com w terminie o zamiarze odstąpienia od umowy. Można użyć w tym celu formularza odstąpienia; który jest tu udostępniony, lecz nie jest obowiązkowy.

 3. W razie odstąpienia od umowy produkty należy zwrócić w terminie trzydziestu (30) dni od ich otrzymania. Termin jest dotrzymany, jeżeli produkty zostaną wysłane przed upływem okresu trzydziestu (30) dni.

  Jeśli chcesz zwrócić produkt kupiony w ramach promocji „kupując jeden produkt, drugi otrzymujesz za darmo”, przeczytaj poniższe instrukcje: Zwracając produkt, za który zapłaciłeś(-aś), musisz również zwrócić produkt otrzymany za darmo; w przeciwnym razie poprosimy Cię o zapłatę odpowiedniej kwoty lub potrącimy tę kwotę od zwracanej kwoty.

 4. Jeśli chcesz zwrócić produkty za darmo, postępuj w następujący sposób:

  Gość (brak konta zarejestrowanego użytkownika w momencie zakupu):
  Wprowadź numer zamówienia i adres e-mail w polach dostępnych na naszej stronie internetowej i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

  Wróć jako gość

  Zarejestrowany użytkownik:
  Zaloguj się na swoje konto, na którym znajdziesz przegląd swoich wszystkich wcześniejszych zamówień. Kliknij dane zamówienie, wybierz produkty, które chcesz zwrócić, łącznie z produktami gratisowymi, naciśnij przycisk „Zwróć” i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami. Jeśli okres zwrotu już minął, nie można nacisnąć przycisku „Zwrot”.

  Zaloguj się do konta klienta

  Następnie otrzymasz indywidualne informacje, jak dalej postępować, ponieważ sposób postępowania może różnić się w zależności od Twojego kraju zamieszkania lub zwracanych produktów (np. w zależności od tego, które firmy kurierskie oferują usługę darmowego zwrotu). Po wykonaniu wszystkich wskazanych kroków otrzymasz od swojego kuriera etykietę opłaconego zwrotu, która jest bezwzględnie wymagana do realizacji darmowego zwrotu. Włóż produkty do pudełka, umieść etykietę opłaconego zwrotu w sposób dobrze widoczny na górnej stronie pudełka i nadaj paczkę w najbliższym punkcie obsługiwanym przez Twojego kuriera. Wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail, kiedy tylko otrzymamy zwracane produkty i przetworzymy zwrot. Pamiętaj, że jeśli nie będziesz postępować zgodnie z określoną procedurą, będziesz musiał(a) pokryć wszystkie koszty związane ze zwrotem (między innymi koszty transportu i ewentualne opłaty celne).

 5. Klient jest zobowiązany dbać o dobry stan produktów. Klient jest zobowiązany pokryć utratę wartości wynikłą z używania produktu w celach innych niż sprawdzenie jego jakości, właściwości lub funkcjonalności. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do potrącenia wszelkich szkód i utraconej wartości z kwot zwrotów należnych Klientowi (kompensata).

 6. W razie rozwiązania umowy zwracamy Klientowi wszelkie dokonane płatności za kupione produkty, które zostały przez niego zwrócone (w tym ewentualne koszty zwykłej dostawy, jednak z wyjątkiem zwiększonych kosztów wybranej specjalnej formy dostawy). Zwrot zapłaty następuje bezzwłocznie lub – w sytuacjach wymienionych poniżej – w terminie czternastu (14) dni od otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zapłaty następuje w taki sam sposób jak zapłata, chyba że wyraźnie uzgodnimy z Klientem inny sposób. Za zwrot nie pobieramy żadnych opłat. Mamy prawo odmówić zwrotu zapłaty do czasu zwrócenia nam produktów lub co najmniej przedstawienia nam dowodu ich odesłania.

 7. Head.com nie umożliwia bezpośredniej wymiany zamówionych produktów. Jeżeli Klient nie zamierza zatrzymać naszych produktów, powinien przesłać nam zawiadomienie o odstąpieniu od umowy, odesłać produkty zgodnie z informacją o zwrocie, a następnie złożyć nowe zamówienie, aby otrzymać wybrane produkty w innym rozmiarze czy kolorze.

 8. Wyłączenie prawa do odstąpienia
  Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów określających:
  1. dostawę produktów wykonanych według specyfikacji Klienta lub wyraźne spersonalizowanych;

  2. dostawę zapieczętowanych produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i nie nadają się do zwrotu z uwagi na ochronę zdrowia lub higienę;

  3. dostawę zapieczętowanych nagrań audio i wideo lub zapieczętowanego oprogramowania, które zostały rozpakowane po dostawie.

3. Dział Obsługi Klienta

W razie pytań, uwag lub zażaleń dotyczących zamówionych produktów prosimy o zapoznanie się z działem FAQ kontakt pod adresem:

HEAD Sport GmbH
Do wiadomości: „Customer Service HEAD”
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Austria

E-mail: service@shop.head.com
Numer telefonu 00 800 10103030.

 

W razie pytań, uwag lub zażaleń dotyczących zamówionych produktów HEAD Custom Made prosimy o kontakt pod adresem:

HEAD Sport GmbH
Do wiadomości: „Customer Service HEAD”

E-mail: CustomMade@shop.head.com
Telefonicznie: 00 800 10103030
Faksu: +43 5574 608 311

Lub listownie na adres:

HEAD Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
Austria

 

Dnia: Styczeń 2022