Chceš změnit dodací adresu?

Při změně dodací adresy budou upraveny ceny a výrobek, který nelze odeslat do určitého státu, bude z košíku odstraněn.

Do you want to change the shipping country?

If you continue, products will be removed from the shopping cart.

Address Validate

Please review your address and make any necessary changes by selecting "Change/ Edit Address"

Change/Edit Address
Use Original Address:
Use Suggested Address:

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HTM Sport GmbH (dále označovaná jako „HTM”), se sídlem Tyroliaplatz 1, A2320 Schwechat, je vlastníkem všech webových stránek skupiny HEAD. Tyto stránky včetně jejich poddomén, databází a internetových obchodů (dále jen „Webové stránky“) provozuje společnost HTM nebo její dceřiné společnosti (podrobnosti viz imprint těchto Webových stránek).

Přístup k Webovým stránkám je poskytován v relevantní formě dostupnosti („tak jak je, kde je k dispozici a jak”) a, pokud to není ze zákona závazné, bez jakékoli garance nebo záruky. Nepřebíráme odpovědnost nebo ručení za škody nebo jiné nevýhody, které vzniknou použitím těchto Webových stránek. 

V prohlášení o ochraně osobních údajů a ve VOP je vysvětleno, jak evidujeme, využíváme, předáváme a chráníme osobní údaje ve spojení s touto Webovou stránkou.

Získávání, využití a předávání osobních údajů

Zásadně získáváme, používáme a předáváme osobní údaje dále jen s vaším souhlasem, nebo pokud to umožňuje zákon, nebo je-li to nutné.  

Pokud nakoupíte zboží prostřednictvím těchto Webových stránek, zaevidujeme, uložíme a zpracujeme osobní údaje, jako např. vaše jméno, fakturační a dodací adresu, e-mailovou adresu, údaje kreditní nebo bankovní karty a údaje o vámi zakoupeném zboží, pro účely zahájení, uzavření, splnění a vyřízení kupní smlouvy (a dále případných závazků po jejím uzavření) nebo u zakázek Head Custom Made pro účely výroby. Vaše jméno a vaši dodací adresu můžeme pro účely dodání vámi zakoupeného zboží předat dopravci nebo kurýrní službě. Vaše jméno a údaje o platbě a transakci můžeme pro realizaci platby předat také bance nebo peněžnímu ústavu. 

Pokud si na našich Webových stránkách založíte účet, evidujeme výše uvedené osobní údaje společně s vaším uživatelským jménem a heslem pro účely správy vašeho on-line účtu. 

Použijme vámi poskytnuté údaje pro zpracování vaší objednávky. Jestliže abonujete náš newsletter, vaše e-mailová adresa bude použita pro propagační účely až do doby, kdy se kdykoliv odhlásíte sdělením, které nám zašlete. 

Osobní údaje (např. jméno a kontaktní informace) evidujeme také tehdy, pokud se zúčastníte soutěže nebo reklamní akce, abychom mohli vést soutěž nebo reklamní akci a kontaktovat a vyhlásit výherce. 

Vaše osobní údaje použijeme také mimo jiné: 

  • pro zlepšování našich výrobků a služeb;

  • pro interní statistické nebo podnikové účely, např. pro měření a pochopení demografických a uživatelských trendů, trendů uživatelských zájmů, kupních a ostatních trendů.;

  • pro zodpovězení vašich dotazů a poptávek;

  • pro komunikaci s vámi např. e-mailem, pokud jde o nákup provedený prostřednictvím těchto Webových stránek, stav vašeho účtu nebo změny stávajících VOP;

  • pro zasílání informací o výrobcích, službách, akcích a reklamních akcích, které by vás mohly zajímat, pokud jste se již vyjádřili, že si přejete, abychom vám tato sdělení zasílali;

  • pro provádění analýz, preventivních, ochranných a jiných opatření ohledně nedodržování stávajících VOP, ilegálních jednání, domnělého podvodu nebo situací, v nichž případně hrozí nebezpečí porušení našich zákonných práv nebo práv ostatních osob; a

  • pro ostatní vámi schválené účely, nebo pokud to dovoluje zákon, nebo je-li to nutné. 

