Czy chcesz zmienić adres wysyłki?

For orders with a delivery address in a different country, kindly switch to the shop of the respective country. If you switch to the shop of a different country, prices will be recalculated and products which are not available in the selected country will be removed from your shopping cart.

Do you want to change the shipping country?

If you continue, products will be removed from the shopping cart.

Address Validate

Please review your address and make any necessary changes by selecting "Change/ Edit Address"

Change/Edit Address
Use Original Address:
Use Suggested Address:

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTÓW

1. Prawo do odstąpienia od zamówienia

1.1. Klient może odstąpić od umowy w ciągu dwóch tygodni. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu czternastu (14) dni od dnia, gdy Klient, lub osoba przez niego powołana niebędąca przewoźnikiem, obejmie towar w posiadanie.

1.2. Aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia Klient musi poinformować nas (HEAD Sport GmbH, do wiadomości „Customer Service HEAD”, Schweizer Strasse 96/Halle 4, A-6830 Rankweil, Austria, lub faksem na numer: +43 5574 608 311, bądź pocztą elektroniczną: service@shop.head.com) w terminie o podjęciu decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od zamówienia , dostępnego na naszej stronie internetowej, co jednak nie jest wymagane przepisami prawa.

1.3. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem wskazanego terminu.

2. Skutki odstąpienia od zamówienia

2.1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich kosztów zakupionych towarów, które zostały zwrócone (w tym kosztów zwykłej dostawy, jednak z wyłączeniem wyższych kosztów dostawy wynikających z wyboru specjalnej formy dostawy). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, najpóźniej – z zastrzeżeniem niżej wymienionych sytuacji – w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany z wykorzystaniem tego samego środka płatności, który został przez Państwa zastosowany w początkowej transakcji, o ile nie uzgodniono z Państwem wyraźnie inaczej. W żadnym wypadku nie pobieramy opłat za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towarów lub do czasu przedstawienia przez Klienta dowodu potwierdzającego odesłanie towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2.2. Klient jest zobowiązany do odesłania towarów do nas niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli towary zostaną odesłane przed upływem czternastu (14) dni.

2.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W celu dokonania bezpłatnego zwrotu towarów należy zwrócić się do naszego Działu Obsługi Klienta pod adresem service@shop.head.com, który udostępni etykietę zwrotną z uiszczoną opłatą z naszej firmy kurierskiej, która będzie konieczna do zrealizowania przesyłki zwrotnej bez ponoszenia kosztów przez Klienta. Artykuł lub artykuły należy włożyć do pudełka, następnie umieścić etykietę zwrotną z uiszczoną opłatą w widocznym miejscu na górze pudełka i nadać paczkę w najbliższym punkcie nadawania przesyłek naszej firmy kurierskiej.

2.4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w odniesieniu do towaru i odpowiada za spowodowane przez niego szkody. Zastrzegamy sobie prawo do żądania od klienta odszkodowania za towary zwrócone w stanie używanym lub w jakikolwiek sposób uszkodzonym bez klienta. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnej utraty wartości towarów, jeżeli ta utrata wartości jest spowodowana obsługą towarów w sposób, który nie był konieczny do sprawdzenia cech, właściwości i sposobu funkcjonowania towarów. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do odliczenia kosztów takich szkód/utraty wartości od kwot zwracanych klientowi (kompensata).

2.5. Nasz sklep internetowy nie oferuje możliwości bezpośredniej wymiany zamówionych towarów. Jeżeli klient nie jest zainteresowany zatrzymaniem danego towaru, na-leży odesłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia wraz z danym towarem, zgodnie z naszą informacją dotyczącą zwrotów, oraz złożyć nowe zamówienie, aby otrzymać wybrany towar np. w innym rozmiarze lub kolorze.

3 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o

  • dostarczania towarów lub świadczenia usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;
  • dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
  • dostarczania towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
  • dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  • dostarczania napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli;
  • dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczania gazet, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę takich wydawnictw;

4. Dział Obsługi Klienta

W razie pytań, uwag lub zażaleń dotyczących zamówionych towarów prosimy o kontakt pod adresem:

  • HEAD Sport GmbH, do wiadomości: „Customer Service HEAD”, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria, e-mail: service@shop.head.com , nr faksu +43 5574 608 311, numer telefonu 00 800 10103030.

W razie pytań, uwag lub zażaleń dotyczących zamówionych produktów HEAD Custom Made prosimy o kontakt pod adresem:

  • HEAD Sport GmbH: „Customer Service HEAD”, e-mail: CustomMade@shop.head.com, telefonicznie pod numerem 00 800 10103030, za pośrednictwem faksu pod numerem +43 5574 608 311 lub listownie na adres: HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria.

Dnia: Sierpień 2016

Back to top