Osobní údaje můžeme předat externím zástupcům nebo poskytovatelům služeb (sem patří dceřiné společnosti firmy HTM, jež se prezentují v této funkci), kteří poskytují služby naším jménem, jako např. poskytovatelé komunikačních služeb, call centra, poskytovatelé zúčtovacích služeb, marketingové agentury, poskytovatelé IT služeb a/nebo poskytovatelé hostingu dat nebo zpracování dat nebo podobných služeb, nebo jiným způsobem pro nás evidují, používají, předávají, ukládají nebo zpracovávají osobní údaje ke zde popsaným účelům. Někteří z těchto poskytovatelů služeb podléhají za určitých okolností jiné legislativě než vy. Pokud se vaše osobní údaje nacházejí mimo váš stát, podléhají platným zahraničním zákonům, které mohou zahraničním bezpečnostním a výkonným orgánům umožnit nahlížet za určitých okolností do vašich osobních údajů. 

Osobní údaje mohou být prozrazeny a využívat je také smluvní strany, které se za účelem hodnocení a/nebo provádění plánovaných transakcí podílejí na plánovaném a skutečném financování, zajištění, pojištění, prodeji, postoupení nebo jiném způsobu disponování našimi obchodními nebo našimi majetkovými hodnotami v částečném nebo úplném rozsahu, a těmto smluvním stranám mohou být osobní údaje také předávány. Vaše osobní údaje mohou ke zde popsaným účelům používat a předávat naši právní nástupci nebo příjemci postoupení. Na Webové stránce můžeme také používat moduly plugin pro sociální sítě (např. Facebook, Google, Twitter).

Evidence pasivních dat

Při návštěvě těchto Webových stránek evidujeme automaticky údaje jako např. IP adresu přidělenou vašemu zařízení, datum a čas přístupu na Webovou stránku, typ prohlížeče a operační systém vašeho zařízení a vámi navštívené stránky. Používáme tyto informace pro zjištění, jak uživatelé na těchto Webových stránkách surfují, a pro účely všeobecné analýzy. Tyto informace nejsou používány k vaší identifikaci a nespojujeme je s výše uvedenými osobními údaji.

Cookies a technologie sledování

Stejně jako jiné podniky používáme také my na těchto Webových stránkách cookies. Cookies jsou krátké textové soubory ukládané na pevném disku ve vašem počítači, když navštívíte určité webové stránky. Cookies vám mohou usnadnit použití webových stránek tím, že uloží vaše nastavení během návštěvy určité webové stránky. Používáme cookies např. pro uložení obsahu vašeho virtuálního nákupního košíku pro další návštěvu. Cookies používáme také pro měření činností na Webových stránkách a zjišťování, jaké oblasti a funkce Webových stránek jsou nejoblíbenější. 

Většina prohlížečů vám oznámí, jak můžete zakázat nové cookies, jak můžete být informováni o tom, že se uložily nové cookies, a jak můžete deaktivovat stávající cookies. Bez cookies však nemůžete podle okolností plně využívat všechny funkce našich Webových stránek. Pokud např. deaktivujete nebo zakážete cookies, nemůžete na Webové stránce provádět žádný nákup. 

Používáme cookies pro poskytování vámi požadovaných služeb, ukládání vašich nastavení a zlepšování a aktualizování našich Webových stránek. Zde je seznam některých námi používaných cookies a důvody jejich používání: 

Název COOKIES

Popis COOKIES

CART

Přiřazení k vašemu nákupnímu košíku

CATEGORY_INFO

Ukládá informace o kategoriích na stránce, takže stránky lze načítat rychleji

COMPARE

Výrobky ve vašem seznamu pro porovnání výrobků

CURRENCY

Vámi preferovaná měna

CUSTOMER

Kódovaná verze vašeho zákaznického ID v shopu

CUSTOMER_AUTH

Ukazuje, zda jste aktuálně přihlášeni v shopu

CUSTOMER_INFO

Kódovaná verze skupiny zákazníků, k níž patříte

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Ukládá ID segmentu zákazníka

EXTERNAL_NO_CACHE

Ukazuje, zda je dovoleno ukládání do vyrovnávací paměti (caching), či nikoliv

FRONTEND

ID vaší relace na serveru

GEOIP

Kód aktuální dodavatelské země

GUEST-VIEW

Umožňuje hostům zpracování vašich objednávek

LAST_CATEGORY

Poslední vámi navštívená kategorie

LAST_PRODUCT

Poslední výrobek, který jste zobrazili

NEWMESSAGE

Ukazuje, zda byla přijata nová zpráva

NO_CACHE

Ukazuje, zda je dovoleno ukládání do vyrovnávací paměti (caching)

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Odkaz na informace o vašem nákupním košíku a prohlížených výrobcích, pokud jste na stránku zaslali dotazy

POLL

ID anket, kterých jste se případně zúčastnili

POLLN

Informace o tom, jakých anket jste se zúčastnili

RECENTLYCOMPARED

Výrobky, které jste nedávno porovnávali

STF

Informace o výrobcích, které jste poslali e-mailem přátelům

STORE

Vámi zvolený náhled na shop nebo jazyk

UNIT

Zvolený systém měrných jednotek

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Ukazuje, zda zákazník povolil cookies

VIEWED_PRODUCT_IDS

Výrobky, které jste si zobrazili naposledy

WISHLIST

Kódovaný seznam výrobků, které jste přidali na svůj seznam požadovaných výrobků

WISHLIST_CNT

Počet výrobků na vašem seznamu požadovaných výrobků

User_token, Browser_id, JSESSIONID: Tyto cookies jsou předpokladem pro váš nákup. Používáme je, abyste mohli vložit výrobky do vašeho nákupního košíku, abyste mohli ukládat vaše návštěvy na těchto Webových stránkách a obsah vašeho nákupního košíku a abyste se tak mohli efektivně nalézt tuto Webovou stránku. Pokud bychom je nepoužívali, nemohli byste na našich Webových stránkách provádět žádné nákupy.

Většina prohlížečů vám oznámí, jak můžete zakázat nové cookies, jak můžete být informováni o tom, že se uložily nové cookies, a jak můžete deaktivovat stávající cookies. Další informace o nastaveních ohledně vašich cookies pomocí vašeho webového prohlížeče najdete zde: http://www.allaboutcookies.org/ge/.

Pokud máte k tomuto tématu otázky nebo připomínky, kontaktujte nás prosím na uvedeném odkazu „Přístup, opravy a kontakt”.

Bezpečnost a ukládání osobních údajů

Provádíme přiměřená fyzická, organizační a technická bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou nebo krádeží a před nedovoleným nahlížením, předáváním, reprodukcí, použitím nebo změnou. Zmocnění spolupracovníci, zástupci a pověřené osoby společnosti HTM a jejích dceřiných společností, kteří musí mít přístup k vašim osobním údajům pro vyřizování svých pracovních úkolů, mají přístup k vašim osobním údajům.

Osobní údaje získané prostřednictvím našich Webových stránek jsou uloženy tak dlouho, dokud není splněn účel, pro který byly tyto údaje zaevidovány, pokud neplatí jiné interní firemní nebo stanovené předpisy pro archivaci, které vyžadují delší dobu archivace.

Přístup, oprava a kontakt

Máte právo na informace o údajích, které o Vás máme uloženy, a dále právo na vymazání nebo opravu dat uložených o Vaší osobě. Chcete-li obdržet informace o svých osobních údajích, zašlete, prosím, dotaz na jednu z následujících adres: HTM Sport GmbH, “Legal Department”, Tyroliaplatz 1, A-2320 Schwechat nebo privacy@head.com. K zajištění, že nebudou osobní údaje sděleny žádné neoprávněné třetí osobě, připojte, prosím, ke svému požadavku údaje, které nám umožní jednoznačně ověřit Vaši totožnost.

Google Analytics

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany údajů lze nalézt na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Vezměte prosím v úvahu, že na této Webové stránce je Google Analytics kód nahrazen “anonymizeIp” pro zajištění anonymního sběru IP adres (tzv. IP maskování).

Tato Webová stránka používá Universal Analytics (a Google Remarketing), (a) službu (služby) pro analýzu webu Google Inc. („Google”). Aplikace Universal Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které umožňují analýzu, jak uživatelé stránku užívají. Informace o vašem používání této webové stránky generované prostřednictvím cookies (včetně vaší IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se archivují.

V případě aktivování anonymizace IP (jak to je na této Webové stránce) poslední oktet vaší IP adresy bude odstraněn/anonymizován společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena dodatečně. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace využívat pro vyhodnocování vašeho používání této webové stránky, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek v souvislosti s používáním webových stránek a internetu.

IP adresa poskytnutá v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem není spojována s jinými daty společnosti Google. Můžete odmítnout používání cookies zvolením příslušného nastavení na vašem prohlížeči. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě není zaručeno, že budete moci využívat veškerých funkcí této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit záznamu údajů vytvořených prostřednictvím cookies a týkajících se vašeho používání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a také zpracování těchto údajů společností Google tak, že si prostřednictvím následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete příslušné pluginy prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Můžete odmítnout používání Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Opt-out cookie bud nastaven na počítači, který zabrání budoucímu sběru vašich údajů, když navštívíte tuto Webovou stránku: <a href=“javascript:gaOptout()”>Disable Google Analytics</a>

Dále můžeme používat Google Analytics pro vyhodnocení údajů získaných prostřednictvím Google AdWords a Double-Click-Cookie pro statistické účely. Abyste se vyhnuli takovému používání, instalujte prosím reklamní opt-out plugin nabízený pod následujícím odkazem: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en. Bližší informace týkající se podmínek použití a ochrany dat najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo https://www.google.de/intl/en-GB/policies/http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Vezměte prosím v úvahu, že na této Webové stránce je Google Analytics kód nahrazen “anonymizeIp” pro zajištění anonimního sběru IP adres (tzv. IP maskování).

 (Zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de)


Google Remarketing

Tyto Webové stránky používají cookies, aby oslovily návštěvníky prostřednictvím remarketingových kampaní s on-line reklamou k pozdějšímu datu v reklamní síti Google. Pro aktivování remarketingové inzerce používají třetí poskytovatelé služeb jako Google cookies na základě návštěvy stávající webové stránky. Jako uživatel máte možnost použití cookies společnosti Google deaktivovat tím, že si zobrazíte stránku Google pro deaktivaci http://www.google.com/ads/preferences.


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro použití pluginů sítě Facebook (tlačítko „To se mi líbí”)

Na našich Webových stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy sítě Facebook rozpoznáte podle loga sítě Facebook nebo tlačítka „To se mi líbí” („Like”) na našich Webových ‎stránkách. Přehled pluginů sítě Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Navštívíte-li naše Webové stránky, je pomocí pluginu vytvořeno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook. Facebook tím obdrží informace, že jste naši Webovou stránku navštívili s vaší IP adresou. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku a kliknete na facebookové tlačítko „To se mi líbí”, můžete dát odkaz na obsah našich Webových stránek do svého facebookového profilu. Facebook tak může návštěvu našich Webových stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my neznáme obsah předávaných údajů a jejich využití sítí Facebook. Další informace týkající se tohoto tématu naleznete v prohlášení sítě Facebook o ochraně osobních údajů na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby síť Facebook mohla návštěvu našich stránek přiřadit vašemu uživatelskému účtu na síti Facebook, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na síti Facebook.


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro použití Google +1

Záznam a předávání informací: Pomocí ikony Google +1 můžete uveřejňovat informace po celém světě. Prostřednictvím ikony Google +1 získáte vy i ostatní uživatelé z Google a od našich partnerů personalizované obsahy. Google ukládá nejen informace, které jste uvedli jako obsah pro +1, ale i informace o stránkách, které jste si prohlédli po kliknutí na +1. Vaše +1 ve spojení s vaším profilem a vaší fotografií může být použito ve službách Google, stejně tak jako ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu na Google nebo na jiných místech na webových stránkách a zobrazeních na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 za účelem zlepšení služeb společnosti Google pro vás i pro ostatní. Abyste mohli použít ikonu Google +1, potřebujete globálně viditelný, veřejný profil Google, který musí minimálně obsahovat jméno zvolené pro tento profil. Toto jméno bude použito pro všechny služby Google. V mnoha případech toto jméno může být nahrazeno jiným jménem, které jste použili při sdílení obsahů pomocí vašeho účtu Google. Identita vašeho profilu v Google bude zobrazena pouze uživatelům, kteří znají vaší e-mailovou adresu nebo mají jiné vaše identifikační údaje.

Použití získaných informací: Kromě výše uvedených účelů využití budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými ustanoveními na ochranu dat společnosti Google. Google uveřejňuje možné souhrnné statistické údaje o aktivitách uživatelů s +1, resp. předá je dále uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo propojené webové stránky.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Twitter

Na naše stránky jsou napojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Vámi navštívené webové stránky budou používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet” propojeny s vaším účtem a ostatní uživatelé o tom budou informováni. Současně jsou také přenesena data na Twitter.

Upozorňujeme, že my neznáme obsah předávaných údajů a jejich využití sítí Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Svá nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení svého účtu na adrese http://twitter.com/account/settings.

Stav: listopad 2015

Stáhnout/vytisknout

 

Back to top